Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞLAR Prof.Dr. Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞLAR Prof.Dr. Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞLAR Prof.Dr. Recep AKDUR

2 1923’TEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK BİR İLERLEME VAR

3 Türkiye'de Yataklı Kurum ve Hasta Yatağı Sayısı YILLARKURUM SAYISI 10000 Nüfusa Düşen Hasta Yatağı Sayısı 1923865,1 19301827,8 19401988,0 19503019,0 196056616,6 197074620,3 198082722,2 199089924,0 2000122625,8 2005119826,7

4 Türkiye’de Bir Sağlık Personeline Düşen Kişi Sayısı YILHEKİMHEMŞİREECZACI 1930 1221771485113701 1940 1181943773137426 1950 689028859160054 1960 27991136619563 1970 2228401611731 1980 163116533685 1990 110912483556 2000 7929422898 2005 6958582800

5 1923’ten Günümüze Türkiye’de Sağlık Düzey Ölçütleri ÖLÇÜT19232003 Bebek Ölüm Hızı (binde) 25025,6 Anne ölüm Hızı (yüz binde) 18028.5 Kaba Ölüm Hızı (binde) 206.2 D. Beklenen Ömür (yıl) 5070,9

6 Türkiye’nin Temel Sağlık Göstergelerinin AB-15 Ortalaması ile Karşılaştırılması (1990-2003) Kaynak (3): Dokuzuncu Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu SAGLIK DÜZEYi GÖSTERGELERi TÜRKiYEAB-15 ORT. 1990200319902003 Kaba Doğum Hızı (‰)25,219,41210 Kaba Ölüm Hızı (‰) 7,16,2118 Doğumda Yaşam Beklentisi (Yıl)6670,97478 Bebek Ölüm Hızı (‰) 55,425,6107 Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı (‰) 6037128 Anne Ölüm Hızı (Yüz Binde) 1006243 Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) 3,66,888,5 Sağlık Personeli Gözetimindeki Doğumlar (%) 637898100 Hekim Başına Düşen Nüfus (Kişi)1121718360350 Yatak Başına Düşen Nüfus (Kişi) 412389120130

7 ÖLÇÜTLER (2002-2003) ABTÜRKİYE Human development indeks0,836<>0,9460,750 Kişi başına GSMH ($)4070<>337502290 En düşük gelir grubunun ulusal gelirden aldığı pay5,9<>10,36,1 En yüksek gelir grubunun ulusal gelirden aldığı pay34,8<>44.046,7 İşsizlik oranı7,910,3 Sağlıklı içme suyu aln nüfus(%)99<>10093 Yeterli sanitasyona sahip nüfus (%)93<>10083 AB VE TÜRKİYE’DE BAZI TOPLUMSAL ÖLÇÜTLER

8 TÜRKİYE’DE SAĞLIK REFORMLARI 1.ADNAN ADIVAR-KURULUŞ 2.REFİK SAYDAM REFORMLARI 3.BEHÇET UZ REFORMU 4.DEMOKRAT PARTİ REFORMU 5.SOSYALLEŞTİRME 6.SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

9 Toplumsal ve Kültürel Sorunlar 1.İşsizlik 2.Gelir dağılımındaki dengesizlik 3.Beslenme sorunları yaygındır 4.Engelliler için kapsayıcı bir program yoktur. 5.Çekirdek aileye geçiş süreci yaşanması 6.Eğitim düzeyi düşüktür 7.Sağlık bilinci düşüktür

10 Türkiye’de Seçilmiş Bazı Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Göstergeleri (Yüzde) Yüzde 20'lik Dilimler200220032004 Birinci Yüzde 205,36,0 İkinci Yüzde 209,810,310,7 Üçüncü Yüzde 2014,014,515,2 Dördüncü Yüzde 2020,820,921,9 Beşinci Yüzde 2050,148,346,2 Gini Katsayısı0,440,420,40 Gıda Yoksulluk Oranı (Açlık)1,351,29 Gıda ve Gıda-Dışı Yoksulluk Oranı(Yoksulluk) 26.9628.1225.60 Kaynak 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı

11 Çevresel Sorunlar 1.Sağlıksız sanayileşme-kentleşme süreci (Konut,su,kanalizasyon,atık,yönetimi,gıda güvenliği) 2.Ulaştırma politikası ve bağlı sorunlar 3.Enerji politikası ve bağlı sorunlar 4.Turizm ve kıyı sağlığı 5.Veterinerlik hizmetleri ve zoonozlar 6.Kazalar 7.Afetler

12 ÖRGÜTSEL- YAPISAL SORUNLAR 1.Çok kurum ve çok başlılık 2.Sağlık ocaklarından donanım ve insan gücü yetersizliği 3.Yürürlükteki sağlık programlarının (AÇS, İş S.) yeterince uygulanmaması 4.Günümüz sağlık programlara başlanmamış olması 5.Enformasyon sistemi yetersizliği

13 BÖLGELER KIRKENT TOPLAM %A %A A MARMARA BÖLGESİ 57,353442,7453994 EGE BÖLGESİ 38,937961,16221013 AKDENİZ BÖLGESİ 38,031662,0537870 İÇANADOLU BÖLGESİ 40,844959,26811138 KARADENİZ BÖLGESİ 34,634865,47051066 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 39,221960,8357581 G. DOĞU. ANADOLU BÖLGESİ 45,119654,9246442 TÜRKİYE 42,0244158,036016203 KAYNAK(20) : Temel Sağlık Hizmetleri İstatistik Yıllığı 2005 http://www.saglik.gov.tr/ Türkiye’deki Sağlık Ocaklarının Bölgelere Göre Dağılımı 2005

14 FİNANSMAN SORUNLARI 1.Ulusal gelirden sağlık hizmetlerine ayrılan pay hızla artmaktadır 2.Finansman sosyal güvenlik üzerine oturtulamamıştır 3.Sağlık hizmetlerinde harcamaların önemli bir kısmı kayıt dışıdır 4.Kaynaklar ekonomoik ve verimli kullanılmamaktadır

15 SAĞLIK HARCAMASI ÖLÇÜTLERİ AB 25TÜRKİYE Sosyal Güvenlik Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) 13,4 <>30,226,3 GSYİH’da Sağlık Harcaması (%) 5,8 <>10,65,0 Toplam Sağlık Harcamasında Hükümet Harcamasının Payı (%) 55,5<>91,971,1 Toplam Hükümet Harcamaları İçinde Sağlık Harcamalarının(%) 9,2<>19,49,0 Kişi Başına Yıllık Sağlık Harcaması (Uluslararası $ ) 398<>2754323 *Kaynak (6); http://epp.eurostsat.cec.eu.int, **kaynak (12);The World Health Report 2002

16 YılToplam Aktif sigortalılar İsteğe bağlı Aktif sigortalılar Tarımdaki Aktif sigortalılar Aylık alanlar ( Emekli,malul dul ve yetim) Bağımlılar (*) 1990 37 715 9836 898 380406 019826 4823 068 37526 516 727 2000 59 478 4039 920 3671 086 4201 073 3205 984 97241413 324 2001 59 093 3439 632 6771 127 1311 042 3056 335 19840 956 032 2002 62 026 56510 088 3421 170 1101 049 8546 627 92243 090 337 2003 60 759 54910 645 312923 7911 098 7096 920 72141 171 016 Türkiye’de Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus Kaynak (2) İstatistiki Göstergeler 1923-2004 TC Başbakanlık, TUİK, Yayın No:0535

17 Türkiye’de Sigortalı ve Sağlık Güvencesi Kapsamındaki Nüfus YılYıl Sigortalı Nüfus Oranı (%) Sağlık Güvencesi Kapsamındaki Nüfus Oranı (%) 1950 3,9 1960 5,8 1970 26,9 1980 48,938,4 1990 72,754,4 2000 87,283,2 2002 88,183,8 Kaynak (2) İstatistiki Göstergeler 1923-2004 TC Başbakanlık, TUİK, Yayın No:0535

18 İNSAN GÜCÜ SORUNLARI İnsan gücü kötü yönetilmektedir  Bölgeler, kurumlar ve hizmetler arasında dağıtımı bozuktur.  Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzeyi motivasyon sağlamaktan uzaktır  Eğitimde kalite düşmektedir.

19 BÖLGELER Hekim BDO Nüfus Ebe BDO Nüfus Hemşire BDO Nüfus Sağlık Memuru BDO Nüfus Marmara Bölgesi68124441870916908 Ege Bölgesi3274219442778758 Akdeniz Bölgesi3456227851539293 İç Anadolu Bölgesi3632322245679197 Karadeniz Bölgesi3438193440826014 Doğu Anadolu Bölgesi5895431559669410 Güneydoğu Anadolu Bölgesi63925141886215771 Türkiye44023041561910172 Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Personel Başına Düşen Ortalama Nüfus, 2001 Kaynak(20); Temel Sağlık Hizmetleri İstatistik Yıllığı,http://www.saglik.gov.tr

20 SİYASAL SORUNLAR 1.İktidarlar sağlık alanındaki kamusal sorumluluklarından kaçmaktadır 2.Türkiye’de sağlık sektörüne kamunun egemen olmasına karşın, iktidarlar sektörü yönetme sorumluluğundan kaçmaktadır 3.Bunu başarmanın yolu olarak da özelleştirmeye sığınılmaktadır

21 SORUNUN KAYNAĞI  TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜ ALANIDAKİ YAŞANAN KARMAŞANIN NEDENİ YAPISAL YA DA TOPLUMSAL DEĞİL SİYASALDIR  ÇÖZÜM DE SİYASALDIR  BU BAĞLAMDA TÜRKİYE TOPLUMU ŞANSLI VE AVANTAJLI BİR TOPLUMDUR  BAŞKA BİR SÖYLEMLE ÇÖZÜM KOLAYDIR

22 SİYASAL ÇÖZÜMLER  Siyasal Kabul ( toplumsal bir sorumluluk, devlet görevi )  Kanıta Dayalı Müdahale


"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ ARAYIŞLAR Prof.Dr. Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları