Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ 2013 YILI SODES PROJELER İ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISINA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ 2013 YILI SODES PROJELER İ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISINA."— Sunum transkripti:

1 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ 2013 YILI SODES PROJELER İ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISINA HO Ş GELD İ N İ Z.

2 PROGRAMIN BAŞLANGICI VE AMACI SODES programı 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Programın amacı; Yerelde yaşayan özellikle engelliler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere dezavantajlı kesimlerin faydalanmasını sağlamak ve toplumda yaşam standardı yakalamak.

3 PROJELERİN UYGULANMA SÜRECİ FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI. Projeler Sodes sorumlusu Vali yardımcısının sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren başlar. EŞ FİNANSMAN: Proje başvurusunda taahhüt edilmiş olan eş finansmanlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde proje adına açılmış banka hesabına aktarılır, dekontu Koordinasyon Birimine teslim edilir ve faaliyetlerine başlar.

4 İLK ÖDENEĞİN AKTARILMASI: Proje finansman sözleşmelerinin imzalanmasından ve proje yürütücüleri tarafından eş finansman dekontlarının Koordinasyon Merkezine teslim edilmesinden sonra 15 gün içerisinde proje bütçesinin ilk kısmını Proje hesaplarına aktarılır. MAL VE HİZMET ALIM DUYURULARI: Projede öngörülmüş olan mal ve hizmetlerin alımı Valilik internet sitesi aksaray.gov.tr ve aksaraysodes.gov.tr sitelerinde duyurularak başlar. 2.000 TL’nin altındaki alımlarda duyuru zorunluluğu bulunmamaktadır. 2.000 TL’nin üstünde 10.000 TL’nin altındaki alımlarda 1 hafta, 10.000 TL’nin üstündeki alımlarda ise 15gün süre ile duyuru yapılması zorunludur.

5 SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI: Her proje yürütücüsü sodes görünürlük kurallarına uygun bir tabelayı faaliyet göstereceği binaya ve ofise asmak zorundadır. Proje ortakları projeye ne şekilde destek olursa olsun logosu sodes tabelasında yer alamaz. YÜRÜTÜCÜ KURUM LOGOSU PROJESİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR YÜRÜTÜCÜ KURUM LOGOSU

6 MAL VE HİZMET ALIM İHALELERİ: Sivil Toplum Kuruluşları tüm alımlarını doğrudan temin usulü ile kamu kurumları ise tabii oldukları mevzuata göre ihalelerini yaparlar. Yapılan ihalelere Koordinasyon Biriminden 1 temsilci gözlemci olarak katılır. Ayrıca Proje yürütücüsü yapılacak olan mal ve hizmet alımından önce fiyat araştırmalarını dosya halinde Koordinasyon Birimine sunar. DUYURULAR : aksaray.gov.tr aksaraysodes.gov.tr PROJE PERSONEL ALIMLARI: Proje yürütücüsü proje kapsamında istihdam edilecek personel ve mesleki eğitim kurslarından faydalanacak kursiyerlerin alımını İş-kur’ a kayıtlı işsizler arasından alır. Personel maaşları ve kursiyer ödemeleri başvuru dosyasında öngörülmüş olan brüt tutarlar üzerinden ödenir.

7 BÜTÇE HARCAMALARI: Bütçe harcamaları güncel başvuru dosyaları üzerinden yapılmalıdır. Başvuru dosyasında öngörülmüş olan bütçe kalemleri mal ve hizmetlerin alımlarında brüt tutarlarıdır. Bütçe harcama yetkilisi kurumun en yetkili amiridir. SODES TUTARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: Sodes proje hesabı kurum hesaplarından ayrı tutulur ve her kurum muhasebesini kendi muhasebecisine tutturur. Bu yükümlülükten dolayı muhasebeciye Sodes kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

8  MESLEKİ EĞİTİM ÖSS VE SBS KURSLARI: Yapılacak kurslarda her kursiyer için devam çizelgesi oluşturulmak zorundadır. Sodes uygulama usul ve esasları gereğince 1,5 günden fazla devamsızlık yapan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir ve yerine yeni kursiyer alınması sağlanır. PROJE FAALİYETLERİ VE SATIN ALINAN DEMİRBAŞLAR: Proje kapsamındaki faaliyetler proje yürütücüsü tarafından 3 yıl boyunca devam ettirilmek zorundadır. Alınan demirbaşlara ise Sodes etiketi yapıştırılır ve yürütücü kurumun demirbaş envanterine kayıt edilir. Demirbaşlar 3 yıl o faaliyet için kullanılmak zorundadır. Alınan demirbaşlar satılamaz ve Valiliğin izni olmadıkça herhangi bir kurum ya da kuruluşa devredilemez.

9 RAPORLAMALAR: Valilik tarafından yapılan her ödemeden sonra proje yürütücüsü ilerleme raporlarını Sodes-Bis sistemine girip evraklarını teslim etmek zorundadır. En az 3 ilerleme 1 nihai rapor girilmesi gerekmektedir. Yapılan harcama evraklarının yanı sıra hesap açılış tarihinden itibaren alınmış hesap ekstresi, proje kapsamında alınan demirbaşların demirbaş kayıt defteri, STK lar için alınan karar fotokopileri, gelen-giden evrak kayıtları, proje faaliyetlerini belgeler nitelikte çekilmiş fotoğraflar videolar ve son olarak raporda yer alan belgelerin Dijital arşivi. EK BELGELER:

10 Telefon/Fax 0 382 215 00 92 Web aksaraysodes.gov.tr Email aksaraysodes.@gmail.com Twitter aksaraysodes Facebook sodesaksaray

11 KATILIMINIZ İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER


"T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ 2013 YILI SODES PROJELER İ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISINA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları