Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

türkçe performans ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "türkçe performans ödevi"— Sunum transkripti:

1 türkçe performans ödevi
sözcükte anlam

2 1-) Soru Aşağıdakilerin hangi sinde altı çizili ifade gerçeği söylemek gerekirse anlamında kullanılmıştır A-) Açık kapının önünde birkaç dakika konuştuk B-) Ona açıktan açığa çıkışmaya cesaret edemiyordu C-) Açıkçası havuzda yüzmekten pek hoşlanmıyorum D-) Bu iki örnek açık seçik haklılığımızı ispatlıyor

3 Cevap- Çözüm A-) seçeneğinde açık kelimesi açılmış kapalı olmayan anlamında B-) seçeneğindeki açıktan açığa sözü belirgin olarak göz göre göre anlamında C-) seçeneğindeki açıkçası kelimesi gerçeği söylemek gerekirse anlamında D-)seçeneğindeki açık seçik sözü çok açık çok belirgin anlamında kullanılmıştır Cevap:C

4 2-) Soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurutmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A-) Bu yaz bolca sebze kuruttuk B-) Güneş karları erittiği gibi yerleri de kuruttu C-) Belediye çevresindeki bataklığı kuruttu D-) Ne uğursuz adam gittiği yeri kuruttu

5 CEVAP-ÇÖZÜM CEVAP:D NEDEN:Kurutmak sözcüğü b seçeneğinde gerçek A B seçeneklerinde ise yan anlamıyla kullanılmıştır D seçeneğinde uğursuzluk getirmek yok etmek anlamında mecaz anlamıyla kullanılmıştır

6 3-) Soru Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yakın anlamlılık söz konusudur? A-)yalan-yanlış B-)Fakir -yoksul C-)Geniş-bol D-)Hasım-düşman

7 Cevap-çözüm Cevap:A Neden: B C ve D seçeneklerindeki sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi A seçeneğindeki sözcükler arasında ise yakın anlamlılık ilişkisi vardır

8 4-)soru Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş)bir kelimedir
A-)ben B-)bir C-)beş D-)bal

9 Cevap-çözüm Cevap:A NEDEN:Bir beş ve bal sözcükleri tek bir anlamı karşılamaktadır ben sözcüğü ise 3 varlığı anlatmaktadır

10 5-)soru Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır A-) Bu işin doğrusunu birde sen anlat B-)Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı C-)İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi D-)İki yanlış bir doğru eder mi

11 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:c Neden:doğru sözcüğü A-B ve D seçeneklerinde herhangi bir bilim yada sanat dalıyla ilgili değildir C seçeneğindeki doğru sözcüğü matematik bilimi ile ilgilidir

12 6-)soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sözcüğü bağışlaması hoşgörüsü olmayan anlamında kullanılmıştır A-)bu sözlerim üzerine bana sert sert baktı B-)sert adımlarla masaya yaklaştı C-)sert cevaplarıyla arkadaşlarını kendinden soğuttu D-)onu inatçı ve sert olduğu için sevemedim

13 Cevap çözüm Cevap:D Neden:Sert sözcüğü a da öfkeli b de kuvvetli c de gönül kırıcı anlamında kullanılmıştır d de ise bağışlaması ve hoş görüsü olmayan anlamında kullanılmıştır

14 7-)soru Aşağıdakilerin hangisinde terim olan bir sözcük kullanılmıştır
A-)dilim döndüğünce bir şeyler anlattım B-)akşamları erken yatarım C-)saat farkı boylamlara göre hesaplanır D-)Kafamızda olumsuz düşüncelere yer yok

15 Cevap-çözüm cevap:C Neden:bilim spor yada meslek dalına ait anlamlara sözcüklerin terim anlamı denir buna göre C de boylam sözcüğü Coğrafya alanına ait bir terimdir A B ve D şıklarında ise terim anlamlı sözcük yoktur

16 8-)soru Ak ile beyaz sözcüğü arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur A-)küsmek-gücenmek B-)yanıt-cevap C-)ev-konut D-)ad-isim

17 Cevap-çözüm Ak ve beyaz sözcüklerinin yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir seçenekleri incelediğimizde B C ve D seçeneklerinde verilen sözcükler eş anlamlıdır fakat A seçeneğinde küsmek ve gücenmek sözcükleri eş anlamlı sözcükler değil yakın anlamlı sözcüklerdir

18 9-)soru Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin arasında karşıt anlamlılık ilişkisi vardır A-)güzel-çirkin B-)mutlu-mutsuz C-)gül-gülme D-)yaz-yazma

19 Cevap-çözüm Cevap:A Neden: B C ve D de verilen sözcükler birbirinin olumsuzudur A da güzel ve çirkin sözcükleri arasında ise karşıtlık ilişkisi söz konusudur

20 10-)soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir sıralama yapılmıştır A-) seki günler sevdiklerimle dolu B-)bu projeye doğaya insanlığa ve yurdumuza hizmet edecek B-)güneş getir bir bayram sabahını D-)kedileri köpekleri ve diğer hayvanları hayvanat bahçesinde görebilirsin

21 Cevap-çözüm Cevap:B NEDEN:A da ve C de herhangi bir sıralama yapılmıştır D de ise kedi köpek ve diğer hayvanlar diyerek özelden genele bir sıralama yapılmıştır B de verilen doğa insanlık ve yurt genelden özele doğru yapılmıştır

22 11-)SORU Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir? A)Doktora boş gözlerle bakıyordu. B) Ayşe’nin uykusu kaçtı. C) Kanadı kırık bir martı gördüm. D) Bu şarkıya bayılıyorum.

23 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:C Neden:A B ve D deki altı çizili sözcükler mecaz anlamıyla kullanılmıştır ama C deki kanadı kırık ise gerçek anlamıyla kullanılmıştır

24 12-)soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? A) Çok para kazanınca burnu büyüdü. B) Berke tatilde burnumdan getirdi. C) Babam burnundan ameliyat oldu. D) Eve geç geldiğimde annem burnundan soluyordu

25 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:C Neden: A B ve D deki burun kelimeleri mecaz anlamda kullanılmıştır ama C deki burun kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

26 13-)soru Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur? A-) Bu konuyu bir daha açmayacağım. B-) Sıcak çorbayı içince rahatladım. C-) Yakında savaş patlayacak. D-) Adamı hırsız olarak damgaladılar.

27 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:B Neden: B C ve D deki cümlelerde mecaz bir anlatım vardır ama B de mecaz bir anlatım yoktur

28 14-)soru Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlatım kullanılmamıştır? A) Eve geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu. B) Dün kaybettiği saatini kütüphanede bulmuş. C) Biraz sonra toprak bir yola girdik. D) Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyorlardı.

29 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:A NEDEN: B C ve D de ki cümlelerde gerçek bir anlatım yoktur ama A da vardır

30 15-)soru Derin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Akdeniz kıyıları derin değildir. B) Öğle saatlerinde derin bir uykuya daldı. C) Derin vadiler keşfedilmeyi bekliyor. D) Çorba koymak için derin bir tabak aldık.

31 CEVAP-ÇÖZÜM Cevap:B Neden: A C ve D de ki cümlelerde gerçek anlamda kullanılmıştır ama B de mecaz anlamda kullanılmıştır


"türkçe performans ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları