Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ KONTROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ KONTROLÜ"— Sunum transkripti:

1 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ KONTROLÜ
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü

2 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ KONTROLÜ
Eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültüyü kontrol altına almak için genel olarak neler yapılmalıdır.

3 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ DENETİM-KONTROL
Eğlence yeri gürültüsüne yönelik mevzuat olmalıdır. Mevzuatı uygulayacak yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar olmalıdır. Mevzuat kapsamında denetim yapacak yeterli sayıda personel bulunmalıdır.

4 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ DENETİM-KONTROL
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünun kontrol altına alınmasına ilişkin esas ve kriterler (Madde 24) belirtilmiştir.

5 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ DENETİM-KONTROL
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi çevre ve Orman Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine,  çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilir. Bu madde kapsamında 24 Ağustos 2010 tarihi itibarı ile 81 belediye başkanlığına yetki devri yapılmıştır. Ayrıca deniz ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün denetimi için 23 Temmuz 2010 tarihi itibari ile Sahil Güvenlik Komutanlığına da yetki devri yapılmıştır.

6 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ DENETİM-KONTROL
Denetimi yapacak personel mevzuatı çok iyi bilmelidir. Aynı zamanda akustik konusunda ve çevresel gürültü ölçümlerine yönelik belli bir uzmanlığa sahip olmalıdır. Gürültüyü ölçmek için ulusal ve uluslararası standarda uygun ölçüm ekipmanı olmalıdır. Gerektiğinde dışarıdan uzman kuruluşlar da dahil edilmelidir. (Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatmak için)

7 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ DENETİM-KONTROL
Yapılacak ölçümlerle ve/veya hesaplamalarla eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü seviyesinin tespit edilmesi gereklidir. Sınır değerlerin sağlanmaması halinde; mevzuatı uygulamada yetkili kurum veya kuruluşlarca, eğlence yeri sahibi ve çevredeki sakinleri de içine alacak şekilde bir çalışma yapılmalıdır.

8 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ TEDBİRLER
Ses kaynaklarının konumları değiştirilebilir. Kapı ve pencereler tamamen kapalı tutulması sağlanır. Çift kapı sistemi uygulanır. Kapı, pencere, duvarlar gibi cephelerde yalıtım tedbirleri aldırılır.

9 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ İZLEME
Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda, yetkili otorite tarafından gerekli görülmesi halinde,çevresel gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesi ve izlenmesi için sistem kurdurulabilir.

10 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ İZLEME
Yetkili idarece gerekli görüldüğünde ; Eğlence yerinden kaynaklanan gürültüye (emisyona) sınırlama getirilebilir. Elektronik olarak ses yükselticinin ses düzeyine sınırlama getirilir ve getirilen düzeyde çalışması sağlanır. Ses kaynağına, belirlenen ses düzeyi geçtiği zaman, sesi kesecek şekilde bir donanım monte edilebilir ve mühürlenir. Emisyon sınırlaması ve bu sınırın izlenmesi, İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğe göre alınması gereken Canlı Müzik İzni kapsamına dahil edilebilir.

11 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ SINIRLAMALAR
Eğlence yerlerinin çalışma saatlerine sınırlama getirilebilir. Konut, okul, hastane gibi çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılmasına izin verilmeyebilir. Yetkili idarelerce gerekli görülmesi halinde eğlence yerleri, yine yetkili idarelerce kentin uygun alanlarına taşınabilir.

12 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ SINIRLAMALAR VE MEVZUAT
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre; eğlence yerlerinin oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile çalışma saati sınırlaması getirilebilir veya canlı müzik yayını kaldırılabilir.

13 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ Sınırlamalar ve diğer mevzuat
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 14; Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe men olunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır.”,

14 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ Sınırlamalar ve diğer mevzuat
2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Kanunu madde 62; “Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı içindeki şehir ve kasabalarda, saat 24.00`den sonra herhangi bir şekilde çevre halkının rahat ve huzurunu bozacak tarzda gürültü edilmesi yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak,konut içinde veya dışında gürültü edenler Jandarmaca emir verilerek gürültü etmekten yasaklanır. Bu emir ve uyarının yapılması için,gerekliyse konut ve eklentilerine girilebilir ”

15 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ Sınırlamalar ve diğer mevzuat
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7 birinci fıkra (i) bendi; “…gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;…..”

16 EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ Sınırlamalar ve diğer mevzuat
5393 sayılı Belediye Kanunu madde 15 bent (o); “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;…”


"EĞLENCE YERİ GÜRÜLTÜSÜ KONTROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları