Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Sunan: Prof. Dr. Nejat Erk ÇÜSPK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Sunan: Prof. Dr. Nejat Erk ÇÜSPK."— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Sunan: Prof. Dr. Nejat Erk ÇÜSPK

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÜYELERİ Prof. Dr. Nejat Erk Başkan Prof. Dr. İlter Üzel Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Adnan Gümüş Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Yüksel Ufuktepe Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Gürçınar Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Azmi Yalçın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Orhan Aksoğan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Metin Kumlu Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu Tıp Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş Ziraat Fakültesi

3 ÇÜSPK Stratejik Planlama, geleceğe yönelik hedeflerin paydaşlarla birlikte saptanarak, bu hedeflere ulaşmaya yönelik sorumluluk ve kaynakların tahsis edilmesi sürecidir. STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM Stratejik Yönetim, kuruluş kimlik ve imajından hareketle, gelecekteki yeni ortamlara uyumda kişilere liderlik etme, yönetme ve destek sağlanmasıdır.

4 ÇÜSPK Olgunluk Süreci Aşamalar Katılımcıların, Terminoloji ve Beklentileri Algılamaları Katılımcıların, İlgili Unsurları ve Etkileşimdeki Tüm Öğeleri Algılamaları Katılımcıların, Tüm Öğeleri Etkinlik Boyutunda Analiz Edebilmeleri Katılımcıların, Karşılaşılan Sorunlarda Açık ve Sonuca Yönelik Tartışma Ortamı Yaratabilmeleri STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL OLGUNLUK DÜZEYİ

5 ÇÜSPK AB C D İ ç s e l S i s t e m a t i k l i k Düşük Yüksek Düşük YüksekStrateji ve Kalite Kavramının Önemi STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL OLGUNLUK DÜZEYİ Optimal Süreç A dan B ye, C yi atlayarak D ye geçiş sağlanmasıdır.

6 KALİTE G Ü VENCESİ & AKREDİTASYON S Ü RECİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Akreditasyon ? Dış Denetim İç Denetim, İyileştirmeler Stratejik Plan Kalite Yönetimine Geçiş Karşılaştırma, Vizyon, Misyon Öz değerlendirme Etkinlikler Süre ÇÜSPK

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ÜNİVERSİTE PAYDAŞLARI Mezunlar İşverenler Vergi Ödeyenler Öğrenciler Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Öğrenci Ailesi Arama Konferansı trendlere dayalı öncelikler Bölüm Üstünlük ve Zaafları Bölüm Misyon ve Vizyonu Teknik Beceriler Öncelikli Meslek Bilgisi 1 Öncelikli Meslek Bilgisi 2 Öncelikli Meslek Bilgisi 3 Öncelikli Meslek Bilgisi 4 Öncelikli Meslek Bilgisi 5 Genel Beceriler İletişim Sentez Sayısal Beceriler Sorumluluk Almak Pozitif Davranış Sürekli Öğrenmek Bilgiyi Yönetmek ÖĞRETİM ÇIKTILARI AR-GE VE ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA BULGULARI Fırsatlar ve Tehditler Müfredat Programları

8 ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Temel İlkeler SP her bölümün geleceğe ilişkin ana trendlere, paydaşların arzularına bakarak ileride kendisini nasıl algılamak istediğine ilişkin bir süreçtir. (Arama Konferansı) Bu nedenle ne Rektörlük, ne de Dekanlık bölüm öngörüleriyle ilgili hiçbir yol haritası belirlemeyecektir. Bölümler farklı alanlardaki üstünlük, zaaf, geleceğe ilişkin fırsatlar, geleceğe yönelik tehditleri dikkate alarak kendi hedeflerini belirlerler. (SWOT Analizi) Amaç, kişilerin veya bölümlerin cezalandırılması veya ödüllendirilmesi olmayıp, ortak davranmanın yaratacağı sinerjiden yararlanmaktır.

9 A.ARAMA KONFERANSI B.SWOT ANALİZİ C.HAZIRLANACAK RAPORLAR D.TERMİN PLANI ÇÜSPK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

10 ÇÜSPK A. ARAMA KONFERANSI Trendler, eğilimler, iç ve dış çevre analizi, paydaşların katkıları sonucunda yaratılacak Bölümün ortak değer ve hedefleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

11 ÇÜSPK B.SWOT ANALİZİ İlgili bölüme ilişkin olarak i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditlerin in ortaya konması, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

12 ÇÜSPK C. HAZIRLANACAK RAPORLAR i. Araştırma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu iii. Finansal Yapı Alt Kurulu Raporu iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

13 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Yayın, Yayın Kalitesi, Araştırma, Sanayi ile İşbirliği SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler i. Araştırma Geliştirme Alt Kurulu Raporu

14 ÇÜSPK ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

15 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Danışmanlık Öğretim Üyesi/Öğrenci Kontenjanlar Nitelikli Öğrenci Çekme Derslerin İşlevsel Olması Öğrenci Merkezli Dersler Öğretimi Destekleyen Yayınlar Teknik Araç Gereksinimi Nitelikli Öğretim Elemanı ii. Eğitim Alt Kurulu Raporu

16 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Enflasyon Üstü Bütçe Ödeneği Lisans Patent Satmak Öğrencilere Ve Topluma Yönelik Gelir Getirici Faaliyetler Döner Sermaye Gelirlerini Vergiden Muaf Tutmak SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler iii. Finansal Yapı Alt Kurulu Raporu

17 iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler ÇÜSPK

18 Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Öğrenci Değişimi Yurt Dışına Yüksek Lisansa Gönderilen Öğrenci Yurt Dışında Yapılan Staj Sayısı Öğretim Elemanı Değişimi Ortak Eğitim Programları Ortak Bilimsel Araştırmalar iv. Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Raporu

19 ÇÜSPK v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

20 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Nitelikli Öğretim Üyesi Bulmak Ve Yetiştirmek Nitelikli Araştırma Görevlisi Bulmak Ve Yetiştirmek Nitelikli İdari Personel Bulmak Ve Yetiştirmek Akademik Ve İdari Personele Oryantasyon Eğitimi Vermek Gelecek Beş Yılda Öğretim Üyesi Sayısını Artırırken Öğrenci Sayısını Azaltmak v. İnsan Kaynakları Alt Kurulu Raporu

21 ÇÜSPK vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

22 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Mekan Gereksinimi Ulaşım, Peyzaj Planlaması Üniversitede Adanalılarla Paylaşacak ortak Alanlar yaratmak Üniversite Fiziki Alan Tasarım Ve Değişikliklerini İzleyecek Bir Üst Komitenin Oluşturulması vi. Alt yapı Geliştirme Alt Kurulu Raporu

23 ÇÜSPK vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu SWOT ANALİZİ i. Güçlü Yönler ii. Zaaflar iii. Fırsatlar iv. Tehditler

24 ÇÜSPK Fırsatları Yakalamada Hedefler Hedefleri Yakalamada Faaliyetler, Adımlar ve Araçlar Hedefleri Yakalamada Kısıtlar, Engeller Hedefleri Yakalamada Yöntem Hedeflerin yakalanma Derecesinin Ölçümü Örnek; İşleyen Bir Kariyer Ofisi Kurulması ÜSAM ve AYEGEM’İN Yeniden Yapılanması Mezunlar Derneğini Müfredat Oluşturmada Sisteme Dahil Etmek Toplumsal İlişkiler Merkezi Oluşturmak Basın Halkla İlişkiler Birimini Güçlendirmek Diğer Üniversitelerle Ortak Etkinlikler vii. Toplumla İlişkiler Alt Kurulu Raporu

25 ÇÜSPK /05 Arama Konferansı Vizyon ve Hedefler Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler SWOT Rapor Hedefler–Ölçüm Tablosunun Oluşması Hedefler–Ölçüm Rapor Strateji Üst Kurulu Final Rapor Ç.Ü Senatosuna Sunuş TERMİN PLANI

26 ÇÜSPK Değişim, Saygınlık, Toplumsal, Kurumsal Sorumluluk ve İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİLİK Çukurova Üniversitesi Stratejik Planlama Süreci


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARI Sunan: Prof. Dr. Nejat Erk ÇÜSPK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları