Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ Mali Durumları Dr. Mustafa Demirci Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ Mali Durumları Dr. Mustafa Demirci Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ Mali Durumları Dr. Mustafa Demirci Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta

2 Üniversite Hastanesi 1. 3. Basamak Hastane Hastane hizmet maliyetleri yüksek Hastane hizmet maliyetleri yüksek Hasta profili komplike Hasta profili komplike 2. Eğitim hastanesi Hastane hizmet maliyetini arttırır Hastane hizmet maliyetini arttırır 3. Araştırma ve Uygulama merkezi Hastane hizmet maliyetini arttırır Hastane hizmet maliyetini arttırır

3 Mali yapı 1. Gelirler 2. Giderler

4 Gelirler 1. Döner Sermaye Gelirleri 2. Bütçe Gelirleri 3. Diğer Gelirler

5 Gelirler Döner Sermaye Gelirleri Son İki Yılda ~ %60 azaldı ~ %60 azaldı Son iki yılda BUT fiyatları ~ %50 azaldı Son iki yılda BUT fiyatları ~ %50 azaldı Paket ve vaka başı ödeme uygulamasına hazırlıksız geçiş yapıldı Paket ve vaka başı ödeme uygulamasına hazırlıksız geçiş yapıldı Fatura inceleme kurumları kesintileri Fatura inceleme kurumları kesintileri En az ~ %15 dolayında arttı

6 Üretilen Hizmet  Ayaktan ve yatan hastalara uygulanan sağlık hizmetleri  İlaç, tıbbi sarf malzemesi kullanımı ile oluşan hizmetler  Laboratuar hizmetleri  Hastanede uygulanan otelcilik hizmetleri

7

8 Gelirler Bütçe Gelirleri Üniversite Bütçe Artışı Her yıl %5-10’u geçemez (Yeni Üniversiteler???) Üniversite Bütçe Artışı Her yıl %5-10’u geçemez (Yeni Üniversiteler???) Demirbaş, tamirat ve diğer ödenekleri sıfırlandı Demirbaş, tamirat ve diğer ödenekleri sıfırlandı Personel Giderleri Personel Giderleri  Maaş  Sağlık  Yolluk  Nöbet ödemeleri döner sermayeye aktarıldı

9 Gelirler Diğer Gelirler 5072 sayılı kanun gereği dernek ve vakıf gelirleri sıfırlandı MADDE 2.- MADDE 2.- a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.

10 Giderler 1. Fatura kesintileri ??? 2. Tüm Gelirlerin %20’si hazine ve fon 3. Sağlık Hizmeti giderleri 4. Otelcilik hizmeti giderleri 5. Personel Giderleri 6. Demirbaş alımları

11 Giderler Fatura İnceleme Komisyonları KESİNTİLERİ ~%15 Belge eksikliği Belge eksikliği Abartılı tetkik ve işlem Abartılı tetkik ve işlem Tanı Uyumsuz tetkik ve malzeme Tanı Uyumsuz tetkik ve malzeme Gereksiz yapılan işlem Gereksiz yapılan işlem Kamu hastaneleri özel hastaneler ile yarıştırılmamalı Kamu hastaneleri özel hastaneler ile yarıştırılmamalı Otomasyon alt yapıları göz önünde bulundurulmalı Otomasyon alt yapıları göz önünde bulundurulmalı Eğitim hastaneleri yeterince korunmalı Eğitim hastaneleri yeterince korunmalı

12 Giderler Gelirlerinin %20’si hazine ve fon Gelirin gideri karşılamaması? Gelirin gideri karşılamaması? Hastanenin borç içinde olması? Hastanenin borç içinde olması?

13 Giderler Sağlık Hizmeti giderleri Sarf malzemeler Sarf malzemeler İlaç İlaç Laboratuvar giderleri Laboratuvar giderleri BUT fiyatlarından bazı sarf malzemeleri ve ilaçlar alınamıyor Eğitim Hastanelerinin sarf malzeme ve Laboratuvar gideri maliyeti doğrulamalar ve eğitim için daha yüksek

14 Giderler Otelcilik hizmeti giderleri Güvenlik Güvenlik Temizlik Temizlik Otomasyon Otomasyon Hastanelerde otelcilik hizmetleri daha pahalı Yoğun bakımlar Yoğun bakımlar Özel tedavi üniteleri için daha yüksek maliyet Özel tedavi üniteleri için daha yüksek maliyet Kadrolu personel olmaması Döner sermaye yükü Döner sermaye yükü Kaliteli ve sürekli hizmet sağlanamıyor Kaliteli ve sürekli hizmet sağlanamıyor

15 Giderler Personel Giderleri Maaş (satın alınan hizmetler) Maaş (satın alınan hizmetler) Nöbet ücretleri Nöbet ücretleri Katkı payı ödemeleri Katkı payı ödemeleri Kadrosuzluk nedeniyle personel çalıştırılması Sağlık personeli ödenekleri döner sermaye yükünü arttırıyor performans, katkı payı, nöbet ücretleri Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri döner sermaye katkı payı Araştırma görevlisi, hemşire, teknisyen nöbet ücreti

16 Sarf Malzeme Giderleri %30 Hazine+fon+diğer vergiler %23 Hastane Giderleri (yakıt,telefon,elektrik,temizlik, kırtasiye,bina bakımı vb.) %13 Döner Sermaye Katkı Payı %13 Geri Ödeme %10 Firmalar (personel) %10 Demirbaş Malzeme %001 GİDER DAĞILIMI

17 Giderler Demirbaş alımları Bütçeden ödenek yok Bütçeden ödenek yok Döner sermayeden olanak dışı Döner sermayeden olanak dışı Hangi hastane hangi araçları almalı veya almamalı Hastaneler araç çöplüğü olmaktan kurtarılmalı Sağlık bakanlığı üniversite hastanelerini de araç açısından görmeli Üniversite hastaneleri demirbaş alımları konusunda desteklenmeli

18 Sonuç  Tek Gelir kaynağı Sağlık hizmetleri, Giderleri karşılayamaz durumdadır.

19 Öneriler  Sağlık hizmetleri ücretlendirilmesi gözden geçirilmelidir  Değişiklikler hazırlık dönemi içermelidir  Değişikliklerde yaşanan sorunlar için bir komisyon oluşturulmalı ve anında yanıt verilmelidir

20 Öneriler  Eğitim hastanelerine eğitim ve araştırma farkı,Üniversite hastanelerine tıp eğitimi için ek fark verilmelidir  Personel desteği sağlanırken üniversite hastaneleri de tek merkezden görülmeli ve sağlık personeli desteği eşit sağlanmalıdır  Hastane otomasyon sistemleri denetlenmelidir  Demirbaş alımlarında sağlık bakanlığı koordinasyon ve destek sağlamalıdır


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ Mali Durumları Dr. Mustafa Demirci Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları