Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULANTI VE KUSMAYA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULANTI VE KUSMAYA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 BULANTI VE KUSMAYA YAKLAŞIM
Doç. Dr. Yusuf AKCAN

2 TANIMLAR BULANTI:Kusma isteği veya kusma dürtüsü olarak adlandırılabilir. KUSMA:Gastrik içeriğin zorla ve güçlü bir şekilde oral yoldan atılması olayıdır. ÖĞÜRME:Kusmadan önce görülen abdominal ve respiratuar kasların ritmik kasılması sonucu oluşan bir semptomdur. REGÜRJİTASYON:Özafagial içeriğin (veya az miktarda gastroduedonal içeriğin) hipofarinkse zorlama olmadan dönmesi olayıdır.

3 PATOFİZYOLOJİ Bulantı ve kusma üç ana düzeyde kontrol edilir.
1-Parasempatik ve sempatik sinir sistemi 2-Enterik –kortikal nöronlar(Aff-Eff lifler) 3-Düz kas hücreleri Kusma merkezleri: 1-Kusma merkezi 2-KTZ (kemotrigger zone)

4 ETYOLOJİ I-GIS’e ait nedenler Gastroenteritler Akut batın
(Viral,bakteriel vs) Akut batın İntestinal obstrüksiyon , paralitik ileus, A.kolesistit A.pankreatit, peritonit) Gastroduedonal hastalıklar: peptik ülser, pilor stenozu, mide atonisi ve mide cerrahisi sonrasında Gastropareziler

5 II-İlaçlar : Eozinofilik gastroenterit 5-Kc hastalıkları: 7-Diğerleri
GIS’in bening eozinofilik infiltrasyonudur. Tuttuğu GIS bölümüne göre semptom verir. Gastrik mukozal tutulum tipik olarak bulantı kusma ile prezente olur. Tanı:Endoskopik bx Tdv:Steroid) 5-Kc hastalıkları: Akut hepatitler , siroz 7-Diğerleri peritoneal karsinomatozis ,pancreas ca , mezenter iskemisi, inflamatuar barsak hastalığı II-İlaçlar : Apomorfin , opiatlar ,digitalis, L dopa, bromokriptin , kemoteropotik ajanlar (Cisplatin, nitrogen mustard ,Dakarbazin) Nadiren bulantı-kusma yapan ilaçlar NSAI ,Eritromisin ,metronidazol ,Antiaritmikler ,diüretikler ,OKS ,sulfasalazin

6 V-Nörolojik hastalıklar:
III-Toksinler Bazı bakteriyal toksinler IV-Radyoterapi V-Nörolojik hastalıklar: Labirent hastalıkları (Menierre ,viral labirintit,taşıt tutması ,akustik tümör) İntraserebral lezyonlar Özellikle KİBAS artışı yapanlar.(Hematom ,tümör vs) MigrenMenenjit ,ensefalit,epilepsi

7 VI-Psikojenik : Emosyonel ve çevresel stres
Kendi kendine yapılan provakatif kusma Siklik kusma sendromu(Sıklıkla çocuklarda görülür yetişkinlerde 3-6 gün zarfında değişen hasta spesifik stereo paterni gösteren bulantı ve kusma epizotu olarak tariflenmiştir. Tedavisi:supportiftir

8 VII-Metabolik bozukluklar:
Üremi Metabolik asidoz-alkaloz Elektrolit bozuklukları (HipoNa, HiperCa , HiperK ) VI-Endokrin bozukluklar: Hipotiroidizim Adrenal yetmezlik DM Gebelikte(Progesteron ve B-HCG artışına bağlı olarak) VII-Renal hastalıklar: Renal kolik İdrar yolu enfeksiyonu ABY - KBY

9 VIII-Diğerleri: Akut perikardit Myokard enfarktüsü
Konjestif kalp yetmezliği KOAH Glokom Enfeksiyonlar

10 KLİNİK SEMPTOMLAR Bulantı kusma nadiren tek başına olur.Sıklıkla diğer semptomlar ile beraberdir. Migren sıklıkla bulantı kusma ile beraberdir. Bazen ağrıdan önce bulantı ve kusma olurken bazende beraber olur. Intraserebral lezyonlarda KIBAS artışı olduğu zaman baş ağrısı ile beraber bulantı kusmada olur. Labirent hastalıklarında tipik olarak vertigo-bulantı-kusma üçlüsü vardır.

11 Klinik semptomlar Psikojenik kusmanın karakteristikleri:
1-uzunca bir kusma öyküsü vardır. 2-kusmaya rağmen beslenme bozukluğu yoktur. 3-kusma genelde yemek yerken veya hemen sonrasında olur. 4-sıklıkla gizlice ve kendi kendine yapılan provakatif kusmalar vardır. 5-hastalarda psikolojik problemler vardır.(anksiyete, depresyon)

12 Klinik semptomlar Sabahları kahvaltıdan önce görülen kusmalar;gebelikte,alkolizmde,üremi, KOAH ,sinuzitte görülür. Abdominal ağrı ile kusmanın beraberliği peptik ülser için tipik sayılabilir. İştahsızlık ,halsizlik,ağrı,hafif ateş veya ateş olmaması ,abdominal kramp,diare varlığı gastroenterit için tipiktir.

13 Tanısal yaklaşım ANAMNEZ FİZİK MUAYENE LABORATUVAR TESTLERİ RADYOLOJİ
ÖZEL İNCELEMELER

14 Kusma ile yemek alımı arası zamansal ilişki: aç ;
ANAMNEZ: Kusma ile yemek alımı arası zamansal ilişki: aç ; gebelik alkolizm üremi sinuzit KOAH ve KİBAS artışında olur. yemeklerden hemen sonra ; özellikle özafagusa ait bir hastalığı düşündürür(Özafagus ca.akalazya zenker divertikülü) geç; yemeklerden en az 1 saat sonra olan kusmalar geç olarak nitelendirilir. Mide çıkış obstruksiyonu, mide boşalmasında gecikme (DM) gibi durumları aklımıza getirir.

15 Kusmuğun karakteri: KOKU; İÇERİK; 1-keskin kokulu kusmuk;
HCL asit sekresyonunu düşündürür(ZES,Peptik ülser,gastrik outlet obstruksiyonunu düşündürür) fekaloid koku; intestinal obstr, gastrokolik fistülde görülür. çürük kokusu; gastrik retansiyonda bakteriel aşırı çoğalmada, mide karsinomunda hızlı büyümeye bağlı nekrozda görülür. İÇERİK; Kahve telvesi şeklinde veya kanlı kusmuk üst GIS kanamasını düşündürür. Safralı kusmuk tekrarlayan kusmalarda olur ve pilorun açık olduğunu gösterir. yiyecek partikülleri gastrik retansiyonu gösterir.

16 Ayrıca kusmanın başlangıcı,süresi ve devamlılığı sorgulanmalıdır.
Geçmişe veya şimdiye ait GIS ile ilgili bir hastalık veya ameliyat öyküsü varmı. Abdominal ağrı hematemez ,melena, hazımsızlık, pyrosis, disfaji, abdominal şişkinlik, sarılık, diare konstipasyon gibi spesifik GIS semptomlarının varlığı anamnezde sorgulanmalıdır. Bulantı-kusmaya neden olacak ilaç alımının sorgulanması Sistemik bir hastalığı veya bulantı kusmaya neden olacak metabolik bir bozukluğun semptomlarının sorgulanması Kilo kaybı hikayesi var mı?

17 FİZİK MUAYENE Nabız ,TA,solunum sayısı genel bilgi verir. Ateş :enfeksiyon? Ancak non-spesifiktir. Nörolojik anormallikler;papil ödem ,bilinç değişikliği baş ağrısı Abdominal Muayene; hassasiyet,kitle,distansiyon , organomegali, peristaltizm değişiklikleri Metabolik hastalığa yönelik bulgular olabilir (Adisson, hipertroidiye ait bulgular olabilir) Pyelonefritlerde kostovertebral açı hassasiyeti tespit edilebilir.

18 LABORATUAR Tam kan tetkiki İdrar tetkiki Biyokimyasal tarama
Arteriyel kan gazı Ekg Ggk Gaitada parazit Gaita kültürü

19 RADYOLOJİK TETKİKLER Ayakta direk batın grafisi Akciğer grafisi
Ba ‘lu grafiler Endoskopik girişimler Abdominal usg CT

20 ÖZEL TETKİKLER Primer klinik bulgulara göre isteyeceğimiz tetkiklerdir
Amenoreli bir kadında bulantı kusma görülür ise gebelik testini yapmak gerekir. Tirotoksikoz için TFT CNS hastalığı için kafa grafileri ve kranial CT Gastrik aspirasyon

21 KUSMANIN KOMPLİKASYONLARI
Sıvı –elektrolit ,asit- baz bozuklukları,(hipo kloremik metabolik alkaloz,Hipo K, HipoNa) Hipovolemi,hipotansiyon,prerenal azotemi Hemokonsantrasyon. Mallory-Weis sendromu Özafagus rüptürü (Boerhave sendromu) Aspirasyon pnömosi (bebek,yaşlılarda,biliç bozukluğu olanlarda) Mask belirtisi(yüz ve boyunda peteşiler) Diş ve diş eti hastalığı(çürük ,diş etlerinde erozyon)

22 TEDAVİ Primer hastalığın tedavisi esastır. Anti emetik ajanlar:
1-anti kolinerjikler 2-fenotiazin deriveleri 3-selektif dopamin antagonistleri -cisaprid-domperidon 4-seratonin antagonistleri (ondansetron-granisetron)


"BULANTI VE KUSMAYA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları