Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İngiltere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İngiltere."— Sunum transkripti:

1 İngiltere

2 İngiltere Yüzölçümü :244.100 km2 Nüfusu :60.094.648
İdare şekil :Meşruti Krallık Başkenti :Londra Önemli şehirleri :Birmingham, Liverpool, Glaskow, Leeds, Shefield Dili :İngilizce Dini :Hıristiyanlık Para birimi :Sterlin

3 İngiltere’nin Tarihçesi
I. Dünya Savaşı'na kadar Dünya’nın en büyük sömürge imparatorluğuydu. Bu nedenle "güneş batmayan ülke“ olarak adlandırılmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelerini kaybetmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı'nda galip devletler arasında yer almasına rağmen gerilemesi devam etmiştir. 1960'lı yıllarda sömürgelerinin tamamını kaybederek Büyük Britanya adalarına çekilmiştir. Ancak sömürge toprakları üzerinde kurulan bağımsız devletlerle "İngiliz Milletler Topluluğu" adlı bir birlik kurarak ilişkilerini sürdürmüştür.

4 İngiltere’nin Sınırları
Birleşik Krallık: İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan bir meşrutî krallıktır.

5 İngiltere’nin Sınırları
Avrupa'nın kuzeybatısında yer alır. Batı Avrupa'dan Dover Boğazı ile ayrılır. Ülke topraklarının büyük bölümü Büyük Britanya Adası ve Kuzey İrlanda üzerindedir.

6 İngiltere’nin Sınırları
Doğuda Kuzey Denizi, kuzeybatı ve güneybatıda Atlas Okyanusu, güneyde Manş Denizi ile çevrilidir. Batıda İrlanda ile komşudur.

7 İngiltere’nin Sınırları

8 İngiltere’nin Yer Şekilleri
Kuzey, orta ve güneybatı bölümleri dağlıktır. Dağlar I. jeolojik zamanda oluşmuş yaşlı kütlelerdir. Yükseltileri genel olarak 1000 m'yi aşmaz. İskoçya bölgesinde Highlands ve Grampian Dağları yer alır. Bölge, IV. zamanda buzullarının etkisinde kaldığı için, buzul vadilerinin ve alçak tepelik alanların sular altında kalması sonucunda yüzlerce koy, körfez ve adaya sahip olmuştur. Ortada yer alan Permine Dağları, kireç taşı(kalker), kum taşı ve kil taşından oluşan yassı sırtlar hâlinde uzanır. Güneybatıdaki Galler Bölgesi'ni alçak Cambrian Dağları kaplar, İngiltere'nin doğu ve güney kesimleri çoğunlukla alçak ovalardan ve tepelik alanlardan oluşur. Irmakları kısa boyludur. Rejimleri düzenlidir. Başlıcaları; Thames ve Severn Irmakları'dır.

9 İngiltere’nin Yer Şekilleri

10 İngiltere’nin İklimi Ilıman okyanus ikliminin etkisindedir. Kışlar ılık, yazlar serin ve her mevsim yağışlı geçer. Sıcaklıklar İskoçya'nın yüksek yerlerinde 0°C‘ nin altına düşer. Batı Rüzgârları'nın daha çok etkilediği batı kesimlerde yağış miktarı daha fazladır. Kış mevsiminde çok sık sis görülen ülkede, güneşli gün sayısı oldukça azdır.

11 İngiltere’nin İklimi İngiltere, eskiden gür ormanlarla kaplıyken günümüzde ormanlık alanlar azalmıştır. Ormanlar genellikle tahrip edilerek otlaklara ve tarım alanlarına dönüştürülmüştür.

12 Manchester 54°K - 2°B / 78m 9,9°C / 900mm

13 Londra 52°K - 0°D / 7m 9,9°C / 611mm

14 İngiltere’nin Nüfusu İngiltere Avrupa'nın yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Nüfus, doğal çevre şartlarına ve iş imkânlarına bağlı olarak dengesiz bir şekilde dağılmıştır. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, nüfusun az olduğu yerlerdir. Ülkede nüfus artış oranı çok düşüktür. Halkın çok büyük bir bölümü şehirlerde yaşar. En önemli şehirleri başkent Londra ile Birmingham, Glasgow, Manchester, Edinburg ve Belfast'tır.

15 İngiltere’nin Nüfusu

16 İngiltere’nin Ekonomik Etkinlikleri
Tarım yüksek teknoloji ile yapılır. Yer altı kaynakları azdır. Kömür üretimi önemlidir. Sanayisi çok gelişmiştir. Demir yatakları da fazladır. İngiltere, sanayi üstünlüğünü ve sömürgelerini kaybetmesine rağmen, hâlâ dünyanın güçlü ülkelerinden biridir.

17 İngiltere’de Tarım Ülke topraklarının büyük bölümü tarıma elverişlidir. Tarım alanında çalışanlar, aktif nüfusun küçük bir bölümünü (%1) oluşturur. İntansif tarım nedeniyle üretim çok yüksektir. Üretim ülkenin gıda ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılar. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri; şeker pancarı, patates, tahıl, sebze ve meyvedir. Ayrıca bağcılık ve çiçekçilik de önemlidir.

18 İngiltere’de Hayvancılık
Her mevsim yağışlı ikliminden dolayı geniş otlaklara sahiptir. Bu otlaklar büyükbaş hayvancılık için değerlidir. Modern yöntemlerin uygulandığı hayvancılık daha çok süt üretimine yöneliktir. Ayrıca koyun, domuz ve kümes hayvanları yetiştirilir. Konumu itibarıyla balıkçılığa da elverişlidir. Dünyada en çok balık avlayan ülkelerindendir.

19 İngiltere’de Maden ve Enerji
En önemli yer altı kaynakları, petrol ve doğal gazdır. Taş kömürü, geçmişte sanayisinin temel enerji kaynağı iken günümüzde üretimi azalmıştır. Taş kömürü enerji ihtiyacının küçük bir bölümünü (%3) karşılar. Petrol ve doğal gaz Kuzey Denizi’nden çıkarılır. Petrol ve doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınını kendi üretimiyle karşılar. Elektrik ihtiyacının büyük bölümü termik santrallerden sağlanır. Ayrıca enerji üretiminde nükleer ve hidroelektrik santrallerden de faydalanılır.

20 İngiltere’de Sanayi XX. yüzyıl başlarına kadar dünyanın en büyük sanayi ülkesi iken zamanla bu üstünlüğünü kaybetmiştir. Bugün ABD, Almanya, Japonya ve Fransa'nın ardında kalmıştır. Sanayisinin temelini oluşturan demir-çelik sanayi, ham madde teminindeki güçlükler nedeniyle krize girmiştir. Buna bağlı olan metal eşya sanayileri de bundan olumsuz yönde etkilenmiştir. Otomotiv sanayinde Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin rekabeti yüzünden gerileme göstermiştir. Son yıllarda, petrol üretiminin artmasına paralel olarak petrokimya sanayinde büyük gelişmeler olmuştur. Ülkede ayrıca dokuma ve gıda endüstrisi önemlidir.

21 İngiltere’de Ulaşım Ulaşım çok ileri düzeydedir.
Demir yollarının yarısı elektriklidir. Büyük merkezlerin hepsi otoyollarla birbirine bağlanmıştır. km.yi bulan kara yolu şebekesi vardır. Deniz ticaret filosu dünyada üçüncüdür. Hava ulaşımı gelişmiştir.

22 İngiltere’de Ticaret Ticarette dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Son yıllarda demir-çelik ve otomotiv ihracatı azaldığı için dış ticaretinde açık verir. Bankacılık, turizm, sigortacılık ve gemicilikten gelirleriyle bu açığı kapatmaya çalışır. Önemli ihraç ürünleri; ulaşım araçları, elektrikli aletler, kimyasal maddeler, sanayi makineleri ve silâhtır. İthalâtında makineler, kâğıt, çeşitli ham maddeler, otomotiv ürünleri ve gıda maddeleri başta gelir.

23 Türkiye ile İngiltere İlişkileri
Türkiye ile İngiltere ilişkilerinin uzun bir tarihî geçmişi vardır. Her iki ülke siyasal, ekonomik ve askerî alanlarda iş birliği yapar. İngiltere, Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biridir. Türkiye’den konfeksiyon ürünleri, fındık, pamuk, dokuma ipliği, sebze ve bazı madensel ham maddeler alır. Türkiye’ye çeşitli makineler, demir-çelik ürünleri, elektronik aletler, kimyasal ürünler, ilâç, otomotiv ve plâstik maddeler satar.


"İngiltere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları