Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Megaloblastik anemiler Dr. Fahri ŞAHİN. Erkek Kadın Hemoglobin < 13 gr < 12 gr Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Megaloblastik anemiler Dr. Fahri ŞAHİN. Erkek Kadın Hemoglobin < 13 gr < 12 gr Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;"— Sunum transkripti:

1 Megaloblastik anemiler Dr. Fahri ŞAHİN

2 Erkek Kadın Hemoglobin < 13 gr < 12 gr Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;

3 Retikülosit sayısına göre anemilerin sınıflandırması

4 ANEMİ MCV Eritrosit morfolojisi MCV >100 MCV80-100 Makrositik MCV< 80 Normositik Mikrositik

5 MİKROSİTİKNORMOSİTİKMAKROSİTİK DEA Talasemi Sideroblastik A. Kurşun zeh. Bakır zeh. Pridosin eks. Kr.Hst. Anemisi Anemilerin erken dönemi Kr.Hst. Anemisi Eritropoetin yet. Myelofizitik A. Endokrinopatiler Disproteinemiler Megaloblastik Ki gösterenler Vit B12 eks. Folat eks. Nonmegaloblastik Myelodisplastik send. KC Hst. Hipotroidi Hemolitik A.

6 Vitamin B12

7 GİS den emilimi IF R Cbl R-Cbl R IF-Cbl TCII IF Cbl TCII-Cbl Cbl TCII Mide Duodenum Terminal Ileum

8 Kobalaminin Reaksiyonları NHNH NHNH CH 3 THF HomosisteinMetionin Metil Kobalamin Metilmalonil CoA Süksinil CoA Adenosil Kobalamin

9 VİTAMİN B 12 ve FOLiK ASİT Fizyolojik durumu Vitamin B 12 Folik asit Kaynak et, balık yeşil sebzeler Günlük ihtiyaç 2-5 µg 50-100 µg Depo 3-5 mg (KC) 10-12mg (KC) Absorbsiyon ileum duod ve prox jejun

10 Vitamin B12 eksikliği Vitamin B12 eksikliği 1-Yetersiz alım: Mutlak vejeteryan 2-Emilim Bozukluğu İntrensek faktör eksikliği A. İntrensek faktör eksikliği*** en sık nedendir 1.Pernisiyöz anemi 2.İF’ün konj. yokluğu veya anormalliği 3.Postgastrektomi 4.Gastrik mukozanın atrofisi

11 B-İnce barsak emilim bozukluğuna neden olan intestinal hastalıklar; İleum rezeksiyonu İleitis İnfiltratif hastalıklar (lenfoma, skleroderma) Çöliak hastalığı Tropikal sprue Kör loop sendromu Kronik Pankreatit Vitamin B12 eksikliği

12 C- Emilim bozukluğu diğer nedenleri; - Diphyllobotrium latum infestasyonu - İlaç: - Kolsişin, PAS, Neomisin Vitamin B12 eksikliği 3. Kullanım bozukluğu : -Transkobalamin II eksikliği ve - NO alınması

13 MEGALOBLASTİK ANEMİ PATOFİZYOLOJİSİ Nükleik asit sent. bozulur, RNA/DNA oranı Nükleositoplazmik disosiasyon Hücre büyür (Megaloblastik Değişiklik) Kİ de makrofajlar defektif hücreleri yıkar (Hemoliz) Kİ de eritroid üretim artar, yıkım da artar (İnefektif Eritropoez)

14 Anemi belirtileri: Anemi belirtileri: Halsizlik, çabuk yorulma, limon sarısı solukluk Kardiyovasküler belirtiler: Kardiyovasküler belirtiler: Çarpıntı, angina, kalp yetersizliği, ortostatik hipotansiyon GIS : GIS : İştahsızlık, bulantı, glossite bağlı dilde ağrı, şişlik, kızartı, tat almama, Hunter dili (kırmızı-papilla atrofik dil) KLİNİK

15 Nörolojik bulgular: Nörolojik bulgular:  Periferik nöropati  Medulla spinalis arka ve yan kordon dejenerasyonu  Optik atrofi  Mental bozukluklarKLİNİK

16 Nörolojik muayenede en erken ve önemli bulgu diyapazonla aranan vibrasyon duyusunun kaybıdır

17 B 12 vitamin eksikliğinde anemi, hatta makrositoz dahi olmadan nörolojik tablonun gelişebileceği akılda tutulmalıdır

18 1. Besinsel eksiklik: Süt çocukluğu, ileri yaşlılık ve yoksulluk, psikiatrik bozukluklar, alkolizm 2. Emilim bozuklukları: Tropikal sprue, çölyak hast, crohn hastalığı, vb. 3. Gereksinimin artması: Gebelik, bebeklik ve büyüme, artmış hücre proliferasyonu, hemolitik anemi, eksfoliyatif dermatit Folat eksikliği nedenleri- I

19 4. Aşırı kullanım ve kayıplar: Kronik hemolitik anemiler, myeloskleroz, hemodiyaliz 5. İlaçlar: Antiepileptikler, folik asit antagonisti etki gösterenler (Mtx gibi antimetabolitler, primetamin, trimetoprim), oral kontraseptifler, alkol, primetamin Folat eksikliği nedenleri- II

20 Folat Eksikliğinde Klinik Vit. B12 eks. benzer klinik bulgular görülür Ancak nörolojik belirti yoktur Ancak nörolojik belirti yoktur Folat eksikliğinde ovalositoz belirgin olmayabilir. Nötrofillerdeki hipersegmentasyon çok önemli bir bulgudur Kanamalara yol açabilecek kadar ağır bir trombositopeni görülebilir

21 Periferik kan ve Biyokimya MCV genellikle 100 fl'nin üzerindedir Eritrosit morfolojisi:  makroovalositoz  belirgin bir anizositoz ve poikilositoz  bazofilik noktalanma  Howell-Jolly cisimcikleri

22 Retikülosit sayısı düşüktür Hipersegmentasyon: Nötrofillerin çekirdeklerinde lob sayısı 5'in üzerindedir Pansitopeni olabilir Aşırı LDH yüksekliği Aşırı LDH yüksekliği İndirekt bilirubinde hafif artış İndirekt bilirubinde hafif artış Metilmalonil CoA ve Homosistein Metilmalonil CoA ve Homosistein

23

24

25

26

27

28

29

30

31 MEGALOBLASTİK ANEMİ Kİ de Eritroid aktivite artışına rağmen RETİKÜLOSİTOPENİ görülen tek anemi tipidir

32 Kanda B 12 vitamin ve folik asit Eritrosit folat düzeyi folat depolarının durumunu serum folat düzeyinden daha iyi yansıtır Schilling Testi: IF eksikliğine bağlı anemiyi diğerlerinden ayırır MAKROSİTİK ANEMİ TANI

33 B 12 vitamini: Dodex 1000mcgr 1. hafta: 1x1 İM 4-6 Hafta: haftada bir İM, Hb-Htc normale dönene kadar İdame: Ayda bir İM (Ömür Boyu) Vitamin B12 eks. TEDAVİ

34 Folik Asit: Folbiol 5 mg Günde: 2x 5 mg Anemi düzelene kadar Etyolojik Tedavi Folik asit eks. TEDAVİ

35


"Megaloblastik anemiler Dr. Fahri ŞAHİN. Erkek Kadın Hemoglobin < 13 gr < 12 gr Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları