Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ
HÜSEYİN ÖZYURT İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1

2 AMBALAJLI SU İŞLETMELERİNİN
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE İLLER ARASINDA YAPILAN ÇAPRAZ DENETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2 2

3 Çapraz denetimler Kurum Başkanlığımız tarafından farklı İllerin Şube Müdürü ve çalışanlarından belirlenen personeller ve Kurum Başkanlığımız adına katılan temsilciler marifeti ile gerçekleştirilmiştir. 3 3

4 Çapraz denetimlerin olumlu ve olumsuz yönleri denetime katılan illerin görüşleri alınarak sunum haline getirilmiştir.

5 Denetimlerde tespit edilen hususlar

6 (Tel örgü vb.) yetersiz olduğu veya bulunmadığı,
Kaynak ve depoların çevre korumalarının (Tel örgü vb.) yetersiz olduğu veya bulunmadığı,

7 Bazı işletmelerde ruhsatlı olan kaynakların belli dönemlerde kullanılmadığı bu nedenle kaynak ve imlahane analiz sonuçlarının birbiriyle çelişkili olacağı.

8 Kaptajların, kaynağın çıkış noktalarını net olarak görülebilecek şekilde inşa edilmediği,
Kaptajların etrafında tesise ait hurda malzemelerin olduğu,

9 Depoya giren suyun debisini ölçmek için gerekli tertibatın olmadığı,
Depo manevra odalarında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan bağlantılarını gösterir şemaların bulunmadığı, Depoya giren suyun debisini ölçmek için gerekli tertibatın olmadığı, 9 9

10 Tesislerde depolama alanlarının depolanma koşullarının uygun olmadığı,
Üretim sonrası stoklama bölümlerinin (depolama) genellikle uygun olmadığı (Açık alanda güneşte vb. Alanlarda depolandığı) 10

11 İmlahane kapılarının direkt olarak dışarı açıldığı,
Bazı işletmelerde imlahanenin bulunduğu alandaki dolum makinelerinin kapalı olması gereken bölümlerinin yetersiz olduğu, (Camlı bölmeler) 11 11

12 Bazı tesislerde imlahane içinde makinelere ait alet edevat ve parçaların bulunduğu,

13 Suyun adının kapak üzerine yazılmadığı,
Bazı illerde işletmelerde denetim defteri bulunmadığı, 13 13

14 İşletme Laboratuvarında yapılması gereken analizlerin yapılmadığı,
İşletmelerde Laboratuvar sorumlusunun bazı yerlerde bulunmadığı, 14 14

15 Mesul Müdür olarak çalışan personellerin, aynı zamanda laboratuvar sorumlusu olarak da görev yaptığı, (Madde 47 ayrı bir laboratuvar sorumlusu)

16 Bazı illerde Kontrol ve denetim izleme numunelerinin dolum makinelerinden alınmadığı, önceden dolumu yapılmış sulardan numunelerin alındığı

17 Müdürlükçe onaylanmış etiketlere uygun etiketlerin kullanılmadığı

18 Bazı illerde halen Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu ruhsatların olduğu ruhsatların uyumlaştırılmamış olduğu,

19 Bazı illerde demir ve mangan gibi bazı parametrelerin indirgenmesine yönelik ozon kullanma talebinin Müdürlüklerce yerine getirilmediği,

20 Çalışan personel için yeterli sosyal tesislerin olmadığı,
Çalışan personelin hijyen yönünden yeterli eğitime sahip olmadığı, 20 20

21 Ruhsatlarla ilgili uyumlaştırma yapıldığı halde bazı illerde hala eski etiketlerin kullanıldığı,

22 İllerin 3 er aylık denetimlerini yaparken standart denetleme formunun olmamasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan, yaptıkları denetimler arasındaki farklılıklar.

23 Çapraz denetimin olumlu yönleri;

24 İller arası bilgi paylaşımı olduğu,
Farklı imla şekillerinin görüldüğü, Teknolojik ve idari sistemi gelişmiş ülkemiz ve uluslararası çapta büyük işletmelerin diğer illerin denetçileri tarafından görülme imkanı sağlandığı, Deneçiler açısından motivasyon sağlandığı,

25 Denetimde eksik görülen hususların ilgili İl Müdürlüğü ile samimi bir ortam içinde paylaşıldığı
İller arası uygulama farklılıklarını en aza indirdiği, Örnek olabilecek uygulamaların diğer iller tarafından benimsendiği,

26 Çapraz denetimin olumsuz yönleri

27 Tespit edilen olumsuzluklar, o ilin yönetici ve elemanlarına karşı güvensizlik oluşturmaktadır.
Çapraz denetime giden bazı il müdürlüğü elemanları kendi illerinde göstermediği hassasiyeti diğer illerde ilin mali, idari, teknik, teknolojik ve hukuki sorunlarını gözardı ederek göstermektedir.

28 Bazı il müdürlüğü denetçileri denetledikleri ilin yönetici ve elemanları üstünde yetkileri varmış gibi işletmeciler nezdinde hareket etmektedir. Bu da işletmeciler gözünde ilin idareci ve personelinin prestijini zedelemektedir.

29 Tüm bunların ışığında bir ilde bulunan işletmenin mevcut durumuyla çapraz denetim sonrası durumunun kıyası sonucunda farklılık oluşması halinde daha önce zikredilen denetçilerin nitelikleri, hukuki, idari, siyasi, teknik ve teknolojik hususlar dikkate alınmaması halinde kurumda olumlu veya olumsuz anlamda haksız bir kanaat oluşması.

30 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
30


"İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları