Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 4 5 6 7 8 Farklı örnek büyüklükleri ( n ) ve farklı populasyonlar için ’nın örnekleme dağılışı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 4 5 6 7 8 Farklı örnek büyüklükleri ( n ) ve farklı populasyonlar için ’nın örnekleme dağılışı."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Farklı örnek büyüklükleri ( n ) ve farklı populasyonlar için ’nın örnekleme dağılışı

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Örnek: Buca ilçesindeki kiralık evlerin aylık kira ücretlerinin ortalaması 400 YTL., standart sapması 10 YTL. olan Normal Dağılışa uygun olduğu bilinmektedir. a)Kiralık bir evin aylık kira miktarının 380 YTL. İle 410 YTL. arasında olma olasılığını hesaplayınız. b)36 kiralık evin aylık kira miktarlarının ortalamasının 395 YTL ile 402 YTL arasında olma olasılığını hesaplayınız. a) P ( 380 < X < 410 ) = ? b) P ( 395 < < 420) = ?

15 15 İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI ÖRNEKLEME TEORİSİ

16 16 Yorumlama süreci Populasyon Örnek İstatistikleri Tahminler ve testler

17 17 Örnek Tipleri Örnek Tipi OlasılıkOlasılık Dışı Basit Şans TabakalıSistematikKümeli Kitle Yargı Kota

18 18 Niçin Örnek? Anakütle parametrelerinin örnek değerleri(örnek istatistikleri) yardımıyla tahmin edilmesine imkan sağlamak modern istatistiğin önemli bir görevidir. Anakütlenin tamamı incelenmez. Anakütleden bir şans örneği alınır. Elde edilen örnek değerlerinin anakütle parametresi yerine kullanılması için iki şart vardır: a.Örnek şans örneği olmalı. Anakütledeki her birimin örneğe girme şansı eşit olmalı b.Örnek yeterince büyük olmalı

19 19 Örnekleme; İadeli örnekleme:Çekilen birimin anakütleye tekrar iade edilmesidir. İadesiz örnekleme:Çekilen birim anakütleye iade edilmez. Bir anakütleden alınan şans örneklerinin her birisi için örnek istatistikleri hesaplandığında örnekleme dağılımları ortaya çıkar: Bir örneğin ortalaması hesaplanmışsa elde edilen dağılımı ortalamaların örnekleme dağılımı, Her örnek için p oranları hesaplandığında oranların örnek dağılımı elde edilir.

20 20 İki ayrı anakütlenin karşılaştırılması yapılıyorsa farklarla ilgili örnekleme dağılımı ortaya çıkar: Her iki anakütleden alınan n A ve n B büyüklüğündeki örneklerin ortalamaları hesaplanmış ve bu ve değerleri arasındaki farklar belirlenmişse elde edilen dağılım ortalamalar arası farkların örnekleme dağılımıdır. Anakütlelerden alınan örnekler için oranlar hesaplanmış ve bu oranların anakütleler itibariyle gösterdikleri farklılıklar ortaya konulmuşsa elde edilen dağılım oranlar arası farkların örnekleme dağılımıdır.

21 21 Bir populasyon parametresini tahminlemek için şans değişkenleri kullanılır: Örnek ortalaması, örnek oranı, örnek medyanı… Örnek hacmi arttıkça (n  30)... Örnekleme dağılışı normal dağılıma yaklaşır. Merkezi Limit Teoremi

22 22 ORTALAMALARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Ortalamaların örnekleme dağılımı anakütle ortalamasının iyi bir tahmincisidir. Her biri n hacimli çok sayıda örneğe ait ortalamaların gösterdiği dağımın değişkenliği tek örneğin değişkenliğinden daha azdır. Standart sapma bir örneğin değişkenliği hakkında bilgi verirken, Ortalamaların örnekleme dağılımının değişkenliği standart hatayla gösterilir.

23 23 Aşırı değerlerin etkisinin önemli ölçüde yok edilmesi, ortalamaların örnekleme dağılımının değişkenliğini azaltıcı bir faktördür. Ana kütle standart sapması bilindiğinde standart hata eşitliğiyle hesaplanır. Standart z değerleri formulüyle hesaplanır. Ortalamaların örnekleme dağılımında yerini alır.

24 24 Herhangi bir değerinin standart Z değerine dönüştürmesinde eşitliği kullanılır.  Z = 0  z  = 1 Z Örnekleme dağılımıStandart normal dağılım   X   X

25 25 Normal populasyondan örnekleme Merkezi eğilim Yayılım Populasyon dağılımı Örnekleme dağılımı n =16   X = 2.5 n = 4   X = 5   = 10

26 26 Alıştırma Türk telekomda çalışan bir operatörsünüz. Uzun mesafeli telefon görüşmeleri  = 8 dk. &  = 2 dk. ile normal dağılmaktadır. Eğer 25 lik örnekler seçilirse örnek ortalamalarının % kaçı 7.8 & 8.2 dk. arasında olacaktır?

27 27 Çözüm Örnekleme dağılımı.3830.1915 Standart normal dağılım Z X n Z X n               788 225 50 828 225 50.... 8   X =.4 7.88.2  0  Z = 1 -.50 Z.50

28 28 ORANLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Oranların örnek dağılımının ortalaması anakütle oranına eşittir. ÖRNEK: Büyük bir alışveriş merkezinde 15000 YTL’den fazla alışveriş yapan müşterilerin %30’unun kredi kartı kullandığı tespit edilmiştir. 15000 YTL’den fazla alışveriş yapan 100 müşteri için oranların örneklem dağılımının standart hatası nedir?

29 29 ORANLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Aynı örnek için 15000 YTL’den fazla alışveriş yapan 100 müşteriden %20 ile %25’inin kredi kartı kullanması ihtimalini hesaplayınız. -2.18-1.09 0.4854 0.3621 0.1233

30 30 ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Ortalamalar arası farkın örnek dağılımının ortalaması μ 1 – μ 2 ve standart hatası da  1 -  2 ile gösterilir.

31 31 ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Örnek: İki farklı un fabrikasında paketlenen standart 1 kg’lık un paketleri test edilmiş ve birinci fabrikadan alınan 100 paketin ortalaması 1.03 kg, standart sapması 0.04kg; ikinci fabrikadan alınan 120 paketin ortalaması 0.99 kg, standart sapması 0.05 kg bulunmuştur. Anakütle standart sapmaları bilinmediği için örnek standart sapmalarından hareketle ortalamalar arası farkın standart hatası,

32 32 ORANLAR ARASI FARKLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Oranlar arası farkın örnek dağılımının ortalaması P 1 –P 2 ve standart hatası da  1 -  2 ile gösterilir.

33 33 ORANLAR ARASI FARKLARIN ÖRNEKLEME DAĞILIMI Örnek: Birinci fabrikadaki kusurlu mamul oranının 0.08 ve ikinci fabrikadaki kusurlu mamul oranının 0.05 olduğu bilinmektedir. Tesadüfi olarak birinci fabrikadan 100, ikinci fabrikadan 150 mamul seçilmiş ve birinci örnekteki kusurlu mamul oranı 0.09, ikinci örnekteki kusurlu mamul oranı 0.06 olarak gözlenmiştir. Buna göre kusur oranları arasındaki farkın standart hatası:

34 34 İstatistiksel metotlar İstatistiksel metotlar Tanımlayıcı istatistikler Yorumlayıcı istatistikler Tahminleme Hipotez Testi

35 35 Yorumlayıcı İstatistikler Aralık tahminleme ve hipotez testlerini içerir. Amacı populasyon karakteristikleri hakkında karar vermektir. Populasyon?

36 36 Tahmin süreci Ortalama, , bilinmiyor PopulasyonŞans örneği %95 eminim ki,  0 ile 60 arasındadır. Ortalama = 50

37 37 Bilinmeyen populasyon parametreleri tahminlenir... Populasyon parametresini Örnek istatistiğiyle Tahminle! Ortalama  OranP p Varyans s 2 Farklar  1  21  2

38 38 Tahminleyicilerin Özellikleri  Sapmasız Sapmalı  BA 1. Sapmasızlık N birimlik aynı anakütleden farklı sayıda örneklem seçilebileceği için tahmin edicinin değeri de seçilen örnekleme göre değişmektedir. Bu durumda örneklem sayısı kadar elde edilen tahmin edici, bir rassal değişken olup, ortalaması ve varyansı olan bir olasılık dağılımına sahiptir. Bu dağılımın beklenen değerinin anakütle parametresine eşit olmasına, diğer bir ifadeyle bir istatistiğin beklenen değeri ile bilinmeyen anakütle parametresi arasındaki farkın sıfıra eşit olmasına “sapmasızlık” denir.

39 39 Tahminleyicilerin Özellikleri 2. Tutarlılık (Kararlılık)  Küçük örnek hacmi Büyük örnek hacmi A B Örneklemdeki birim sayısı sonsuza doğru arttırıldığında, tahmin edicinin değerinin anakütle değerine yaklaşması ve n=N olması durumunda aralarındaki farkın sıfıra inmesi özelliğine “tutarlılık” denir.,  ’nın tutarlı tahmincisidir.

40 40 Tahminleyicilerin Özellikleri 3. Etkinlik  A B Birden fazla sapmasız ve tutarlı tahminci olması durumunda, bir tahmincinin varyansının, aynı anakütle parametresinin başka bir tahmincisinin varyansından daha küçük olması durumunda elde edilen tahmincilere “etkin” tahminci adı verilmektedir. Etkin Tahminci

41 41 İstatistiksel Tahminleme Nokta TahminiAralık Tahmini Populasyon parametresinin tek bir tahmin değerini verir Populasyon parametresinin tahmin aralığını verir. Nokta tahmini kullanılarak hesaplanır.

42 42 Güven Aralığı Tahmininin Elemanları Güven aralığı Örnek istatistiği Alt güven sınırıÜst güven sınırı Populasyon parametresinin aralık içinde bir yere düşmesinin olasılığı Güven Aralığı Tahmini  Bir değer aralığı verir.  Populasyon parametresine yakınlık hakkında bilgi verir.  Olasılık terimleriyle ifade edilir.


"1. 2 3 4 5 6 7 8 Farklı örnek büyüklükleri ( n ) ve farklı populasyonlar için ’nın örnekleme dağılışı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları