Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Özgür TÖNGEL İzleme ve Değerlendirme Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Özgür TÖNGEL İzleme ve Değerlendirme Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK."— Sunum transkripti:

1 1 Özgür TÖNGEL ozgur.tongel@oka.org.tr İzleme ve Değerlendirme Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA EĞİTİMİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÖDEME USÜLLERİ

2 2 Raporlama Yükümlülükleri Proje uygulama süreci boyunca yararlanıcının sunması gereken DÖRT rapor türü vardır: Ara Rapor (2 ADET) Nihai Rapor ( teknik – mali ) (1 ADET) Denetim Raporu (YMM veya SMMM) Proje Sonrası Değerlendirme Raporu (1 ADET) *Sunulması gereken raporlar sözleşmenizde özel koşullar bölümünde yer almaktadır.

3 3 Raporlama ve Ödeme Düzenlemeleri Teknik ve mali bölümlerden oluşan 2 adet ara rapor proje uygulama süresinin 8. ve 10. Ayı, dönemlerinde ve 1 adet nihai rapor proje uygulama süresinin bitimini müteakip 30 gün içinde, Ek II Madde 2 ve Madde 15’e uygun olarak hazırlanacaktır. Ara rapor raporlama döneminin bitiminin ardından 7 gün içinde, nihai rapor ise proje süresinin bitiminin ardından 30 gün içinde yazılı onaylı olarak sunulur.

4 4 Yararlanıcı, ara rapor döneminde ödeme talebinin olmaması halinde bu hususu ara rapor sunulması gereken süre içinde Ajans’a yazılı olarak bildirerek raporlama süresinin ertelenmesini talep edebilir. Genel Koşullar Madde 2.2 uyarınca Ajans raporlama sürelerini değiştirebilir ve rapor verilmemesine karar verebilir.

5 5 Ara raporun zamanında sunulmaması ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamanın raporun teslim edilmesi gereken süre içinde ajansa sunulmaması halinde; ara raporla talep edilen meblağın %1’i, nihai raporun süresinde sunulmaması ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamanın raporun teslim edilmesi gereken süre içinde ajansa sunulmaması halinde; nihai raporla talep edilen meblağın %1’i oranında para cezası uygulanır. Para cezası ara ve nihai ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. proje değerlendirme raporunu süresinde Ajans’a sunulmaması halinde; destek miktarının %1’i oranında para cezası uygulanır.

6 6 Ödemeler Ek II, Madde 15 ve Madde 17’de belirtilen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. Ay içinde gelen ödeme taleplerinin ödemesi, takip eden bir sonraki ay içinde gerçekleştirilecektir.

7 7 Harcama teyit raporu için belirlenmiş olan sınır bu program kapsamında 75.000 TL olarak belirlenmiştir. YMM veya SMMM TARAFINDAN DOLDURULUR.

8 8 Ara ve Nihai Raporlar Ödeme talepleri ve harcama belgeleriyle sunulur. Ödemeye esas teşkil eden raporlardır. Ara rapor raporlama döneminin bitiminin ardından 7 gün içinde, nihai rapor ise proje süresinin bitiminin ardından 30 gün içinde yazılı onaylı olarak sunulur. Teknik ve Mali bölümden oluşur.

9 9 Teknik Bölümler Proje Faaliyetleri Paydaşlarla İlişkiler Ortakların Katılımı Görünürlük Performans Göstergelerindeki İlerlemeler Projenin Genel Değerlendirmesi Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Bildirim Mali Bölümler Yapılan Masraflar Miktarları Projenin İlgili Bütçe Kalemini Gösteren Tablolar Destekleyici Belgeler ve Bilgiler

10 10 Proje Sonrası Değerlendirme Raporunda Proje sonuçlarının başarısı, Etkilerinin sürdürebilirliği, Hedeflerin gerçekleştirilme düzeyi, İzlenimler, Sorunlar ve Öneriler yer alır. Proje sonrası değerlendirme raporu proje bitiminden 3 ay içinde yararlanıcı tarafından Ajansa sunulacaktır. Harcama Teyidinde: Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Mali Müşavirler Odası veya SPK tarafından onaylanmış bağımsız denetim şirketi mensubu denetçiler tarafından hazırlanır ve nihai raporla beraber sunulur.

11 11 Ön Ödeme: Destek tutarının %60’ına tekabül eder. Risk ve ihtiyaç durumunda %20-60 aralığına çekilebilir.Sözleşmenin imzalanmasından sonra 45 gün içinde ödenir. Ara Ödeme: Hakkediş (İş bitirme ve fatura) esasına göre gerçekleştirilir. Ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını kanıtlayan belgeler ve ara raporların onaylanması şartına bağlıdır. Nihai Ödeme: Destek tutarının %20 sine tekabül eder. Proje süresinin sonlanmasıyla nihai raporlar, nihai ödeme talebi ve istenmişse denetim raporunun onaylanmasından sonra ödenir. Yararlanıcıya yapılacak ödemeler toplamı mali destek miktarını aşamaz. Projede taahhüt edilen eş finansmanın tamamı gerçekleşmezse, gerçekleşme oranına göre destekte de indirime gidilir.

12 12 Ön Ödeme: Destek tutarının %60’ına tekabül eder. Sözleşmenin imzalanmasından sonra blokesiz olarak 45 gün içinde ödenir. Ara ödemeye karşılık gelen %20’lik destek tutarı ara rapor ve belgelerine istinaden talep edilebilir. Nihai ödemeye karşılık gelen kalan %20’lik destek tutarı nihai rapor ve belgelerine istinaden talep edilebilir. HER HARCAMA ÖNCESİ İZLEME UZMANI MUTLAKA BİLGİLENDİRİLİR (SOSYAL)

13 13 Sorular.?? Te ş ekkürler…


"1 Özgür TÖNGEL İzleme ve Değerlendirme Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL İÇERME MALİ DESTEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları