Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik."— Sunum transkripti:

1 D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik Yaklaşım Verimlilik Maliyet / Etkinlik Kanıta Dayalı Tıp Prof. Dr. Erkan Derebek KAMU HASTANELERİNDE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİ: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2 K. İ. K. ve Uygulamaları Bütçe / Vergi Kanunu ve Uygulamaları Bütçe Uygulama Talimatları Katma Bütçe Desteği Destabil Genel Ekonomik Yapı İstek ve Gereksinimler Satın alma Maliyetleri Tahsilat Oranı ve Hızı Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmeti Üretimi 2003 ve Sonrası

3 Do the right things right at the right moment with the right people Do the right things right at the right moment. Do the right things right Do the right things Do things Do the right things right at the right moment with the right people Do the right things right at the right moment. Do the right things right Do the right things Do things

4 Hastane Eczanesi / Malzeme Deposu Yatan hastada İlaç/ Malzeme Gereksinimi Malzeme / İlaç Satınalma Dış reçete + Rapor Hastane dışı eczane ve firmadan temin Hastaya verilir Eczane / Firma / Hasta İlaç: SSYB parakende (kutu) Malzeme: ES protokol fiyatı VAR Hastane ödeme YOK Hastaya verilir Hastane İlaç: SSYB parakende (tane) Malzeme: ES protokol fiyatı Eczane/Firma/Hasta ödeme

5 “Etkin Malzeme Yönetimi” Plan Eylem Kontrol Analiz Planlama Satınalma Teslim ve Depolama İç dağıtım ve tüketim Fiyatlandırma Tahsilat 0 100 2001 2002 Malzeme / İlaç 2003 2004

6 % 0 % 100 İlaç Tıbbi Malzeme D.E.Ü. Hast. % 0 % 100 İlaç Tıbbi Malzeme X - Hast. Dış reçete Hastane

7 İşlemTıbbi Malzeme İlaçToplamKatsayı Hastane Faturası % 50 (%100) % 25 (%70) % 25 (%80) %10010 Eczane / Firma Faturası % 30 (%30) % 70 (%20) %1001 D.E.U. UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Toplam %100

8 Toplam Sağlık Harcaması 10 Milyar $ İlaç + Malzeme 6 Milyar $ İlaç 4 Milyar $ Malzeme 2 Milyar $ Yatan Hasta 3-4 Milyar $ HASTANE ECZANESİ 1.5-2 Milyar $ DIŞ REÇETE 1.5-2 Milyar $ Sağlık Harcamaları

9 DEU X hast SSK Hastane dışında oluşan Maliyet Hastanenin kazancı Hashane içi maliyeti Hazine / Maliye / Kamu Kazancı

10 Hastane Eczane Bayii Depocu Anabayii Ödeyici kurum (PSF / PROTOKOL / birim) Üretici İthalatçı Üretici

11 Dağıtıcı(lar) Eczane / MarketHASTANE Hastane zayıf halka Hastane güçlü halka Ödeyici kurum

12 NASIL ? ***** Vergilendirme **** B.U.T. *** Fiyatlandırma (PSF / Protokol) * Kamu ihale kanunu * Tahsilat

13 Vergilendirme a) Genel hazine payı: % 5-7 b) İlaç-Malzeme % 15 hazine payı ve AFB kesintisinden muaf BUT İlaçlar a) Acil ilaçlar hastane tarafından temin edilir b) Temel ilaçlar hastane tarafından temin edilir c) Temel + Liste ilaçlar hastane tarafından temin edilir d) Tüm ilaçlar hastane tarafından temin edilir BUT Malzemeler a) Temel malzemeler (5/A İlk 75 kalem) hastane tarafından temin edilir b) Temel malzemeler-2 (5/A 84 kalem) hastane tarafından temin edilir c) Tüm malzemeler hastane tarafından temin edilir Fiyatlandırma Parekende Satış Fiyatı / Protokol Fiyatı (Liste halinde) Protokol yok ise alış X 1.65 Tahsilat Maliye Bakanlığı tüm ödemelerde arayüz olması KİK Fiyat farkı kararnamesine ilaçların eklenmesi, % indirim ile ihale

14 100.0 TL 117.6 TL Satış-1 15 85 ÜRETİCİ İlaç imalatçılarının yıllık karı firmanın yıllık satış gelirinin %15'ini geçemez DEPOCU Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami %9 ilave edilerek bulunur 128.2 TLSatış-2 9 ECZACI Perakendeci satış fiyatı depocu satış fiyatına azami %25 ilave edilerek bulunur. 160.2 TL SATIŞ-3 25 00.0 TL ÜRETİCİ MALİYETİ İLAÇ FİYATLANDIRMA (YERLİ)

15 100.0 TL ÜRETİCİ SATIŞ-3 00.0 TL ÜRETİCİ MALİYETİ TIBBİ MALZEME FİYATLANDIRMA (YERLİ) ANABAYİİ BAYİ P.S.F.= ?

16 Üretim Maliyeti 100.0 TL 114.0 TL Satış-1 14 DEPOCU Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami %9 ilave edilerek bulunur 124.2 TLSatış-2 9 ECZACI Perakendeci satış fiyatı depocu satış fiyatına azami %25 ilave edilerek bulunur. 155.2 TL SATIŞ-3 25 00.0 TL İthalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami %14 kar ilave edilerek bulunur İTHALATÇI ÜRETİCİ+VERGİLER+ARACI SATICILAR İLAÇ FİYATLANDIRMA (İTHAL) İTHALATÇI MALİYETİ

17 Üretim Maliyeti 100.0 TL ANABAYİİ BAYİ SATIŞ-3 00.0 TL İTHALATÇI ÜRETİCİ+VERGİLER+ARACI SATICILAR TIBBİ MALZEME FİYATLANDIRMA (İTHAL) İTHALATÇI MALİYETİ F.O.B. P.S.F.= ?

18 Üretici Maliyeti SATIŞ İLAÇ / MALZEME İTHALATÇI MALİYETİ SATIŞ ÜRETİCİ MALİYETİ 60 TL Parekende / Protokol SATIŞ 100 TL % 65 (32.5) ( + 32.5) Vergi İşletme 100 TL 165 TL ALIŞ % 40 ( 15 + 5) (+ 20)

19 00.0 TL P.S.F. DEĞİŞKENLER Alınan miktar/volüm Alım şekli Ödeme zamanı Teslim şekli ve sayısı, vb. Alıcının/kullanıcının özellikleri Kotalar Firmanın strateji ve politikaları Şeffaflık / saydamlık Tek satıcı ve dağıtıcılık Garanti özellikleri Ürün özellikleri ÜRETİCİ MALİYETİ

20 Tıbbi Malzeme Fiyatlandırma (Yerli) = Üretim x 1.60 Tıbbi Malzeme Fiyatlandırma (İthal) = İthalat x 1.55 İlaç Fiyatlandırma (İthal) = İthalat x 1.55 İlaç Fiyatlandırma (Yerli) = Üretim x 1.60 Dağıtım Özellikleri Tüketim Özellikleri Takip özellikleri } Maliyet X 1.55 – 2.00 FİYATLANDIRMA E.S. Protokolleri (Parekende satış fiyatı) ortalama TL çevrimi (yıllık) E.S., web sitesinde fiyatlı listeler BUT ek fiyat listesi Gerekirse 3-6 ayda bir güncelleme Ptotokolsüzlerde : Alış X 1.65 ve sık güncelleme

21 HASTANELERHASTANELER E.S. Bağ-Kur S.S.K Yeşil Kart Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı Diğer Tahakkuk: İlgili Kurum Ödeme: Maliye Bakanlığı Tahsilat / mahsuplaşma: İlgili kurum TAHSİLAT

22 AVANTAJLAR Kamusal maliyet düşük Hasta memnuniyeti yüksek Kullanıcı memnuniyeti yüksek Suistimal olasılığı düşük Hastaneye finansman katkısı Tüketim sayısı düşük Tüketim çeşitliliği düşük Optimum kalite arayışı İşletme konseptinin gelişimi Tedarikçi regülasyonu DRG veya Paket için veri tabanı Ödeyici kurumun maliyet analizi Hastane düzeyinde otokontrol ve iyileştirme çalışmaları

23 Vergi Kaybı: En fazla 200-250 Trilyon Tl Gider Azalması: En az 1 Katrilyon Tl DEÜ Katkısı: En az 5-8 Trilyon Tl

24 SORUNLAR Kamu İhale Kanunu Bütçe Uygulama Talimatı Satış fiyatı (Protokol) kaosu Geri ödeme taahütnameleri Paket fiyatlarının düşüklüğü Tahsilat oranları Vergiler Tahsilat süreleri Eşgüdüm eksikliği

25 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - I Kamu ihale kanunu: Tıbbi malzeme ve ilaç satın alımında ek düzenlemeler getirilmesi Vergi kanunu: Tıbbi malzeme ve ilaç satışlarından hazine payının (KDV ile birlikte çifte vergilendirme-% 15) kaldırılması Satış fiyatları (Protokol): Tek elden ruhsatlandırma ile birlikte yapılması ve kaosun hızla ortadan kaldırılması B.U.T.: Uygulanabilecek olanın yazılması, yazılı olanın kararlılıkla uygulanması

26 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-II Paket fiyatları: Çarpan faktörü uygulanması. Ör: Üniversite x 1.5, Eğitim hastanesi x 1.3, Hizmet hast x 1.0 Geri ödeme taahütnameleri: Yürürlükten kaldırılması Tahsilat: Hızlı ödeme, ödeme bilgililerinin fatura bazlı bildirimi Kaliteli yerli üretimin desteklenmesi: Eşgüdüm ve süreç bazlı dönüşüm yönetimi:

27 Malzeme Fiyat Tesbit Sistemi Ruhsatlandırma  Fiyat tesbit (liste birim satış)  Endikasyon ve kullanım  Değerlendirme, denetim Hizmet Satın Alıcı Kurum / Kuruluş  Maliye Bakanlığı  Emekli Sandığı  SSK *  Bağ-kur  SSYB Yeşil Kart  Diğer Kamu kurumları Hizmet Satan Kurum / Kuruluş  Üniversite Hastaneleri  S.B. Devlet Hastaneleri  SSK Hastaneleri  Özel Hastaneler  Diğer Kurum Hastaneleri İlaç Fiyat Tesbit Sistemi Ruhsatlandırma  Fiyat tesbit (liste birim satış)  Endikasyon ve kullanım  Değerlendirme, denetim İşlem Fiyat Tesbit Sistemi Maliyet analizi  Fiyat tesbit (liste birim satış)  Değerlendirme, denetim SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (Kanıta Dayalı Tıp Modeli üzerinde) PAKET / DRG ÜCRETLENDİRME ve DEĞERLENDİRME Malzeme / İlaç Satıcıları  İthalatçı  Temsilci  Distribitör / Depo  Bayi / Eczacı  Başbayi

28 KanıtKaynaklar Politikalar KANITA DAYALI TIP


"D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları