Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1.TAM İSTİSNALAR 2.İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 3.TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER 4.ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1.TAM İSTİSNALAR 2.İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 3.TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER 4.ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ."— Sunum transkripti:

1 KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1.TAM İSTİSNALAR 2.İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 3.TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER 4.ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER 5.FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİNİN İNDİRİLEMEMESİ

2 TAM İSTİSNALAR 1.İHRACAT 2.DENİZ, HAVA, DEMİRYOLU ARAÇLARI 3.LİMAN VE HAVA MEYDANI HİZMETLERİ 4.MADEN VE PETROL ARAMA FAALİYETİ 5.TEŞVİK BELGELİ MAKİNA TEÇHİZAT TESLİMİ 6.LİMAN VE HAVA MEYDANI İNŞASI 7.ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ SİLAH VE YATIRIM HARCAMALARI 8.ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 9.DİPLOMATİK İSTİSNA

3 İHRACAT İSTİSNASI MAL İHRACI İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMDE TECİL-TERKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA TECİL-TERKİN BAVUL TİCARETİ YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI HİZMET İHRACI ROAMİNG HİZMETİ YABANCI TAŞIMACILAR SERGİ-FUAR İSTİSNASI

4 DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıt Araçlarını İşleten veya Kiralayan Mükelleflerin: Bu Araçlar İmali veya İnşası Araç Alımı veya İthali Araçlarının Tadili, Bakımı ve Onarımı Hizmetleri. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

5 LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER Limanlarda ve Hava Meydanlarında: Deniz ve Hava Taşıma Araçlarına, Yüklerine, Yolcularına Verilen Hizmetler İstisna Kapsamındadır. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

6 ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN ARAMA VE İŞLETME FAALİYETLERİ Altın, Gümüş, Platin Madenlerinin: Arama faaliyetinde kullanılan mal ve hizmetlere KDV ödenecek, daha sonra iade edilecek.(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazı alınacak) İşletme ve Zenginleştirme faaliyetinde kullanılan mal ve hizmetlere KDV ödenecek, daha sonra iade edilecek. Rafinaj faaliyetlerinde KDV hesaplanmayacak, yüklenilen vergiler indirim ve iade konusu yapılacak. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

7 PETROL ARAMA FAALİYETLERİ Petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak malların (bina ve tesislerin imal ve inşasında kullanılacak olanlar dahil) yer aldığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan listenin bir örneği satıcılara verilerek KDV uygulanmaması sağlanacak. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

8 TEŞVİK BELGELİ MAKİNE-TEÇHİZAT Makine ve teçhizat niteliğinde olan (araçlar prensip olarak kapsama girmez), KDV mükelleflerince faaliyetlerine ilişkin olarak kullanılmak üzere satın alınan, İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılacak olan Teşvik Belgesinde yazılı mallar KDV’den müstesnadır. Bu şartların gerçekleştiği vergi dairesince tespit edilir ve bir yazı verilir. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

9 LİMAN VE HAVA MEYDANI İNŞASI, YENİLENMESİ, GENİŞLETİLMESİ KDV mükellefi olan ve vergiye tabi işletme olarak kullanılacak olan liman ve hava meydanı inşasını yapanların alımları istisna kapsamındadır. Mobilya, mefruşat, demirbaş, yolcu taşıyan araçlar, otomobil, yakıt, tamir, ısıtma, aydınlatma, büro malzemeleri, gıda ve giyecek istisna kapsamına girmez. Vergi dairesinden yazı alınarak bir örneği satıcılara verilecek. İnşaat taahhüt hizmeti yapanlar KDV uygulamayacak, yüklendiği vergileri indirim ve iade konusu yapacaklardır. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

10 ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ ALIMLARI MSB, Jn. Gn. K., Sahil Güv. K., Sav. San. Müs., MİT, Em. Gn. M., Güm. Muh. Gn. Müd. Silah, harp araçları, mühimmat, teçhizat, sistem, Ar- Ge, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, tamir, bakım. Bu kurumların onayladığı firmaların bu işlerde kullanacağı mal ve hizmetleri alımı. İlgili kurumdan yazı almak koşuluyla vergiden müstesnadır. İstisna Uygulamasında Asgari Limit : 100 YTL.

11 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK Yurt dışından Türkiye’ye, Türkiye’den yurt dışına, Transit olarak Kara, hava, deniz ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı KDV’den istisna. Araç kiralaması istisna değil. Taşımacılık komisyonları da istisna İhraç malı taşıyan kamyon ve TIR’lara, BKK ile belirlenen çıkış kapılarında motorin teslimi.

12 DİPLOMATİK İSTİSNA Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik misyonu ve mensuplarının alımları (Dışişleri Bakanlığından belge alınarak) Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar (Kuruluştan yazı alınarak) Resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerde KDV istisnası uygulanır.

13 -DENİZ, HAVA, DEMİRYOLU ARAÇLARI, - PETROL ARAMA FAALİYETLERİ, - TEŞVİK BELGELİ MAKİNA-TEÇHİZAT, İLE İLGİLİ KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 200 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu (petrol arama hariç) ya da teminat karşılığı yapılır.

14 - LİMAN VE HAVA MEYDANI HİZMETLERİ, - LİMAN VE HAVA MEYDANI İNŞA, YENİLEME, - ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN ARAMA VE İŞLETME, - ULUSAL GÜVENLİKLE İLGİLİ ALIMLAR İLE İLGİLİ KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 4.000 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu ya da teminat karşılığı yapılmaktadır.

15 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 1.000 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu ya da teminat karşılığı yapılmaktadır.

16 DİPLOMATİK İSTİSNA İLE İLGİLİ KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 200 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu (sadece uluslararası anlaşmalardan doğan iadelerde) ya da teminat karşılığı yapılmaktadır.

17 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ AYLIK MAHSUBEN İADE: Kendisinin vergi ve SSK primi borçları ile 1.10.2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına 4.000 YTL’nin altındakiler inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. (Aşan kısım inceleme veya teminatla) İHRAÇ KAYDIYLA SATILAN MALLARDAN DOĞAN İADELER: Miktarına bakılmaksızın incelemesiz, teminatsız mahsup yapılır. YIL İÇİNDE MAHSUBEN İADE EDİLECEK ASGARİ TUTAR: 10.800 YTL

18 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ YILLIK NAKDEN İADE LİMİTİ: 10.800 YTL (Yıl içinde mahsuben iade edilen tutarlardan sonra kalan tutarın 10.800 YTL’yi aşan kısmı takibeden yılın Ocak- Kasım dönemlerinden birinde nakden iade edilecektir. NAKDEN İADE LİMİTLERİ: 4.000 YTL’yi aşmayan tutarlar incelemesiz, teminatsız, aşan tutarlar incelem veya YMM raporu ya da teminat karşılığı yapılacak. YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE EDİLEMEYEN TUTARIN TAKİBEDEN YILDA NAKDEN İADESİ

19 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 4.000 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu ya da teminat karşılığı yapılmaktadır.

20 BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI İNŞASI İLE İLGİLİ KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet aldığı mükelleflerin vergi, SSK primi borçlarına miktarına bakılmaksızın ve inceleme, teminat veya YMM raporu aranılmaksızın mahsup edilir. NAKİT İADE: 4.000 YTL’ye kadar incelemesiz, teminatsız, aşan kısım inceleme veya YMM raporu ya da teminat karşılığı yapılmaktadır. 4585 sayılı Kanun ve 2000/1127 sayılı BKK kapsamında

21 AB PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 1. İSTİSNA KAPSAMINDA İŞLEM YAPAN KDV MÜKELLEFLERİNİN İNDİREMEDİĞİ VERGİNİN İADESİ: İhracat istisnasından doğan iade ve mahsup prosedürü (10 gün içinde) uygulanacaktır. 2. KDV MÜKELLEFİ OLMAYAN AT YÜKLENİCİLERİNE KDV İADESİ: Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru üzerine verilen özelgede tayin edilen vergi dairesince 10 gün içinde iade yapılacaktır.


"KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 1.TAM İSTİSNALAR 2.İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 3.TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER 4.ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları