Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"İnsanların hayatına, faaliyetine egemen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""İnsanların hayatına, faaliyetine egemen"— Sunum transkripti:

1 "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen
olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. .“ Atatürk

2 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER ÇALIŞMALARI SUNU ÇALIŞMASI

3 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
7. SINIFLAR YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİNİN DİLİ Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

4 Probleme Dayalı Öğrenmenin Aşamaları
Problemi tanımla. Konu ve kavramları belirle. Çözüm önerilerini geliştir. Uygun çözümü seç. Çözüm önerilerini paylaş, tartış. Çözümünü gerçekleştir.

5 Teknolojinin Dili Çevremizde üretilen ve kullandığımız ürünlerin tasarım ve üretim sürecinde resmin önemi nedir?

6 Teknik Resim veya Yapım Resmi nedir?
Binaların nasıl tasarlandığını ve inşa edildiğini biliyor musunuz? Otomobillerin nasıl tasarlandığını ve üretildiğini biliyor musunuz? Kıyafetlerinizin nasıl tasarlandığını ve üretildiğini biliyor musunuz? Mobilyalarınızın nasıl tasarlandığını ve üretildiğini biliyor musunuz? Öğrenciler ilgili konularda araştırmaya yönlendirilirler.

7 Teknik Resim nedir? Teknik Resmin Tanımı : Teknik Resim ; endüstride makine parçalarının yapımı ve montajı için gerekli olan bütün bilgileri taşıyan , bir ölçek dahilinde ve belirli kurallara uygun olarak kağıt üzerine çizilen resimdir veya üretilmesi istenilen bir parçanın, biçimine, boyutlarına, özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel bir resimdir. Güzel sanatların bir kolu olan resim , serbest elle veya belirli şartlar dahilinde , özel resim araç ve gereçler kullanılarak çizilir. Teknik Resim ise kabul edilen çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen kişiler (Teknik Ressamlar) tarafından çizilir. Teknik Resmin Meslek Resmi İle İlgisi ve Endüstrideki Yeri : Endüstri iş kollarında üretilen her çeşit araç, gereç ve makineler , birden fazla parçanın birleştirilmesiyle oluşur.Her parça, üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır, projelendirilir, teknik resmi çizilir ve daha sonra imalata geçilir. Parçalar kağıt üzerinde söz yerine çizgi, harf, numara ve sembollerle ifade edilir. İşte bir parçanın çizilen Teknik Resim, ilgili meslek dalının özelliklerini taşıyorsa buna Meslek Resmi denir. Elektrik, Elektronik, Tesviye, Motor gibi meslek dallarının kendi Meslek Resimleri olmasına rağmen ,hepsinin temeli Teknik Resim'e dayanır.Ortak anlaşma ve anlatım aracı olan Teknik ve Meslek Resmi sayesinde dünyanın her yerindeki lisanlarını bilmediğimiz insanlarla kolaylıkla anlaşabiliriz.

8 Teknik Resim neden gereklidir?
Küp, silindir gibi bazı geometrik parçaları yazılı veya sözlü olarak anlatıp yaptırabiliriz. Bu tür parçaların dışında kalan diğer parçaların yazılı veya sözlü olarak anlatılması mümkün olmaz. Fotoğraflar ve perspektif resimler ise yapılması istenilen parça hakkında bize genel bilgi verir; fakat kesin ölçüleri, parçanın görünmeyen kısımları, yüzeylerin işleme kaliteleri hak kında bilgi veremez. Birçok araç-gereç gibi elektrikli ve elektronik aygıtlar da birden fazla parçanın birleştirilmesiyle oluşur. Her parça, üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır, projelendirilir, teknik resmi çizilir ve daha sonra üretime geçilir. Parçaların özellikleri kağıt üzerinde çizgi, harf, rakam ve sembollerle ifade edilir. Teknik resmin önemi, üretilmesi istenilen bir parçanın gerekli tüm bilgilerini içermesi ve uluslararası çizgisel bir dil olmasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde teknik resim yeniden üretileceğinde o parçanın teknik resminden yararlanılır. Bu nedenle her teknik eleman, teknik resim kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır.

9 Kısaca Teknik Resim, Bir ürünün düşünce sürecinden itibaren oluşmaya başlar, üretim aşamasında yol gösterici işlevi ile devam eder, çalışmanın tamamlanmasından sonra kontrol ve düzeltme sürecinde yararlanılan, gelecekte ise olası herhangi bir hata veya sorun için gerektiğinde başvurulmak amacıyla ürüne iliştirilen bir iletişim dili, teknoloji dilidir.

10 Örneğin, Bu kıyafetleri tasarlayanlar düşüncelerini, ölçü ve
malzeme özelliklerini vb. çizerek imalat atölyesine göndermeseler, bu kıyafetleri anlatılarak nasıl imal ettirebilirlerdi? Sizin bu konuda başka bir öneriniz var mı?

11 Örneğin, Bu binanın çizimleri, tasarı resimleri önceden
hazırlanmasa, binayı inşa edecek çeşitli mühendisler, teknisyenler, işçiler binayı nasıl inşa edebilirlerdi? İnşaatta olası hata, çizimlerde mi yoksa, inşa edildikten sonra mı farkedilse daha doğru olurdu? Sizin başka bir öneriniz var mı?

12 Örneğin, Bir mutfağa ihtiyacınız olduğunda, yandaki gibi
resimleri çizilmiş seçenekleri mi, yoksa anlatılanları herkesin kendisine göre anlayıp yorumladığı açıklamalarla mı almak istediniz?

13 Örneğin, Sizden imal etmenizi istedikleri bir binayı,
resimde görüldüğü gibi, ölçüleri ile birlikte malzeme özellikler verildiğinde daha doğru şekilde imal edeceğinizi belirtmemize gerek var mı?

14 Örneğin, Elinizdeki bir elektronik cihazınızın bozulduğunu düşünün,
teknik çizimin elinizde olmasından dolayı, hangi özellikte devre elemanının elektronik devrede nasıl yer aldığını inceleyerek tamir etmek daha kolay ve doğru değil midir?

15 Örneğin, Bu çizimlerin, bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak da
çizilebildiğini, olası her türlü sorunların yine bilgisayar tasarım ve simülasyon ortamında test edilerek çözümlendiğini, teknolojinin gelişmesine uygun olarak çizim tekniklerinin de geliştiğini bilmemiz, gerektiğinde yararlanmamızın ne kadar doğru olduğunu biliyor muyuz?

16 Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
Öğrenciler ön tasarımlarını gerçekleştirmeye yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarını dikkate alarak tasarımlarının yapım resimlerini çizerler. Çizilen tasarım önerileri listelenen tasarım özelliklerine uygun olur. Çizim üzerinde tasarımın yapımıyla ilgili tüm ayrıntılar yer alır. Birleştirme yerleri, üst yüzey işlemleri, boyutları, rengi, gereci, yöntem ve teknikleri vb. belirtirler.

17 Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
Öğrenciler ilk düşüncelerine göre tasarımlarının taşıdığı farklılıkları ve neleri değiştirip geliştirdiklerini yapım resminde belirtirler. Çizim üzerinde tasarımın yapımıyla ilgili tüm ayrıntılar yer alır. Birleştirme yerleri, üst yüzey işlemleri, boyutları, rengi, gereci, yöntem ve teknikleri vb. belirtirler. Öğrenciler tasarımlarının çiziminde bilgisayarda çizim amaçlı yazılım programlarından yararlanabilirler.

18 Yapım resimleri konusunda, her öğrencinin tasarımı ve dolayısıyla çizimi
farklılık göstereceğinden, temel bilgi ve yöntemlere göre çizimlerimizi yaparken öğretmenlerimizden yardım alacağız. Bu konudaki çizimlerinizin, bu konunun eğitimini almış teknik ressamların düzeyinde olmasını beklemesek de, yapım resminizi alan bir kişi size soru sormadan tasarımınızı üretebilmesi olarak çizimlerinizi tamamlamalısınız. Örneğin boyutlarını, parçaların birbirleri ilişkilerini ve mesafesini, hangi malzemeden üretileceğini, rengini, kullanılacak hazır parçalarınız varsa neler olduğunu, nasıl ve neresine ekleyeceğinizi, üst yüzeylere uygulanacak zımparalama, boyama vb. teknikleri veya uygulamaları, gerekiyorsa birden fazla görünüş resimleri, ayrıca parçalarının resimlerinin çizilmesi uygulamanızın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Aşağıda örneklerini verdiğimiz çizimleri incelediğimizde, bu konuda hiçbir eğitim almamış olsanız bile, bu konuda kendiniz daha iyi hissedecek, verdiğimiz ilgilerin nasıl çizimde uygulandığını görecek ve çizimlere başlayacaksınız. Öğretmeninizin açıklamaları ile resimleri inceleyelim.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Açıklamaya çalıştığımız teknik çizimlerin, animasyon
yardımıyla daha güzel açıklayan ve anlatan aşağıdaki siteyi incelediğimizde çizimlerinizin ve çizimlerinizin anlamakta güçlük çektiğiniz çeşitli görünüşlerini nasıl ifade edileceğini daha güzel anlamış, Teknik Ressamların, Tasarımcıların, Mühendislik dünyasının kapısını aralamış olacaksınız Sitenin Dersler bölümünde yer alan Teknik Resim başlığın seçiyoruz. Teknik Resim bölümünde yine alt başlıklardan istediklerimizi seçerek izlemeye devam ediyoruz.

29 Taslak tasarım için çizdiğimiz çeşitli taslak önerilerinden tartışarak ve öğretmenin de önerisini dikkate alarak birisini seçiyoruz, yukarıda belirttiğimiz ve daha önce belirlediğimiz tasarım amaç ve özelliklerine göre yapım resmimizi, gerektiğinde öğretmenin de yardımıyla çiziyoruz. Çizimlerimizin amacımızı, düşünce ve tasarımımızı en iyi şekilde yansıtması konusunda kontrol ederiz.

30 Aşağıdaki soruları kendimize soruyoruz.
Bu bilgileri öğrenmeye neden ihtiyacımız vardır? Okulda öğrendiğimiz bilgilerin gerçek hayattaki değeri nedir?

31 Yararlı olabilecek bazı kaynaklar:

32

33 ESKİŞEHİR MEHMET ALİ YASİN İÖO
CEMİL MERCAN ESKİŞEHİR MEHMET ALİ YASİN İÖO HAZİRAN 2009


""İnsanların hayatına, faaliyetine egemen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları