Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

2 KDV İADESİNDE DETAY HUSUSLAR

3 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KDV İadesi Kontrol Raporu
53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir. Sistem bu bilgileri diğer veriler ile analize tabi tutarak KDV iadesi kontrol raporunu vermektedir. Sistem ilk etapta KDV iade talebinde bulunan mükellef ile 1. ve 2. alt mükellefini sahte belge düzenleme yönünden analiz etmektedir. Bu analiz risk analiz merkezince incelemeye alınan mükellef bilgileri üzerinden yapılmaktadır. KDV iadesi Kontrol Raporu 2. aşamada genel ve özel esas kontrollerini yapmaktadır.

4 Genel Esas Kontrollerinde; Özel Esas Kontrollerinde;
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Genel Esas Kontrollerinde; İade üst sınırı Beyan ve liste bilgileri tutarlılığı Sakıncalı YMM, mükerrer fatura Özel Esas Kontrollerinde; Sahte belge düzenleme Sahte belge kullanma Olumsuz tespitler ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır.

5 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bu sorgulamalar; 2. Alt Mükellefte beyanname vermeme Alt Mükellefte sahte belge düzenleme, kullanma, olumsuz tespitler İade Talep Eden Mükellefte ayrıca mükellefin ortak ve kanuni temsilcileri ile bunların kurmuş olduğu şirketlerde sahte belge düzenleme fiili yönünden yapılmaktadır.

6 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İadesi Kontrol Raporunda iade sürecini en fazla etkileyen ve yavaşlatan tespit, iade talep eden mükellefin 1. Alt firmasının (mal veya hizmet aldığı mükellefin) sahte belge kullanma tespitidir. Bu durumda iade talep eden mükellefin, 1. Alt mükelleften alımı ile ilgili müteselsil sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. (84.no.lu KDV GT) Kontrol raporunda (X) sonuç veren bu durum için ödeme belgesi ibrazı ile müteselsil sorumluluktan kurtulmak mümkündür. Ödeme belgesi ibraz edilemeyecek durumda ve tutar küçük ise, iade sürecini daha da uzatmamak için 1. Alt mükelleften yapılan alıma ait KDV iade tutarından tenzil edilerek iadenin bir an önce gerçekleşmesi sağlanabilir.

7 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ GENEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ GEK 02: Banka/Katılım Bankası Kesin Teminat Mektubu Kontrolü GEK 03: Önceki Dönemden Devreden KDV Kontrolü GEK 05: Tam İstisna Azami İade Edilebilecek Tutar Kontrolü GEK 06: Alt Mükelleflerin Fatura Beyan Tutarlılığı GEK 07: Yüklenilen KDV Listesindeki Faturaların tarih kontrolü GEK 08: Alt Mükelleflerin Faturalarının Belge Basım Bilgileri Kontrolü GEK 09: Yüklenilen KDV Listeleri Karşılaştırılması GEK 10: İndirilecek KDV Listesi ile Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Kontrolü GEK 11: Yüklenilen KDV Listesi ile Beyan Edilen Yüklenilen KDV Kontrolü GEK 12: KDV Beyannamesi ile GÇB Tutar Kontrolü GEK 13: Fiili İhraç Tarihi ile KDV İadesi Talep Edilen Dönemin Kontrolü

8 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ GENEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ GEK 15: GÇB ile GÇB Listesi Tutar Kontrolü GEK 16: GÇB ile Satış Faturaları İçerik Kontrolü GEK 18: KDV İadesi Tasdik Sözleşmesi Kontrolü GEK 19: Tedbirli YMM Kontrolü GEK 20: Tam Tasdik Sözleşmesi Kontrolü GEK 21: Gümrük Giriş Beyannamesi (GGB-İthalat) Kontrolü GEK 22: Tevkif Edilen KDV Tutarının Beyan Edilip Edilmediğinin Kontrolü GEK 23: İndirilecek KDV Listesi Mükerrer Fatura Kontrolü GEK 25: İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi ile KDV Beyannamesindeki İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Hesaplanan KDV Tutarı Kontrolü GEK 26: İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesindeki GÇB/İhracatçı Firma Uyumu ve İhracatın 3 Ay İçinde Gerçekleşme Kontrolü GEK 27: İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Satış Faturalarının Tarih Kontrolü GEK 28: İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatçı Firma Listelerinde Yer Alıp Almadığının Kontrolü

9 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ ÖZEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ 0EK 01 İade Talep Eden Mükellefin SMİYB Düzeleme Raporu Kontrolü 0EK 02 İade Talep Eden Mükellefin SMİYB Kullanma Raporu Kontrolü 0EK 03 Mükellef Şirketin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 04 Mükellef Şirketin Ortağı Olan Şirketin Ortakları ve/veya Kanuni Temsilcilerinin Ortak Olduğu Şirketler SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 05 Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 06 Mükellef Şahsın Ortak ve/veya Kanuni Temsilci Olduğu Şirketler SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 07 Mükellef Şahsın Ortak ve/veya Kanuni Temsilci Olduğu Şirket/Şirketlerin Ortakları ve Kanuni Temsilcileri SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 08 İade Talep Eden Mükellefin Olumsuz Tespit Kontrolü

10 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KDV İADESİ RİSK ANALİZ KONTROL SEGMENTLERİ ÖZEL ESAS KONTROL SEGMENTLERİ 0EK 09 İade Talep Eden Mükellefin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü 0EK 10 İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz Kontrolü 0EK 11 Birinci Alt Mükelleflerin SMİYB Düzenleme Raporu Kontrolü 0EK 12 Birinci Alt Mükelleflerin SMİYB Kullanma Raporu Kontrolü 0EK 13 Birinci Alt Mükelleflerin Olumsuz Tespit Kontrolü 0EK 14 Birinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü 0EK 15 İkinci Alt Mükelleflerin Verilmeyen KDV Beyannamesi Kontrolü

11 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi Tekniği Raporları
Sahte belge düzenleme fiilini tespit eden vergi tekniği raporlarına göre mükellefler; sahte belge düzenleme tespiti, sahte belge düzenleme Vergi İnceleme Raporu şeklinde özel esasa alınmaktadır. SAHTE BELGE: VUK 359/b. maddesinde “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır

12 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergi Tekniği Raporları; Kuruluşundan itibaren hiçbir ticari faaliyeti olmaksızın komisyon karşılığında fatura düzenlemek üzere kurulan mükellefler, Belirli bir tarihe kadar ticari faaliyeti olup, Örneğin hisse devrinden sonra hiçbir ticari faaliyeti olmadan komisyon karşılığı fatura düzenleyen mükellefler, Ticari faaliyeti devam etmekle birlikte bazı faturalarının sahte olduğu tespit edilen mükellefler hakkında düzenlenmektedir.

13 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bu nedenle birinci açıklama hariç diğer kapsamdaki Vergi Tekniği Raporuna göre “kullanıcı” (SMİYB) konumunda olan mükelleflerin 84 no.lu KDV Tebliği gereğince “sahte belge düzenleyen mükelleften mal veya hizmet satın alanlar” olarak genel esasa dönmeleri mümkündür.

14 Sisteme Sahte Fatura Kullanma VİR Giriş Çıkışları
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sisteme Sahte Fatura Kullanma VİR Giriş Çıkışları Vergi İnceleme elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporunda “sahte belge kullanma” tespitinden sonra düzenlenen EK-1 tablosuna istinaden sahte belge kullanan mükellef özel esasa alınmaktadır.

15 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Olumsuz Rapor Tanımına
Göre Özel Esasa Alınma Sahte belge kullanma tespitini içeren raporun 84 no.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen “olumsuz rapor” tanımına girmesi durumunda ilgili mükellefin özel esasa alınması Sahte belge nedeni ile reddedilen KDV tutarı, ilgili dönem toplam indirimlerin % 5’ini aşmıyorsa, (rapor olumsuz rapor sayılmayacağından) özel esas girişinin yapılmaması Daha önce bu şekilde sisteme alınan mükelleflerin özel esastan çıkarılması gerekmektedir.

16 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yapılan incelemede mükellefin sahte belge kullandığı tespit edilse bile, sahte belge KDV içermeyen bir fatura ise (işlem KDV’den istisna olması nedeniyle, örneğin hurda alımı gibi) incelenen mükellefin sahte belge kullanma VİR olarak sisteme alınmaması gerekmektedir. KDV’siz faturalara istinaden sistemde “sahte fatura kullanma VİR” girişi yapılan mükelleflerin özel esaslardan çıkarılması gerekmektedir. Olumsuz tespit girişi ile olumsuz rapor girişi farklı olup, sahte belge kullanma olumsuz tespit girişinde tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

17 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1 KDV iadesi Kontrol Raporu gerçek durumu yansıtmalıdır. Mükellef teminat ile iade talep ediyorsa “Teminat karşılığı iade”, YMM tasdik raporu ile iade talep ediyorsa “YMM KDV iadesi tasdik raporuna göre iade” ibaresi kontrol raporunda bulunmalıdır. 2 KDV iadesi kontrol raporunda olumsuz segmentlere verilen izahlar yeterli, doğru ve mevzuata uygun olmalıdır. Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için ödeme belgesi ibraz edildiğinde, ödeme belgesi 84 no.lu Tebliğ hükümlerine uygun olmalı, satıcının vergi numarası mutlaka ödeme belgesinde bulunmalıdır.

18 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İndirilecek ve yüklenilen KDV listesinde, her satırda yer alan KDV bilgisi için fatura detayı (fatura tarih ve no, fatura tutarı, malın cinsi, miktarı, ilgili mükellef adı soyadı, unvanı, vergi no. gibi) yer almalıdır. 3 GİDER veya ATİK açıklaması ile belge detayı yer almadan liste düzenlendiğinde, sistem ilgili belgeleri kontrol edemediğinden bu gibi listeler yenilenmelidir. İthalat ile ilgili girişlerde listelerde gümrük beyanı numarası yer almalıdır. İndirilecek KDV listesinde bulunan faturalar mükellefin işi ile ilgili ve iş hacmine uygun faturalar olmalıdır. Aksi halde kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindeki ödemelerin KDV indiriminin de kabulü mümkün değildir. (KDV Kanunu mad.30/d) 4

19 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yüklenilen KDV listesinde bulunan ATİK KDV’nin, istisna kapsamındaki teslimle ilgili olması gerekir. 5 Örneğin ihracat istisnası nedeni ile KDV iade talebinde, ticari araç alımına ait KDV iadeye konu edildiğinde, ihracat işinde fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Aksi halde yüklenilen listesinden araca ait KDV’nin çıkarılması gerekmektedir.

20 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yüklenilen KDV listesindeki belgeler o dönemde istisna kapsamında teslimin bünyesine giren harcamalardan oluşmalıdır. 6 Yapılmakta olan inşaatlar ile ilgili harcamalar, gerek indirimli oranda, gerekse istisna kapsamında teslimden kaynaklanan iade talebinde, yüklenilen KDV listesine alınarak KDV iadesine konu edilemez. Uluslararası taşımacılıkta araç alımına ait faturaların, aracın fiilen kullanıldığı dönemde KDV iadesine konu edilmesi gerekmektedir.

21 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yüklenilen KDV listesi ile satış faturası listesi miktar olarak uyumlu olmalıdır. 7 İhracatçı imalatçı ise, ihraç edilen ürünün imalatında kullanılabilecek miktarda alıma ait KDV yüklenilen listesine alınmalıdır. İhracatçı tedarikçi ise, yüklenilen KDV listesindeki mal miktarı ile satış faturaları listesindeki mal miktarı uyumlu olmalıdır.

22 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8 İadesi istenen KDV önceki dönemlerde indirime konu edilmiş olmamalıdır. ÖRNEK 2011/4. dönem ihracat istisnasından kaynaklanan iade talebinde KDV beyan bilgileri: Toplam hesaplanan KDV : TL Önceki dönemden devreden KDV : TL Bu döneme ait indirilecek KDV : TL İndirimler toplamı : TL İhracat istisnası tutarı : TL Yüklenilen KDV : TL İadesi gereken KDV : TL Sonraki döneme devreden KDV : TL

23 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef TL KDV tutarlı yüklenilen KDV listesi sunmuş ve yüklenilen KDV’nin dönemlere göre dağılımı aşağıdaki gibi olsun. 2010/12: TL 2011/1 : TL 2011/2 : TL 2011/3 : TL Mükellef 2010/12. dönemde ödenecek KDV beyan etmiştir. Diğer dönemler sonraki döneme devreden KDV tutarları aşağıdaki gibidir: 2011/1 : TL 2011/2 : TL 2011/3 : TL

24 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇÖZÜM Bu durumda, yüklenilen KDV listesinden 2010/12. aya ait faturaların çıkarılarak liste tutarının TL azaltılması gerekmektedir. 2011/1 ve 2011/2. aylarda da ödeme çıkmış olsaydı bu dönemlere ait faturaların da yüklenilen listesinden çıkarılması gerekecekti.

25 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YMM KDV iadesi tasdik raporları 3568 sayılı Kanun tebliğlerine göre düzenlenmiş olmalı, güncel verileri içermeli ve zorunlu ekleri taşımalıdır. 9 İhracatçı, imalatçı ise; Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu bilgileri güncel olarak rapora alınmalı ve her yılın iade alınan ilk dönemine ek yapılmalıdır. İhraç edilen ürün ile ilgili üretim analizi yapılmalıdır. İmalata giren hammadde ile yüklenilen KDV listesindeki tutarlar uyumlu olmalıdır. İhraç edilen ürünün bir kısmı mamul halde alınıyorsa, karşıt inceleme limiti tutarının üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına (orijine) kadar karşıt inceleme yapılmalıdır. (3568 sayılı Kanun G.T. 20/5)

26 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhracatçı, tedarikçi ise; karşıt inceleme limitinin üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına inilmelidir. Raporda imalatçılık vasıflarından bahsedilmeli, karşıt inceleme tutanakları 3568 sayılı Kanunun 27 ve 29. maddelerinde öngörülen bilgileri taşımalı, imalatçılarda sanayi odası kaydı tutanakta yer almalıdır. YMM KDV iadesi tasdik raporlarında, bu döneme ait indirilecek KDV tutarının % 80’ini kapsayacak şekilde karşıt inceleme yapılmalı, bu oranı sağlayacak karşıt inceleme tutanağı rapora ek yapılmalıdır.Tutanak sayısının çok olması durumunda en yüksek tutarı içeren 10 tutanağın rapora eklenmesi yeterlidir. Rapor ekleri bu açıdan kontrol edilmelidir.

27 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhraç kayıtlı satışta, ihraç kayıtlı satılan ürün, firmanın kendi imalatı olmalıdır. 10 Kapasite raporuna göre üretilebilecek ürünler ile ihraç kaydı ile satılan (veya ihraç edilen) ürünler cins ve miktar olarak uyuşmalıdır. 11

28 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12 İndirimli oranda KDV iadesinde; 150 m² altı konut teslimlerinde dosyada inşaatlara ait ruhsat mutlaka bulunmalıdır.

29 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖRNEK A şirketi kendine ait arsa üzerine 15 daireli konut yaparak tamamını 2010/12. Dönemde satmıştır. Bu satıştan kaynaklanan 2011/3. dönem KDV iade dosyasının incelenmesinde ruhsat bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür. adet Ortak alan 200 Bağımsız daire 2.850 15 İşyeri 2 Toplam 3250 Daire başına brüt m² : 2850/15 =190 m² Tebliğe göre net alan hesaplandığında 150 m²’nin altına iner mi?

30 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire satış bedelleri gerçeğe uygun olmalıdır. 13 İndirimli oranda teslim ile genel oranda teslimin bir arada olması durumu: 14 İndirimli oranda teslim ile genel oranda teslim veya istisna kapsamında işlem yapılması durumunda, bu döneme ait indirimlerden genel oranda teslime, istisna kapsamında satışa ve dönem sonu stokuna pay verilerek yüklenilen KDV listesi oluşturulmalıdır.

31 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İndirimli oranda konut tesliminde bitmeyen inşaatlara ve stokta kalan satılmayan inşaatlara bu döneme ait indirimden pay verilmelidir. 15

32 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Araca Ait ATİK KDV’den Aracın Uluslararası Taşımacılığa Katkısı İle Orantılı Olarak Yüklenilen KDV’ye Pay Verilmelidir. 16 ÖRNEK A Ltd. Şti.’nin 2011/5. Dönem Uluslararası taşımacılık hâsılatından kaynaklanan KDV Kanunu 14. Maddesi gereği iade talebi bulunmakta olup KDV beyan özeti aşağıdaki gibidir. Teslim Bedeli TL Uluslararası Taşımacılık İstisnası KDV Matrahı 0 TL Önceki Dönemden evreden KDV TL Bu Döneme Ait İndirilecek KDV TL Toplam Vergi İndirimi TL İadesi Gereken KDV TL Sonraki Döneme Devreden KDV 5.000 TL

33 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef tarihinde TL tutarında KDV ödeyerek çekici ve römork almıştır yılı 5. Ayda araç 1 defa yurtdışına çıkmış ve satış hâsılatı için tarihinde TL bedelinde (KDV’siz) fatura düzenlenmiştir. 2011/5. Dönem yüklenilen KDV listesine araç alımına ait KDV’nin tamamı ( TL) alınmıştır.

34 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇÖZÜM Uluslararası taşımacılık hasılatı içinde yüklenime konu edilen ATİK KDV ile ilgili hasılatın payı: 10.000/ = % 4 ATİK KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay: x %4 = TL

35 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Söz konusu araç ile 2011/5. Dönem uluslararası taşımacılık hâsılatı aynı olmak kaydıyla, bu dönem toplam uluslararası taşımacılık hâsılatının TL olması durumunda; Hâsılat içindeki payı / = % 10 ATİK KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay: x %10 = (hâsılat payına göre) Üst sınır x %18 = TL ATİK ile ilgili yüklenilen KDV’ye en fazla TL pay verilebilir.

36 DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ


"DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları