Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24.06.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24.06.2011."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24.06.2011

2 Sunum Planı A- Mevcut Durum (Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu) 3 B- Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Yapılanlar 8 C- Üniversite Hastanelerinin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri 17 D- Sonuç 44 2

3 A- Mevcut Durum (Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu) 3

4 4 A- Mevcut Durum Hekime Başvuru Sayısı *Yıl içerisinde hekime başvuru sayısının oransal dağılımı

5 55 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2010 A- Mevcut Durum Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti

6 6 A- Mevcut Durum Yıllar İtibariyle Sosyal Güvenlik Hastane Harcamaları Milyon TL

7 Üniversite Hastanelerinin 2010 Yılı Sonu İtibariyle Borç Durumu 7 A- Mevcut Durum (Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu)

8 8 B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

9 9 a- Üniversite Hastanelerinin “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme” ve “Ertesi Yıla Yaygın Yüklenme” Yapabilmelerine İmkân Sağlanmıştır. 2547 sayılı kanunda değişiklik yapılarak 3 yıla kadar (temizlik, yemek, MR hizmet alımı v.b.) hizmet alımı yapmalarına imkan sağlanmıştır. b- Üniversite Hastanelerinin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımlarını Çerçeve Anlaşma İhaleleri ile yapabilmelerine imkân sağlanmıştır. Yüksek stok maliyetlerinden kurtulabilmeleri için sürekli ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile birlikte çerçeve anlaşma ihaleleri yapmalarına imkân sağlanmıştır. 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

10 10 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler c- Üniversite Hastanelerinin kamu hastanelerinden karşılıklı mal ve hizmet almalarına imkan sağlanmıştır Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere doğrudan mal veya hizmet alabilme imkânı sağlanmıştır. d- Üniversite Hastanelerinin acil ve hastaya özgü alacakları ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini “Doğrudan Temin Yöntemi” ile tedarik etmelerine imkân sağlanmıştır Söz konusu düzenleme ile stok maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

11 11 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler e- Üniversitelerin ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının karşılıklı işbirliği ile birlikte kullanımı sağlanmıştır. f- Sağlık Bakanlığının yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili talep ettiği hizmet alımları için Üniversite hastanelerine doğrudan ödeme yapılmasına imkan getirilmiştir. Sağlık Bakanlığının sağlık alanında yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hizmet alım yoluyla üniversite hastanelerinden doğrudan satın alabilmelerinin yolu açılmıştır. Sağlık Bakanlığı İle Ortak Kullanıma Geçen Üniversiteler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

12 12 g- Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri arasında taşınırların bedelsiz devir yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ihtiyaç fazlası taşınırlarını (5 yıllık şartı aranmaksızın) birbirlerine bedelsiz devredilebilmesinin önü açılarak miat veya bozulma riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. 1- İşletmecilik Problemlerini Çözmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

13 13 a- Üniversite hastanelerinin hazine payının düşürülmesi sonucunda giderlerinde önemli azalmalar sağlanmıştır. Hazine payı; 2008’de %15’den %5’e, 2010’da %5’den %3’e, 2011 yılında ise %3’den %1’e düşürülmüştür. Bu düzenlemeler ile son 3 yılda yaklaşık 1.230 Milyon TL gider azalışı sağlanmıştır 2- Üniversite Hastanelerinin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Amacıyla Yapılan Düzenlemeler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

14 14 b- Borçluluk oranı yüksek olan 22 üniversite hastanesine birikmiş borçlarının ödenmesi için hazineden 380 Milyon TL kaynak aktarılması, Üniversite hastanelerine bugüne kadar 310 Milyon TL ödeme yapılmış olup geri kalan 70 Milyon TL’nin ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. c- 2010 yılında hastalar tarafından ödenen “Öğretim Üyesi özel muayene ve ameliyat ücretinin” Devlet tarafından ödenmektedir. Üniversitelerin ve Öğretim Üyelerinin bu konudaki kaybı devlet tarafından karşılanmaktadır. Mesai dışı gelir kaybından kaynaklanan yaklaşık 447 Milyon TL SGK tarafından eşit taksitler halinde ödenmektedir. 2- Üniversite Hastanelerinin Mali Yapısının Güçlendirilmesi Amacıyla Yapılan Düzenlemeler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

15 15 a- Üniversite hastane personellerine yemek servislerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlanmıştır. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile üniversite hastanelerinde çalışan personel yemek servislerinden ücretsiz yararlanmaya başlamışlardır. b- Üniversite hastanelerinde nöbet ücretleri artırılmıştır. 5947 sayılı Tam Gün Kanununda yapılan düzenlemeler ile, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve nöbet ücreti alan personelin nöbet ücretleri artırılmıştır. 3- Üniversite Personelinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

16 16 c- Üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışan personellerin ek ödemeden faydalanmalarına imkân sağlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelde ek ödeme almaya başlamıştır. d- Üniversite hastanelerinde personellerin ek ödeme tavanları sağlık bakanlığı personelinin tavan ücretlerine yükseltilmiştir. 2547 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile Üniversite hastanelerinde personellerin ek ödeme tavanları sağlık bakanlığı personelinin tavan ücretlerine yükseltilmiştir. 3- Üniversite Personelinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler B-Sağlık Bakanlığının Girişimleri ile Üniversite Hastanelerinin Mali Durumunu Düzeltmek İçin Yapılanlar

17 C- MALİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri -İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri - Borç Sorunları ve Çözüm Önerileri 17

18 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üniversite hastaneleri arasında ücreti döner sermayeden ödenen personel dağılımı farklıdır. Örneğin; A üniversitesi hastanesinde döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personelin toplam kadrolu personele oranı %43 iken, T Üniversitesi hastanesinde bu oran %2’dir. a- Ücreti Döner Sermayeden Ödenen Personelin Dağılım Dengesizliği ve Mali Yükü 18

19 Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 19 a- Ücreti Döner Sermayeden Ödenen Personelin Dağılım Dengesizliği Ve Mali Yükü Ücreti döner sermayeden ödenen personelin finansal yükü hastanelerin finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Örneğin X Üniversite Hastanesinde personel giderinin toplam gelire oranı % 29, Y Üniversite Hastanesinde % 16 iken Z üniversitesinde % 1’dir. Çözüm : Üniversite hastanelerinde, maaşı döner sermayeden ödenen tüm personelin (yaklaşık 10.500 kişi) finansmanının özel bütçeden sağlanması. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 233Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 233 Milyon TL C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

20 b- Üniversite Hastanelerinin Personel İhtiyacı Üniversite hastaneleri başta olmak üzere ülkemizde yatak başına ebe-hemşire sayısı Avrupa’ya kıyasla düşüktür. Üniversite hastanelerinde yoğun bakım ve diğer ünitelerin verimli çalışabilmesi için ebe-hemşire ihtiyacı acilen giderilmelidir. (Birçok üniversite hastanesinde temizlik, bilgi işlem gibi hizmet alımı adı altında yardımcı sağlık personeli çalıştırılmaktadır.) Çözüm :Üniversite hastanelerine, maaşı özel bütçeden karşılanmak üzere 2011 yılında 5.000, 2012 yılında 4.000 yeni ebe-hemşire kadrosunun (toplam 9.000) tahsis edilmesi, Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 200 Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 200 Milyon TL Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 20 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yatak Başına Ebe Hemşire Sayısı

21 Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21 Üniversite Hastanelerinin fiziki mekanlarının ve tıbbi donanımlarının bir kısmının yetersiz, eski ve ekonomik ömrünü doldurmuş olması c- Fiziki Mekan Yetersizliği ve Tıbbi Donanım İhtiyacı Çözüm : Halen Döner Sermaye kaynaklarından karşılanan yatırım ve onarım giderlerinin Üniversite Özel Bütçelerinden karşılanması gerekmektedir. İhtiyaçların önemli bir bölümü de hizmet satın alım yöntemi ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmayla karşılanabilir. Sorumlu Birim : DPT İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 150 Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 86 Milyon TL C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

22 Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 22 d- Eğitim ve Araştırma Fonu Yükü C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üniversitelerin bütün birimleri tarafından kullanılan eğitim ve araştırma fonlarının hastanelerin döner sermaye gelirlerinden karşılanması, Çözüm Önerisi: Üniversite döner sermaye bütçelerinden karşılanan araştırma giderlerinin özel bütçelerden karşılanması ve söz konusu giderler için özel bütçelere kaynak aktarımının sağlanması Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: DPT, YÖK Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 250 Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 250 Milyon TL

23 Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 23 e- Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Bütçe Disiplininin Bulunmaması Üniversite hastaneleri, gelirlerinin çok üstünde gider yapmaktadır. Bütçeleme sistemleri gider esaslıdır. Gider azaltma yönünde ciddi çalışmalar yapılmamaktadır. • Yıl içerisinde ek bütçe yapılmıştır. Çözüm : Üniversite bütçelerinin gelir esaslı yapılması ve bütçe disiplinine riayet edilmesinin sağlanması Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, DPT, SGK, Sağlık Bakanlığı C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

24 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri a- Muhasebe Kayıtlarının Sağlıklı ve Düzenli Olmaması Hastane bilgi yönetim sistemi ile uyumlu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun standart bir muhasebe sistemi bulunmamaktadır. Çözüm Önerisi Hastane bilgi yönetim sistemi ile uyumlu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun standart bir muhasebe sistemi geliştirilerek Muhasebe kayıtlarının düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu kayıtlar merkezi bir birim tarafından konsolide edilerek takip edilmelidir. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK, Sağlık Bakanlığı C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 24

25 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri b- Hizmet Alımlarında Maliyetler Yüksektir. Üniversite Hastanelerinde hizmet alım yöntemi ile istihdam edilecek işçi sayısının tespitinde, işçi ücretleri ve firma kâr oranlarında herhangi bir kriter bulunmamakta ve üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 25 Üniversitelerde Hizmet Alımı Yöntemi ile Çalıştırılan İşçilerin Birim Maliyeti

26 26 Sağlık Bakanlığı İşçi Sayısı Tespit Sistemine göre yapılan hesaplamalarda X Üniversitesi Hastanesinde 450 fazla personel istihdam edildiği tespit edilmiştir. İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hizmet Alımlarında Gereğinden Fazla Personel İstihdamı Maliyetleri Artırmaktadır.

27 Sağlık Bakanlığı Hizmet Alımlarında Alınan Tedbirlerin Sonuçları 27 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çözüm Önerisi : Üniversite hastanelerinde de hizmet alımı ile çalıştırılacak personel sayısına Sağlık Bakanlığına benzer standartlar getirilmelidir. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi (Yıllık): 12 Milyon TL Hizmet Alımlarında Gereğinden Fazla Personel İstihdamı Maliyetleri Artırmaktadır.

28 28 Sağlık Bakanlığı Hizmet Alımlarındaki Firma Kar Oranları (%) İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üniversite hastanelerinde firma kâr oranı ortalaması %7’dir. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi : 11 Milyon TL Çözüm Önerisi: Üniversite hastanelerinde hizmet alım ihalelerindeki firma kâr oranlarına Sağlık Bakanlığı hastanelerine benzer standartlar (azami % 5) getirilmelidir. Hizmet Alımlarında Firma Kar Oranları Yüksektir.

29 Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi : 128 Milyon TL C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 29 Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan Personele Ödenen Ücretler Yüksektir. Çözüm Önerisi: Hizmet alım yöntemiyle çalıştırılan personel ücretlerine Sağlık Bakanlığı hastanelerine benzer standartlar getirilmelidir. İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

30 c- Stok Yönetiminde Yaşanan Problemler Malzeme Kaynakları yönetimine ilişkin ortak bir otomasyon sisteminin bulunmaması, Stok seviyelerinin belirlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmemiş olması, Fiili ve kaydı stokların uyumsuz olması, Çözüm Önerisi: Fiili ve kaydi stokların uyumlu hale getirilebilmesi için etkin bir stok yönetim sistemi oluşturularak merkezi bir birim tarafından takip edilmelidir. Azami Stok Seviyesi Uygulamasına geçilmelidir. Sorumlu Birim : Üniversite İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK (Kısa vadede Sağlık Bakanlığının stok programlarından üniversiteler yararlanabilir) Üniversitelere Getirisi : 50 Milyon TL C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 30

31 31 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri Sağlık Bakanlığı Stok Yönetimi İle İlgili Tedbirlerinin Sonuçları

32 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri d- İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Maliyetleri Yüksektir. Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı yapılmaması ve borç vadesinin uzun olması sebebiyle satın alma fiyatları yüksektir. C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 32

33 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri d- Yatan Hasta Başına İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Tüketimi Maliyetleri Yüksektir. 33

34 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi: 200 Milyon TL C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 34 Çözüm Önerileri: Üniversiteler piyasa araştırması, ihtiyaç ve stok fazlası gibi işlemler için Sağlık Bakanlığı Stok Programlarını kullanmalıdır. (Şifre verilen İzmir 9 Eylül, Çanakkale 18 Mart ve Kırıkkale Üniversiteleri programı kullanmaktadır). İşletmecilikle ilgili diğer tedbirleri alarak borç vadelerinin kısaltılmasıyla daha uygun maliyetle ürün tedarikine gidilmelidir. d- İlaç, Tıbbi ve Laboratuar Malzeme Maliyetleri Yüksektir.

35 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri f-Yönetici Performansı Hastane yöneticileri üniversitelerin mali yönetiminden sorumlu tutulmamaktadırlar. C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 35 Sağlık Bakanlığı Yönetici Mali Birim Performans Sistemi Parametreleri Borçluluk oranı yüksek olan, borç süresi 90 günü aşan, ek ödemeyi zamanında dağıtmayan, gelir ve giderlerini zamanında muhasebeleştirmeyen ve belirlenen hizmeti sunmayan hastane yöneticilerinin ek ödemeleri belirlenmiş katsayılarla düşürülmektedir. Ayrıca yönetici ek ödeme hesaplamalarında hastanelerin bulunduğu bölgenin gelişmişlik düzeyi, hastanenin türü, binanın yaşı, ve mali büyüklüğü dikkate alınmaktadır.

36 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri f- Sağlık Bakanlığı “Yönetici Mali Birim Performansı” Uygulamasından Örnekler Çözüm Önerisi:Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Mart 2010 dan bu yana uygulanan yönetici performansı yöneticilerin hastaneyi ağırlıklı olarak finansal açıdan ve hizmet kalitesi açısından iyi yönetmelerini esas alan bir model olup üniversite hastanelerinde de yönetici değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: YÖK C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 36

37 37 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri g- Verimliliğin Düşük Olması Üniversite hastanelerine tahsis edilen kaynaklar verimli kullanılamamaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile mukayese edildiğinde hizmet üretim performansları düşüktür. Bu nedenle gelirleri yetersiz olan bazı üniversite hastanelerinde personele düşük ek ödeme dağıtılmaktadır.

38 38 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri g- Verimliliğin Düşük Olması Tedbir Sonrası Ortalama Ek Ödeme Artışı (Tahmini) Dağıtılan ek ödeme tutarı, bazı üniversite hastanelerinde tatmin edici düzeyde iken bazılarında ise düşük gerçekleşmektedir. Düşük ek ödeme dağıtan üniversite hastanelerinde sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve personel motivasyonunun sağlanabilmesi için ek ödeme tutarının yükseltilmesi gerekmektedir. Çözüm 1 Personelin ek ödemesinin artırılması gerekir Üniversitelere Mali Yükü (Yıllık) : 263 Milyon TL

39 39 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri g- Verimliliğin Düşük Olması Çözüm 2 Üniversite Hastanelerinde görev yapan Öğretim üyesi muayenelerinde SUT fiyatının Profesör için 2, Doçent için 1,5 ve Yardımcı Doçent için ise 1,25 katsayı ile çarpılarak fiyatlandırılması ve bu katsayının Öğretim üyelerinin performans puanlarına aynı oranda yansıtılarak kullanılması Sorumlu Birim : SGK, Üniversite İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 594 Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 594 Milyon TL Not: Hesaplama yapılırken Öğretim Üyelerinin günlük ortalama 10 hasta muayene ettikleri varsayılmıştır.

40 40 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri h- Hizmete Erişim Zorluğu ve Bekleme Sürelerinin Uzunluğu Sorumlu Birim : Üniversite İşbirliği Yapılacak Birim: Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK Çözüm Önerisi: Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki Kalite Değerlendirme Sistemi; kaliteli hizmet sunumunu önceleyen, tüm hizmet süreçlerini bire bir değerlendiren, hasta ve çalışan güvenliğinin ön planda tutulduğu bir uygulamadır. Bu kapsamda tüm hastane süreçlerini değerlendiren ve 623 ana standarttan oluşan Hizmet Kalite Standartlarının üniversite hastanelerinde de uygulanması sunulan hizmete erişimi kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini yükseltecektir. Üniversitelere Getirisi: 46 Milyon TL

41 İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri ı- Bu sorunlara ek olarak hastanelerde tespit edilen diğer sorunlar aşağıda sıralanmaktadır; * Otomasyon Sistemlerinin Yetersizliği (Faturalandırma Problemleri ) *Ortalama Yatış Sürelerinin Uzun Olması *Hastane İş Akışlarının Düzenli Olmaması *Otelcilik Hizmetlerinin Yetersizliği C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri 41 Üniversitelere Getirisi: 48 Milyon TL

42 42 C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri j- Bazı Üniversite Hastanelerindeki Borç Stoku Çok Yüksek Olduğundan Mali Sürdürülebilirlik İmkanı Kalmamıştır. Sorumlu Birim : Maliye Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Birim: DPT, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, SGK Çözüm Önerisi: Borç stokunun yüksekliğinden dolayı mali sürdürülebilirliği kalmayan üniversite hastanelerine öngörülen şartları sağlaması durumunda ek mali yardımın verilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması, Borç Stokunun Yüksekliğinin Azaltılması ile İlgili Çözümler Üniversitelere Getirisi (Yıllık) : 250 Milyon TL Kamuya Mali Yük (Yıllık) : 250 Milyon TL

43 43 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEKİ MALİ SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ALINAN/ALINACAK TEDBİRLERİN GETİRİSİ C- Mali Sorunlar ve Çözüm Önerileri

44 44 D- SONUÇ

45 45 D- SONUÇ ALINAN/ALINACAK TEDBİRLER SONUCUNDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU

46 46 D- SONUÇ -Verimlilik artışı, -Sürdürülebilir finansal yapı, -Kaliteli Eğitim, -Personel motivasyonu, -Kaliteli sağlık hizmeti, -Vatandaş memnuniyeti Alınan/alınacak tedbirlerin uygulanmasının sonuçları


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 24.06.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları