Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açık ve Uzaktan Ö ğ retim Sistem Tasarımı Kalite Akreditasyon (ÇALIŞTAY RAPORU) Prof. Dr. Gülsün Eby Anadolu Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açık ve Uzaktan Ö ğ retim Sistem Tasarımı Kalite Akreditasyon (ÇALIŞTAY RAPORU) Prof. Dr. Gülsün Eby Anadolu Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Açık ve Uzaktan Ö ğ retim Sistem Tasarımı Kalite Akreditasyon (ÇALIŞTAY RAPORU) Prof. Dr. Gülsün Eby Anadolu Üniversitesi

2 SİSTEM TASARIMI  Esnek kalite sistem modellerinin benimsenmesi e ğ itimde kalitenin yapılandırılması  Açık ve Uzaktan ö ğ renmede bölümleşme çalışmalarının yapılması

3 KALİTE GÜVENCE  Evrensel anlamda açık ve uzaktan ö ğ renmede olması gereken temel bileşenlere her sistemde yer verilmelidir. Her bileşene yönelik, üniversitelerin kendileri tarafından şeffaf kalite güvence süreçleri oluşturulmalıdır.  Nitelikli insan kayna ğ ını arttırmak için « Açık ve Uzaktan Ö ğ renme Doçentlik Temel Alanı » olarak kabul edilmesi  Kaliteli sistem yeterli finansa sahip olmalıdır. Kaliteli sistemde paydaş memnuniyeti de önemlidir. Bu nedenle cari hizmet işlemleri döner sermaye ile yürütülmelidir.  Program açma/kapatma kriterlerinin ölçülebilir-rasyonel olması sa ğ lanmalıdır.

4 AKREDİTASYON  YÖDEK’in aktifleştirilmesi  Alan bazlı ba ğ ımsız akreditasyon kurumlarının oluşturulması ve YÖDEK’ten akredite edilmesi  Kurum, program ve ders boyutundaki akreditasyonlarda motivasyonların artırılması ve teşvik edilmesi  Açık ve uzaktan ö ğ renmede ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iş birliklerinin yaygınlaştırılması

5 DİĞER ÖNERİLER  Açık ve uzaktan ö ğ renim yaygınlaştırılmalıdır ve varlıkları güvence altına alınmalıdır. -Siber dünyada e ğ itim konusunda ortaya çıkan yeni e ğ ilimlere uyum sa ğ lama ihtiyacı, -Yüz yüze e ğ itimin niteli ğ ini artırması, -Yaşam boyu ö ğ renmenin gereklili ğ i, -Formal müfredatın yanı sıra sertifika e ğ itimleri, -Geçmiş yıllara ait ö ğ renme yeterliliklerinin tanınması, -Siber dünyada gittikçe yaygınlaşan e ğ itimin global pazarda payının artması, -E ğ itim talep edenlerin ö ğ renme profilleri (Y Nesli), - De ğ işik alanlarda program taleplerinin olması (mühendislik, sa ğ lık, hukuk vb. ) - Bilgi, talep edene kayıtsız şartsız açık olmalıdır. Nicelik yerine nitelik öncelikli olmalıdır. - Açık ö ğ retim açık olmalıdır. Kontenjanlar kısıtlanmamalıdır.

6 TEŞEKKÜRLER


"Açık ve Uzaktan Ö ğ retim Sistem Tasarımı Kalite Akreditasyon (ÇALIŞTAY RAPORU) Prof. Dr. Gülsün Eby Anadolu Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları