Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NECDET YILMAZ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2008 ISPARTA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NECDET YILMAZ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2008 ISPARTA"— Sunum transkripti:

1 NECDET YILMAZ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2008 ISPARTA
ÜLKEMIZDE NÜFUS NECDET YILMAZ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2008 ISPARTA

2 Nüfus sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.
Nüfus ne demek? Siz biliyor musunuz? Nüfus sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.

3 Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

4 Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

5 1. Fiziki Faktörler a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.

6 1. Fiziki Faktörler b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli Platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

7 1. Fiziki Faktörler c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

8 2. Beşeri Faktörler a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

9 2.Beşeri Faktörler b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

10 2.Beşeri Faktörler c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

11 2. Beşeri Faktörler d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.

12 2. Beşeri Faktörler e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

13 Aritmetik nüfus yoğunluğu nasıl bulunur? Yapamadım ya…
Aritmetik Nüfus Yoğunluğu=NÜFUS YÜZ ÖLÇÜMÜ

14 Aritmetik Yoğunluk= =83.2

15 Sen nüfus artışının ne demek olduğunu biliyor musun?
Nüfus artışı; sınırları belirli bir alanda, belirli bir sürede yaşayan insan sayısında meydana gelen artışı ifade eder. Sen nüfus artışının ne demek olduğunu biliyor musun?

16 NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ
Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler, Göçler, Doğumlar, Ölümlerdir.

17 Bölgelerimizin Büyükten Küçüğe Sıralanışı(Yüzölçümü)
Dedem Doğu Anadolu Bölgesi İstanbul’da İç Anadolu Bölgesi Kayboldu Karadeniz Bölgesi Annem Akdeniz Bölgesi Evde Ege Bölgesi Meraktan Marmara Bölgesi Geberdi Güneydoğu Anadolu B.

18 Nüfus Yoğunluklarına Göre Bölgelerimiz
Marmara=258 Güneydoğu Anadolu=108.3 Ege=105.2 İç Anadolu=71.7 Akdeniz=71.3 Karadeniz=57.2 Doğu Anadolu=359

19 Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasının Yol Açtığı Problemler
Kalkınma hızı yavaşlar, 1 Eğitim,sağlık ve belediye hizmetleri aksar, 5 İşsizlik artar, 2 Gecekondulaşma artar, 6 Bağımlı nüfus artar, 3 Doğal kaynaklar hızla tükenir. 7 Köyden kente göç artar, 4

20 Nüfus sayımı=Ülke sınırları içindeki nüfusun çeşitli özelliklerinin belirli bir zamanda tespit edilmesidir.

21 Bağımlı nüfus=Anne ve babaya bağlı olarak hayatını sürdüren çocuk nüfusudur.

22 NOT: Yüzölçümü büyüdükçe nüfus yoğunluğu azalır. Yüzölçümü küçüldükçe nüfus yoğunluğu artar.

23 Aktif nüfus= 15-16 yaş arası, çalışan nüfusmuş.
Bir bölgede yaşayan kadın sayısı,erkek sayısından fazlaysa göç veren bir bölgedir.Erkek nüfusu fazla,kadın nüfusu az ise göç alan bölgedir.

24 Göç ne demek? Bilen var mı?
İnsanların ekonomik,siyasi ya da toplumsal nedenlerle ülkeden ülkeye yada şehirden şehire gitmesidir. Göç ne demek? Bilen var mı?

25 Tarihi ve siyasi nedenler,
GÖÇÜN NEDENLERİ Geçim kaynağı sağlama, 1 İklim değişmesi, 2 Nüfus artışı, 3 Doğal afetler, 4 Tarihi ve siyasi nedenler, 5 Dini nedenler. 6


"NECDET YILMAZ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2008 ISPARTA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları