Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVREÇEVRE 1 İSTANBUL’DA HAVA KALİTESİ VE 18 ARALIK DEĞERLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVREÇEVRE 1 İSTANBUL’DA HAVA KALİTESİ VE 18 ARALIK DEĞERLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 ÇEVREÇEVRE 1 İSTANBUL’DA HAVA KALİTESİ VE 18 ARALIK DEĞERLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü

2 ÇEVREÇEVRE 2 İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ İstanbul’un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985’li yıllardan itibaren hava kirliliği yaşanır olmaya başlanmıştır. İstanbul’da hava kirliliği sorunu özellikle 1990 yılından itibaren tehdit edici boyutlara ulaşmış, kirletici konsantrasyonları hava kalitesi standartlarının birkaç kat üzerine çıkmıştır. Hatta o günlerde, gazetelerde hava kirliliği ile ilgili uyarılar yapılmakta, insanlar bazı bölgelerde maske ile dışarı çıkmakta idiler.

3 ÇEVREÇEVRE 3

4 ÇEVREÇEVRE 4 İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü Ölçümleri 1995 yılına kadar İstanbul’da hava kalitesi ölçümleri, yalnızca İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından SO2 ve Partikül madde olarak yapılmaktaydı. Ölçümler manuel olarak yapılmakta ve ölçüm sonuçları 24 saat sonra alınabilmekteydi. Ölçümlerin standardı ve teknik düzeyi kabul edilebilirliğini tartışılır kılıyordu. Çoğu kez Partikül madde ölçümleri de alınamıyor ve doğru okunamıyordu. Bu nedenle modern ve teknolojik seviyeye uygun ölçümlerin yapılması gerekiyordu. Ayrıca CO, NOx, HC ve O3 parametrelerinin ölçümü, ölçümlerin tam otomatik ve sürekli ölçümü önem arz ediyordu.

5 ÇEVREÇEVRE 5 ÖLÇÜM NOKTALARININ SEÇİMİ Seçilen noktanın temsil yeteneği Mevcut İBB Mobil araç ölçümleri İstanbul’un topoğrafik yapısı, İklim koşulları, Endüstri alanlarının konumu, İstanbul yapılarının durumu ve yerleşim, Araç trafiği, Nüfus dağılımı, Doğalgaz dağılımı, Meteorolojik veriler

6 ÇEVREÇEVRE 6 HAVA KİRLETİCİLERİ SO2 NOx CO O3 O3 HC PM Yenibosna X X X Esenler X X X X X Saraçhane X^ X^ X X X X X Alibeyköy X X X X X Beşiktaş X X X X X Sarıyer X X X Üsküdar X X X Kadıköy X X X X X X Ümraniye X X X X X Kartal X X X HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ YERİ VE ÖLÇÜLEN PARAMETRELER

7 ÇEVREÇEVRE 7 İstanbul’da hava kirliliği ölçümleri halen İstanbul’un 10 değişik noktasında modern ölçüm cihazlarıyla gerçekleştirilmekte olup, sistem bilgisayarlar vasıtasıyla merkezden kontrol edilmektedir. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yerleri

8 ÇEVREÇEVRE 8 Ölçülen hava kalitesi ölçüm değerlerimiz her gün www.ibb.gov.tr elektronik posta adresimiz Hava kalitesi linkinde Ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın www.havaizleme.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

9 ÇEVREÇEVRE 9 www.ibb.gov.tr www.ibb.gov.tr Günlük Hava Kalitesi verilerine www.ibb.gov.tr adresindeki hava kalitesi linkinden ulaşabilirsiniz.www.ibb.gov.tr

10 ÇEVREÇEVRE 10 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İZLEME AĞI ONLİNE VERİLERİ

11 ÇEVREÇEVRE 11 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğinin en aza indirilmesi için; Kaliteli yakıt temini, özellikle kömür kalitesinin arttırılması Buna bağlı olarak doğalgazın yaygınlaştırılmasının önünün açılmasıyla, Hava kirliliğinde önemli azalmalar sağlanmış, hava kalitesi yaşanabilir bir seviyeye getirilmiştir. SONUÇ OLARAK; ARTIK İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ DEĞİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜLÜYOR

12 ÇEVREÇEVRE 12 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğinin en aza indirilmesi için; Kaliteli yakıt temini, özellikle kömür kalitesinin arttırılması, buna bağlı olarak doğalgazın yaygınlaştırılmasının önünün açılmasıyla, hava kirliliğinde önemli azalmalar sağlanmış, hava kalitesi yaşanabilir bir seviyeye getirilmiştir.

13 ÇEVREÇEVRE 13 ARTIK İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ DEĞİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜLÜYOR

14 ÇEVREÇEVRE 14 1992–2008 yılları kükürtdioksit değişimi grafiği incelendiğinde; 1995 yılından sonra kömür kalitesinin iyileştirilmesi, doğalgazın yaygınlaşması ve bunun yanında alınan ek tedbirlerle bariz bir azalma görülmektedir. Kükürtdioksit konsantrasyonlarındaki azalma 2003 yılından itibaren daha da aşağıya çekilerek belirli bir seviye yakalanmış olup, Avrupa Birliği Direktiflerinde belirtilen günlük 125 µg/m3 sınır değer hiç aşılmamış, yıllık 20 µg/m3 sınır değerin ise kış sezonlarında dahi altında kalınmıştır.

15 ÇEVREÇEVRE 15 İstanbul genelinde kükürtdioksit değerleri 1997 den bu yana insan sağlığını olumsuz etkileyemeyecek kadar düşük değerlere ulaşmasının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) standartlarını bile geride bırakan temizliğe ulaşıldı. AB nin standart kabul ettiği 125 mikrogram/m3 kükürtdioksit oranına karşılık İstanbul’da son 10 yıldır ölçülen kükürtdioksit oranı bu değeri hiçbir gün dahi aşmamıştır.

16 ÇEVREÇEVRE 16 ARTIK İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ DEĞİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜLÜYOR

17 ÇEVREÇEVRE 17 1995-2008 Yılları Kış Ayları İstanbul Geneli SO 2 Değerleri Sınır Değeri Veren Kuruluş Yıllık Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) WHO (1) 20 EU (3) 20 HKKY (5) 150

18 ÇEVREÇEVRE 18 1997-2008 Yılları Arası İstanbul Geneli Toz(PM10) Değerleri Sınır Değeri Veren Kuruluş Günlük Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) WHO (1) 50 EU (3) 50 HKKY (5) 300 İstanbul geneli toz(pm10) değerleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Amerika Çevre Koruma Ajansında belirtilen 300 ve 150 µg/m 3 sınır değerlerin altında olduğu, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Teşkilatı sınır değerlerine çok yakın olduğu görülmektedir.

19 ÇEVREÇEVRE 19

20 ÇEVREÇEVRE 20 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HAVA KALİTESİ SINIR DEĞERLERİ PM10 : PARTİKÜL MADDE Sınır Değeri Veren Kuruluş Günlük Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) Yıllık Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) WHO (1) 5020 EPA (2) 150- EU (3) 5040 HKKY (5) 300150 SO2 : KÜKÜRTDİOKSİT Sınır Değeri Veren Kuruluş 10 dakikalık Ortalama sın ır değer( mg/m3 ) 1 saatlik Ortalama sınır değer( mg/m3 ) Günlük Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) Yıllık Ortalama Sınır Değer ( mg/m3 ) WHO (1) 500 20- EPA (2) 36580 EU (3) 35012520 HKKY (5) 400150 (1) : - Dünya Sağlık Teşkilatı (2) : - Amerikan Çevre Koruma Ajansı (3) : - Avrupa Birliği (4) : - Belçika, Hollanda, Lüksemburg Standartları (5) : - T.C. Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği

21 ÇEVREÇEVRE 21 Hava Kalitesi İndeksi (HKİ / AQI) Sağlık Seviyesi Partikül Madde  g/m 3 Kükürtdioksit  g/m 3 0 - 50 arasındaİyi 0-540 – 91 51 - 100 arasındaOrta 55-15491– 384 101 - 150 arasındaHassas gruplar için sağlıksız 155-254384-597 151 - 200 arasındaSağlıksız 255-354597-810 201 - 300 arasındaÇok sağlıksız 355-424810-1609 301 - 500 arasındaTehlikeli >424>1609 HAVA KALİTESİ İNDEKSİ İy(1)i: Hava kalitesi indeksi, 0-50 arasında olduğunda, hava kalitesinin sağlık açısından iyi olduğunu göstermektedir. Orta(2): Hava kalitesi indeksi, 51 ile 100 arasında olduğunda ise hava kalitesi kabul edilebilir sınırlar içinde demektir. Hassas Gruplar için Sağlıksız(3): Hava kalitesi indeksi 101-150 arasında olduğunda hassas grup üyelerinin sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri görülür. (Akciğer ve astım hastaları) Sağlıksız(4): Hava kalitesi indeksi 151-200 arasında olduğunda herhangi bir kişide sağlık etkileri görülmeye başlar. Çok Sağlıksız(5): 201-300 arasındaki hava kalitesi indeksi, sağlık açısından alarm işaretini gösterir. Herhangi bir kişide ciddi sağlık etkileri görülebilir. Zararlı(6): Hava kalitesi indeksi, 300’ü aştığı zaman acil sağlık ikazları başlar. Tüm halk olumsuz olarak etkilenir.

22 ÇEVREÇEVRE 22

23 ÇEVREÇEVRE 23

24 ÇEVREÇEVRE 24

25 ÇEVREÇEVRE 25

26 ÇEVREÇEVRE 26

27 ÇEVREÇEVRE 27

28 ÇEVREÇEVRE 28


"ÇEVREÇEVRE 1 İSTANBUL’DA HAVA KALİTESİ VE 18 ARALIK DEĞERLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları