Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ UYGULAMASI
Resmî ilköğretim okullarının 4 – 8. sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil Eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin uygulanmasına yönelik is ve islemlerin belirlenmesidir.

2 KAPSAM Çoklu ortamda etkilesimli İngilizce dil egitiminin uygulanması için görevli birim ve kisilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

3 TANIMLAR DynEd Merkez Destek Ekibi: DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin resmî ilköğretim okullarında kullanılması için gerekli olan tüm merkezî hizmet ve desteği vermekten sorumlu ekibidir. DynEd Merkez Destek Ekibi iki birimden oluşur.

4 a.DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi:
b. DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi:

5 DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamı tanımlanan eğitim bölgelerindeki ilköğretim okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren kişilerdir. Bu kişiler, DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne karsı sorumludur.

6 DynEd Bilgisayar İl Koordinatörü (Mebbis İl Sorumlusu)
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, ilköğretim okullarının bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız kullanılması için gerekli teknik destegi veren kişidir. Bu kişi, DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’ne karsı sorumludur.

7 DynEd İngilizce Okul Sorumluları:
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim okullarında verimli kullanılması için gerekli tüm is ve işlemleri yapmaktan sorumlulardır. Bu kişiler, okul müdürüne ve okul müdürü ile birlikte DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne karsı sorumludur.

8 DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları
(Bilgisayar Formatör Öğretmenleri): DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim okullarındaki bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız çalıştırılması için gerekli tüm is ve işlemleri yapmaktan sorumludur. Bu kişiler, okul müdürüne ve okul müdürü ile birlikte DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’ne karşı sorumludur.

9 DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri:
Resmî ilköğretim okullarında görevli 4. ve 5. sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleridir. DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri; okul müdürüne ve Dyned İngilizce Okul Sorumlusu’na karsı sorumludur.

10 DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri’nin, DynEd’in Kayıt Yöneticisi yazılımına en az bir sınıfın eğitiminden sorumlu öğretmen olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

11 Sifre Dagıtım ve Kullanım Haritası:

12 DYNED İNGİLİZCE BÖLGE TEMSİLCİLERİ’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

13 1. İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlerine, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden sorumlu şube müdürlerine ve ilköğretim müfettişlerine, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ni takip edebilecek düzeye gelmeleri için, gerekli eğitim desteğini sağlamak,

14 2. İl içindeki diğer DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri ile iletişim kurarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim, destek, izleme vb.konularda bölgelerinde birliktelik sağlamak, 3. Dyned İngilizce Okul Sorumluları’na DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim vermek,

15 4. DynEd İngilizce Okul Sorumluları ile yılda dört defa eğitim ve paylaşım toplantısı yapmak. Bu eğitim ve paylaşım toplantılarının ikisini haziran ve eylül aylarına rastlayan seminer dönemlerinde 12 ser saat; diğerlerini ise plan dâhilinde yıl içerisinde 6 sar saat yapmak. 5. Kendi bölgelerine ait Bölge Gözlemci Şifresi’ni DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’nden almak ve şifrenin güvenliğini sağlamak.

16 6. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili destek almak için belirlenen telefon numaralarından veya adresinden DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne ulaşmak, 7. Bakanlıkça kendilerine teslim edilen DynEd eğitim materyal setinin tamamını muhafaza etmek, DynEd Kurulum CD’lerinin ise il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve DynEd İngilizce Okul Temsilcileri tarafından çoğaltılmasını sağlamak amacıyla muhafaza etmek,

17 8. İl dışı görev yeri değişikliği durumunda; il millî eğitim müdürlüğüne başvurmak ve DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne bilgi vermek, 9. İl dışı görev değişikliği durumunda il Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kendi yerine seçilmiş olan ve muhtemelen daha önce eğitim vermiş olduğu DynEd İngilizce Okul Sorumluları’ndan birine DynEd Eğitim Seti’ni, kendisine teslim edilen tüm DynEd materyallerini ve bölge gözlemci şifresini teslim etmek. Yeni DynEd İngilizce Bölge Temsilcisine, DynEd İngilizce Okul Sorumluları’na eğitim verebilecek düzeye getirmek için gerekli eğitimi vermek.

18 DYNED BİLGİSAYAR İL KOORDİNATÖRLERİ’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

19 1. İl / ilçe Millî Eğitim Müdürlerine, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden sorumlu şube
müdürlerine ve ilköğretim müfettişlerine DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ni takip edebilecek düzeye gelmeleri için gerekli teknik desteği sağlamak, 2. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’na gerektiğinde DynEd teknik destek eğitimi vererek okul sorumlularının, kendi okullarındaki bilgisayarlarda DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ni çalıştırabilecek ve bakımını yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak, 3. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları ile yılda en az bir defa ve en az 6 saat olmak üzere eğitim ve paylaşım toplantısını haziran veya eylül aylarına rastlayan seminer dönemlerinde yapmak. 4. Kendi illerine ait DynEd Gözlemci Şifresi’ni DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’nden almak, şifrenin güvenliğini sağlamak ve gerektiğinde şifreyi okullardaki isleyişi izlemek için kullanmak, 5. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’nın DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili teknik konulardaki sorularını cevaplandırmak ve sorunlarını çözmek,

20 6. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili teknik destek almak için belirlenen telefon numaralarından veya adresinden DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’ne ulaşmak, 7. Bakanlık bünyesindeki DynEd Sunucu Bilgisayar Sistemi’ne yeni bir sürümün yüklenmesi durumunda, yeni sürümün DynEd İngilizce Dil Egitim Sistemi’ni kullanmakta olan ildeki ilköğretim okullarına internet üzerinden yüklenmesi için gerekli is ve işlemleri yapmak, 8. İl dışı görev yeri değişikliği durumunda; il millî eğitim müdürlüğü’ne başvurmak ve DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’ne bilgi vermek, 9. İl dışı görev değişikliği durumunda, il millî eğitim müdürlüğü tarafından DynEd Bilgisayar l Koordinatörü olarak belirlenmiş olan kişinin DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’na eğitim verebilecek düzeye gelmesini sağlamak.

21 OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

22 1. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim okullarında kurulması ve 4 – 8. sınıfların İngilizce derslerinde ders aracı olarak kullanılmasında öncelikli sorumluluğu almak, 2. Okullarında, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin başarılı şekilde kurulması ve yürütülmesi için bir müdür yardımcısı görevlendirmek, 3. Kendi okullarında görevli İngilizce öğretmenleri arasından (İngilizce öğretmeninin bulunmaması durumunda 4 ve 5. sınıf öğretmenleri arasından) bir kişiyi DynEd İngilizce Okul Sorumlusu olarak seçmek ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,

23 4. Bakanlıkça kendi okulları için tanımlanan e-posta adresini çalışır hâlde bulundurmak ve DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili olarak gönderilen bilgi ve Yönetici Şifresini DynEd İngilizce Okul Sorumlusu ile paylaşmak. Okul Yönetici Şifresi ile ilgili sorumluluğun sadece DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’nda olduğunu kendisine hatırlatmak, 5. Kendi okullarında görevli bilgisayar öğretmenleri arasından (Bilgisayar öğretmeninin bulunmaması durumunda diğer ilgili öğretmenler arasından) bir kişiyi DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu olarak seçmek ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,

24 6. DynEd İngilizce Okul Sorumluları’nın ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları’nın görevlerini icra edebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, 7. DynEd İngilizce Okul Sorumluları’na teslim edilen DynEd Kurulum CD’lerinin 4-8. sınıf şube sayısınca çoğaltılmasını ve öğrencilerin okul dışındaki bilgisayarlarına da kurulum yapabilmesi amacıyla bu CD’lerin sınıfta muhafaza edilmesini sağlamak,

25 8. DynEd İngilizce Okul Sorumluları’ndan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili bilgileri edinmek, 9. DynEd Dil Eğitim Sistemi’nin öğrenciler tarafından sorunsuz bir biçimde kullanılması amacıyla gerekli teknik donanımın çalışmasını sağlamak, öğrencilerin kullanacakları bilgisayarlara kulaklık ve mikrofon temin etmek,

26 10. DynEd İngilizce Okul Sorumlusu tarafından kendilerine verilen “gözlemci şifresi” ile okullarının İngilizce eğitim başarılarını izlemek, denetlemek ve sistemin verimli kullanılması için gerekli tedbirleri almak, 11. Kendi okullarındaki sınıflarda kayıtlı İngilizce öğretmenlerinin ve lisanslı öğrencilerin sayılarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde denetlemek, gereğinde DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’nu uyarmak ve kayıtların düzeltilmesini sağlamak. Denetimler sırasında okul kayıtları ile DynEd Kayıt Yöneticisi Sistemi’ndeki öğrenci ve öğretmen kayıtlarının karsılaştırılmasını sağlamak,

27 12. Bilisim Teknolojileri Sınıfı (BTS) ile okuldaki diğer bilgisayarların DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi için çalışır durumda bulundurulması konusunda gerekli tedbirleri almak, 13. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 4 – 8. sınıf ögrencilerinin İngilizce ders saatlerinde, ihtiyaca göre bir eğitim ve öğretim materyali olarak kullanılması için BTS ile okuldaki diğer bilgisayarların kullanıma ilişkin planlamaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

28 14. Hafta sonu ve ters devrede BTS bilgisayarlarını gerekli önlemleri almak kaydıyla öğrencilerin
kullanımına imkân dahilinde sunmak, 15. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ve kullanımı ile ilgili olarak öğrenci velilerini bilgilendirmek.

29 DYNED İNGİLİZCE OKUL SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

30 1. DynEd İngilizce Bölge Temsilcisinden DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitimi almak, 2. Okula ait Yönetici Şifresi’ni, DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’nden almak, güvenliğini sağlamak için aynı gün içinde değiştirmek ve şifreyi hiç kimse ile paylaşmamak, 3. Okul Yönetici Şifresi ile Grup Şifresi’ni ve Gözlemci Şifresi’ni oluşturmak,

31 4. Okullarındaki Okul Müdürü / Müdür Başyardımcısı, DynEd ile ilgili Müdür Yardımcısı ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumlularını DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemini takip edebilecek ve yönlendirebilecek düzeye getirmek için bilgilendirme toplantıları yapmak, 5. Okullarındaki Sınıf Temsilcileri’ne, (4. ve 5. sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleri) DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim verebilecek düzeye getirmek için, planlı olarak yılda dört defa ve her seferinde en az 6 saat olmak üzere eğitim vermek ve sürekli olarak onlara gereken desteği sağlamak,

32 6. 1-3. sınıf öğretmenlerinin gelecek yıllarda DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile
karsılaşabileceğini varsayarak bu öğretmenlere bilgilendirme toplantıları yapmak, 7. Öğrenci kayıtlarının sadece Yönetici Şifresi ile yapılmasını sağlayacak tedbirleri Kayıt Yöneticisi Yazılımı vasıtası ile almak,

33 8. Okullarındaki yöneticilere (Okul Müdürü / Müdür Başyardımcısı ve DynEd ile ilgili Müdür Yardımcısı) ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu’na Gözlemci Şifresi’ni vererek rehberlik ve denetlemelerde Okul Gözlemci Şifresi’ni ilköğretim müfettişleri ile paylaşmak, 9. Yönetici Şifresi ile sınıfları kurmak ve DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri’ne kendi sınıflarına ait sınıf şifrelerini vermek ve bu şifreleri nasıl değiştirebileceklerini anlatmak,

34 10. Okullarındaki 4-8. sınıf öğrencilerinin sınıf listelerini ilgili öğretmenlerden bir MS Excel tablosu vasıtasıyla alarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ne bu öğrencilerin kayıtlarını yapmak, 11. Diger okullardan nakil gelen 4-8. sınıf öğrencilerinin kendi okullarındaki DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ne de kaydolmasını sağlamak,

35 12. Okuldan ayrılan öğrencilerin, ayrıldıkları okulundaki DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Sistemi’ndeki kayıtlarını silmek, 13. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, ilgili öğretmenler ve 4-8. sınıflarda kayıtlı öğrenciler haricinde kişi ve kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak,

36 14. Okullardaki sınıfların ve öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki performanslarını takip etmek ve daha verimli bir eğitim için Sınıf Temsilcileri’ne destek vermek, 15. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki eğitim ile ilgili sorunları DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri ve DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne bildirip, destek alarak sorunu çözmek,

37 16. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki bilgisayar ile ilgili teknik sorunları DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu ile birlikte çözmeye çalışmak, gerektiğinde DynEd Bilgisayar il Koordinatörü’nden ve DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’nden bilgi alarak sorunun giderilmesini sağlamak, 17. DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’nden ve /veya DynEd Bilgisayar il Koordinatörü’nden DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yeni sürümlerinin (versiyon) hazır olduğu bilgisi geldiği zaman, gerekli bilgileri Okul Bilgisayar Sorumlusu’na aktarmak ve güncelleme yapmasını sağlamak,

38 18. Gerektiğinde İngilizce öğretmeni, ilgili sınıf öğretmenleri ve öğrenciler için çoğaltılmak üzere en az bir adet DynEd Kurulum CD’sini muhafaza etmek.

39 DYNED İNGİLİZCE SINIF TEMSİLCİLERİ’NİN
GÖREV VE SORUMLULUKLARI (4 – 5. sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleri)

40 1. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim desteğini kendi okulundaki DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’ndan almak, 2. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili bilgisayar teknik desteğini kendi okulundaki DynEd Bilgisayar Okul sorumlusu’ndan almak, 3. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden İngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve öğrencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalışmayı sağlamak, 4. Okula ait Grup Şifresi’ni ve eğitim verdikleri sınıf/sınıflara ait Sınıf Şifresini ve DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nde öğrenci oturumu açmak için öğretmen e-postasını ve şifresini DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’ndan almak,

41 5. Derse girdiği sınıflarda öğrencilere DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili rehberlik yapmak, 6. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi çerçevesinde öğrencilere kendi kendine öğrenme yönteminin isleyişi ile Öğrenci El Kitabı ve Kullanım Kılavuzu’nda veya elektronik ortamda belirtilen Doğru Çalışma Yöntemleri’ni anlatmak, 7. Öğrencilerin çalışma verimini “Tutor” yazılımı ile izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya yönlendirmek, 8. Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki ölçme değerlendirme araçları ile takip etmek,

42 9. Öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitimi sistemi’ndeki çalışmalarını, performans belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirmek,DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminde değerlendirme; Tutor yazılımı sonuç puanı beceri sınav sonuçları ortalaması ve öğrenci için hedeflenen üniteye ulaşabilme performansına göre öğretmen tarafından yapılır.

43 10. Öğrencilerin, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden hem okul bilgisayarları hem de şahsi bilgisayarları vasıtası ile azami derecede yararlanmalarını sağlamak, 11. Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 4 – 8. sınıf öğrencileri haricinde kişi/kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak,

44 12. Ögrencilere, kendi Oturum Açma Kimliklerini ve Sifrelerini sadece kendilerinin kullanması gerektiğini anlatmak (Aksi takdirde aynı şifreyi kullanan öğrencilerden hiçbirinin DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden faydalanamayacağını, nedenleri ile birlikte öğrencilere anlatmak ve DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yanlış kullanımının önüne geçmek.), 13. Öğrencilere, gerektiğinde kendi Şifrelerini nasıl değiştirebileceklerini anlatmak, 14. Öğrencilere DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi yazılımlarının nasıl güncelleştirileceğini anlatmak ve gerektiğinde öğrencilerin güncelleme yapmalarını sağlamak.

45 Farklı bir sistem Klasik sınıf eğitimi ile ingilizce konuşmak için ;1000 saat veya daha fazlası gerekmekte. Bu çok uzun bir süre… Şimdi farklı bir sistem var.İngilizceyi 1000 saat yerine 360 saatte öğreten bir sistem: DynED

46 DynED Nedir? DynED; dünyanın en gelişmiş dil eğitim sistemidir.
Öğretmen desteği ile verilir. Merkezi Amerika California’dır

47 DynED Neden Başarılıdır?
Çünkü; insan beyninin dil öğrenme biçimine uygun hazırlanmıştır.O yüzden 360 saat üzeri DynED eğitimi alan 4 yaş ve üzeri herkes akıcı bir şekilde İngilizce konuşur.

48 Dil öğrenmek, tıpkı müzik enstümanı çalmak, futbol oynamak, araba kullanmak gibi bir Beceridir….
Yeterince tekrar ve alıştırma yapmak bütün diğer becerilerde olduğu gibi dil öğrenimi içinde gereklidir.

49 Konuşurken veya dinlerken, bir sözcüğü veya gramer kuralını hatırlamak için zaman yoktur.
Konuşmak veya dinlemek otomatik olmak zorundandır.Bu otomatiklik yeteneğini kazanabilmek için yeterince tekrar ve alıştırma yapmak gereklidir.

50 DynEd Nedir ve Ne Sağlamaktadır ?
DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları, nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır. Nöro-bilimsel araştırmaların ışığında “anlama” becerisinden “otomatikleşme” durumuna geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler.

51 DynEd, dil eğitimini, bilgisayarlar üzerine taşıyan ve bireylerin kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir. Bilgisayarları başında çalışan kullanıcılar DynEd yazılımları ve eğitmenleri tarafından izlenerek yönlendirilmekte ve geleneksel sınıf içi eğitim sisteminden misli daha verimli bir eğitim yapılabilmektedir. DynEd Eğitim sistemine yeni giren kullanıcılara kendi bilgisayarları üzerinde bir Placement Test verilmektedir

52 Bu sınav başlangıç düzeyi sorularla başlayıp, verilen yanıtlara göre soruları zorlaştırmakta ve kullanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonucu belirlemektedir. Sınav sonucunda kullanıcının düzeyine uygun DynEd eğitim yazılımları ve bu yazılımlara hangi düzeyden başlayacağı belirlenmektedir.

53 Bu sınav başlangıç düzeyi sorularla başlayıp, verilen yanıtlara göre soruları zorlaştırmakta ve kullanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonucu belirlemektedir. Sınav sonucunda kullanıcının düzeyine uygun DynEd eğitim yazılımları ve bu yazılımlara hangi düzeyden başlayacağı belirlenmektedir.

54 DynEd İngilizce dil eğitimi programı Dünya’nın en geniş eğitim içeriğine sahip programıdır.
Her yaş ve her düzeydeki kullanıcının her türlü gereksinimini karşılayan eğitim yazılımları bulunmaktadır. Kullanıcılar tüm yazılımlardan faydalanabilirler, ancak en verimli eğitimi alabilmeleri için kişiye özel bir eğitim paketi önerisi eğitmenler tarafından sunulacaktır.

55 KAYIT YÖNETİCİSİ (Recort Manager)
Kullanıcıların çalışmaları sırasında DynEd’in Kayıt Yöneticisi (Records Manager) sistemi ile; 1- Kullanıcıların çalışma ve davranışlarının adım adım kaydedilmesi ve izlenmesi, 2- Kullanıcıların kendi çalışmalarını denetleyebilmeleri, 3- Kullanıcıların daha başarılı olabilmeleri için eğitmenler tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi 4- Kullanıcıların birey veya sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında rakamsal tablolar ve yazılı raporların otomatik olarak hazırlanması sağlanmaktadır.

56 DÜZEY AYARLAMATM (ShufflerTM)
Sadece DynEd programlarına ait olan Düzey AyarlamaTM (ShufflerTM) sistemi, programın hızı ve zorluk derecesini kullanıcının çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlamaktadır. Bu özellik sayesinde kullanıcıların gereksinimleri yazılım tarafından bire bir karşılanmakta ve her kullanıcının kendi hedefine yönelik çalışması sayesinde daha kısa zamanda başarı elde edilmektedir.

57 TAMAMLAMA YÜZDESİ (Completion Percentage)
Tamamlama Yüzdesi (Completion Percentage) ile öğrencinin her dersi tanımlanan öğrenme hedefine oranlı olarak ne kadar tamamladığı izlenmektedir. Bu sistem sayesinde beceri kazanmak için gerekli olan tekrarlar yeterince yaptırılmaktadır. Kullanıcılar, eğitmenleri tarafından belirlenen tamamlama yüzdesine erişmeden beceri sınavlarına giremezler. Beceri Sınavları ile kullanıcıların çalıştıkları konularda ilerlemeleri ve başarıları bilgisayar tarafından değerlendirilir. Sınavların zamanlaması ve sorular kullanıcıya göre düzenlenmekte ve sınav tekrar edildiğinde sorular değiştirilmektedir.

58 ÇALIŞMA KAYITLARI (Study Records)
Kullanıcılar, Çalışma Kayıtları (Study Records) ile kendi çalışmalarını denetleyebilirler. Çalışma kayıtlarında, her konuda ve konuyu her tekrarlarında çalışma sürelerini, tüm çalışmalarının tarih ve saatlerini, sorulara doğru cevap verip vermediklerini, çalışmalarına göre yazılımdaki düzey değişimlerini, çalışmalarının tamamlanma yüzdesini ve test sonuçlarını görebilirler.

59 DynEd’in Tutor yazılımı ise kullanıcılara çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor vermekte ve daha verimli bir çalışma için yapılması gerekenleri belirtmektedir.

60 Eğitmenler, Kayıt Yöneticisi ile kullanıcıların çalışmalarını izleyebilirler ve kullanıcıların Çalışma Kayıtları bölümünde gördüklerine ilave olarak; çalışmaları sırasındaki davranışlarını (tekrar, altyazı veya tercüme kullanımı, mikrofon ve kulaklık kullanımı, sözlük kullanımı, kendi sesini dinleme ve konuşmasının anlaşılırlığı) ve en son ne zaman çalıştığını görebilirler. Ayrıca sınıf ortalamalarına göre kullanıcıların durumunu inceleyebilir, sınıflar ve kullanıcılar hakkında yazılı rapor alabilirler.

61 ÜÇLÜ SİSTEM (Destek Yazılımları – Eğitim Yazılımları – Eğitmenler)
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemleri, yukarıda anlatılan Destek Yazılımları, aşağıda tanıtılan Eğitim Yazılımları ve DynEd Eğitmenleri’nden oluşan üçlü bir sistemdir.

62 1)Destek Yazılımları kullanıcıların çalışmalarının bilgisayar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini, 2)Eğitim Yazılımları İngilizce dilinin en iyi şekilde öğrenilmesini ve 3)Eğitmenler ise kullanıcıların en doğru yöntemlerle çalışmasını ve dilin kişiselleştirilmesini sağlarlar. DynEd eğitim sistemi bu üç unsurun birlikte kullanılması sayesinde Dünya’nın en başarılı eğitim sistemi olmuştur.

63 Doğru Çalışma Yöntemleri
DynEd eğitim yazılımları, İngilizce’yi son derece doğal ve hızlı bir yöntemle öğrenmeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel İngilizce öğrenme yöntemlerine kıyasla önemli bir aşama göstermektedir. Ancak her yeni yöntem gibi DynEd sisteminin de kullanıcılar ve eğitmenler tarafından etkin şekilde kullanılabilmesi için yeni teknik ve stratejiler izlenmelidir

64 DynEd eğitim sisteminde kullanılan öğrenme yönteminin doğruluğu son yıllarda yapılan nöro-bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. İnsan beyninin doğal öğrenme yöntemi olan tüm duyuların birlikte kullanılması ile dilin öğrenilmesi ve yeterince tekrar yaptırılarak kalıcı hafızaya yerleştirilmesi yöntemi izlenmektedir. Doğru Çalışma Yöntemleri bu çerçevede en verimli çalışmayı sağlamak için öneriler sunmaktadır.

65 Dil Öğrenmek Nedir ? Öğrenme beynimizde belirgin değişikliklerin oluşmasıdır. Öğrenmenin gerçekleşmesi için elektro kimyasal değişiklikler ve nöronlar arasında yeni bağlantıların oluşması gerekir. Bu bağlantılar oluşmadığı takdirde, kaydedilmeyen bilgisayar çalışmalarınızın kaybolduğu gibi beyninizdeki bilgiler de kaybolacaktır. Beyinde bilgi kaydetmek, beyinde değişiklik gerektirir. Bu değişikliklerin bir bölümü hızla gerçekleşirken, bir bölümü de günler veya haftalar sonra olabilir.

66 Dil Öğrenmek Bir Beceridir...
Dil öğrenmek, tıpkı müzik enstrümanı çalmak gibi bir beceridir. Sık ve etkin alıştırma yapmak bütün diğer becerilerde olduğu gibi dil öğrenimi için de gereklidir. Özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesi için bu konularda hız kazanmak da gerekir. Konuşurken veya dinlerken, dili algılamak için, okumaya oranla çok daha az zamanınız vardır. Bir sözcüğü veya gramer kuralını hatırlamak için zaman yoktur. Bu işlem otomatik olmak zorundadır. Bu otomatiklik yeteneğini kazanabilmek için, metin desteği olmadan alıştırma ve tekrar yapmak gereklidir

67 Hafıza nedir ? Hafızanın değişik biçimleri vardır. Kısa süreli hafızanıza yerleşen sözcük veya cümleleri öğrenirken tekrar etseniz bile daha sonra unutursunuz. Dil öğrenen öğrenciler genellikle sözcük ve cümleleri çalışıp, ezberlerler. Ancak, zaman içinde tekrar edilmeyen sözcük ve cümleler hafızadan hızla silinirler. Araştırmalar, uzun süreli hafıza oluşumunun zaman gerektirdiğini göstermektedir. Birkaç gün veya haftaya yayılan kısa, sık eğitimler, dil öğrenmek için en iyi yoldur. Değişik zamanlarda sürekli yapılan tekrarlar eğitim stratejinizin bir parçası olmalıdır. Bu durumda, birçok tekrar ve gözden geçirme ile yavaş ilerlemek; hızlı öğrenmenin en iyi yoludur.

68 Ses Kaydı / Kaydı Dinlemenin Önemi
Çoklu ortamda etkileşimli yazılımlarla çalışmanın en önemli avantajı, beyninizin birçok bölümünü aynı anda çalıştırmasıdır. Ünlü bir nöro-bilim adamının söylediği gibi “Birlikte hareketlenen nöronlar birlikte hareket ederler”. Bir derste anlamı iyice kavrayana kadar çalıştıktan sonra, her cümleyi söyleme ve kaydetme çalışmasına başlamalısınız. Sesinizi kaydetmek için mikrofonu kullanın. Daha sonra kendi söylediklerinizi, ana dili İngilizce olan konuşmacılarla karşılaştırın. Hızınızı, vurgulamanızı ve telaffuzunuzu karşılaştırın. Bu tip çalışma, beyninizdeki fonolojik işlemciyi harekete geçirerek hem otomatikliği sağlar, hem de uzun süreli hafızayı geliştirir. En azından her çalışma oturumunun birkaç dakikasında bu şekilde odaklanmış yapılması çok önemlidir.

69 Metin Desteği Kullanmanın Tehlikesi
Dinleme ve okuma beyinde çok farklı bölümlerde gerçekleşir. Dinleme ve konuşma yeteneğinin geliştirilmesinin en iyi yolu, ilgili metinleri görmeden çalışmaktır. Metinleri destek amaçlı kullanmak, öncelikle geliştirilmesi gereken dinleme ve konuşma yetenekleri ile çelişmektedir.

70 Bir dersi çalışırken, tamamen anlayıp, anahtar cümleleri tekrarlayabilene kadar metinden destek almamaya çalışın. Birçok öğrencinin metinleri okuyarak öğrenmenin etkin bir yol olduğunu sanmasına karşın, araştırmalar metin desteğinin çok erken kullanılmasının dinleme ve konuşma yeteneğinin geliştirilmesini yavaşlattığını göstermektedir. Okuma, anlamada kolaylık sağlayabilir, ancak etkin bir öğrenme yöntemi değildir.

71 Alıştırmanın Önemi İnsan beyninin işleyişi ve uzun süreli hafıza formasyonu ile ilgili çalışmalar, yetenek geliştirmede tekrarın önemini göstermektedir. Dinleme ve konuşma yetenektir, bilgi değildir. Yetenek geliştirme, etkin alıştırmaların düzenli ve sık yapılmasını gerektirir. Dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmek için düşünme veya ezberleme olmaksızın lisanı otomatik olarak çözmek zorundasınız. Beyniniz bunu yapmak üzere tasarlanmıştır, ancak dil öğrenmek için alıştırma, alıştırma, alıştırma yapmalısınız.

72 Çalışma Zamanını Nasıl Azaltırsınız ?
Araştırmalar, düzenli ve sık çalışmanın toplam öğrenme zamanını azalttığını göstermektedir. Bir dersi haftada birkaç kere çalışmak veya tekrar etmek, haftada bir kere çalışmaktan daha etkilidir. 3 kere 45’er dakikalık çalışma yapmak, bir kerede 3 saatlik çalışmadan daha etkilidir. Uzun süreli çalışmalar genel olarak verimsiz ve üretkenlikten uzaktır.

73 Etkin Çalışma Oturumları
En etkin çalışma oturumları, etkinlik ve derslerin bir karışımıdır. Bir çalışma sırasında bir etkinliğin veya bir dersin üzerine çok fazla zaman harcamak, sıkıntı ve ilgisizlik yaratabilir

74 Oysa öğrenmek için odaklanmanız gerekir
Oysa öğrenmek için odaklanmanız gerekir. Genel olarak, bir çalışma oturumunda öğrenciler birkaç kez etkinlikleri veya dersleri değiştirmelidir. Bazı derslerde dinleme sırasında anlama üzerine odaklanın. Diğer derslerde konuşma alıştırmalarına odaklanın.

75 Bazı dersler, tamamen öğrenilip çaba harcamadan tüm dersi özetleyebilecek düzeye gelene kadar her gün yapılmalıdır. Bu, güven ve otomatiklik sağlar.

76 İlerleme ve Tekrar 3 hafta önce çalıştığınız ünite ne oldu? Bitti mi? Hayır, bitmedi. O üniteyi tekrar etmeli ve o bölümde kullanılan dili herhangi bir zaman tekrar kullanmaya hazır olmalısınız.

77 Öğretmeniniz o üniteyi sık sık gözden geçirmenizi istemeli ve o ünitedeki bilgileri bundan 2 hafta sonra da anlayıp, ifade edebileceğinizi varsayan örneklemeler yaptırmalıdır. Böylece geriye gitmiyor gerçek bir beceri kazanarak ileri gidiyorsunuz. Bu durumda, geriye dönmek, çok daha hızlı ilerlemeye yardım eder.

78 Dili öğrenmek, bir şeyi öğrenip, bir sonrakine geçmek demek değildir.
Bildiğinizin üzerine inşa etmek ve hepsini genişleyen bir yelpazede kullanmaktır.

79 Yavaş Hızlıdır Öğrencilerin en sık yaptığı hata bir dersi hızlı öğrenmeye çalışmaktır. Bu, dinleme ve konuşma yeteneği için gerekli olan temelin ve güvenin oluşmasını engeller. Her dersin üzerinden değişik günlerde birkaç defa geçerseniz, konuşma alıştırması yaparsanız ve sık sık tekrar ederseniz genel ilerlemeniz çok daha hızlı olacak ve test sonuçlarınız iyileşecektir.

80 Eğer bunu yapmazsanız, öğrendiklerinizi çabucak unutursunuz.
Eski moda öğrenme şekli hem yavaştır hem de etkin değildir. Unutmayın; kusursuzluğa sadece çalışarak ulaşılır.

81 Anlamak Sadece Başlangıçtır
Bir dersi anladığınızda, onu tekrar etmeli ve cümleleri konuşma alıştırması yapmalısınız. Her çalışma oturumunda 5 veya 10 cümleyi kaydedin ve ana dili İngilizce olan konuşmacıların kayıtlarıyla karşılaştırın Bu çeşit yoğun alıştırma dile hakim olmanızı sağlayacak ve akıcılığı getirecektir.

82 Eğer bunu yapmazsanız, konuşmanız yavaş ve duraklayarak olacaktır.
Lütfen, her cümleyi hızlı ve rahat bir şekilde söyleyebilene kadar o dersi tekrar tekrar çalışın.

83 Alıştırma sıkıcıdır ! Evet, tekrar edilen şeyler sıkıcı olabilirler. Ama tekrar tekrar alıştırma yapmadan nasıl yeni bir beceri kazanabilirsiniz ki? Bu, disiplin ve kararlılık gerektirir. Etkin şekilde alıştırma yaparsanız, kolaylıkla dinlediğinizi anlayabilir ve konuşabilir; basit iletişimden karmaşık iletişime geçebilirsiniz.

84 Bu zaman alacaktır. Ama ne kadar çok alıştırma yaparsanız, o kadar çabuk biter.
Alıştırmaları daha ilginç hale getirmek için, kendi hayatınızdan, işinizden ve ilgi alanlarınızdan onulanı ifade etmek için öğrendiğiniz yeni lisanı kullanmaya çalışın. DynEd eğitim paketinde yer alan dil modelleri çok geneldir.

85 Eğer bunlara hakim olursanız, kendiniz hakkında iletişim kurmanıza yardımcı olur ve bunu yapmak da sözcük bilginizi geliştirir. Derslerin konu ve temalarını genişleten okuma ve yazma çalışmaları sözcük bilginizi artırmada etkin bir yoldur.

86 Duraklayarak ve Yavaş Konuşuyorum!
Eğer konuşmanız sınıfta yavaş ve duraklayarak ise, henüz derslerde ullanılan lisana tam hakim olamadığınızdandır. Geri dönün, tekrar edin ve her gün cümleleri söyleme alıştırmaları yapın. Sonuçta, sınıfta konuşurken daha fazla güven duyacaksınız

87 Eğer sözel sunumunuz iyi ama yavaş ve duraklayarak ise bir başka hafta yeniden yapın
Daha iyi çalışın. Bu geri dönmek değildir. İlerleyebilmek için gerekli yöntemdir.

88 Dört Beceri Yolu En verimli öğrenme, dinleme ile başlayıp konuşmaya geçmek ve daha sonra okuma ve yazma ile dil kullanımını genişletmek ve her defasında yeni sözcükler eklemekle yapılabilir. Bu beceriler birbirine katkıda bulunurlar.

89 Dilin Kişiselleştirilmesi ve Genişletilmesi
DynEd eğitim paketindeki dil öğrenme modelleri çok geneldir. İngilizce öğrenmek için, iyi anlaşılabilen ve çok sağlam bir altyapı hazırlamaktadır. Eğitim paketindeki dili öğrenip ustalaşınca, öğrendiklerinizi kendi hayatınıza ve durumunuza taşımanız ve dil kullanımınızı genişletmeniz önemlidir.

90 Bu, dile hayat verir ve sizin için daha ilginç kılar
Bu, dile hayat verir ve sizin için daha ilginç kılar. Sınıf etkinlikleri bunu yapmanıza yardımcı olur. Diğer öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunun. Böylece eğitim paketinin altyapısına ilave olarak, aynı zamanda yeni sözcükler ve faydalı ifadeler öğrenmiş olursunuz. Öğrenilen dil eğitimde, sınıfta ve kendi hayatınız içinde kullanılmalıdır

91 Dil Öğrenme Modelleri İngilizce dilinin kavramsal temeli ve dilbilgisi, bir ağacın gövdesi ve dallarına benzer.

92 Sözcükler ve deyimler ise ağacın yaprakları gibidir
Sözcükler ve deyimler ise ağacın yaprakları gibidir. Dallar güçlendikçe yeni sözcük ve deyimleri taşıyabilmeleri kolaylaşır. Dallar olmadan, yapraklar kolayca düşer ve unutulur. Tıpkı düzensiz dosya yapısı olan bir bilgisayarda, dosya bulmanın zor olacağı gibi! Dil bileşenlerinin unutulmaması için yerleştirilmeleri düzgün olmalıdır.

93 DynEd derslerindeki bilgisayarlı dil öğrenme modellerini sınıf uygulamaları ile birlikte çalışmak, geleneksel yaklaşımlardan çok daha hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlar ve sözcük öğrenmeyi  kolaylaştırır Sözcükleri ve deyimleri liste halinde ezberlemeye çalışmak (çoğu kişi tarafından kabul edilen bir metod olmasına rağmen) geleneksel dil eğitiminin çok uzun sürmesine neden olan etkenlerden biridir.

94 Çalışma Kılavuzu Verimli ve sık yapılan çalışma dil öğrenmede anahtardır Yorgunluk ve diğer etkenler dikkat kaybına neden olduğu için, sık aralıklarla yapılan kısa çalışma, aralıklı yapılan uzun süreli çalışmadan çok daha yararlıdır.

95 Sık aralıklarla çalışmak bir üst dil düzeyine geçmek için gereken toplam zamanı azaltır.
Öğrencilerin her gün dakikalık sürelerle kendi başlarına çalışmaları ve iki haftada bir sınıf ve öğretmenle birlikte çalışmaları idealdir.

96 Her ders aşağıdaki şekilde çalışılmalıdır:
● Ön İzleme; altyazı kullanmadan ders hakkında genel bir bilgiye sahip olunmalıdır. ● Anlama; içerik giderek daha iyi anlaşılmalı ve her cümle gerektiği kadar tekrar edilmelidir; ● Dile Odaklanma; çalışma sırasında gereksinim duyulan metin ve sözlük araçları kullanılmalıdır.

97    Bu aşamada dilbilgisi, cümle yapısı ve yeni sözcük bilgisine yoğunlaşılmalıdır.
● Yoğun Tekrarlama; tüm cümleler tekrar edilmeli, farklı biçimde ifade edilmeli, tüm söylenenler kaydedilmeli ve örnek cümleler ile kıyaslanmalıdır. ● Yeniden İnceleme; önceden çalışılan cümleler düzenli bir şekilde yeniden incelenmeli, anlaşılmalı ve tekrar edilmelidir. ● İleri Tekrar; önceden çalışılan derslerin tam anlamıyla yerleşmesi için düzenli aralıklarla geriye dönük tekrar yapılmalıdır.

98 Bir çalışma oturumunda öğrenciler farklı dersleri çalışmalı ve tek tip bir ders ile kısıtlanmamalıdır. Tek bir oturumda uzun süre aynı dersi çalışmaktansa, farklı günlere yayılmış kısa çalışmalar yapmak çok daha yararlıdır.

99 Çalışmaların % 70-80’i önerilen modül ile yapılmalıdır.
Zamanın geri kalan % 10-15’i önceki bölümlerin tekrarı ve % 10-15’i ise ilerideki bölümlerin ön izlemesi şeklinde olmalıdır. Not: Dinleme becerisini geliştirmek için öğrenciler metni kullanmaya hemen başlamamalıdır.

100 Metin okunduğu zaman dinleme süreci farklı bir boyuta geçmektedir.
Öğrenciler, önce defalarca dinleyerek söylenenleri anlamaya çalışmalı ve ancak başarılı olamıyorlarsa metne bakmalıdırlar. Yazılımın bu şekilde kullanılması öğrenciye zor geliyor ise, daha alt düzeyden başlanmalı veya önceki üniteler gözden geçirilmelidir.


"DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları