Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENEN ÖRGÜTLER Prof. Dr. Ömer PEKER Yaşam insana sadece iki seçenek sunar: İlk seçenek her zaman kurban olarak kalmak, İkinci seçenek ise gerçek bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENEN ÖRGÜTLER Prof. Dr. Ömer PEKER Yaşam insana sadece iki seçenek sunar: İlk seçenek her zaman kurban olarak kalmak, İkinci seçenek ise gerçek bir."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRENEN ÖRGÜTLER Prof. Dr. Ömer PEKER

3 Yaşam insana sadece iki seçenek sunar: İlk seçenek her zaman kurban olarak kalmak, İkinci seçenek ise gerçek bir yaşam şampiyonu olmaktır. “vasat bir yaşam ve kurban olmak” mı, yoksa “şampiyonluk ve Kalite” mi? Hangisi olacağız?

4 Konfor alanından çıkmak Konfor alanı Gerilim alanı alanı Panik alanı

5 Örgüt Kimli ğ i Bütün kurulu ş ların kendilerine özgü bir kimli ğ i vardır. Kurum kimli ğ i, bütün personelin duygusal olarak kendisine ba ğ landı ğ ı de ğ erler, felsefe ve kurumsal bilinçtir. Her kurum, kendisini çevresindeki örgütlerden ayırdeden bir kurum kimli ğ ine sahiptir.

6 Örgüt Kimli ğ inin Önemi Organizasyon kimli ğ i bir organizasyona ş u noktaları aydınlatmaktadır : 1. Biz Kimiz? 2. Biz Ne Yapıyoruz? Kimli ğ i olmayan bir organizasyonun hayatını sürdürmesi mümkün de ğ ildir. Organizasyon kimli ğ i personel arasında biz duygusunu geli ş tiren psikolojik bir yapı ş tırıcıdır.

7 Öğrenemeyen Örgüt Kültürü 1. Pozisyonum neyse ben oyum 2. Dü ş man dı ş arıda 3. Sorumluluk üstlenme kuruntusu 4. Olaylara takılıp kalma 5. Ha ş lanmı ş kurba ğ a masalı 6. Tecrübe ile ö ğ renme hayali 7. Yönetici efsanesi

8 İNSAN ÖĞRENMEYİ BIRAKTIĞI GÜN YAŞLANIR HENRY FORD

9 İnsanı, şimdiye kadar yapamadığı bir şeyi yapmaya muktedir hale getiren davranış ve düşünce değişikliklerinin bütünü. ( Peter Senge – Beşinci Disiplin ) ÖĞRENM E

10 Sürekli gelişmek Geliştirmek..

11 Sürekli Öğrenme Modeli

12 “Yaşamlarını hep sürdürmeyi başaranlar canlı varlıkların en güçlüleri ya da en akıllıları değildir. Fakat değişime en fazla uyum gösterenlerdir.” C. Darwin

13 Değişimin hızı İnsanlık tarihinde değişimin en hızlı olduğu dönem... İnsanlık tarihinde değişimin en hızlı olduğu dönem... Son 10 yılda yapılan buluş ve yenilikler tüm insanlık tarihi boyunca yapılanlardan daha fazla... Son 10 yılda yapılan buluş ve yenilikler tüm insanlık tarihi boyunca yapılanlardan daha fazla... Bilgi geometrik dizi ile artıyor... Bilgi geometrik dizi ile artıyor... Anahtarla ve smart kartla kapı açmak Anahtarla ve smart kartla kapı açmak Sapan ve akıllı bomba kullanmak Sapan ve akıllı bomba kullanmak At arabası, turbo dizel- jet motor At arabası, turbo dizel- jet motor Gutenberg’in matbaasından internete Gutenberg’in matbaasından internete

14 Değişim ? Ekonomik, sosyal ve bilimsel çevredeki değişimler Ekonomik, sosyal ve bilimsel çevredeki değişimler İş ortamındaki değişimler İş ortamındaki değişimler Müşterilerdeki değişimler Müşterilerdeki değişimler Çalışanlardaki değişimler Çalışanlardaki değişimler

15 Değişim - Öğrenme Değişim - Öğrenme Değişime uyumun, değişimi yakalamanın, hatta değişimi başlatmanın yolu bireysel ve kurumsal öğrenmedir. Değişime uyumun, değişimi yakalamanın, hatta değişimi başlatmanın yolu bireysel ve kurumsal öğrenmedir. Öğrenmenin hızı değişimin hızına eşit olmazsa hatta onu aşmazsa örgüt yaşayamaz. Öğrenmenin hızı değişimin hızına eşit olmazsa hatta onu aşmazsa örgüt yaşayamaz.

16 21.yüzyılda kimler yaşayacak? Çevresel değişimi öngören ve daha iyi uyum sağlayan Çevresel değişimi öngören ve daha iyi uyum sağlayan Ürünleri, süreçleri ve hizmetleri daha hızlı geliştiren Ürünleri, süreçleri ve hizmetleri daha hızlı geliştiren Rakiplerden ve ortaklardan daha başarılı öğrenen Rakiplerden ve ortaklardan daha başarılı öğrenen Örgüt içindeki bilgi transferini hızlandıran Örgüt içindeki bilgi transferini hızlandıran

17 21.yüzyılda kimler yaşayacak?  Hatalarından daha etkili şekilde öğrenen  Tüm çalışanlarından daha fazla yararlanan  Stratejik değişimleri daha kısa zamanda uygulayan  Örgütlerde sürekli iyileştirmeyi özendiren

18 Öğrenme Öğrenme sürekli bir yolculuktur, varılacak bir yer değildir. Öğrenme sürekli bir yolculuktur, varılacak bir yer değildir. Öğrenme deneyimi, yolculuk gibi zaman içinde yaşanır. Yaşadıkça öğrenme için yeni fikirlerle, yeni sorunlarla ve yeni fırsatlarla karşılaşırız. Bunlar, deneyimlerimizi artırır ve yaşamımıza değer katar. Öğrenme deneyimi, yolculuk gibi zaman içinde yaşanır. Yaşadıkça öğrenme için yeni fikirlerle, yeni sorunlarla ve yeni fırsatlarla karşılaşırız. Bunlar, deneyimlerimizi artırır ve yaşamımıza değer katar. Öğrenme, hayatımızı ve işimizi ilginç ve zevkli kılar, öğrenmeyi kestiğimizde büyümemizi durdururuz. Öğrenme, hayatımızı ve işimizi ilginç ve zevkli kılar, öğrenmeyi kestiğimizde büyümemizi durdururuz.

19 Öğrenme Düzeyleri Öğrenme Düzeyleri  Kişisel öğrenme  Takım olarak öğrenme  Örgüt olarak öğrenme “Öğrenen örgüt” “Öğrenen örgüt”

20 . BİRLİKTE ÖĞRENME Örgütsel öğrenmenin bir alt basamağıdır. Gerçekleşebilmesi için Birlikte Yaşama Kültürünün gelişmiş olması şarttır.

21 BİR KİŞİNİN YÜZDE YÜZ ÇABASINDANSA,YÜZ KİŞİNİN YÜZDE BİR ÇABASINI TERCİH EDERİM. PAUL GETTY

22 Birlikte Yaşama Kültürü Birlikte Yaşama Kültürü Selamlaşma Önyargısız dinleyebilme Karşısındaki kişinin fikirlerine saygı duyma Sorulara beklentilere uygun yanıtlar verme Paylaşma, problemlere beraber çözüm arama Eleştirilere açık olma Özeleştiri yapabilme

23 Örgütün Öğrenmesi Sistem Öğrenmesi Takım Öğrenmesi Birey Öğrenmesi

24 BEŞ DİSİPLİN Kişisel Ustalık Zihinsel Modeller Paylaşılan Vizyon Takım Halinde Öğrenme Sistem Düşüncesi

25 Öğrenen Örgütte Beş Disiplin 1- Kişisel Ustalık Kişisel ustalığa ulaşmak kişisel gelişimin sağlanmasına bağlıdır.

26 Öğrenen Örgütte Beş Disiplin 2- Zihni Modeller Zihni modeller ise, bireyin dünyaya nasıl bir anlam verdiğini belirlemekle kalmaz, nasıl eyleme geçtiğini de belirler.

27 Öğrenen Örgütte Beş Disiplin 3- Paylaşılan Vizyon Senge paylaşılan vizyonu bir hologram olarak tanımlar. Çünkü hologram bölündüğünde her bir parça değişik bir açı ile resmin tümünü yansıtır ve birleştiklerinde bir bütün haline gelir.

28 Öğrenen Örgütte Beş Disiplin 4- Takım Halinde Öğrenme Takım halinde öğrenme disiplini diyalogla başlar.

29 Öğrenen Örgütte Beş Disiplin 5- Sistem Düşünüşü Sistem düşünüşüne göre, dış çevrenin analizi ile oluşturulan politikalar ile üretim ve faaliyetler düzeyindeki bilgi akışının çift yönlü sağlanması sonucunda bu bilgilerin bütünleştirilmesi öğrenmenin temelini oluşturur. Tüm olay örgüsünü, daha açık görülmesine olanak veren ve bunların en etkili şekilde nasıl değerlendirileceği konusunda yol gösteren disiplindir.

30

31 DUYUM VE ALGI Duyular ; insanın fiziksel donanımlarıdır. Dış dünyadan bilgi almak için dışarıdaki bir nesneye yöneltilebilirler. Dokunmak Görmek İşitmek Tadını almak Kokusunu almak

32 ALGI Bir veya birden çok duyu organının aldığı uyarıların beyinde kaydedilerek yorumlanmasıdır.

33 Algı Seçicidir. Yanıltabilir. Kişiye ve kültüre göre farklılık gösterir. Öğrenmenin etkisine açıktır. Zihin boşlukları anlamlı şekilde doldurur

34 Her insan dünyayı kendine göre algılamakta, kendi zihninde oluşturduğu dünyada yaşamakta ve kendi dünyası ile dış dünya arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Beynimizde var olan dünya ile dış dünya birbirinden farklıdır.

35

36

37

38 Bakış Açıları BEN SEN O

39 EKİP TEMEL KURALLARI ORTAK AMAÇ GÜVEN SORUMLULUK BAŞKALARINA VE FİKİRLERİNE SAYGI GÖSTERME BİLGİYİ PAYLAŞMA ÇATIŞMALARIN YÖNETİLMESİ POZİTİF DÜŞÜNCE TOPLANTI VE BİRLİKTE ÇALIŞMA KURALLARINA UYMA

40 YABAN KAZLARI

41 Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken "V" şeklinde bir formasyonla uçtuklarını duymuşsunuzdur... Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar;

42 V şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece "V" şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış.

43 Kıssadan Hisse: Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler.

44 Bir kaz, "V" grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor. Kıssadan Hisse: Bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

45 V" grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor.Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış oluyor. Kıssadan Hisse: Yaptığınız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmak gerekiyor.

46 Uçus hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar. Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalıyız; tam aksine, böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.

47 V" Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene (ya da eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor. Kıssadan Hisse: Adam olmak sadece insanlara özgü değil....

48 Üçüncü bin yıla girerken; ayakta kalabilecek organizasyonlar, rakiplerinden daha hızlı ve daha etkili ÖĞRENEN ÖRGÜTLER olacaktır.

49 Öğrenen örgütün ortaya çıkabilmesi için; değişime koşulsuz hazır olunması değişime koşulsuz hazır olunması gerekmektedir. bireysel öğrenmenin sağlanması bireysel öğrenmenin sağlanması

50 Öğrenen örgüt; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisinianlayışınıçevresini bir organizasyondur. zaman içinde geliştirebilen

51 Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBU YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBU Öğrenen örgüt; olarak da görülebilir.

52 işletme örgüt teorisi endüstri ekonomisi yönetim kalite ve yenilik ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

53 Orgütsel öğrenme; yeni düşünme yöntemleri önerir. Orgütsnel öğrenmeyi, geleneksel yaklaşımlardan farklı kılan yanı; sistem düşüncesidir.

54 Öğrenen örgütlere dönüşümün en önemli aracı, çift döngülü öğrenmeye geçiştir. Tek Döngülü Öğrenme 1.ADIM: Çevreyi algılama, tarama ve gözden geçirme süreci 2.ADIM: Toplanan bilginin işletim normlarıyla karşılaştırılması süreci 3.ADIM: Uygun faaliyetin başlatılması süreci Çift Döngülü Öğrenme 1.ADIM: Çevreyi algılama, tarama ve gözden geçirme süreci 2.ADIM: Toplanan bilginin işletim normlarıyla karşılaştırılması süreci 3.ADIM: Uygun faaliyetin başlatılması süreci ARA ADIM: İşletim normlarının uygunluğunun sorgulanması süreci ÖĞRENEN ORGÜTLERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ: 1 3 2 1 3 2 ARA ADIM

55 BİLEN ORGÜTLER 1.AŞAMA: KATI BÜROKRASİ BİLEN ORGÜTLER 1.AŞAMA: KATI BÜROKRASİ ANLAYAN ORGÜTLER 2.AŞAMA: ÜST YÖNETİM TAKIMI BÜROKRASİ TAKIMI BÜROKRASİ ANLAYAN ORGÜTLER 2.AŞAMA: ÜST YÖNETİM TAKIMI BÜROKRASİ TAKIMI BÜROKRASİ ORGÜTSEL SİSTEMLERİ : Değişime uyum sağlama güçlüğü Değişimi algılama ve anlama Esnekbürokrasi

56 DÜŞÜNEN ORGÜTLER 3.AŞAMA: PROJE ORGANİZASYONU DÜŞÜNEN ORGÜTLER 3.AŞAMA: PROJE ORGANİZASYONU ÖĞRENEN ORGÜTLER 4.AŞAMA: ORGANİK YAPI ÖĞRENEN ORGÜTLER 4.AŞAMA: ORGANİK YAPI ORGÜTSEL SİSTEMLERİ: Alt ve orta kademe personelin kademe personelinyönlendirilmesi Düzeltme ve iyileştirmeninyaygınlaştırılması Öğrenmeninteşvikedilmesi Açıkiletişimyaygın Yapıcıdiyaloglar

57 İnsanların gerçekten istedikleri sonuçları yaratmak için, kapasitelerini sürekli olarak arttırdıkları; İnsanların gerçekten istedikleri sonuçları yaratmak için, kapasitelerini sürekli olarak arttırdıkları; yeni düşünce yapılarının beslendiği; ortak hayallerin serbestçe tartışıldığı; beraberce öğrenmenin sürekli uygulandığı; beraberce öğrenmenin sürekli uygulandığı; ÖĞRENEN BİR ORGÜT: BİR ORTAMDIR.

58 Bu ortamın yaratılabilmesi için; değişimi benimsemiş bireylere Bu ortamda sürekli bir kültürel değişim/gelişim vardır. üst yönetimin desteğine ihtiyaç vardır.

59 Kişisel ustalık Üretken faaliyet Göreve yönelik takım başarısı En iyiye yönelik evrimsel yaklaşım Bilgi birikimini kullanma Bilgi alışverişi ve motivasyonu kolaylaştıran iletişim Bilgi alışverişi ve motivasyonu kolaylaştıran iletişim ÖĞRENEN ORGÜTLERİN ÖZELLİKLERİ:

60 Herkes tarafından paylaşılan vizyon Gerçek zamanlılık Organizasyona bağlılık Sorunlara sistem düşüncesi ile yaklaşma İnsan değerlerine duyarlılık İnsana yatırım ÖĞRENEN ORGÜTLERİN ÖZELLİKLERİ:

61 MEKANİK SİSTEMLER ORGANİK SİSTEMLER SONUCA DÖNÜKLÜK SÜRECE DÖNÜKLÜK GÖREVE YÖNELİK İNSANA YÖNELİK MESLEKİ DEĞERLER KAPALI SİSTEM AÇIK SİSTEM BİREYİN DENETİMİ İŞİN DENETİMİ PRATİĞE YÖNELİK NORMLARA YÖNELİK Öğrenen orgüt kültürünü oluşturabilmek için, mekanik sistemlerden organik sistemlere geçişler yapılmalıdır. şekline dönüştürülmelidir. ORGANİZASYON DEĞERLERİ

62 - Daha önce denedik olmadı. - Çok zaman alır. - Çok masraflı olur. - Yeni sistemler gerektirir. - Hiçbir zaman onaylanmaz. - Neden bana bir yazı ile bildir miyorsun? - O konuda bir andıç yaz. - O konuda bir andıç yaz. - Bu taslak bir öneri. - Bu taslak bir öneri. - Bizim tarzımız değil. - Bizim tarzımız değil. - Bozulmadıkça tamir etme. - Bozulmadıkça tamir etme. - Doğru olabilir ama... - Doğru olabilir ama... - Şu anda zamanımız yok çok meşgulüz. - Şu anda zamanımız yok çok meşgulüz. - Belki sonra. - Belki sonra. - Bütçede yok. - Bütçede yok. Öğrenemeyen orgütlerdeki bazı iletişim biçimleri:

63 Öğrenen örgütlerdeki Öğrenen örgütlerdeki bazı iletişim biçimleri: - - Başka düşünceler var mı? - - Bize uygun seçenekleri gözden geçirelim. - - Daha başka hangi bilgileri alabiliriz? - - Başka kimin görüşünü alabiliriz? - - Eğer olmazsa? - - Nasıl geliştirebiliriz? - Başka kim katkıda bulunabilir? - - Neden hep böyle yapıyoruz? - - Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? - - Daha başka nasıl yapalım? - -... konusunda yardımına ihtiyacım var. - - Teşekkür ederim. - - İyi fikir. - Acaba ek bütçe oluşturabilir miyiz?

64 ÖRGÜTSELÖĞRENMENİN BİR ALT BASAMAĞIOLAN ÖNCELİKLE ÖĞRENEN ÖRGÜTE GEÇEBİLMEK İÇİN GEÇEBİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ: gelişmiş olmalıdır. ve

65 BİRLİKTE YAŞAMANIN RUTİNLERİ OLAN SELAMVERME ve HATIRSORMA gibi eylemleri de içermektedir. BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ KARŞISINDAKİNİÖNKOŞULSUZÖNYARGISIZDİNLEYEBİLME SAYGIDUYMA SORULANA YA DA SÖYLENENE CİDDİ BİR CEVAP VERME gibi eylemlerin yanısıra,

66 kafasında önceki açılmış dosyalara kategorize etmeden önce, kafasında önceki açılmış dosyalara kategorize etmeden önce, Birlikte yaşama kültürü, etkileşim içinde olduğu insanları ve düşüncelerini, Birlikte yaşama kültürü, etkileşim içinde olduğu insanları ve düşüncelerini, ANLAMAK ve ÖĞRENMEK SÜRATLİ DİNLEMEYİ VE SORU SORMAYI SORMAYI Gerektiğinde “bu yeni” diyerek, kafasında yeni dosyalar açabilme yeteneğini de kapsamaktadır. Gerektiğinde “bu yeni” diyerek, kafasında yeni dosyalar açabilme yeteneğini de kapsamaktadır. içermektedir. Ana Sayfa Ana Sayfa

67 “Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz.” Abraham Maslow “Gelecek yüzyıllar için insanımızın potansiyelini özgürleştirmeliyiz.” özgürleştirmeliyiz.” Tom Blair

68 GELENEKSEL ÖRGÜTLER 1. İhtiyaç merkezidir 2. Problemleri bulmaya yönelik 3. Vizyon yoktur 4. Şikayetler rahatsızlık olarak algılanır 5. Yönetimin rolü kontroldür 6. Yalnızca yönetim takımından oluşur 7. Prosedür ve kurallar önemlidir ÖĞRENEN ÖRGÜTLER 1. Öğrenci öğrenme merkezlidir 2. Problemleri öğrenmeye yöneliktir 3. Vizyon hayati önem taşır 4. Şikayetler öğrenme için şarttır 5. Yönetimin rolü değerleri paylaşmadır 6. Öğrenme takımları hayati önem taşır 7. Esneklik esastır

69 8. Kısa dönemli planlar yapılır 9. Farklı misyonu yoktur 10. Öğrenme bireyseldir 11. Liderlik rütbe ve ayrıcalıktır 12. Görevler bireyseldir 13. Öğrenme ihtiyaca bağlıdır 14. Öğrenmeden eğitim birimi sorumludur 8. Planlar uzun dönemlidir 9. Misyonu farklıdır 10. Bireysel takım halinde ve örgütseldir 11. Lider tasarımcı ve öğretmendir 12. Görevler takım üzerinde odaklaşır 13. Öğrenme sürekli ve uzun dönemlidir 14. Herkes öğrenmeden sorumludur

70 GELENEKSEL ÖRGÜT – ÖĞRENEN ÖRGÜT KARŞILAŞTIRILMASI Öğrenme Özellikleri Geleneksel Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar Öğrenen Kim? Bir yerlere “gönderilenler”, ödüllendirilenler ya da benzer gruplar (yöneticiler, satış elemanları) HERKES: tüm çalışanlar, tüm bölüm ve düzeydeki elemanlar Öğreten Kim? Kurum içinden eğitimciler ya da dışarıdan gelen uzmanlar İşe en yakın olan kişiler, eğitimciler, “uzmanlar” Sorumlu Kim? Eğitim DepartmanıHERKES İnsanlar Ne Tür Öğrenme Araçları Kullanır? Dersler, iş sırasında eğitim, usta çırak ilişkisi, formal eğitim, öğrenme planları Dersler, iş sırasında eğitim, öğrenme planları, kıyaslamalar, ekipler, kişisel çabalar, ikili çalışmalar

71 GELENEKSEL ÖRGÜT – ÖĞRENEN ÖRGÜT KARŞILAŞTIRILMASI Öğrenme Özellikleri Geleneksel Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar Çalışanlar ne zaman öğrenirler? Zorunlu olduklarında, ilk birkaç ay, gerek olduğunda HER ZAMAN, uzun dönemli Çalışanlar ne tür beceriler öğrenirler? Teknik Teknik, ticari, kişiler arası, öğrenmeyi öğrenirler Nerede öğrenirler? Sınıflarda, iş yerinde Sınıflarda, toplantılar yaparak, HER YERDE Zamanlama Bugünün ihtiyaçlarıGelecekteki ihtiyaçlar Duygular RuhsuzCoşkulu

72 Geleneksel Örgüt – Öğrenen Örgüt Karşılaştırılması Öğrenme Özellikleri Geleneksel Kurumlar ÖğrenenÖrgütler Öğrenen Kim? Bir yerlere “gönderilenler”, ödüllendirilenler ya da benzer gruplar (yöneticiler, satış elemanları) HERKES: tüm çalışanlar, tüm bölüm ve düzeydeki elemanlar Öğreten Kim? Kurum içinden eğitimciler ya da dışarıdan gelen uzmanlar İşe en yakın olan kişiler, eğitimciler, “uzmanlar” Sorumlu Kim?Eğitim DepartmanıHERKES İnsanlar Ne Tür Öğrenme Araçları Kullanır? Dersler, iş sırasında eğitim, usta çırak ilişkisi, formal eğitim, öğrenme planları Dersler, iş sırasında eğitim, öğrenme planları, kıyaslamalar, ekipler, kişisel çabalar, ikili çalışmalar

73 Öğrenen Örgütlerin Avantajları  Yöneticilerine rekabetçi girişimler oluşturmada yardım eder.  Yeni ürünler ve hizmetler yaratılabilir.  Kazanılan bilgi ve denemelerle yeni bir kültürel yapı oluşturur.  İletişim ve işbirliğini artırır.  Deneyimlerin uygulanması kolaylaştırır.  Risk almayı cesaretlendirir.  Öğrenme ve hataları kabullenmede gönüllülük kazandırır.  Kurum kültürü oluşturur.  Çalışanların sürekli kapasiteleri artırır.  Ortak hayaller serbestçe tartışıldığı bir ortam sağlar. Öğrenen bir Örgüt:

74 Öğrenen organizasyon oluşturmak için öncelikle öğrenme engellerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. (Senge) bir örgütün yapı, işleyiş ve kültürü ile ilişkili olarak yedi öğrenme engelinden bahsetmektedir. Pozisyonum neyse ben oyum Düşman dışarıda Sorumluluk üstlenme kuruntusu Olaylara takılıp kalma Kademeli süreçleri fark etmemek Tecrübeyle öğrenme hayali Yönetici takım miti Öğrenen Organizasyon Olmanın Önündeki Engeller

75 Öğrenen kurum olmaya karar vermiş olmalarına rağmen öğrenmemekte ısrar eden organizasyonlar da vardır. ÖĞRENMEME HASTALIKLARI

76 Başlıca Öğrenmeme Hastalıkları 1.Aslında sorun yok ! Sorunu kabul etmeme. 2.Biz sorunu çözdük Sorunu görmezlikten gelme. 3.Her şey aklımda Bilgiyi paylaşamama. 4.Gördüğüm bana yeter İlişkilendirmeme. 5.Ders almam, ders veririm Ders almama. 6.“Ben bilirim” sendromu Bilgi üretilmesini engelleme. 7.Suçlu kim ? Sorunlarla kişileri karıştırma. 8.Çözüm şu, hayır bu Mimariyi ve sistemi anlamamak. 9.Biz başarılıyız Geçmişin başarılarına sığınma. 10.Biz eğitimdeyiz Eğitimle öğrenmemeyi garantileme.

77 Örgütlerde Öğrenme İlkeleri Çalışanların olumsuz davranışlarını değiştirmek ya da arzulanan davranışları göstermeleri için izlenecek yollar: Çalışanların motive edilmesi Sunulan materyalin çalışan için anlamlı olması Verilen bilgilerin kalıcılık için pekiştirilmesi Öğrenme sırasında geri bildirim sağlanması Program sonucunda öğrenilenlerin kullanılmasının sağlanması gereklidir.

78 Örgütlerde Öğrenme İlkeleri İşbaşı Eğitiminde Kullanılacak Yöntemler : Usta – Çırak Uygulaması Rotasyon Uygulaması Gözetmenlik Programları

79 Sonuç EĞER BİR KURUMDAKİ BİREYLERİN SOHBETİ DEDİKODU DEĞİLDE; BİRİMLERİYLE, İŞLERİYLE VE BUNLARIN GELİŞİMİYLE İLGİLİ KONUŞMA İSE VE BİLGİLER PAYLAŞILIYORSA ÖĞRENEN BİREY VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON OLUŞMUŞ DEMEKTİR. Öğrenen örgüt; çalışanlarının öğrenimine ortam yaratan, bireylerin öğreniminden yararlanarak, bilgisini anlayışını, çevresini zaman içinde geliştiren bir organizasyondur.

80 Sonuç Öğrenen örgüt; Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan, Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören yetkilendirilmiş bireyler grubudur.

81 “Çalışmadan, yorulmadan öğrenmeden, rahat yaşama yollarını ihtiyat haline getirmiş milletler; Evvela haysiyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar” K.ATATÜRK Unutmayalım

82 “Görevi öğretmek olanların da öğreneceği çok şey vardır.” Anonim

83 DEĞİŞEN VE GELİŞEN DÜNYAMIZDA EĞİTİMİN AMACI ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK, YENİDEN ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK, İNSAN GÜCÜNÜ, VERİMLİ VE YARATICI KILMAKTIR.

84 Ö RG Ü TSEL Ö ĞRENME İLE Ö ĞRENEN Ö RG Ü T ARASINDAKİ FARK Örgütsel öğrenmeyle, öğrenen örgütün yapıya karşı süreç anlamında farklılıkları vardır. Öğrenen örgüt: herkesin sürekli öğrendiği ve yenilediği örgüttür. Öğrenen örgüt son ürün değil işleyen bir süreçtir.

85 Esneklik VESTEL Şirketler Grubu olarak, dışımızdaki dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

86 Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir. Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız ve bundan taviz vermeyiz. İyi ahlaklı bankayız ve bankacılarız. Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz. En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız. Etkin ekip çalışmasına inanırız. Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız. Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan "istek" enerjisine inanırız ve bunu sağlarız. Bankamızda çalışan herkesin "kendi işinin lideri" olduğuna inanırız. Garanti'nin ortaya koyduğu mükemmel örneğin ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve büyük katkısı olacağına inanırız. GARANTİ BANKASI


"ÖĞRENEN ÖRGÜTLER Prof. Dr. Ömer PEKER Yaşam insana sadece iki seçenek sunar: İlk seçenek her zaman kurban olarak kalmak, İkinci seçenek ise gerçek bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları