Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY 2007."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY 2007

2 2 Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için,  Belirlenmiş amaç ve ihtiyaçları karşılaması  Kullanıcı / Müşterinin beklentilerini ve belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılaması.  Güncel standart ve spesifikasyonlara uyması

3 3 Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için -2  Tüm yasal yükümlülüklere uyulması (sağlık-çevre mevzuatları)  Bütçeye uygun veya rekabet edebilir bir fiyatla sunulması  Paraya değer kazandırması

4 4 Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için – 3  Yatırım Yapılmış Kaynaklarda Kazanç Sağlanması  Kullanıcı/Müşterinin belirlediği/istediği zaman içinde teslimatın gerçekleştirilmesi. Diğer Bir Deyişle - “Amaca uygun ürün veya hizmetin sağlanması”

5 5 Kalite Yönetim Sistemi Dokümante edilmiş bir kalite sisteminin bu beş öğeyle kontrol edilmesi gerekmektedir ÇEVRE İNSAN TECHİZAT YÖNTEM MALZEME

6 6 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

7 7 1. Müşteri odaklılık  Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar dolayısıyla mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdırlar.

8 8 Müşteri odaklılık -2 UYGULAMA:  Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamıyla anlaşılması  Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması  Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi  Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi  Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

9 9 2. Liderlik Liderler kuruluşun amaç ve birliğini sağlamalı ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasa tam olarak katılımı olduğu iç ortamlar oluşturmalı ve sürdürmelidir.

10 10 Liderlik - 2 UYGULAMA:  Proaktif olma ve örneklerle sevk  Dış çevredeki değişiklikleri anlamak ve tepki vermek  Müşteri,tedarikçiler,yerel halk ve genelde toplumu da içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz önüne almak  Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik rol modellerini oturtmak  Güven kurmak ve korkuyu bertaraf etmek  Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumluluk ve muteberlikle özgürce hareket edebilecek insanların temini

11 11 Liderlik - 3  İnsanların yardımlaşmasını doğal hale getirme, bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını sağlama  Açık ve dürüst iletişimin desteklenmesi  İnsanların öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında yönetilmeleri  Meydan okuyucu hedef ve amaçlar koymak  Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejilerin uygulanması

12 12 3.Çalışanların katılımı  Her seviyedeki çalışanlar bir kuruluşun özüdür ve tam katılımlarının sağlanması yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

13 13 3. Kişilerin katılımı - 2 UYGULAMA:  Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğun kabul  Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramak  Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat aramak  Gruplarda/takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmak  Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmak  Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak  Kuruluşu müşterilere, yerel topluluklara ve topluma karşı daha iyi temsil etmek  İşinden memnuniyet çıkarmak/işinden memnun olmak  Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymak

14 14 4. Proses yaklaşımı  Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

15 15 Proses yaklaşımı - 2 UYGULAMA:  Sonuca ulaşmak için proseslerin tarifi  Proseslerin girdi ve çıktılarının tanımlanması ve ölçülmesi  Prosesin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimlerinin tanımlanması  Muhtemel risklerin, prosesin sıralanmasının ve müşteri üzerindeki etkisinin ve prosesden diğer fayda sağlayanların değerlendirilmesi  Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik  İç ve dış müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer fayda sağlayanların tanımlanması  Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses adımlarına, aktivitelerine,iş akışlarına,kontrol ölçülerine, eğitim ihtiyaçlarına, teçhizata, metotlara, bilgi, malzeme ve diğer kaynaklara önem verilmelidir

16 16 5. Yönetimde sistem yaklaşımı  Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

17 17

18 18 Yönetimde Sistem Yaklaşımı - 2 Yönetimde sistem yaklaşımı aşamaları:  Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini  Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması  Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini  Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması  Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması  Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması  Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi  Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

19 19 Yönetimde sistem yaklaşımı - 3 UYGULAMA:  Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve geliştirilmesi  Sistemin hedefe ulaşmak için etkin şekilde yapılandırılması  Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması  Sistemi ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme  Kaynak sınırlamalarını faaliyetler öncesi belirlemek

20 20 6. Sürekli iyileştirme Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. UYGULAMA:  Gelişmelerin uygulanması  Potansiyel gelişme alanlarının tanımlanması için belirtilmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak periyodik tetkiklerin yapılması  Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi  Önleme tabanlı aktivitelerin özendirilmesi  Kuruluştaki her kişinin uygun sürekli iyileştirme araç ve metotlarıyla donatılması için eğitim ve öğretim 1. PUKÖ döngüsü 2. Problem çözme 3. Proses mühendisliği 4. Proses iyileştirme

21 21 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayandırılmalıdır UYGULAMA:  Hedeflerle ilgili ölçümlerin alınması, veri ve bilgi toplanması  Veri ve bilgilerin yeterli doğrulukta, güvenilir ve erişilebilir geçerli metotlarla veri ve bilgi analizinin yapılması  Uygun istatistik tekniklerin değerlerinin anlaşılması  Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz sonuçlarının temel olarak karar verme ve aksiyon başlatma amacıyla kullanılması

22 22 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır UYGULAMA:  Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi  Kuruluş ve toplumu gözeterek kısa dönem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak tedarikçi ilişkisini yerleştirmek  Açık ve temiz iletişim kurmak  Birleşik iyileştirme ve ürün / proses iyileştirme teşebbüsleri  Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak yerleştirilmesi  Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı  Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını farketmek


"1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları