Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİ
Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk arasındaki yaygın adı hava olarak bilinir. 100 km’nin altında moleküler azot ve oksijen hakimdir. Su buharının donmasından sonra hacim olarak azot havanın % 78 ve oksijen % 21’ini teşkil eder. Geri kalan % 1 de esas olarak argon vardır. Buna ilaveten karbondioksit ve az miktarda neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen, metan ve nitro oksit mevcuttur Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Yani hava kirliliği; atmosferin karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürt gibi gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre felaketidir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ÇEVRE MEVZUAATINDA HAVA KİRLİLİĞİ
tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Avrupa Birliğinin direktiflerine paralel olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesininin Korunması Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETMELİĞİN AMACI Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 YÖNETMELİĞİN 8. MADDESİNDE
“Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, insan sağlığının korunması ve ekosistemlerin veya vejetasyonun korunması için temsil teşkil edebilecek örnekleme noktalarının konumlarını belirler. Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, ölçüm istasyonları kurup çalıştırır.” denilmektedir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Hava kirliliğinin doğru bir şekilde ölçülmesi, tüm illerimizde hava kirliliği politikaları oluşturulması ve bu politikalar çerçevesinde illerin hava kalitesinin bir önceki yılın değerlerinden daha iyi durumlara getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından yılları arasında 81 ilde hava kalitesi ölçüm istasyonları kurulmuştur. Böylece Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı oluşturulmuştur. Kurulan hava kirliliği ölçüm istasyonlarının hepsinde Kükürtdioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM10) parametreleri tam otomatik olarak ölçülmektedir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 DÜZCE’NİN DE HAVASI İZLENİYOR
BU DOĞRULTUDA ULUSAL HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI KURULMUŞ VE DÜZCE’DE BU İZLEME AĞINDA 1 İSTASYONLA YERİNİ ALMIŞTIR. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçümler 2007 Yılı öncesi İl Sağlık Müdürlüğüne ait Kültür Mahallesi 1. No’lu Sağlık Ocağı bahçesinde bulunan Sabit İstasyon ile yapılmıştır. 2007 Yılı sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait Sabit Ölçüm İstasyonu faaliyete geçmiştir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Düzce’nin Hava Ölçüm İstasyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü’ne ait fidanlık arazisinde bulunmaktadır. Hava ölçüm istasyonlarında toplanan ölçüm verileri adresinde eşzamanlı olarak yayınlanmaktadır DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI
DOĞAL KAYNAKLAR YAPAY KAYNAKLAR Doğada gerçekleşen bazı doğal olaylar sonucu havayı kirleten maddeler ortaya çıkabilmektedir. Bu yolla ortaya çıkan kirleticiler atmosferde uzun süre kalmazlar, Bu olaylar, Yanardağ faaliyetleri Orman yangınları Çöl tozları Açık arazideki hayvan türlerinin ve bitki örtüsünün bozulması Bu kirlilik daha çok insan faaliyetleri sonucu meydana gelir. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir: Isınma Ulaşım Sanayi DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRICI ETKENLER
1- İlimizin topoğrafik yapısı, 2- Atmosferik şartlar, 3- Meteorolojik parametreler, 4- Sanayi durumu ve 5- Ülkemizin en yoğun trafiğine sahip D-100 ve TEM otoyolunun ovadan geçiyor olması, hava kirliliğini artırıcı bir etken olmaktadır. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 ISINMA KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ
Özellikle, kış aylarında soba ve kaloriferlerde yakıt olarak, odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların soba ve kaloriferlerde yakılmasıyla bacalardan çıkan karbonmonoksit(CO), kükürtdioksit(SO2), azot oksitler(NOx) ve partikül maddeler havayı kirletmektedir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 ULAŞIM KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ
Motorlu taşıtların, özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent merkezlerinde çevreye verdiği zararlar çok daha fazla olmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan kirleticiler: Karbon monoksit(CO), Azot oksitler(NOx), Hidrokarbonlar(HC), Kurşun(Pb). DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ
Kalkınmanın ana sektörlerinden biri olan sanayiler çevre koruma açısından önlemler almadığı ve uygun teknolojiler kullanmadığı takdirde çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran kirlilik sorunu ortaya çıkmakta, giderek kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine neden olmaktadır. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 HAVA KİRLİLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Özellikle şehirlerde ısınma, trafik ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin son yıllarda artmasıyla sağlık problemlerinde de artış görülmektedir. Kirletici Ana Kaynağı Sağlık Etkisi Kükürtdioksit (SO2) Fosil yakıt yanması Solunum yolu hastalıkları Azotoksitler (NOx) Taşıt emisyonları, Yüksek sıcaklıkta yakma prosesleri Göz ve solunum yolu hastalıkları, asit yağmurları Partikül Madde (PM) Sanayi, yakıt yanması, tarım ve ikincil kimyasal reaksiyonlar Kanser, kalp problemleri, solunum yolu hastalıkları, bebek ölüm oranlarında artış Karbonmonoksit (CO) Eksik yanma ürünü, taşıt emisyonları Kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınma kapasitesinde azalma, ölüm Ozon (O3) Trafikten kaynaklanan azot oksitler ve uçucu organik bileşiklerin (VOC) güneş ışığıyla değişimi Solunum sistemi problemleri, göz ve burunda iritasyon, astım, vücut direncinde azalma DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 İSTASYONUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR SO2 VERİLERİ
DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 İSTASYONUNUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR PM10 VERİLERİ
DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN AŞILDIĞI GÜNLER
2012 Yılı içerisinde kirlilik parametrelerinden olan ve ölçüm istasyonunda otomatik ölçümü yapılan PM10 parametresi İlk Seviye Uyarı Eşiği olan 260 µg/m³ Ocak ve Şubat aylarında toplam 7 gün, İkinci Uyarı Eşiği olan 400 µg/m³ Şubat ayında 1 gün aşılmıştır. Kükürdioksit (SO2) parametresinde aşım görülmemiştir. 2012 Yılı içerisinde Yönetmeliğimizde yer alan Partikül Madde (PM10) için sınır değer 140 µg/m³ olarak belirtilmiş olup; bu sınır değer Ocak ayında 5 gün, Şubat ayında 14 gün, Mart ayında 9 gün, Nisan ayında 4 gün Eylül ayında 2 gün, Ekim ayında 1 gün ve Kasım ayında da 1 gün olmak üzere toplam 36 gün aşılmıştır. Kükürdioksit (SO2) parametresinde ise aşım görülmemiştir. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE AZALTMAK İÇİN;
Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için; Yakıt tüketimi azaltılmalı, Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı, Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı, Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli, Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli. DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE AZALTMAK İÇİN;
Temiz yakıt ve hammadde kullanımı, Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması, Tesislerin yakma ünitelerinde kaliteli yakıtların kullanılması, Yeterli yükseklikte bacaların inşası ve bacalarda filtre kullanılması, Arıtma tesislerinin kurulması, Atıkların değerlendirilmesi, düzenli ve sağlıklı boşaltılması, Tesisler mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışına yapılmalı, Personele çevre konusunda eğitimler verilmeli, DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 ULAŞIMDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN
Hava Kirliliğinin Önemli Bir Kısmı Otomobillerden Kaynaklanır. Toplu Taşımayı Tercih Ederek Daha Az Yakıt Kullanılması, Araçların Bakımlarının Zamanında Yapılması, Yürüme Mesafesindeki Yerlere Yürüyerek Ya Da Bisikletle Ulaşımın Tercih Edilmesi, Duraklama Ve Beklemelerde Aracın Çalıştırılmaması, DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN TOPLUM OLARAK
BİZE DÜŞEN GÖREVLER Fosil Yakıt Kullanımından Ziyade Temiz Enerji (Rüzgar, Jeotermal, Güneş Enerjisi) Kullanımına Geçilmesi, Kullanılmayan zamanlarda ışıklar ve elektrikli aletler kapatılarak enerji tasarrufu sağlanması, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Edilmesi, Çevrenin Önemi Ve Korunması İle İlgili Eğitimler Hazırlanarak Kamuoyunun Bilgilendirilmesi, DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Temiz Hava, Sağlıklı ve Kaliteli bir Gelecek
04 ARALIK 2012 DÜZCE'NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

25 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"DÜZCE’DE HAVA KİRLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları