Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL AJANS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL AJANS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL AJANS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

2 COMENIUS Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir hayat boyu öğrenme programıdır.

3 COMENIUS Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, iş birliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini amaçlamaktadır. Programa dahil ülkeler 27 AB üyesi ülke, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda, Hırvatistan, İsviçre ve Türkiye’dir.

4 COMENIUS Faaliyetin Hedefleri
Ülkeler arası iş birliğini geliştiren, okul eğitimi alanında çalışan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunan çalışmaları destekleyen program, Avrupa dillerinin öğretilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik eder ve kültürler arası diyalog konusunda etkili çalışmalara imkan sağlar.

5 COMENIUS Faaliyetin Hedefleri
Comenius Programı, okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası iş birliğini, pedagojik metotlar ve materyaller geliştirmeyi, okulların idaresine yönelik iyi çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını katkı sağlar.

6 COMENIUS Program Neyi Hedefliyor?
Okullar  ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve  değişimi teşvik etmek, Pedagojik  metotlar ve materyaller geliştirmek, Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslar arası boyutta  yaygınlaştırılmasını desteklemek, Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek,  

7 COMENIUS Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi ve öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak, Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik, ekonomik açılardan belli dezavantajları olan kişilere öncelik vermek, Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik etmek

8 COMENIUS Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek, Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek; için tasarlanmış uluslararası etkinlikler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasını teşvik eder

9 COMENIUS Comenius Programı Kimler İçin Uygun
Program, en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencileri kapsar. Comenius Programı, bireysel ve kurumsal olarak gerçekleştirilebilecek pek çok faaliyeti kapsar. Her bir faaliyetin farklı süreleri ve hibeleri bulunmaktadır.

10 ÖĞRETMENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ COMENIUS PROGRAMLARI
Ana okullarından liselere kadar örgün eğitim kurumlarının Avrupa ülkelerindeki okullarla bir araya gelerek eğitime yönelik ve kültürel içerikli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan okul projeleri, Comenius Okul Ortaklıkları (öğretmenler ve öğrenciler) İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte Avrupa’dan bir ortak ülke ile bölgelerarası işbirliği yapmak için, Comenius Bölgesel Ortaklıklar Proje başvurusu öncesinde Avrupa ülkelerindeki okullarla işbirliği başlatmak ve ortak bulmak için, Comenius İrtibat Seminerleri Proje başvurusu öncesinde irtibatta olunan potansiyel ortaklarla görüşmek ve proje hazırlamak için, Comenius Hazırlık Ziyaretleri Pratik öğretme beceri ve bilgilerini geliştirmek ve okul eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla programa üye ülkelerdeki bireysel eğitim faaliyetlerine katılmak için Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti

11 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Okul Ortaklıkları projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; Ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer almak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vererek ve yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır.

12 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Ortaklık Süresi ve Türleri Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının katıldığı okul ortaklıkları iki yıl sürmektedir. Çok taraflı ve iki taraflı olmak üzere iki tür okul ortaklığı bulunmaktadır

13 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Çok Taraflı Okul Ortaklıkları için biri AB üyesi olmak üzere en az 3 (üç) ortaklı bir yapının oluşturulması gerekmektedir.Bu ortaklık kapsamında, farklı ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı sağlanmaktadır. Bazı ortaklıklar öğrencilerin aktif katılımına odaklanırken, diğerleri pedagojik veya okul ve eğitim konularına yoğunlaşmakta ve esas olarak öğretmenlerin ve idari personelin katılımıyla gerçekleşmektedir.

14 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
İki Taraflı Okul Ortaklıkları İki Taraflı Okul Ortaklıkları, iki okul (bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır) arasında yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerin farklı dillerde konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin birlikte çalışmalarını gerektirir. Faaliyetler sadece sınıf değişiminden ibaret olmamalı müfredata uyarlanmalıdır. Öğrenciler aktif bir şekilde planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almalı, yurtdışı hareketliliğine katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olmaları gerekmektedir. Hareketliliğin süresi de en az 10 gün olacak şekilde planlanmalıdır.

15 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında yürütülen faaliyetlerinden bazı örnekler Ortaklığa katılan bütün kurumlar arasında proje toplantısı, Proje faaliyetlerine katılan öğretmen ve öğrencilerin hareketliliği (proje toplantısı, öğretmen değişimi, müdür çalışma ziyareti, öğrenci değişimi), Yurtdışındaki ortak okullarla iyi uygulamaların ve tecrübelerin değişimi, Alan çalışması, projeyle ilgili araştırmalar , İş birliği faaliyetleriyle ilgili dokümanların tasarlanması, yayımlanması ve dağıtılması, Teknik materyaller, çizimler ve sanat eserlerinin üretilmesi, Gösteriler (tiyatro oyunları, müzikaller gibi), Sergi organizasyonu, bilgi dokümanlarının üretilmesi ve dağıtılması, Ortaklıkta kullanılan dil(ler)de gerekli yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak için öğretmen ve öğrenciler için dil hazırlığı, Öz değerlendirme faaliyetleri, Proje çıktıları ve tecrübelerin yaygınlaştırılması.

16 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Başvuru Nasıl Yapılır? Başvurular yapılırken izlenecek yol başvuru sahibi okulun koordinatör veya ortak olmasına göre değişmektedir.

17 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Başvuru Nasıl Yapılır? Türk okulunun koordinatör olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip edilmelidir: Başvurunuzu ilk önce Avrupa Komisyonunun geliştirdiği online başvuru sistemine yapınız.  Başvuru formunu doldurmadan önce E-Başvuru Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. 2013 yılı başvuru formunu pdf dosyası şeklinde bilgisayarınıza kaydediniz. Bilgisayara kaydedilmeyen başvuru formu açılmayabilir. Başvuru formunuzu internet bağlantısı olmadan doldurabilirsiniz. 

18 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru formunu doldurduktan ve son şeklini verdikten sonra internet bağlantısını sağlayarak M.3. bölümündeki "Submit online" tuşuna basınız. Başvurunuz online olarak yapılmış olacaktır. Başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. "Validate" tuşuna basarak formun doğru ve eksiksiz doldurulduğunu kontrol ediniz. Başvuru formunun son sayfasında yer alan "M.2 Submission Summary" tablosunda formun AB Komisyonunun online sistemine başarıyla gönderilip gönderilmediğinin onayı için bir alan bulunmaktadır. Formun sisteme başarıyla yüklendiği bu tablonun "Event" ve "Status" bölümlerindeki ifadelerden anlaşılabilir. Ayrıca bir alındı belgesi (submission confirmation) olmayacaktır. Koordinatör kurum formu online siteme başarı ile yükleyip bu alanı kontrol ettikten sonra formun bu son halini ortak kurumlara göndermelidir.

19 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru formunu proje kapsamında ortağınız olan diğer okullara, pdf dosyası şeklinde, e-posta ile gönderiniz.  Başvuru formunu, pdf dosyası şeklinde, CD'ye kaydediniz.  Doldurmuş ve onaylamış olduğunuz başvuru formunuzun çıktısını alınız. "L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır. Başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığa gönderiniz.

20 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Başvuru Nasıl Yapılır? Türk okulunun ortak olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip  edilmelidir: Koordinatör okul tarafından pdf dosyası şeklinde e-posta ile size gönderilmiş olan başvuru formunuzun kağıt çıktısını alınız. Başvuru formunda "L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır. Başvuru formunu, pdf dosyası şeklinde, CD'ye kaydediniz.  Başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığa gönderiniz.

21 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
BAŞVURU İLE İLGİLİ EK BİLGİLER (Vakıf veya dernek bünyesinde kurulmuş olanlar hariç) Özel okullar, bir tüzel kişilik altında faaliyette bulunduklarını gösterir belgeyi (Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi) göndermelidir.     Ortak İletişim dili İngilizce dışında bir dil ise, ortak iletişim dilinde doldurulmuş orijinal başvuru formuna ek olarak, başvurunun ortak doldurulmuş alanlarının Türkçe veya İngilizce tercümesi (hem kağıt çıktı hem de CD'ye kaydedilmiş olarak) başvuru ile birlikte gönderilmelidir. Bu durumda formun tamamının çevrilmesi gerekmemektedir. Formun matbu kısımları (mevcut olan alan başlıkları, alan adları vs.) aynen korunarak sadece buralara girilen bilgilerin (D, F, G bölümlerinde doldurulan kısımların) çevrilmesi yeterlidir.       Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese gönderiniz: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Comenius Programı - Okul Ortaklıkları Başvurusu  Mevlana Bulvarı  No: 181    TR Balgat/ANKARA 

22 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
BAŞVURU İLE İLGİLİ EK BİLGİLER Başvuru formu koordinatör okul ve ortak okullar tarafından birlikte hazırlanmalıdır. Koordinatör okul hem online başvuru yapmalı hem de Başkanlığımıza başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve pdf dosyası şeklinde CD'ye kaydedilmiş nüshasını göndermelidir. Ortak okul ise Başkanlığa başvuru formunun imzalı- mühürlü kağıt çıktısını ve pdf dosyası şeklinde CD'ye kaydedilmiş nüshasını göndermelidir. Ortak okul online başvuruda bulunmaz. Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulacak olup, bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmalıdır.Türkçe AB'nin resmi dillerinden biri olmadığından başvuru formu Türkçe doldurulamaz. (İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise, orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formdaki bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenmelidir). Comenius Okul Ortaklıkları için her okuldan sadece 1 (bir) başvuru kabul edilecektir. Eğer bir okul birden fazla başvuruda bulunursa o okul tarafından yapılan bütün başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, bir okulun yeni bir hibe başvurusunda bulunabilmesi için Comenius Programı kapsamındaki mevcut Okul Ortaklığının resmen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Devam eden ortaklığı bulunan okullardan gelen başvurular geçersiz sayılacaktır.

23 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
BAŞVURU İLE İLGİLİ EK BİLGİLER Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Birden fazla okulun yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır.

24 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Comenius Bölgesel Ortaklıklarının temel hedefi; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel/bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası iş birliğini destekleyerek, eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir. 2 yıl süre ile yapılan Bölgesel Ortaklıklar, biri AB üyesi olmak kaydıyla, iki ülke kuruluşunun ortaklığı ile yapılmaktadır. Her iki ortak bölge (bunlar aynı zamanda başvuru sahibi kurum olacaklardır) için en az birer okul ve birer sosyal ortak (belediyeler, kütüphaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri vb.) bu yapı içinde yer almalıdır. Ülkemizde Bölgesel Ortaklık faaliyetine başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilecek kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlükleridir.

25 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Proje Süreci Bölgede eğitim sektöründeki farklı aktörler arasında ortaklık kurulması (Yerel/bölgesel makamların koordinatörlüğünde) Gençlik ve Spor Kulübü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Okul

26 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Proje Süreci İyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşımı, işbirliği, yeni yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesi. Okul Gençlik ve Spor Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi Okul Aile Birliği Karşı Ülkedeki Bölgesel Otorite İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müze

27 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Proje Süreci Yeni Uygulamaların Hayata Geçirilmesi ve İşbirliğinin Devam Ettirilmesi Okul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gençli ve Spor Kulübü Kütüphane

28 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Comenius Bölgesel Ortaklıklar 2 “ortak bölgeden (partner regions)” oluşur yani iki taraflı (bilateral) bir ortaklık türüdür. Diğer ortaklıklarda olduğu gibi, ortaklık kapsamında en az bir AB üyesi ülkenin bulunması gerekmektedir. Söz konusu ortaklıkların iki taraflı olması nedeniyle Türkiye dışındaki diğer ortağı AB üyesi 27 ülkeden biri olması zorunludur.

29 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Bölgesel Ortaklıklar Kapsamında Yürütülebilecek Örnek Aktiviteler Okulda görevli eğitim elemanlarının (öğretmen ve yöneticilerin) değişimi, iş başında izleyerek öğrenme (job shadowing), çalışma ziyaretleri vb. Alan araştırmaları ve küçük ölçekli çalışmalar İyi uygulamaların ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımı Akran öğrenme etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar

30 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Bölgesel Ortaklıklar Kapsamında Yürütülebilecek Örnek Aktiviteler •Farkındalık Oluşturma ve Geliştirme Kampanyaları •Benzer alanlarındaki diğer projelerle işbirliği yapılması (Comenius Ağları da dahil olmak üzere) • Ortaklaşa olarak yapılacak “öz-değerlendirme” aktiviteleri, • Proje tecrübelerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması

31 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Finansman Hibeler; hareketlilikler ve proje aktivitelerin uygulanması ile sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik harcamaları kapsamaktadır. Finansman, hareketlilikler için götürü usulde olup; diğer proje giderleri için gerçekleşen tutarlar üzerinden sağlanacaktır.

32 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Uygun Harcamalar Genel prensip Uygun / gerekli/ mantıklı ve doğrulanabilir Projenin yaşam döngüsü esnasında ortaya çıkan Yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen Tanımlanabilir ve hesaplanabilir Program kapsamındaki (AB ve Türkiye) ülkelerde gerçekleşen Geçerli olmayan harcamalar Yararlanıcı için Rehber dokümanında yer almaktadır Önemli: KDV geçerli değildir

33 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Başvuru aşamasında nelere dikkat edilmeli? Harcamalar projeyle uyumlu mu? Harcamalar gerekli ve doğrulanabilir mi? Harcamalar uygun harcama kalemleri altında beyan edilmiş mi? Harcamalar maksimum oranları aşıyor mu? – Taşeronluk için proje giderlerinin max % 30’u – Ekipman için proje giderlerinin max % 10’u Hesaplamalar doğru mu?

34 COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR
Bütçe oluşturulurken nelere dikkat edilmeli? Neler görüşülebilir, neler görüşülemez? Görüşülemeyenler: Çalışma planında değişiklik (uygun olmayan faaliyetler dışında),bütçe artırımı Görüşülebilenler: Bütçe kalemleri arasında değişim;azaltım, eş finansman artırımı; ek değerlendirme Bütçe problemlerine olası çözümler: • Harcamalar doğrulanamıyor – azaltım veya iptal • Harcamalar tavan oraları aşıyor – değişiklik veya azaltım • Faaliyetlerle harcamaların arasında bağlantı kurmada güçlükler –bütçede azaltım ya da sonradan düzeltmeler


"ULUSAL AJANS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları