Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,"— Sunum transkripti:

1 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fenin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak  ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir….ATATÜRK

2 Bu çalışmanın amacı, Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya konulan Teknoloji ve Tasarım Dersi ile ilgili şikayet ve sıkıntılarda öğretmen ve öğrencilerimize yararlı olmaktır.

3 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ YAPIM KUŞAĞI
UYGULAMA SÜRECİ

4 YAPIM KUŞAĞI 7 ve 8. SINIFLAR
Bu etkinlikte öğrencilere, bireysel olarak yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım etkinliği yaptırılır. Öğrenciler belirledikleri sorunu çözümleyen ürünün tasarımını yaparken aşağıda verilen tasarım sürecinden yararlanırlar.

5 * Öğrenciler grup etkinliğinde ürüne
Yönelik tasarım etkinliklerindeki gözlemlerini dikkate alarak yaşamlarında değiştirmeyi, geliştirmeyi düşündükleri durumları belirler ve çözüme ulaştırmak için öneride bulunurlar. * Öğrenciler tasarım sürecindeki aşamaları ürüne ulaşmada uygular, tasarım sürecinde yaptıkları her işlemi, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarlar.

6 * Öğrenciler ürün veya ürüne ait modellerini gerçekleştirmede kullanacakları uygun
teknikleri, araç ve gereçleri belirlemede yönelirler. * Yapım aşamasında uyulması gereken iş güvenliği kuralları açıklanır ve açıklanan kurallara uyarlar.. * Tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları yöntem ve teknikleri uygulamaya başlamadan önce denerler ve denemelerine fırsat verilir.

7 TASARIM SÜRECİ Yapım Değişiklik Önerme Değerlendirme ve Test Etme
Sorunu Araştırma Tanımlama ve Çözümü Tartışma Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme TASARIM SÜRECİ Değişiklik Önerme Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma Değerlendirme ve Test Etme Yapım

8 Sorunu Araştırma ve Tanımlama, Çözümü Tartışma
Öğrenciler, çevrelerindeki durumları gözlemlerler.. Geliştirmeyi, değiştirmeyi gerçekleştirmek istedikleri durumları belirler, gözlemlerini dikkate alarak yaşamlarındaki sorunları listelerler. Listeledikleri sorunlardan birini kendi önceliklerini, mevcut şartları ve gerçekleşebilirliğini dikkate alarak seçer, sorunu araştırma, tanımlama ve çözümü tartışmada kendi bilgi, deneyim, gözlem ve araştırma sonuçlarını kullanırlar. Öğrenciler seçtikleri sorunu araştırır ve olası çözümleri bütün yönleriyle açıkça tartışarak tanımlarlar.

9 Sorunun genel çerçevesini, sorgulamalarla belirler, bunun için aşağıdaki örnek sorulara cevap ararlar. • Nasıl? • Niçin? • Nerede? • Neden? • Ne zaman? • Kim için?

10 ÖRNEK ÇALIŞMA Evlerimizde kişisel araç-gereç dağınıklığı ve ilgili sorunlara çözüm arama…. Aksesuar_Dolabi_Tasarimi.ppt Posta kutularında bize ulaşan mesajlardan haberdar olma sorunu… Elektronik_Posta_Kutusu.ppt Çeşitli doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak ve tasarruf sorununun çözümüne katkıda bulunma… Gelecegimize_sahip_cikalim_etkinligi.ppt

11 Öğrenciler; 􀂃 Sorunun farkına varır veya çevresinin ihtiyaçlarını tespit eder. 􀂃 Sorunu tanımlar. 􀂃 Sorunun olası çözümüne ilişkin kapsamlı bilgi toplar. 􀂃 Çözümü belirler.

12 Sorunu Araştırma, Sorunu Tanımlama ve Çözümünü Tartışma
Sorun : Posta kutularında bize ulaşan mesajlardan haberdar olma sorunu… Olası Çözümler : Posta kutularına zil butonu gibi bir buton ilave edilebilir. İlave edilen buton, posta kutusu sahibini evinde zil sesi ve birlikte yanan ışıkla uyarır. Zil sesi geçici uyarıdır. Birlikte yanan uyarı ışığı ise, posta sahibinin haberdar olması veya istediği zaman kapatılma özelliği taşıması nedeniyle daha kalıcı bir uyarı görevi yapabilir. İkinci çözüm biçimi ise, posta kutusuna yerleştirilecek çeşitli elektronik algılayıcı ve uyarı sistemlerinden birisinin uygulanması sonucunda, zil butonu ile sağlanan benzer bir etki süreci ile bütünleştirilerek uygulanması ile gerçekleştirilecektir. Burada postacının butona basmasına gerek kalmamaktadır. Belirlenen Çözüm : İlgili çözümlerden veya bunların dışında üretilebilecek farklı çözümler geliştirilerek uygulanabilir. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

13 Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme
Öğrenciler belirledikleri sorunun çözümünde kullanacakları tasarımların sahip olması gereken genel özellikleri belirlemelidir. Bunun aşağıda örneği verilen 1. Nasıl? 2. Kim için? 3. Nerede kullanılacak? 4. Boyutu nasıl olmalı? 5. Biçimi nasıl olacak? 6. Fonksiyonları ne? vb. sorulara cevaplar ararlar. Bu özelliklerin belirlenmesinde, tanımlanan sorunun çözümlenmesi için gerekli nitelikler ve sınırlamalar, dikkate alınır. Tasarımın taşıması gereken genel özellikler listeler.

14 Tararımın Genel Özelliklerini Belirleme
Tasarımınızın tașıması gerektiğini düșündüğünüz ölçütleri gerekçeleriyle așağıya listeleyin. Tasarımımın așağıdaki özelliklere sahip olmasını istiyorum: 1. Yoğun yaşam koşullarında yaşayan ve önemli mesajlar, mektuplar bekleyen insanlar için planlanmaktadır. 2. Posta uyarı sisteminin boyutları posta kutusunun kullanışlılığını etkilemeyecektir. 3. Işıklı ve sesli uyarı fonksiyonları olacaktır. 4. Maliyet ve ekonomiklilik özelliklerine özen gösterilecektir. 5. Vb…. 6. 7. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

15 Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme
Öğrencilere taslak çizim öncesi geliştirdikleri tasarım modelinin estetik değer taşımasına, özgünlüğüne, işlevselliğine, yapılabilir olmasına ve çevreye etkilerine dikkat etmeleri gerektiği açıklanır. Öğrenciler tasarım için belirlenen ortak özellikleri dikkate alarak tasarıma yönelik düşüncelerini yansıtan taslak çizimler yapar, genel özellikleri ise yazılı olarak ifade ederler.

16 Bu çizimlerde ürünün formu ve genel özellikleri
gösterilir. Çizimleri detaylandırmaz. Öğrenciler birden fazla taslak çözüm önerisi getirebilir, taslak tasarım önerilerini öğretmeniyle paylaşırlar. Belirledikleri durumun niteliğine göre taslak çizimlerini benzer sorunların çözümlerine yönelik yaptığı araştırma ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak çizebilirler. Öğrenciler geliştirmek istedikleri tasarım önerilerini belirler. Bunun için tasarım özelliklerini en iyi karşılama, maliyet, beceri, zaman, yetenek vb. sınırlamalar dikkate alınır.

17 Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme
Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

18 Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma
Öğrenciler önerdikleri taslak çizimi geliştirmek için araştırma yapar, bu amaçla taslak çizimlerinde belirledikleri özellikleri gerçekleştirmeye yönelik sorulara cevap ararlar. Öğrenciler, farklı yer, zaman ve kültürlerde, benzer veya ilişkili sorunların Çözümünde kullanılan yöntemleri inceler, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı kaynaklardan bilgi toplar, bu bilgileri, tasarım etkinliklerini gerçekleştirmede değerlendirirler.

19 Öğrenciler başkalarının sunduğu farklı çözüm önerilerini dinlemeye, bakış açılarını
incelemeye teşvik edilir. Çözüme yönelik araştırma sonuçlarını ve elde ettikleri bilgileri analiz ederek bunları resim, grafik, istatistik veri veya yazılı olarak düzenlerler. Öğrenciler, belirledikleri sorunların çözümüne yönelik tasarım önerilerini geliştirirken üretim olanaklarını ve tüketici tercihlerini ekonomik, sosyal, çevresel etkilerini teknik boyutlarıyla değerlendirirler. Tasarımları için belirledikleri genel özellikleri taşıyan bir ürünü nasıl gerçekleştirebileceklerini, yapımında kullanacakları araç, gereç, teknik ve yöntemleri araştırır, denemeler yapar ve sonuçlarını listeleyerek yaptığı çalışmaları tasarım günlüğüne kaydederler.

20 • Rengi, dokusu ve biçimi nasıl? • Taşınabiliyor mu?
• Boyutları kullanıcı için uygun mu? • Güvenli mi? • Rengi, dokusu ve biçimi nasıl? • Taşınabiliyor mu? • Nasıl üretilmiş? • Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış? • Bu malzemeler geri dönüşümlü mü? • Nasıl bir muhafazaya sahip? • Nasıl bir dokuya sahip? • Ağırlığı ne kadar? • Boyutları nasıl?

21 Tasarımını Gerçekleştirmeye Yönelik Araştırma
Benzer amaçlar için tasarlanmıș ürün ve sistemlerin analizi: Benzer ürünler olarak örneği verilen farklı sistemlerle çalışan posta kutularını karşılaştırabiliriz. Sistemlerin_Analizi.ppt Benzer ürünler olarak, örneği verilen aksesura saklama dolaplarını karşılaştırabiliriz. Ayrıca bu aksesuar kutularının genel boyutları, renk, boyut, bölüm sayıları ve bölüm boyutları, üretilecek malzeme çeşidi, konulacak yere göre farklılıkları (örneğin sehpa / masa üzerine konulması, duvara asılması vb. farklı örneklerini tasarlayarak karşılaştırabiliriz. Farkli_aksesuar_dolabi_tasarimlarini_karsilastirmak.ppt Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

22 Tasarımını Gerçekleştirmeye Yönelik Araştırma
Benzer ürünlerin analizi: Öğrenciler benzer tasarımları oluşturan parçaların işlevlerini, nasıl birleştirildiklerini görmek ve yapısını tanımak için benzer amaçlı ürün veya sistemleri ayrıştırarak inceler. Öğrenciler ayrıştırdıkları ürün veya sistemi oluşturan bileşenlerin ismini, görevini ve özelliklerini belirterek basit bir çizim üzerinde gösterebilir. Özelliklerini kavramaya yönelik denemeler yapar. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

23 Tasarımı Gerçekleştirmeye Yönelik Araştırmalar
Öğrenciler tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları gereçleri fiziksel olarak test ederek belirler. Belirledikleri gereci işleme, birleştirme yöntem ve tekniklerini araştırır. Kullanacakları araçları, iş güvenliği ile ilgili kuralları araştırır. Öğretmen gözetiminde denemeler yapar. Tecrübe kazanmaya yönelik yaptığı denemeleri ve düşüncelerini günlüğüne yazar. Tasarımı için belirlediği özelikleri gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar ve basit denemeler yapar. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

24 Tasarım Önerileri Geliştirme
Öğrencilerden, tanımladıkları İhtiyacı karşılamak veya belirledikleri sorunu çözmek için yaptıkları araştırmaları dikkate alarak belirledikleri nitelikleri taşıyan tasarıma yönelik düşünceler üretmeleri istenir. Öğrencilere sorunun çözümü için alternatif düşünceler sunmaları için fırsat verilir.Öğrenciler tasarım önerisiyle ilgili ayrıntıları, değişik kaynaklardan, kişi ve kuruluşlardan araştırmaya yönlendirilir, basit akış şemaları, resim ve çizimler üzerinde tasarım önerilerini açıkça gösterirler. Tasarımını gerçekleştirmek için gerekli ihtiyaçlarını belirtir, tasarım önerilerini, uygun çizim ve yazı teknikleriyle, elle veya çizim araç gereçlerini kullanarak kâğıt üzerinde projelendirirler. Öğrenciler tasarım önerilerini açık ve anlaşılır bir çizimle göstermeleri için teşvik edilir. Tasarım önerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmada, tasarımın yapım resmi, nasıl çalıştığı, kullanılacak gereçler ve yapım aşamalarını gösteren planlamalar yer alır.

25 Birden çok tasarım önerisi geliştiren öğrenciler, geliştirdikleri çözüm önerilerinin farklılıklarını ve benzerliklerini sorgulayarak listeler. Sorgulama sonuçlarını ve tasarım için belirlenen özellikleri dikkate alarak gerçekleştirmek istediği en iyi tasarım önerisini belirler. Bu amaçla öğrenciler, tasarım önerilerinin benzer çözümlerden belirgin farklılığını, taşıdığı yeniliği, kullanılabilirliğini, yapım maliyetlerini, çevresel etkilerini ve kullanıcı beklentilerini karşılayabilirliğini sorgulamaya yönlendirilirler. Öğrenciler en uygun tasarım önerisinin seçimindeki gerekçeleri açıklar, bilimsel veriler kullanarak tasarım önerilerinin çözüm için gerekli özellikleri nasıl karşıladığını belirleyerek sonuçlarını tasarım günlüklerine yazarlar.

26 Tasarım Önerisi Geliştirme
Yapım resmi: Yapım resmi, teknik anlamda teknik resim gibi, çeşitli mesleklerde mobilyacılık, makine, inşaat, mimarlık, elektrik, elektronik vb. alanlarda ulusal ve uluslar arası çeşitli standartları içeren bir resim veya çizim biçimidir. Yapım resmi, içeriği gereği çeşitli yapım aşamalarını ifade edebilmeli, teknik açıdan soruya gerek bırakmadan bir tasarının uygulanmasını sağlamalıdır. Bu nedenlerle, bahsedilen yapım resmi, öğrenci düzeyine uygunluğu ölçüsünde düşünülmeli ve gerekli desteklerle çizilmelidir. Gerektiğinde Teknik Resim konusunda basit düzeyde bilgilendirme yapılmalıdır. Yapim_resmi.ppt Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

27 Yapım Öğretmen, öğrencilere bu çalışmada işlikte
Dikkat edecekleri güvenli çalışma kurallarını açıklar. Kullanacakları el aletlerini ve görevlerini tanıtır. Tecrübe kazanmalarına yönelik deneme yapmaları için fırsat verir. Öğrencilere gereçlerin verimli kullanımı için tasarımın yapım aşamalarını ve çalışma ortamını nasıl planlayacağını öğretir.

28 Öğrencilerden tasarımın yapım aşamalarını ve çalışma ortamını planlaması beklenir. Öğrenciler yapımda kullanacağı gereci, işleme aracını ve bu aracın kullanımı için uygun yöntemi seçer, işlediği gereçlerdeki israfı azaltmayı ve maliyeti düşürmeyi önceden düşünerek önlem alırlar. Araç ve gereçleri kullanmada ve yapımda çıkan sorunları çözümlemede yeni yöntem, işlem ve sistemler düşünür, uygulamada gerektiğinde yardım isterler. Öğrenciler yapım sırasında plan, çizim, grafik, üç boyutlu modeller, semboller ve teknik bilgilerden yararlanmalıdır. Öğrenciler istenilen sonuca ulaşmak için başkalarıyla iş bölümü yapmaya, iş birliğine gitmeye ve uygulama ortamının düzeniyle ilgili kurallara uymaya yönlendirilir. Tasarımlarını gerçekleştirmek amacıyla önerdikleri düşüncelere yönelik riskleri göze almaya ve denemeye teşvik edilir. Öğrenciler yapım sürecinde karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini, uyguladıkları yöntem ve teknikleri tasarım günlüklerine kaydederler.

29 Aksesuar Dolabı Yapım Aşamaları 1. Markalama işlemi Kesme İşlemi
Tasarımınızın yapım sürecini ve yapılacak etkinlikleri așağıya listeleyin: Aksesuar Dolabı Yapım Aşamaları Markalama işlemi Kesme İşlemi Eğeleme İşlemi Tutkallama ve birleştirme işlemi Zımparalama ve boyama / vernikleme işlemi Gerekli ek parçaların takılması Sistemin çalışmasının kontrol edilmesi Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

30 POSTA KUTUSU YAPIM AŞAMALARI
1. Elektronik devre elemanlarının temin edilmesi. 2. Devre tasarımına uygun olarak devre elemanlarının birleştirilmesi. 3. Hazırlanan devrenin posta kutusuna takılması 4. Posta kutusu ve uyarı sistemi ile evin ilgili bölümü arasına ilgili kablo bağlantısının bağlanması 5. Sistemin test edilmesi NOT :Bu uygulamalar sırasında ve diğer kimi uygulamalarda, gerektiğinde tasarının tamamen öğrenciye ait olması koşuluyla, dışarıdan yardım alınmasına izin verilebilecektir.

31 Değerlendirme ve Test Etme
Öğrenciler tasarım etkinlikleri sonucunda yaptıkları tasarımlarının, belirlenen sorunu ne oranda çözdüğünü, tasarımın genel özelliklerini taşıyıp taşımadığını değerlendirirler. Bu amaçla arkadaşlarının değerlendirmelerine fırsat verirler. Gerçekleştirdikleri ürün veya modelin, belirledikleri sorunu çözmedeki performansını test eder, tasarım etkinliğini gerçekleştirmede izlenen aşamaları tekrar gözden geçirerek aldığı kararları ve uygulama sonuçlarını başlangıçtaki düşünceleriyle karşılaştırır ve değerlendirirler. Ayrıca başka zaman ve kültürlerdeki benzer tasarımların, ayırt edilebilen özellikleriyle kendi tasarımlarının Ortaya koyduğu farklılığı ve özgünlüğü karşılaştırır, değerlendirme ve test sonuçlarını raporlaştırarak günlüklerine yazarlar.

32 • Sorun çözümlendi mi? • Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu? • Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun? • Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler? • Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı? • Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var? • Daha fazla geliştirilebilir mi?

33 Değerlendirme ve Test Etme
Tasarımın değerlendirilmesi: Öğrenciler gerçekleştirdikleri tasarımlarının, sorunun çözümüne katkısını değerlendirir, çalışmasını test ederler. Değerlendirmede arkadaşlarının görüşlerini, kullanıcı görüşlerini alabilir., tasarımlarının en iyi yönlerini yazabilirler. Öğrenciler tasarımının, belirlediği genel özelliklere uygunluğunu değerlendirirler. Bunun için aşağıdaki sorulara cevap ararlar. Sorunu çözümledi mi? Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun? Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler? Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı? Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var? Daha fazla geliştirilebilir mi? Değerlendirme ve test sonuçlarını günlüklerine yazarlar. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

34 Değişiklik Önerme Öğrenciler değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tasarımları için yapılması gerekli değişiklikleri belirler, belirledikleri değişiklik önerilerini tasarımlarına nasıl aktaracaklarını düşünürler. Çözümü yazarak ve çizerek ifade eder, tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini gerekçeleriyle listeler ve sonuçları tasarım günlüğüne kaydederler. Öğrenciler bu süreçte yaşadıklarını; araştırma sonuçlarıyla ilgili kanıtları, karşılaştıkları sorunları ve yaptıkları çözümleri, tasarım önerilerini, seçtikleri en iyi tasarım önerisini, gerekçesini, yapım aşamalarını gösteren planlamalarını, değerlendirme sonuçlarını, değişiklik önerilerini vb. bir tasarım günlüğüne yazarlar. Öğrenciler öz değerlendirme formlarını doldurur, düzenledikleri günlükleri ve gerçekleştirdikleri tasarım modelini değerlendirilmek üzere öğretmene teslim ederler.

35 Değişiklik önerileri ve gerekçesi:
Değişiklik Önerme Değişiklik önerileri ve gerekçesi: Değişiklik gerekçeleri ve önerileri, tasarının işlevsel, estetik, ekonomik, kullanışlılık gibi yarar sağlayacak öneriler şeklinde olmalıdır. Örneğin, Öçlü ve boyut özellikleri ile yetersizlik durumunda, Örneğin masa üzerinde düşünülen çalışmanın duvara asılma zorunluluğunda değişiklikler veya duvara aslıması düşünülen ancak taşınabilme özelliğinin istenmesi ile olabilecek değişiklik ihtiyacı oluştuğunda, Bölümleri için gereken ek bölümler oluşturma ihtiyacı oluştuğunda çekmece sayısının arttırılması, ayna ilave edilmesi gibi… Posta kutusu uyarı sistemine ses ve ışıkla birlikte eklenebilecek farklı veya ek özellikler gibi…. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

36 DEĞİŞİKLİK ÖNERİ ÖRNEĞİ

37 PAZARLANABİLİR HALE GETİRME
Öğrenciler tasarladıkları ürünü pazarlanabilir hâle getirmek için çalışırlar.Pazarlamak üzere seçtikleri ürünün dış görünüşü, kullanım kolaylığı, albenisi konusunda ek bir çalışma gerekip gerekmediğini belirlerler. Bu amaçla, arkadaşlarının ve çevrelerindeki diğer kişilerin fikirlerini de alırlar. Belirledikleri noktaları listeleyip pazarlanabilirlik açısından önemli gördükleri unsurlara göre ürünlerinde değişiklik yapabilirler.

38 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Pazarlanabilirlik açısından değişiklik önerileri ve gerekçesi: Öğrenciler tasarladıkları ürünü pazarlanabilir hâle getirmek için çalışırlar. Pazarlamak üzere seçtikleri ürünün dış görünüşü, kullanım kolaylığı, albenisi konusunda ek bir çalışma gerekip gerekmediğini belirlerler. Bu amaçla, arkadaşlarının ve çevrelerindeki diğer kişilerin fikirlerini de alırlar. Belirledikleri noktaları listeleyip pazarlanabilirlik açısından önemli gördükleri unsurlara göre ürünlerinde değişiklik Yapabilirler. İnovasyon sürecini burada öğrenebiliriz. Nedir İnovasyon? Inovasyon.ppt Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

39 Öğrenciler ürünleri için bir marka bulurlar
Öğrenciler ürünleri için bir marka bulurlar. Markanın, özgün, akılda kalıcı ve ilgi çekici olmasına özen gösterirler. Öğrenciler düşündükleri markaların listesini arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer kişilere göstererek üzerlerinde bıraktığı etkiyi anlamaya çalışırlar. Daha sonra en uygun gördükleri markayı seçerler.

40 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Ürün için uygun markaların listesi: Marka nedir ? Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret. Marka_nedir_ornekleri.ppt Marka ile birlikte tasarlanan ürünlerde gereken bir başka süreç ise, Patenttir. Patent.ppt Bu tanıma göre, çalışmalarımız için size göre nasıl bir marka oluşturmalıyız? Seçilen marka: ………………………………………………………………………………………………. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

41 Öğrenciler ürünleri için bir logo tasarlarlar
Öğrenciler ürünleri için bir logo tasarlarlar. Logonun markayı içerecek şekilde dikkat çekici, estetik ve özgün olmasını sağlarlar. Öğrenciler düşündükleri logoların basit çizimlerini yapar, bu çizimleri arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer kişilere göstererek üzerlerinde bıraktığı etkiyi anlamaya çalışırlar. Daha sonra en uygun gördükleri logoyu seçer, üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak son hâlini verirler.

42 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Ürün için uygun logolar: Logo Nedir ? Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret, logo. Logo.ppt Seçilen logo: Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

43 Öğrenciler ürünleri için bir slogan belirlerler
Öğrenciler ürünleri için bir slogan belirlerler. Sloganın ürünlerini çağrıştırmasına, özgün ve akılda kalıcı olmasına, çok kısa bir cümle veya birkaç kelimeden oluşmasına dikkat ederler. Öğrenciler düşündükleri sloganların listesini arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer kişilere göstererek üzerlerinde bıraktığı etkiyi anlamaya çalışırlar. Daha sonra en uygun gördükleri sloganı seçerler. Markalar_ve_Sloganlari.ppt

44 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Ürün için uygun sloganlar: Aksesuar dolabı için : Küçük dağınıklıklar ve büyük sorunlara son! Düzenlilik ama nasıl düzenlik! Bulamadığınız eşyalarınız için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Tokalarımı gördünüz mü! Hayır! Öfff...Bıktım senin takalarından… diyaloglarına son! Posta kutusu için: Geldi mi, gelmedi mi? Merak etme derdinize son! Potacıyı beklemeye son! Siz hala postacıyı mı bekliyorsunuz? Doğal Kaynaklarınıza Sahip Çıkalım konusu için : Geleceğimi başkalarının keyfine bırakamam! Geleceğime kendim sahip çıkmak istiyorum! Gelecek, benim geleceğim! Seçilen slogan: Uygun sloganlardan veya farklı üretilebilecek sloganlardan seçebiliriz…. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

45 Öğrenciler ürünleri için bir ambalaj tasarlarlar.
Ambalajların şekil, kullanılan malzeme, renk ve desenler açısından farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterirler. Öğrenciler, ambalajlarda açma, kapama, taşıma kolaylığı gibi tüketici açısından önem taşıyan noktaları göz önünde bulundururlar. Ambalajlarının özelliklerini listeleyip varsa, piyasadaki benzer ürünlerin ambalajlarıyla farklılık ve benzerliklerini karşılaştırır, kendi ambalajlarını var olan ambalajlardan önemli ölçüde ayıracak özellikler eklemeye çalışırlar. Öğrenciler tasarımları için ambalaj mümkün olmadığı durumlarda ambalaj yerine etiket bilgileri tasarlayabilirler.

46 yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterirler.
Pazarlanabilir Hâle Getirme Ambalajın özelliklerinin listesi………………………………………………………..: Bu soruyu cevaplamdan önce, 100 soruda ambalaj tasarımını inceleyelim… Ambalaj.ppt Ambalajların şekil, kullanılan malzeme, renk ve desenler açısından farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterirler. Öğrenciler, ambalajlarda açma, kapama, taşıma kolaylığı gibi tüketici açısından önem taşıyan noktaları göz önünde bulundururlar. Ambalajlarının özelliklerini listeleyip varsa, piyasadaki benzer ürünlerin ambalajlarıyla farklılık ve benzerliklerini karşılaştırır, kendi ambalajlarını var olan ambalajlardan önemli ölçüde ayıracak özellikler eklemeye çalışırlar. Öğrenciler tasarımları için ambalaj mümkün olmadığı durumlarda ambalaj yerine etiket bilgileri tasarlayabilirler. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

47 Öğrenciler, özelliklerini belirledikleri ambalajın resimlerini çizerler.
Resimlerde ambalajın özgün ve farklı özelliklerinin ön plana çıkarılmasına dikkat ederler. Ürünün markasını, logosunu ve sloganını ambalaj üzerine uygun şekilde yerleştirirler.

48 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Ambalajın resmi: Artık ambalaj resmimizi çizebiliriz. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

49 İsteyen öğrenci, reklam senaryosundan yola çıkarak öykü panolarını hazırlar.
Bu panolar, senaryonun ayrı kâğıtlarda basit çizimlerle anlatılmasıyla oluşturulur. Panolarda, ürünün tüketicinin zihnine yerleşmesi için logo,marka ve slogan vurgulanır.

50 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Reklam senaryosu: Kişisel eşyalar sorunu… Evlerde görülen, dağınık öğrenci ve bulunamayan eşyalar, kaybedilen zamanların işlendiği ve basit çözümler yerine hak edilmeyen ağır psikolojik kelimelerin kullanıldığı diyalogları yer aldığı bir senaryo… Diğer bir bölümde ise, bulunan çözümle, sağlıklı, mutlu bir iletişim dilinin kullanıldığı diyalog senaryosu… Posta kutusu… Potacının geldiğini haber veren ve başka konularla ilgilenen bir görevli ve neden olduğu komik diyaloglar … Diğer tarafta ise gelen her mesajı zamanında, hiç bir işini aksatmadan öğrenen ve işleri planlı, düzenli ve başarılı bir girişimci örneği.. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

51 Öğrenciler, pazarlamaya hazır hâle getirdikleri ürünleri için bir televizyon reklamı senaryosu yazarlar. Senaryonun, tüketicilerin ilgisini çekecek, geliştirilen ürünün üstün ve farklı özelliklerini, kullanıcıya sağladığı yararları ve çözdüğü sorunları vurgulayacak şekilde hazırlanmasına dikkat ederler.

52 Pazarlanabilir Hâle Getirme
Reklam öyküsü panosu : Öğrenciler, pazarlamaya hazır hâle getirdikleri ürünleri için bir televizyon reklamı senaryosu yazarlar. Senaryonun, tüketicilerin ilgisini çekecek, geliştirilen ürünün üstün ve farklı özelliklerini, kullanıcıya sağladığı yararları ve çözdüğü sorunları vurgulayacak şekilde hazırlanmasına dikkat ederler. Sınıf No Adı Soyadı Etkinlik Adı Tarih

53 DEĞERLENDİRME Bu bölümde siz öğrencilerin, öğrenilen yapım kuşağı süreci içerisinde nasıl değerlendirileceğinizi aşağıdaki tablolar yardımıyla öğreneceksiniz. İlgili tablolar, atölyemiz panosunda da öğrencilerin incelemesine sunulacaktır.

54

55

56

57

58

59

60

61

62 TASARIM SERÜVENİ İlkel çağlardan günümüze sorun çözme,
tasarım serüveninde kısa bir gezintiye ne dersiniz? Bazi_tasarim_ornekleri.ppt

63 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. …………..ATATÜRK

64

65 Çalışmalarınızda başarılar dilerim TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ
Cemil MERCAN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ


"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları