Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
Ahmet DİVLELİ Ahu KUTER Bahar SİPAHİ

2 “Öğrenme” nedir ? Öğrenmenin tüm psikologlarca kabul edilmiş bir tanımı yoktur.Çeşitli filozof ve eğitim psikologlarının yaptığı öğrenme tanımları şunlardır; · Öğrenme, doğuştan gelen davranışları, eğilimleri ve yorgunluk,ilaç vb. etkilerle gerçekleşen organizmanın geçici durumlarını kapsamayan, çevredeki etkileşimler yoluyla davranışların oluşturulması ya da değiştirilmesi sürecidir. · İnsanın eğilimlerinde belli bir zaman diliminde oluşan bir değişmedir. · Pekiştirme sonucunda davranışta ya da potansiyel davranışta oldukça sürekli bir değişme meydana gelmesidir. · Yaşantı sonucunda davranışta ya da potansiyel davranışta meydana gelen kalıcı izli bir değişmedir. Bireyin yaşantılarının bireyde oluşturduğu şeylerdir

3 “Gerçek öğrenme insanın özünde varolan birşeydir
“Gerçek öğrenme insanın özünde varolan birşeydir. Öğrenme sayısında daha önce hiç yapamadığımız şeyleri yapabilmeye başlarız. Öğrenme yoluyla dünyayı ve onunla olan ilişkimizi yeniden algılarız. Öğrenme sayısında yaşamın yaratıcı sürecinin bir parçası olan kapasitemizi genişletiriz. Her birimizin içinde böylesi bir öğrenmeye karşı büyük bir açlık vardır.” Peter Senge, 1990

4 Öğrenen Organizasyon Öğrenen organizasyon; insanların gerçekten başarmak istedikleri sonuçlara ulaşmak için, sürekli olarak kapasitelerini geliştirdiği, yeni ve geliştirici düşünme yöntemlerinin teşvik edildiği, ortak hedeflerin serbest bırakıldığı, insanların sürekli birlikte öğrenme yöntemlerini öğrendiği bir organizasyondur. Kısaca; öğrenen bir organizasyon, geleceğini yaratmak için durmaksızın kendini geliştiren bir organizasyondur.

5 Tarihsel Gelişim

6 Öğrenen Organizasyon Disiplinleri
Kişisel Ustalık Zihni Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

7 Öğrenen Organizasyon Disiplinleri
Kişisel Ustalık Zihni Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

8 Öğrenen Organizasyon Disiplinleri
Kişisel Ustalık Zihni Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

9 Öğrenen Organizasyon Disiplinleri
Kişisel Ustalık Zihni Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

10 Öğrenen Organizasyon Disiplinleri
Kişisel Ustalık Zihni Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

11 “Öğrenen Organizasyon” olabilmek için gerekli özellikler
Örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi, sürekli gelişimin sağlanması, yetersizliklerin giderilmesi ve örgütün Öğrenen Organizasyon olabilmesi için bu 5 disiplinin örgütlerde yer alması gerekir. Ayrıca bir örgütün öğrenen bir organizasyon olabilmesi için, diğer gerekli özelliklerini aşağıdaki gibi toplayabiliriz; Sürekli gelişim Organizasyonel çapta öğrenme İşle paralel giden sürekli öğrenme Yenilik ve yaratıcılığa odaklanma Başarı için bilgi kaynaklarına ulaşma bilincine sahip olma Bireysel ve grupsal öğrenmenin sürekli teşvik edilmesi Yapıcı muhasebe ve kontrol Ödüllendirmede esneklik

12 Öğrenen organizasyonun avantajları
Öğrenen organizasyonda işbirliği ve iletişim artar, Sürekli kapasitelerini arttırıcı rol oynar, Risk almaya teşvik eder, Kurum kültürü oluşur, Öğrenme ve hataları kabullenmede gönüllülük kazandırır, Ortak hedef ve hayallerin paylaşılıp tartışıldığı ortam sağlar, Yeni ürün ve hizmet yaratılması teşvik edilir.

13 Öğrenememe hastalıkları
1. Aslında sorun yok ! Sorunu kabul etmeme. 2. Biz sorunu çözdük Sorunu görmezlikten gelme. 3. Her şey aklımda Bilgiyi paylaşamama. 4. Gördüğüm bana yeter İlişkilendirmeme. 5. Ders almam,ders veririm Ders almama. 6. “Ben bilirim” sendromu Bilgi üretilmesini engelleme. 7. Suçlu kim ? Sorunlarla kişileri karıştırma. 8. Çözüm şu, hayır bu Mimariyi ve sistemi anlamamak. 9. Biz başarılıyız Geçmişin başarılarına sığınma. 10. Biz eğitimdeyiz Eğitimle öğrenmemeyi garantileme.

14 “Öğrenme”nin önündeki engeller
Çelişkili mesajlar Kaynak yetersizliği Karışık çelişkili misyon ya da misyonsuzluk

15 “Öğrenme” için gerekenler
Zaman ayrılması, Mekan ayrılması, Hataların dikkate alınması Hazırlık çalışması gibi görülmesi Ödüllendirme sistemi olması

16 Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenme Özellikleri Geleneksel Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar Öğrenen Kim? Bir yerlere gönderilenler,ödüllendirilenler ya da benzer gruplar Tüm çalışanlar,tüm bölüm ve düzeydekiler elemanlar Öğreten Kim? Kurum içinden eğitimciler ya da dışarıdan gelen uzmanlar İşe en yakın olan kişiler,eğitimciler,uzmanlar Sorumlu Kim? Eğitim departmanı Herkes İnsanlar Ne Tür Öğrenme Araçları Kullanır? İş sırasında eğitim,usta-çırak ilişkisi,formel eğitim Öğrenme planları,kıyaslamalar,ekipler,ikili çalışmaları,kişisel çabalar Çalışanlar Ne Zaman Öğrenirler? Zorunlu oldukları ilk birkaç ay,gerek olduğunda Her zaman,uzun dönemli Çalışanlar Ne Tür Beceriler Öğrenirler? Teknik Teknik,ticari,kişiler arası Nerede Öğrenirler? İş yerinde Toplantılar yaparak her yerde Zamanlama Bugünün ihtiyaçları Gelecekteki ihtiyaçlar Duygular Ruhsuz coşkulu

17 Başarı Hikayesi: ÇİMSA

18 EĞER BİR KURUMDAKİ BİREYLERİN SOHBETİ DEDİKODU DEĞİL DE;
BİRİMLERİYLE, İŞLERİYLE VE BUNLARIN GELİŞİMİYLE İLGİLİ KONUŞMA İSE VE BİLGİLER PAYLAŞILIYORSA ÖĞRENEN BİREY VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON OLUŞMUŞ DEMEKTİR.

19 TEŞEKKÜRLER...


"ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları