Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR
KURGU KUŞAĞI TANITIMI

2 Kurgu Kuşağı: 8.sınıflar; Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım
11 Haftalık (22 Ders Saati) Bir Süreç

3 Öğrenciler istedikleri bir sorunu seçerek kendilerine özgü çözüm yolu veya yeni tasarımlar üzerinde yoğunlaşıp, soruna buldukları çözümü üç boyutlu çizimlerle açıklayacaklar.

4 Bu kuşakta soruna bulunan çözüm, hayal ötesi de olabileceği gibi çizimi iyi olmayanlar bilgisayar çizim programlarından da faydalanabilir.

5 Ayrıca kendilerine özgü bulunan çözüm yolunun yasal koruma altına alma süreçleri ve yollarını da araştıracaktır..

6 ÖRNEK ÇALIŞMALAR

7

8

9

10

11 Fikri Mülkiyet Hakları:
İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. 11

12 Bu yenilikler ; Kitap Web Müzik Software Resim Tasarım Heykel Buluş
logo Buluş

13 Kültür bakanlığı Türk Patent Enstitüsü
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (INTELLECTUAL PROPERTY) Telif Hakları (Copyright) Bilim ve Edebiyat Eserleri Müzik Eserleri Güzel Sanatlar Sinema Eserleri Bilgisayar programları v.b. Sınai Mülkiyet Hakları (Industrial Property) Buluşlar (PATENT) Endüstriyel Tasarımlar Markalar Coğrafi İşaretler Entegre Devrelerin Topografyaları Kültür bakanlığı Türk Patent Enstitüsü

14 patent adı verilmektedir.
Patent nedir? Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Buluşun ayrıntıları ile açıklandığı ve başvuru sırasında teslim edilen dokümanların tescil edilmiş haline de patent adı verilmektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. 14

15 PATENT FAYDALI MODEL Yenilik (Mutlak) Yenilik (Mutlak) Buluş Basamağı
Sanayiye Uygulanabilirlik Sanayiye Uygulanabilirlik 20 Yıl (İncelemeli) 10 Yıl 7 Yıl (İncelemesiz) Yayın Yayın Araştırma ve/veya İnceleme İtiraz 15

16 Patentlenebilirlik kriterleri
YENİLİK BULUŞ BASAMAĞI SANAYİDE UYGULANABİLİRLİK 16

17 Patent koruma süreleri
Yasal Koruma (2 Tür) Faydalı Model (10 yıl) Patent * İncelemesiz (7yıl) * İncelemeli (20 yıl) 17

18 Patent Sahibinin Hakları
Patent Sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanları yapmasını önleme hakkı vardır. Ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; Patent konusu olan bir usulün kullanılması; Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi; Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. 18 18

19 Patent ihlali cezaları
1 yıl ticaretten men ve iş yeri kapatma Ağır para cezaları 1-4 yıl hapis 19

20 Öğrenciler etkinlik bitiminde;
“Öz Değerlendirme Formları”nı doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları kurguyu bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

21 KURGU KUŞAĞI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı:…………………… Sınıfı :………… No: Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz. DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR DERECELER Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 1 Planlı çalışmaya özen gösterdim. 2 Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim 3 Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım 4 Öğretmenimin önerilerini dinledim 5 Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım 6 Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım 7 Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim 8 Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım. 9 Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: KURGU KUŞAĞI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

22 Tasarım Günlüğü Öğrencinin etkinlik sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme-yanılma, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.

23 Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.

24 Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir. Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.

25 Puanlar “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işlenir.
Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyası “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürülür. Puanlar “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işlenir.

26 “Dereceli Puanlama Anahtarı”
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ = Zayıf = Kabul Edilebilir = Orta = İyi = Çok İyi

27 “Dereceli Puanlama Anahtarı”
ÖLÇÜTLER ÖLÇEK 1. Çalışmaların tam olması 2. Çalışmalardaki çeşitlilik 3. Çalışmaların amaca uygunluğu 4. Çalışmaların doğruluğu 5. Dosyanın düzenliliği 6. Harcanan çabaları gösterme 7. Yaratıcılığı gösterme 8. Çalışmaların seçiminde risk alma 9. Öğrencinin gelişimini gösterme 10. Kendini değerlendirme DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TOPLAMI PUAN KARŞILIĞI NOT KARŞILIĞI

28 Hazırlayan; Meral SOMKAN İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İ.Ö.O. Tek. Ve Tas. Öğrt.


"TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIFLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları