Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSHAL / KABIZLIK. İshal (Diyare) Dışkının sıvı içeriğinde artma yada Dışkının kıvamında azalma yada Dışkılama sıklığında artış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSHAL / KABIZLIK. İshal (Diyare) Dışkının sıvı içeriğinde artma yada Dışkının kıvamında azalma yada Dışkılama sıklığında artış."— Sunum transkripti:

1 İSHAL / KABIZLIK

2 İshal (Diyare) Dışkının sıvı içeriğinde artma yada Dışkının kıvamında azalma yada Dışkılama sıklığında artış

3 Duodenuma günlük geçen sıvı miktarı 10 L Duodenuma günlük geçen sıvı miktarı 10 L İnce barsaklardan kolona geçen sıvı miktarı 1L İnce barsaklardan kolona geçen sıvı miktarı 1L Dışkıyla atılan sıvı miktarı günlük 100 mL Dışkıyla atılan sıvı miktarı günlük 100 mL Başlangıç ve semptomlar < 3 hafta akut diyare >3 hafta kronik diyare

4 Akut diyare Akut diyareye genellikle enfeksiyon ajanları, bakteriyel toksinler ve ilaçlar neden olur Akut diyareye genellikle enfeksiyon ajanları, bakteriyel toksinler ve ilaçlar neden olur İnflamatuar olmayan diyare İnflamatuar diyare Viral (Norwalk virüs, rotavirüs) Viral (CMV) Protozoa (Giardia) Protozoa (Entomoeba histolytica) Bakteriyel Önceden oluşmuş enterotoksin (S aureus, bacillus cereus) Barsak içi enterotoksin oluşumu (E coli, V cholera) Bakteriyel Sitotoksin üretenler (E coli, Clostridium difficil,V parahemolytics Mukozal invazyon yapanlar (Shigella, Salmonella, E coli, Yersinia) İnflamatuar barsak hastalığı İntestinal iskemi

5 Aşırı miktarda, sulu diyare ve bol miktarda gaz çıkarma ile birlikte  ince barsak tipi diyare Aşırı miktarda, sulu diyare ve bol miktarda gaz çıkarma ile birlikte  ince barsak tipi diyare Az miktarda, yumuşak kıvamlı ancak dışkılama sayısı daha çok, dışkılama duyusu bulunmasına rağmen dışkı çıkarılamaması (tenesmus) ve kan/mukus bulunma olasılığı  kalın barsak tipi diyare Yakın çevrede benzer semptomlar  enfeksiyöz diyare Yakın çevrede benzer semptomlar  enfeksiyöz diyare

6 Yakın zamanda uygun koşullarda saklanma- mış yada hazırlanmamış gıda alımı  gıda zehirlenmesi Yakın zamanda uygun koşullarda saklanma- mış yada hazırlanmamış gıda alımı  gıda zehirlenmesi Temiz olmayan suyla temas  giardia Temiz olmayan suyla temas  giardia Yakın zamanda seyahat  turist diyaresi Yakın zamanda seyahat  turist diyaresi Antibiyotik kullanımı  antibiyotiğe bağlı ishal yada psödomembranöz enterokolit Antibiyotik kullanımı  antibiyotiğe bağlı ishal yada psödomembranöz enterokolit

7 Diyare İnflamatuarİnflamatuar olmayan Enterik ateş

8 İnflamatuar olmayan diyare Sulu kansız ishal + peirumblikal kramplar, şişkinlik, bulantı ve kusma vardır. Sulu kansız ishal + peirumblikal kramplar, şişkinlik, bulantı ve kusma vardır. Baskın semptom kusma ise viral gastroenterit ve S. aureusa bağlı besin zehirlenmesi olasıdır Baskın semptom kusma ise viral gastroenterit ve S. aureusa bağlı besin zehirlenmesi olasıdır İshal hafif olabileceği gibi özellikle kolerada dehidratasyona neden olacak kadar aşırı miktarlara ulaşabilir İshal hafif olabileceği gibi özellikle kolerada dehidratasyona neden olacak kadar aşırı miktarlara ulaşabilir İnvazyon olmadığı için dışkıda lökosit yoktur İnvazyon olmadığı için dışkıda lökosit yoktur

9 İnflamatuar diyare Bakteri invazyonu veya bazı toksinler kolon mukozasına hasar vererek ateş ve kanlı ishale (dizanteri) neden olur Bakteri invazyonu veya bazı toksinler kolon mukozasına hasar vererek ateş ve kanlı ishale (dizanteri) neden olur İnflamatuar diyare etkeni olan mikroorganiz- malar genellikle kolonu tuttukları için diyare miktarı azdır (< 1L/gün), sol alt kadran ağrısı, sıkışma (urgency) ve tenesmus eşlik eder İnflamatuar diyare etkeni olan mikroorganiz- malar genellikle kolonu tuttukları için diyare miktarı azdır (< 1L/gün), sol alt kadran ağrısı, sıkışma (urgency) ve tenesmus eşlik eder Dışkıda lökosit  kan bulunur Dışkıda lökosit  kan bulunur

10 Enterik ateş Sistemik bir hastalıktır Sistemik bir hastalıktır Salmonella typhi yada paratyphi’e bağlı gelişir Salmonella typhi yada paratyphi’e bağlı gelişir Uzamış yüksek ateş, aşırı terleme, konfüzyon, solunumla ilişkili belirtiler sonrasında batında hassasiyet, diyare ve döküntü gelişir Uzamış yüksek ateş, aşırı terleme, konfüzyon, solunumla ilişkili belirtiler sonrasında batında hassasiyet, diyare ve döküntü gelişir

11 Değerlendirme Akut diyare olgularının %90’ı hafif seyreder ve kendini sınırlar Akut diyare olgularının %90’ı hafif seyreder ve kendini sınırlar Rehidratasyon sıvısı yada semptomatik antidiyareik ilaçlar kullanılır Rehidratasyon sıvısı yada semptomatik antidiyareik ilaçlar kullanılır Rehidratasyon sıvısı Rehidratasyon sıvısı 1 L su 1 L su 3.5 g Sodyum klorür 3.5 g Sodyum klorür 2.5 g Sodyum bikarbonat 2.5 g Sodyum bikarbonat 1.5 g Potasyum klorür 1.5 g Potasyum klorür 20 g glikoz yada 40 g sukroz 20 g glikoz yada 40 g sukroz

12 İshalli hastalarda inflamatuar non-inflamatuar ayrımını yapmak için dışkının direkt inceleme-si yapılmalı ve lökosit varlığı araştırılmalıdır. Lökosit bulunan örnekler kültüre ekilmelidir İshalli hastalarda inflamatuar non-inflamatuar ayrımını yapmak için dışkının direkt inceleme-si yapılmalı ve lökosit varlığı araştırılmalıdır. Lökosit bulunan örnekler kültüre ekilmelidir Ciddi enfeksiyon bulguları Ciddi enfeksiyon bulguları Yüksek ateş >38.5  C Yüksek ateş >38.5  C Kanlı ishal Kanlı ishal Karın ağrısı Karın ağrısı 4-5 gündür geçmeyen ishal 4-5 gündür geçmeyen ishal Dehidratasyon bulguları Dehidratasyon bulguları

13 Kronik diyare (Patofizyoloji) Osmotik diyare: Barsak lümeninde yeterince emilmeyen, osmotik olarak aktif solütler vardır Osmotik diyare: Barsak lümeninde yeterince emilmeyen, osmotik olarak aktif solütler vardır Hastanın aç bırakılması ile azalır Hastanın aç bırakılması ile azalır Distansiyon ve aşırı gaz yakınması olabilir Distansiyon ve aşırı gaz yakınması olabilir Laktoz intoleransı Laktoz intoleransı İlaçlar (lactuloz) İlaçlar (lactuloz)

14 Malabsorpsiyona bağlı diyare: İntestinal mukozanın hastalıkları yada emilim yüzeyinin azalmasına bağlı diyare Malabsorpsiyona bağlı diyare: İntestinal mukozanın hastalıkları yada emilim yüzeyinin azalmasına bağlı diyare Kilo kaybı, osmotik diyare, besin eksiklikleri eşlik eder (anemi, hipoalbuminemi, pıhtılaşma zamanında uzama, hipokalsemi) Kilo kaybı, osmotik diyare, besin eksiklikleri eşlik eder (anemi, hipoalbuminemi, pıhtılaşma zamanında uzama, hipokalsemi) İnce barsak mukozal hastalığı (Çölyak…) İnce barsak mukozal hastalığı (Çölyak…) Pankreas yetersizliği Pankreas yetersizliği İnce barsak rezeksiyonu İnce barsak rezeksiyonu

15 Sekretuar diyare: Aktif iyon transportunun bozulmasına bağlı diyare Sekretuar diyare: Aktif iyon transportunun bozulmasına bağlı diyare Büyük miktarlarda sulu diyare görülür Büyük miktarlarda sulu diyare görülür Açlık ile miktarda azalma olmaz Açlık ile miktarda azalma olmaz Klasik örneği koleradır Klasik örneği koleradır Barsak ve pankreas salgılarını artıran endokrin tm Barsak ve pankreas salgılarını artıran endokrin tm Safra tuzları ve yağ asidi malabsorpsiyonu Safra tuzları ve yağ asidi malabsorpsiyonu

16 İnflamatuar diyare: İnflamatuar barsak hastalıklarının çoğunda ishal olur. Ek olarak bu hastalarda kilo kaybı karın ağrısı, ateş ve hemotakezya olabilir İnflamatuar diyare: İnflamatuar barsak hastalıklarının çoğunda ishal olur. Ek olarak bu hastalarda kilo kaybı karın ağrısı, ateş ve hemotakezya olabilir

17 İntestinal motilite bozukluğuna bağlı diyare: Hipertiroidi, diyabet gibi sistemik hastalıklar yada cerrahi; pasajın hızlanması yada bakteriyel aşırı çoğalma ile ishale neden olur İntestinal motilite bozukluğuna bağlı diyare: Hipertiroidi, diyabet gibi sistemik hastalıklar yada cerrahi; pasajın hızlanması yada bakteriyel aşırı çoğalma ile ishale neden olur İrritable barsak sendromu kronik ishalin en sık nedenidir. Bu tabloda dışkılama ile rahatlayan ağrı vardır. İshal ve kabızlık birbirini izleyebilir İrritable barsak sendromu kronik ishalin en sık nedenidir. Bu tabloda dışkılama ile rahatlayan ağrı vardır. İshal ve kabızlık birbirini izleyebilir Bu tip diyarede dışkı günlük miktar olarak artmamıştır Bu tip diyarede dışkı günlük miktar olarak artmamıştır

18 Kronik enfeksiyonlar: En sık kronik diyareye neden olan parasitik enfeksiyonlar Kronik enfeksiyonlar: En sık kronik diyareye neden olan parasitik enfeksiyonlar Giardia Giardia E hystolitica E hystolitica Nematodlar Nematodlar

19 Kabızlık (Konstipasyon) Zorlanmave/veya Sert dışkılama ve/veya Dışkılama sıklığında azalma ve/veya Tam olarak dışkılamama hissi

20 1. Proksimal kolon pasajı geciktirme sıvı absorpsiyonu 2. Distal kolon sıvı absorpsiyonu rektuma iletme 3. Rektum defekasyona kadar depo görevi

21 Etyoloji Yaşam tarzı ile ilgili Yaşam tarzı ile ilgili Lif içeriği düşük beslenme, yetersiz sıvı alımı, tuvalette oturamama, yetersiz egzersiz Lif içeriği düşük beslenme, yetersiz sıvı alımı, tuvalette oturamama, yetersiz egzersiz İlaçlar İlaçlar Antidepresanlar, antikolinerjikler, kalsiyum kanal blokerleri, opiatlar, kalsiyum ve demir preparatları Antidepresanlar, antikolinerjikler, kalsiyum kanal blokerleri, opiatlar, kalsiyum ve demir preparatları Sistemik hastalıklar Sistemik hastalıklar Hipotiroidi, hiperkalsemi, spinal kord lezyonları Hipotiroidi, hiperkalsemi, spinal kord lezyonları Yapısal bozukluklar Yapısal bozukluklar Kolon kanseri, Anal fissür, tromboze hemoroid, darlık Kolon kanseri, Anal fissür, tromboze hemoroid, darlık

22 İdiyopatik konstipasyon İdiyopatik konstipasyon İrritabl barsak sendromu İrritabl barsak sendromu Kolon ataleti Kolon ataleti Pelvik kaslarda disfonksiyon Pelvik kaslarda disfonksiyon Rektumda uzun süre dışkının kalması sonucu dışkıdaki su tamamen emilir ve dışkı çok sertleşir (fekalom)


"İSHAL / KABIZLIK. İshal (Diyare) Dışkının sıvı içeriğinde artma yada Dışkının kıvamında azalma yada Dışkılama sıklığında artış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları