Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Dynamic Education) İngilizce Dil Eğitimi Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Dynamic Education) İngilizce Dil Eğitimi Sistemi"— Sunum transkripti:

1 (Dynamic Education) İngilizce Dil Eğitimi Sistemi

2 Yabancı dil öğrenmek bir süreçtir.

3 İngilizce öğrenimi dört temel beceriden oluşur:
Listening (Dinleme) Speaking (Konuşma) Reading (Okuma) Writing (Yazma)

4 İngilizce, diğer müfredat derslerinden farklıdır.
Öğrencinin yapacağı ders tekrarı okuma ve yazma ile sınırlı kalamaz. Dinleyerek ve konuşarak pratik yapması gerekir.

5 İngilizce, otomatik olmayı gerektirir.
Dinlerken ve konuşurken gramer kurallarını hatırlayacak zaman yoktur. Bu nedenle öğrenci, İngilizce’yi öğrenirken otomatik olmak zorundadır.

6 Klasik Yabancı Dil Öğretimi
Ezbere dayalı Bilgi bazlı Öğretmen merkezli Yetersiz pratik yapma Öğretmenin verimsiz kullanımı Anlatma Çalışma ve Ezberleme Tekrar

7 Ezber, öğrencinin yabancı dil öğrenimine kalıcı bir fayda sağlamaz, sadece sınavlarda günü kurtarır. Fakat verimli çalışma yöntemleri ile İngilizce’yi gerçekten öğrenebilir.

8 Bu da, az ve sık aralıklarla çalışma ile olur.

9 Beceri Kazanma Süreci Yerleştirici tekrar Yeniden inceleme
Anlama Hedefe yönelik tekrar Yeniden inceleme Yerleştirici tekrar Beceri Kazanma Süreci

10 Yabancı Dilde Beceri Kazanma Süreci
Ön İzleme; ders hakkında genel bir bilgiye sahip olunmalıdır. Anlama; içerik giderek daha iyi anlaşılmalı ve her cümle gerektiği kadar tekrar edilmelidir. Dile Odaklanma; çalışma sırasında gereksinim duyulan metin ve sözlük araçları kullanılmalıdır. Yoğun Tekrarlama; tüm cümleler tekrar edilmeli, farklı biçimde ifade edilmeli, tüm söylenenler kaydedilmeli ve örnek cümleler ile kıyaslanmalıdır. Yeniden İnceleme; önceden çalışılan cümleler düzenli bir şekilde yeniden incelenmeli, anlaşılmalı ve tekrar edilmelidir. İleri Tekrar; önceden çalışılan derslerin tam anlamıyla yerleşmesi için düzenli aralıklarla geriye dönük tekrar yapılmalıdır.

11 Etkili Dil Öğrenimi Anlatma, Yönlendirme, Kişiselleştirme ve Grup Etkinlikleri Çalışma ve ödevler Etkili Tekrarlama

12 Verimli Çalışma Doğru çalışma yöntemleri kullanılmalı
Haftada en az 6 saat tekrar yapılmalı Sık aralıklarla çalışılmalı Eğitimciler tarafından takip edilmeli ve öğrenciler yönlendirilmeli

13 Her öğrenci farklıdır. Her öğrencinin öğrenme kapasitesi ve hızı farklıdır. Bu nedenle öğrencilerin her gün dakikalık sürelerle kendi başlarına çalışmaları ve iki haftada bir sınıf ve öğretmenle birlikte çalışmaları idealdir.

14 DynEd Nedir? DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları, nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır.

15 DynEd’in eğitim sistemi olan 'Recursive Hierarchical Recognition' İngilizce’yi beynin dil becerisini edinme şekline uygun olarak öğreten tek İngilizce dil eğitimi sistemidir.

16 DynEd’in Hedefi Nedir? Nöro-bilimsel araştırmaların ışığında ‘anlama’ becerisinden ‘otomatikleşme’ durumuna geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler.

17 DynEd Nasıl İşler? - Programa katılacak olan herkesin adım adım izlenmesini, - Program hızının, kişinin çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlanmasını, - Kişilerin kendi çalışmalarını denetleyebilmesini, - Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarının danışman tarafından istenildiği anda görülebilmesini ve öğrencilerin daha başarılı olabilmeleri için yönlendirilebilmesini, - Danışmanın kullanıcılarla yapacağı toplu çalışmaların, uzaktan kontrolle desteklenmesini sağlamaktadır.

18 DynEd’in İngilizce öğrenirken kullanıcının davranışlarını ölçen yapay zeka konrollü yazılımı, öğrencileri uygun düzeye yerleştirir, dersleri otomatik olarak kilitler veya açar ve her öğrencinin verilen kavramı öğrenme ve anlama hızına göre programın zorluk derecesini otomatik olarak arttırır veya azaltır. Öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder, iletişimseldir (interactive) ve öğrencinin doğruyu kendi mantığıyla bulmasına yardımcı olur.

19 Çevrimdışı çalışsalar bile öğrencilerin öğrenme davranışlarını değerlendirerek takip eder, öğrencilerin gelişimini otomatik yazılı bir geribildirim sistemi ile anında değerlendirir ve her öğrenci, sınıf, okul ve grup için ayrı ayrı çalışma verim notu (Study Score) belirler.

20 Görsel ve işitsel olduğu için , işlenen konunun kolaylıkla anlaşılabilmesini sağlar. Bu da dili anlamlandırmaya ve böylece öğrenmeye yol açar. ‘’Her öğrenci bir öğretmendir’’ düşüncesi doğrultusunda, öğrenci bilgisayarın başına geçtiği zaman dersin sonuna kadar öğretmeniyle baş başadır.

21 Öğrencinin yanlış bir cevap vermesi durumunda öğrenciye cevabın yanlış olduğuyla ilgili görsel, işitsel yada yazılı bir komutla cevabını yenilemesi istenir. Eğer öğrenci hatasında ısrar ederse program öğrenciye ‘bugün bu kadar yeter’ der ve öğrencinin başka bir programa devam etmesini ister. Ayrıca öğrencinin cevaplandırdıklarında doğruluk ve yanlışlık oranına göre soru zorluk seviyesini ayarlar ve öğrencinin moralinin bozulmasına yol açacak bir duruma getirmez.

22 Çoklu Ortamda Etkileşimli Eğitim
İnsan beyninin öğrenme biçimine uygun Gerçek hayat benzeri çok yönlü bilgilendirme Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin dengeli kullanımı Etkileşimli sunum ve alıştırma konumları Düşük maliyetli günlük tekrar olanağı İstenilen zamanda çalışabilme olanağı Bilgisayar ve öğretmen tarafından takip ve yönlendirilme olanağı

23 İngilizce Dil Eğitimi Sistemi (Görevler ve Tanımlar)

24 AMAÇ Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin belirlenmesidir.

25 KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

26 TANIMLAR 1. DynEd Merkez Yürütme Ekibi: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin resmi örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının sınıflarında ülke çapında verimli olarak yürütülmesinden sorumlu üst dereceli ekiptir. DynEd Merkez Yürütme Ekibi; bir başkan, biri eğitimden diğeri teknik işlerden sorumlu olmak üzere iki başkan yardımcısından oluşur.

27 TANIMLAR 2. DynEd Merkez Destek Ekibi: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının sınıflarında kullanılması için gerekli olan tüm merkezî hizmet ve desteği vermekten sorumlu ekiptir.

28 TANIMLAR 3. DynEd İl Koordinatörleri: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren il millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürleridir.

29 TANIMLAR 4. DynEd İl Koordinatör Yardımcıları: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli teknik desteğin ve eğitimlerin verilmesinde il millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan kişilerdir.

30 TANIMLAR 5. DynEd İlçe Koordinatörleri: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürleridir.

31 TANIMLAR 6. DynEd İlçe Koordinatör Yardımcıları: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli teknik desteğin ve eğitimlerin verilmesinde ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki sistemden sorumlu şube müdürlerine yardımcı olan kişilerdir.

32 TANIMLAR 7. DynEd Okul Sorumluları: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin okullarda verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan sorumlu olan okul müdürü veya okul müdür yardımcılarıdır.

33 TANIMLAR 8. DynEd Sınıf Temsilcileri: Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının sınıflarında görevli sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleridir. DynEd Sınıf Temsilcileri’nin, DynEd’in Kayıt Yöneticisi yazılımına en az bir sınıfın eğitiminden sorumlu öğretmen olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

34 TANIMLAR 9. FuturePrints: FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, DynEd International Inc. USA Şirketi’nin Türkiye resmî temsilcisidir.

35 TANIMLAR 10. DynEd Kademelendirme Yapısı, Şifre Dağıtım ve Kullanım Haritası: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi kademelendirme yapısını, Kayıt Yöneticisi Yazılımı’na erişim için kullanılan şifrelerin tanımının ve dağıtımının gösterildiği şematik haritadır.

36

37 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
DynEd Merkez Yürütme Ekibinin Görev ve Sorumlulukları DynEd İngilizce Dil Eğitimi sisteminin ülke çapında başarı ile uygulanması için gerekli tedbirleri almak, uygulama sürecini ve verimini izleyerek ilgili kişileri yönlendirmek DynEd İngilizce ve Teknik Merkez Destek Ekibinin kaç kişi olacağını ve kimlerden oluşacağını belirlemek ve bu kişileri görevlendirmek

38 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
DynEd Merkez Destek Ekibinin Görev ve Sorumlulukları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili verilen tüm eğitim faaliyetlerine katılmak ve gerektiğinde öğretim görevlisi olarak görev yapmak MEB Grubu ve alt gruplarının Gözlemci şifrelerini DynEd Merkez Yürütme Ekibinde Sorumlu Başkan Yardımcısı’ndan almak ve güvenliğini sağlamak, sistemin yetkililerce yönlendirilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak için, Gözlemci Şifrelerini ilgililere vermek Tüm kademelerdeki sorumlu kişilerin kimler olacağını ilgili Genel Müdürlüklerle koordineli olarak belirlemek ve bu kişilerin gözlemci şifrelerini alabilmesi için gerekli işlemleri yapmak, Kayıt Yöneticisi vasıtası ile illerin çalışmalarını denetlemek, çalışma verimini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

39 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
DynEd İl Koordinatörlerinin ve Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ni denetlemek için DynEd ile ilgili eğitimlere katılmak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi için ilçe koordinatörlerinin belirlenmesini sağlamak DynEd İlçe Koordinatörlerine DynEd sisteminin yönetimi ile ilgili bilgileri vermek, eğitim ve teknik konulardaki sorularını cevaplandırmak ve sorunlarını çözmek DynEd İlçe Koordinatörlerine EBA’nın sitesine girerek sisteme kaydolma ve şifre alma konusunda bilgi vermek

40 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
DynEd İlçe Koordinatörlerinin ve Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları İl içindeki diğer DynEd ilçe koordinatörleri ile iletişim kurarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb. konularda ilçede birliktelik sağlamak DynEd okul sorumluları ile yılda dört defa eğitim ve paylaşım toplantısı yapmak DynEd okul sorumlularına EBA’ya girerek sisteme kaydolma, şifre alma, kendi okul, sınıf ve öğrencilerinin kayıtlarını oluşturma ve güncelleme konusunda bilgi vermek DynEd okul sorumlularına DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili bilgileri vermek, eğitim ve teknik konulardaki sorularını cevaplandırmak, sorunlarını çözmek

41 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
DynEd Okul Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin öğrenciler tarafından sorunsuz bir biçimde kullanılması amacıyla gerekli teknik donanımın çalışmasını sağlamak, öğrencilerin kullanacakları bilgisayarlar için gerekli kulaklık ve mikrofon ihtiyacını okul müdürlüğüne bildirmek, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ve kullanımı ile ilgili olarak öğrenci velilerini bilgilendirmek DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri’ne EBA’ya girerek sisteme nasıl kaydolacaklarını, nasıl şifre alacaklarını ve nasıl kendi sınıf ve öğrencilerinin kayıtlarını oluşturabileceklerini veya güncelleyebileceklerini anlatmak Okullarındaki okul müdürü ile sınıf veya İngilizce öğretmenlerini DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemini takip edebilecek ve yönlendirebilecek düzeye getirmek için bilgilendirme toplantıları yapmak,

42 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Dyned İngilizce Sınıf Temsilcileri’nin Görev ve Sorumlulukları EBA üzerinden Records Manager Oturum Açma Kimliği ve gözlemci şifresi almak, aynı kimliği ve şifreyi kullanarak DynEd Teacher Training Yazılımına öğrenci olarak girmek, bu yazılımı çalışmak ve yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya üstünde geçer not almak, Öğrencilerin çalışma verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya yönlendirmek Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki ölçme değerlendirme araçları ile takip etmek Öğrencilerin, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden hem okul bilgisayarları hem de şahsi bilgisayarları vasıtası ile azami derecede yararlanmalarını sağlamak

43 İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
DynEd Yazılımları

44 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemleri Destek Yazılımları, Eğitim Yazılımları ve DynEd Eğitmenleri’nden oluşan üçlü bir sistemdir. Destek Yazılımları kullanıcıların çalışmalarının bilgisayar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini, Eğitim Yazılımları İngilizce dilinin en iyi şekilde öğrenilmesini ve Eğitmenler ise kullanıcıların en doğru yöntemlerle çalışmasını ve dilin kişiselleştirilmesini sağlarlar.

45 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemleri
1. Destek Yazılımları Kayıt Yöneticisi (Records Manager) Düzey Ayarlama (Shuffler) Tamamlama Yüzdesi (Completion Percentage) Çalışma Kayıtları (Study Records) Danışman (Tutor) 2. Eğitim Yazılımları 3. DynEd Eğitmenleri

46 1. Destek Yazılımları Kullanıcıların çalışmalarının bilgisayar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini sağlar.

47 Kayıt Yöneticisi (Records Manager)
Kullanıcıların çalışma ve davranışlarının adım adım izlenmesi, Kullanıcıların kendi çalışmalarını denetleyebilmeleri, Kullanıcıların daha başarılı olabilmeleri için eğitmenler tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi, Kullanıcıların birey veya sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında rakamsal tablolar ve yazılı raporların otomatik olarak hazırlanması sağlanmaktadır.

48 Düzey Ayarlama(Shuffler)
Yazılımın hızı ve zorluk derecesini kullanıcının çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlamaktadır. Bu özellik sayesinde kullanıcıların gereksinimleri yazılım tarafından bire bir karşılanmakta ve her kullanıcının kendi hedefine yönelik çalışması sayesinde daha kısa zamanda başarı elde edilmektedir.

49 Tamamlama Yüzdesi (Completion Percentage)
Öğrencinin her dersi tanımlanan öğrenme hedefine oranlı olarak ne kadar tamamladığı izlenmektedir. Bu sistem sayesinde beceri kazanmak için gerekli olan tekrarlar yeterince yaptırılmaktadır. Kullanıcılar, eğitmenleri tarafından belirlenen tamamlama yüzdesine erişmeden beceri sınavlarına giremezler. Beceri Sınavları ile kullanıcıların çalıştıkları konularda ilerlemeleri ve başarıları bilgisayar tarafından değerlendirilir.

50 Çalışma Kayıtları (Study Records)
Kullanıcılar, Çalışma Kayıtları (Study Records) ile kendi çalışmalarını denetleyebilirler. Çalışma kayıtlarında, her konuda ve konuyu her tekrarlarında çalışma sürelerini, tüm çalışmalarının tarih ve saatlerini, sorulara doğru cevap verip vermediklerini, çalışmalarına göre yazılımdaki düzey değişimlerini, çalışmalarının tamamlanma yüzdesini ve test sonuçlarını görebilirler.

51 Danışman (Tutor) Kullanıcılara çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor vermekte ve daha verimli bir çalışma için yapılması gerekenleri belirtmektedir.

52 2. Eğitim Yazılımları İngilizce dilinin en iyi şekilde öğrenilmesini sağlar. Her yaş ve düzeye uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarını içerir.

53 Yetişkinler için DynEd Eğitim Yazılımları
New Dynamic English The Lost Secret Advanced Listening Dynamic Business English Functioning in Business English by the Numbers Hospitality English Clear Speech Works Test Mountain

54 Çocuklar için DynEd Eğitim Yazılımları
Let’s Go First English English for Success Dynamic Classics New Dynamic English The Lost Secret English by the Numbers Clear Speech Works Advanced Listening Test Mountain

55 3. DynEd Eğitmenleri Kullanıcıların en doğru yöntemlerle çalışmasını ve dilin kişiselleştirilmesini sağlarlar. 

56 İngilizce Dil Eğitimi Sistemi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
DynEd Yazılımları

57 DynEd Records Manager ve DynEd Courseware
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanmış DynEd Yazılımları CD’sini bilgisayarımıza kurduğumuz zaman karşımıza iki program çıkacaktır: DynEd Records Manager ve DynEd Courseware

58 DynEd Records Manager Öğrencilerimizin bilgilerini, en son ne zaman çalıştığını, ne kadar süre çalıştığını, kaç puan aldığını bu programdan takip ediyoruz. DynEd Courseware Bu programın içerisinde öğretmenler ve öğrenciler için ingilizce çalışma yazılımları yer almaktadır. Bunlar: First English English for Success Placement Test Teacher Training Course

59 First English İngilizce dil eğitimine yeni başlamış arası öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu yazılım öğrencileri ders konularını kullanarak İngilizce eğitimi veren English for Success yazılımını kullanmaya hazırlar.

60 English for Success Özellikle yaş arası gençler için tasarlanmıştır. Öğrencilere matematik, fen ve tarih gibi derslerde ve okulda kullanacakları İngilizce’yi, ilgili konularda yoğunlaşarak öğretir. Bu yönüyle CLIL (Content and Language Integrated Learning) metoduna da uygundur.

61 Placement Test Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemelerine yardımcı olur. Sınav çok basit sorularla başlar ve doğru yanıt verdikçe zorlaşır. Öğrenci sorulara ardarda birkaç kez yanlış yanıt verdiğinde ya da yanıt veremediğinde sınav kilitlenir ve seviye belirlenmiş olur.

62 Teacher Training Course
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi hakkında öğretmeni bilgilendirici bilgiler bulunur. Öğretmenin kendini geliştirmesi açısından oldukça yararlı bir programdır.

63 Kullanıcı Adı ve Şifreler
İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Kullanıcı Adı ve Şifreler

64 DynEd Records Manager ve DynEd Courseware Giriş
İl Koordinatörü olarak giriş için : Records Manager (DynEd’ in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi) Oturum Açma Kimliği : 0xx (0+İl Kodu) Örneğin; Kars ili için 036 Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz İl şifresi DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi) Oturum Açma Kimliği : (‘c’ + İlKodu) Örneğin Kars ili için Not : “c” city’ in “c” si dir.

65 DynEd Records Manager ve DynEd Courseware Giriş
İlçe Koordinatörü olarak giriş için : Records Manager (DynEd’in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi) Oturum Açma Kimliği : 0xx (İl Kodu)–xxx (İlçe Kodu) Örneğin; Kars ili Selim ilçesi için Şifre : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan İlçe şifresi DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi) Oturum Açma Kimliği : (‘r’ + İlKodu + İlçeKodu) Örneğin Kars ili Selim ilçesi için Not : “r” region’ ın “r” si dir.

66 İlçe Koordinatörleri İçin Oturum Açma Kimliği
Akyaka : Arpaçay: Digor: Kağızman: Sarıkamış: Selim: Susuz:

67 DynEd Records Manager ve DynEd Courseware Giriş
Okul Sorumlusu olarak giriş için : Records Manager (DynEd’in İnternet Kayıt Yöneticisi ≈ Yönetici Girişi) Oturum Açma Kimliği : Okul Kurum Kodu Şifre : MEBBİS üzerinden almış olduğunuz Okul şifresi DynEd Courseware (DynEd Eğitim Yazılımları ≈ Öğrenci Girişi ) Oturum Açma Kimliği : (‘t’ + Okul Kurum Kodu + Not : “t” teacher’ ın “t” si dir.

68 1. Mebbis Şifresi Öncelikle Mebbis şifremizi bilmemiz gerekiyor. Kullanıcı adımız her zaman T.C. Kimlik numaramızdır. Mebbis şifremizi de okulumuz müdüründen öğrenebiliriz.

69 2. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Şifresi
DynEd sisteminde öğrencilerimizi kaydetmek için eba şifremizin olması gerekir. adresinde sağ üst köşedeki ‘GİRİŞ’ butonuna tıklıyoruz.

70

71 Eba şifremizi almak için MEBBİS girişi menüsüne giriyoruz.

72

73 Mebbis girişini yaptıktan sonra eba şifre oluşturma ekranı otomatik olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüze gelen menüde EBA şifremizi belirleyerek tekrar bu linkten giriş yapıyoruz.

74

75 3. DynEd Kullanıcı Adı ve Şifresi
Dyned Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için; eba şifrenizi girip kaydettikten sonra bu sayfayı kapatmadan adresine giriniz. Kullanıcı adı ve şifreniz ekranda görünecektir.

76 Buradaki kullanıcı adı ve şifre ile DynEd sistemine giriş yapabilirsiniz.

77 4. Dyned için Eba (Eğitim Bilişim Ağı) Üzerinde Sınıfların Güncellenmesi
sayfasına Eba kullanıcı adı ve şifremizle giriyoruz.

78 Öğrenci ve öğretmenler için kullanıcı girişine tıklıyoruz.

79 ‘’Sınıflarımı güncelle’’ butonuna tıklıyoruz.

80

81 Dersine girdiğimiz sınıfları seçtikten sonra ‘’kaydet’’ butonuna tıklıyoruz.

82 Kaydettiğimiz sınıfları tek tek seçerek her defasında ‘’güncelle’’ butonuna basıyoruz.

83 5. Dyned Records Manager İşlemleri
DynEd Records Manager programında kurum kullanıcı adı şifresi ya da ilgili öğretmen kullanıcı adı ve şifresi ile oturum açıyoruz.

84 Karşımıza çıkan arayüzde; mevcut sınıflarımız , eğitmen adları ve sınıflardaki öğrenci sayıları listelenir. ‘Teachers’ sınıfı deneme ve öğretmen eğitimi amacıyla kullanılır. İşlem yapmak istediğimiz sınıfı seçeriz.

85 6. Öğrenci Kullanıcı Adları ve Şifrelerinin Alınması
Öğrencilerin kullanıcı adları ve şifrelerini almak için önce ‘düzenle’ menüsündeki ‘tümünü seç’ seçeneği tıklanır.

86 Dosya menüsündeki ‘öğrenci adlarını dışa aktarma’ seçeneği işaretlenir
Dosya menüsündeki ‘öğrenci adlarını dışa aktarma’ seçeneği işaretlenir. Gelen ekranda .txt uzantılı dosyamızı nereye ve nasıl kaydedeceğimizi belirleriz. Dosya adını yazdıktan sonra ‘kaydet’ butonuna tıklarız.

87 Kaydettiğimiz dosyayı açtığımızda öğrenci kullanıcı adlarını ve şifrelerini göreceğiz. Öğrencilere kullanıcı adlarını ve şifrelerini bu dosyadan alıp dağıtabiliriz 

88 Placement Test Uygulama
İlk işlem olarak Placement Test’i (yerleştirme testi) seçiyoruz.

89 Daha sonra ‘düzenle’ menüsündeki ‘tümünü seç’ seçeneğini işaretledikten sonra sağ alttaki ‘düzenle’ butonuna tıklıyoruz.

90 Bu testlerden başarılı olan öğrenciler için diğer bölümler otomatik olarak açılacaktır.

91 Öğrencilerin çalışma sürelerini, en son ne zaman çalıştıklarını ve aldıkları puanları da rahatlıkla bu sistem üzerinden gözlemleyebiliriz.

92 Dinlediğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Pınar Güçbilmez Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü


"(Dynamic Education) İngilizce Dil Eğitimi Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları