Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve."— Sunum transkripti:

1 Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve Muayene Yöntemleri - Net Miktar Yönetmelikleri 1

2 Internal use only Press to exit 2 Net Miktar Kontrolü Net miktar nedir? Ağırlık.......yada Hacim Net Wt: 250 g 15 g 200 mL 1.2 Litres 200 g 600 mL

3 Internal use only Press to exit 3 Net Miktar Kontrolü Niçin net miktar kontrolü? - Yasa, yönetmelik ve standartlar ile uyumluluk. Ölçü ve ayarlar, GMP, ISO,.. - Eksik dolumun engellenmesi - Ürün kalitesi - Aşırı fazla dolumun engellenmesi – Karlılık - Firma imajı - Ekipman kontrolü Düzenli kalibre edilen ve bakımı yapılan doğru ekipman kullanımı - İnsan faktör yönetimi İş ve görev eğitimli personel - Proses kontrolü Performans analizi, düzeltici eylemler, SOPs,

4 Internal use only Press to exit 4 Net Miktar Kontrolü Niçin net miktarı izleyip, kontrol ediyoruz? Italian Type 500 g Coffee Mix Italian Type 500 g Coffee Mix 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 Eksik dolum l Fazla dolum - Tüketici hakları riski - Denetim para cezası riski - Kalite kriterleri ile uyumsuzluk - Verimsiz üretim - Malzeme kayıpları

5 Internal use only Press to exit 5 Net Miktar Kontrolü Net miktar ve üretim kalitesi üzerinde etkili faktörler: Operatör Yöntemler Hammadde Çevre Ekipman

6 Internal use only Press to exit 6 Net Miktar Kontrolü Net miktar kontrolünün amaçları: - Ürün ağırlık dağılımın minimize edilmesi - Üretim ortalama değerinin optimize edilmesi Dolum ağırlığı Nominal Dolum miktarı Dolum tesisinin maliyet verimliliği Tüketicinin korunması / yasal gereklilikler =

7 Internal use only Press to exit 7 - Dolum proses ve makinalarındaki rastgele değişimleri kompanze etmek için hassas ayarlar sağlamak. - Proses ile ilgili istatistiksel sonuçlar elde etmek. + - Ayarlama Kontrol Değerlendirme DolumÖlçüm 55 g Net Miktar Kontrolü

8 Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve Muayene Yöntemleri - Net Miktar Yönetmelikleri 8

9 Internal use only Press to exit 9 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Örnekleme planları ve istatistikler karar vermemizi sağlayan araçlardır: - Üretim prosesimiz hedefe ne kadar yakın? - Ne kadar hassas ve tutarlı olarak hedefi vuruyoruz? - Nişan almamızı düzeltmek için uyarılar sağlamak.

10 Internal use only Press to exit 10 Aritmetik ort, 100g Dar dağılımGeniş dağılım İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Yaygın kullanılan istatistiksel kavramlar: - Aritmetik ortalama üretimin ortalamasını belirtir. - Standart sapma prosesin dağılımını ölçer. - Dağılım aralığı ( Range) prosesin değişkenliğini ölçer. R = x max - x min Dağılım aralığı

11 Internal use only Press to exit 11 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Frekans dağılımı ve Histogram - Üretim verisinin farklı sınıflara gruplayarak analiz edilmesi. - Bir sınıf içine düşen ölçümlerin adedini sayın. - Sınıflara göre veri kümelerini not edin. Nominal + ağırlıklar - ağırlıklar +1 +2 +3 +4 +5 -2 -3 -4 -5

12 Internal use only Press to exit 12 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Normal Dağılım Eğrisi Normal dağılım eğrisi bütün proses davranışının temsil etmek üzere kullanılır. Üretim verisi normal koşullar altında üretim ortalaması etrafında dağılacaaktır. +1 -2-3-4-5 n Nominal +2+3+4+5 Ortalama değer x

13 Internal use only Press to exit 13 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Normal dağılım eğrisi Proses dağılımını anlayarak, ürün kalitesini kontrol edebiliriz. 95% s s ss ss X s, Standart sapma 68% 99.7% n Üretimin 95% ‘i ortalama değerin +/- 2 s aralığı içine düşer.

14 Internal use only Press to exit 14 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Proses değişkenliğinin temsili Kontrol için alçak dağılım tercih edilir. Ancak, bu parametre çevresel etkiler, makine malzeme karakteristikleri ile sınırlıdır. S = 0.25, daha iyi kontrol edilebilir. S =1, zor kontrol edilebilir S = 0.5 x

15 Internal use only Press to exit 15 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Proses değişkenlik örnekleri Üretim prosesleri dağılım yada sürüklenme ile istikrarlı olmalıdır. Nominal ağırlık Tek tek değerler Örnek standart sapması Örnek ortalaması Üretimin standart sapması Üretimin ortalaması Zaman x control chart

16 Internal use only Press to exit 16 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC Net miktarın kontrolü Amaç standart sapmayı baz alarak hedef ağırlığı ayarlayarak üretim prosesi için optimum ortalama ağırlığı elde etmektir. Hedef ağırlık Nominal, 100g T-, tolerance violation Düşük / risk yok x Hedef ağırlık x Nominal, 100g Yüksek uyumsuzluk riski T-, tolerans aşımı Dar dağılımGeniş dağılım

17 Internal use only Press to exit 17 İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC - S=0,5 olan dağılım eğrisinin tolerans ihlali riski çok önemsizdir. - S=1 dağılım eğrisinin tolerans ihlali riski yüksektir. - Dolum hedef değerini artırarak eğriyi sağa kaydırarak tolerans ihlalinden kaçınılabilir. xx S =1 S = 0.5  x’ Overfill - T1- T2N

18 Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve Muayene Yöntemleri - Net Miktar Yönetmelikleri 18

19 Internal use only Press to exit 19 Ölçme Yöntemleri ve Muayene - Paketlenmiş ürünün ölçüm ve muayenesi, net miktar kontrolünün en önemli kısmı olup, daha hassas optimum sonuçlar vermek için, istatistiksel değerlendirme sağlar. - En uygun yöntem ürünün paketlenmesi, ölçüm hassasiyeti, üretim büyüklüğü, istatistiksel bilgilerin güvenilirliği gibi faktörlere bağlıdır. - İstatistiksel değerlendirme örnek alma yada %100 kontrol ile yapılabilir. - Daha doğru net miktarı belirlemek için, ölçüm prosesi farklı paketler için dara ağırlığının en doğru belirlenmesini içerir.

20 Internal use only Press to exit 20 Ölçme Yöntemleri ve Muayene Statik terazilerle istatistiksel proses kontrol Ürün teraziye gider.Terazi ürüne gider. Otomatik kontrol terazisi ile dinamik proses kontrolü Örnekleme100% Kontrol

21 Internal use only Press to exit 21 Ölçme Yöntemleri ve Muayene Düşük dağılımlı stabil ortalama değer Önerilen procedür: Düşük frekanslı rastgele örnekleme

22 Internal use only Press to exit 22 Ölçme Yöntemleri ve Muayene Düşük dağılımlı sürüklenen ortalama değer Önerilen procedür: Örnekleme yada 100% kontrol (Üretim adedi ve kontrol maliyetine bağlı olarak )

23 Internal use only Press to exit 23 Ölçme Yöntemleri ve Muayene Geniş dağılım Önerilen prosedür : 100% kontrol

24 Internal use only Press to exit 24 Kontrol terazileri ile dinamik ölçme Statik terazi ile örnek alma Ölçme Yöntemleri ve Muayene Ölçme yöntemlerinin karşılaştırılması  Tüm paketler kontrol edilir. (%100).  Otomatik hatalı ürün ayıklama.  Ürüne ( toz /sıvı ) erişim güçlüğü bulunan dolum proseslerinde kullanılır.  Çok detaylı üretim ve proses verisi sağlar.  Sürekli ürün akışı.  Minimum insan hatası.  Geniş dağılımlı proseslerin kontrolu için uygun..  Hızlı ve kolay ürün değişimi (ebat, ağırlık).  Küçük kurulum alanı.  Düşük maliyet  Kolay dara ve çok komponentli ürün ölçüm ve yönetimi  Daha yüksek ölçüm hassasiyeti  Örneklemenin istatistiksel belirsizliği.

25 Internal use only Press to exit 25 Dara ağırlığı - Dara yok - Ürünün darası yok yada net miktar üzerinde ihmal edilebilir miktarda. Ayrıca, katı ve paketlenme öncesi tartılan ürünler ( et gibi). - Ortalama dara - Dara değişiminin paket içeriğindeki değişime göre oldukça düşük olması durumu. ( karton, plastik paketler ). - Tek tek dara - Dara ağırlığı paket içindeki miktar değişimine göre önemli olduğu durumlar (örn. Cam, şişe). - Çok bileşenli ürünler - Nihai paketleme birden fazla bileşen içermesi. Her bileşen ardışıl dara içerebilir. Bir önceki bileşen, bir sonraki bileşen için dara ağırlığı oluşturur. LimeFresh Milk 750 ml

26 Internal use only Press to exit 26 Dara ağırlığı Ortalama dara prosedürü - Örnekleme, tahribatsız olup ürünün ambalajdan çıkarılması gerekmez. - Tek bir ortalama dara kullanıldığı için, paketlerin sadece gross (brüt) ağırlık ölçümleri yapılır. - Ortalama dara bir dara serisi ölçümü sonrası belirlenebilir ( sadece boş ambalaj serisinin ölçümü ile ). Milk Gross = 40.0 g Net = 19.8 g Ortalama dara değeri= 20.2 g Milk Gross = 42.2 g Net = 22 g Gross = 39.8 g Net = 19.6 g Gross = 39.9 g Net = 19.7 g Gross = 40.0 g Net = 19.8 g 54321

27 Internal use only Press to exit 27 2. Ölçüm 1. Ölçüm Dara ağırlığı Tek tek dara prosedürü - Net miktarı belirlemek için her bir örnek için 2 ölçüm yapılır. - Her bir örnek için, önce dara ağırlığı ve ardından brüt ağırlık ölçülür. Yada, önce brüt ağırlık, ardından ürün çıkartılmış dara ağırlığı ölçülür. - Ölçümler, her örnek için aynı sırada yapılır. Gross = 40.0 g Net = 20.0 g Gross = 39.9 g Net = 18.7 g Gross = 40.0 g Net = 20.2 g Milk Dara = 20.0 g 5 Gross = 40.0 g Net = 20.1 g Gross = 40.0 g Net = 20.0 g Milk Dara = 20.0 g 1 Milk Dara = 21.2 g 2 Milk Dara = 19.8 g 3 Milk Dara = 19.9 g 4

28 Internal use only Press to exit 28 SQC uygulaması QA/QC Muayenesi Düşük maliyetli bağımsız ölçüm Hat 1 Paketleme sahası Malzeme akışı Rovema 3 Rovema 1 Rovema 4 Rovema 2 Paketleme sahası Malzeme akışı Üretim Yöneticisi QA Laboratuvarı Kutu dolumu Toz dolum Kavanoz dolum Torba dolum Örnek teraziye gider Hat 2 Hat 1 Hat 2 Hat 3

29 Internal use only Press to exit 29 SQC uygulaması Hat muayenesi Daha verimli ve zaman tasarruflu dağıtılmış sistem Hat 1 Paketleme sahası Malzeme akışı Rovema 3 Rovema 1 Rovema 4 Rovema 2 Paketleme sahası Malzeme akışı Üretim yetkilisi QA Laboratuvarı Kutu dolumu Toz dolumu Kavanoz dolumu Torba Dolumu Hat 2 Hat 1 Hat 2 Hat 3

30 Internal use only Press to exit 30 SQC uygulaması Şebeke (Network) sistemi Hızlı ve verimli merkezi yönetim sistemi. Hat 1 Paketleme sahası Malzeme akışı Rovema 3 Rovema 1 Rovema 4 Rovema 2 Paketleme sahası Malzeme akışı Üretim yetkilisi QA Laboratuarı Teneke dolumu Toz dolumu Kavanoz dolumu Torba dolumu Hat 2 Hat 1 Hat 2 Hat 3

31 Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve Muayene Yöntemleri - Net Miktar Yönetmelikleri 31

32 Internal use only Press to exit 32 Net Miktar Kontrol Yasa ve Yönetmelikleri What Do We Need to Know?  Legislative principles. - Average principle. - Tolerance rule, individual values.  Directives governing the quantity of prepackages: - Sampling plans. - Release criteria. - Tolerance limits. - Documentation requirements.  Laws of local and export markets.

33 Internal use only Press to exit 33 İhlal bölgesi Yasal Prensipler Ortalama değer kuralı Üretim lotu içindeki tüm hazır ambalajlı mamüllerin ortalama değeri beyan edilen nominal değere eşit yada büyük olmalıdır. Dolum ağırlığı Nominal Dolum değeri Ortalama değer

34 Internal use only Press to exit 34 Yasal Prensipler Parti ortalaması kuralı - Parti ortalaması > beyan edilen ağırlık. - Beyan edilen paket ağırlığı = 750 g. - Hattan alınan rastgele örnekler. Ortalama = 750g GEÇER 800g 700g775g725g750g

35 Internal use only Press to exit 35 Yasal Prensipler Tek tek değerler kuralı Mamullerin her birinin gerçek dolum miktarlarının kontrol edilmesi. - Hiçbir mamul ağırlığının izin verilen negatif hatanın iki katından daha fazla eksik olmasına izin verilemez. - İzin verilen negatif hatadan daha büyük dolum ağırlığına sahip hazır ambalajlı mamullerin oranı, yönetmelikteki muayene şartlarını sağlayan hazır ambalaj partisinden yeterince küçük olmalıdır. Dolum ağırlığı Nominal Dolum ağırlığı X Tolerans limiti T1- Tolerans limiti T2-

36 Internal use only Press to exit 36 Yasal Prensipler Tek tek değerler kuralı - Tolerans limitleri ile dağılımı minimum yap. - Beyan edilen paket ağırlığı = 750 g. - Altına izin verilmeyen tolerans limiti, Örn. 735 g. 750g Ortalama = 750g 746g 754g748g749g753g İhlal sınırı = 735g GEÇER

37 Internal use only Press to exit 37 Yasalar: EU EU Tolerans Sistemi t1+ & t2+ : opsiyonel, üretici tarafından belirlenir. t1- : tyasa tarfından izin verilen negatif hata t2- = 2 x t1- Sınıflama: - >T1-: o.k. - >T2-, { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3106661/slides/slide_37.jpg", "name": "Internal use only Press to exit 37 Yasalar: EU EU Tolerans Sistemi t1+ & t2+ : opsiyonel, üretici tarafından belirlenir.", "description": "t1- : tyasa tarfından izin verilen negatif hata t2- = 2 x t1- Sınıflama: - >T1-: o.k. - >T2-,

38 Internal use only Press to exit 38 Muayene ekipmanları - Muayenede kullanılan otomatik olmayan ve otomatik tartı aletleri geçerli yönetmeliklere göre onaylı olmalıdır. - Hacım ölçüm ekipmanları onaylı yada kalibre edilmiş olmalıdır. - Termometre ve yoğunluk ölçen cihazlar onaylı yada kalibre olmalıdır. - Tüm kalibrasyonlar ulusal yada uluslararası standartlara göre izlenebilir olmalı, kalibrasyon sertifikaları ölçümleri ve ölçüm belirsizliğini belirtmelidir. - Kalibrasyon süreleri ekipman toleranslarının izin verilen yada belirlenmiş hata sınırlarını aşmayacak şekilde olmalıdır. - Ekipmanın toplam ölçüm belirsizliği izin verilen negatif tolerans değerinin 1/5’ni geçmemelidir.

39 Internal use only Press to exit 39 Örnek Alma Planı - Bir yasa uyarınca önceden tanımlanan bir örnek alma planı tanımlanır ve bu plan doğrultusunda örnek kontrolü yapılarak uyumluluk doğrulanabilir. - İstatistiksel olarak üretim büyüklüğünü temsil eden uygun örnek sayısını tanımlar. - İzin verilen hatalı ürün sayısını, bir partinin kabul yada ret olmasını sınıflayan istatistiksel test kriterini tanımlar. - Örnek alma adedi ne olmalı? - Parmak kuralı:  Minimum 3 adet.  Önerilen örnek alma büyüklüğü 5 adet. - Hangi sıklıkla örnek alınmalı? - Parmak kuralı:  Her 30 dakikada en az 1 örnek (5 adet)  Yada 3 adet her 15 dakikada.  Yaklaşık olarak, her vardiyede 80 adet. - Örnek adedi arttıkça, daha doğru bir istatistik veri elde edilir.

40 Internal use only Press to exit 40 Gerekli kayıtlar ve dökümanlar Örnek değerler 1yıl, genel bilgiler raf ömrü+1 yıl süre ( yasada aksi belirtilmedikçe) tutulacak bilgiler - Ürün ID - Parti (Batch) ID - Parti büyüklüğü - Nominal ağırlık - Örnek tarih ve saati - Tolerans sistemi - Ürün adı - Örnek adedi - Tolerans ihlali sayısı - Ürün ID - Parti (Batch) ID - Parti büyüklüğü - Nominal ağırlık - Örnek tarih ve saati - Tolerans sistemi - Ürün adı - Örnek adedi - Tolerans ihlali sayısı - Kontrol operatörü adı (isteğe bağlı) - Hedef dolum ağırlığı - Örneklerin ortalama değeri - Standart sapma - Ortalama dara ağırlığı - Dara sapması (opsiyonel) - Kontrol operatörü adı (isteğe bağlı) - Hedef dolum ağırlığı - Örneklerin ortalama değeri - Standart sapma - Ortalama dara ağırlığı - Dara sapması (opsiyonel)

41 Internal use only Press to exit 41 Yasalar: EU EU Tolerans Sistemi İzin verilen negaatif hata, t1- Nominal miktar g yada ml t1- (nominal ağırlığa göre) Nominal ağırlık % g yada ml 5 -509-- 50 -100--4.5 100 -2004.5-- 200 -300--9 300 -5003-- 500 -1000--15 1000 -10‘0001.5--

42 Internal use only Press to exit 42 Yasalar: EU EU Tolerans Sistemi - Tek tek paketler için tahribatsız test. - İzin verilen hatadan daha büyük negatif hatalı ürünler hatalı olarak kabul edilir. Üretim büyüklüğü Örnek sayısıİzin verilen hatalı ürün sayısı SeriAdet Toplam Kabul Ret 100-5001.30 13 2.306045 501-32001.50 25 2.5010067 > 32011.80 37 2.8016089

43 Internal use only Press to exit 43 Yasalar: EU EU Tolerans Sistemi - Tahribatlı test parti büyüklüğü 100’e eşit yada büyük olmalıdır. - 20 numuneye uygulanır. - Kabul kriteri 1 hatalı mamul, ret kriteri is 2 hatalı mamuldür..

44 Internal use only Press to exit 44 Yasalar: EU EU Ortalama Değer Kriteri - Parti ortalaması beyan edilen ağırlığa eşit yada büyük olmalıdır. - Tahribatsız test, ortalama değer için örnek alma planı. Üretim büyüklüğü Örnek adediKriter KabulRet 100 to 50030  X  Q n - 0.503s  X < Q n - 0.503s > 50050  X  Q n - 0.379s  X< Q n - 0.379s  X = Ortalama değer Q n = Nominal ağırlık s = Örnek standart sapması

45 Internal use only Press to exit 45 Yasalar: EU EU Ortalama Değer Kriteri - Parti ortalaması beyan edilen ağırlığa eşit yada büyük olmalıdır. - Tahribatlı test, ortalama değer için örnek alma planı. Üretim büyüklüğü Örnek adediKriter KabulRet > 1002020  X  Q n - 0.640s  X < Q n - 0.640s  X = Ortalama değer Q n = Nominal ağırlık s = Örnek standart sapması

46 Internal use only Press to exit 46 Teşekkür ederim!


"Internal use only Press to exit İçerik Net Miktar Kontrolü ve İstatistiksel Kalite Kontrol – SQC - Net Miktar Kontrolü Nedir? - SQC Temelleri - Ölçüm ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları