Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A) şair , şiirde sevgiyi güzel tasvir etmiş .

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A) şair , şiirde sevgiyi güzel tasvir etmiş ."— Sunum transkripti:

1 1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır ?
A) şair , şiirde sevgiyi güzel tasvir etmiş . B) kaybettiği kitabı çekmecede buldu . C)sakin denizde herkes kaptan kesilir . D) insan her gün yeni şeyler öğreniyor .

2 Cevap : C

3 2. Kapının önünde eski bir sandalyede oturan , beyaz saçlı bir ihtiyar vardı .
yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur ? A) yeni B) yok C) genç D) pencere

4 Cevap: D

5 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur? A) Suratını bir karış asmıştı. B) Boş yere yalan atıyordu. C) Sıcak bir gülümsemeyle karşıladı bizi. D) Bilgisi olmadığı yerde susuyordu.

6 Cevap:d

7 4. Aşağıda verilen deyim ve açıklamasından hangisi yanlıştır
4. Aşağıda verilen deyim ve açıklamasından hangisi yanlıştır? A) Gözleri kamaşmak-Hayran olmak B) Bitap düşmek-Yorulmak C) Yüz akıyla çıkmak-İşte fazla başarılı olamamak D) Alnı açık olmak-Verilemeyecek hesabı olmamak

8 Cevap : C

9 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çevresi
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çevresi*ne yararlı olamama" anlamında bir atasözü vardır? A) Besle kargayı oysun gözünü. B) Mum dibine ışık vermez. C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. D) Bugünün işini yarına bırakma

10 Cevap : b

11 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime yoktur
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime yoktur? A) Rahat tavırlarıyla çevresine güven veriyordu. B) Komedi en çok sevdiğim tiyatro türüdür. C) Notaları bilen çok rahat müzik aleti çalar. D) Şiire gönül verenleri bir araya topladı.

12 Cevap : d

13 7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin anlamdaşı yoktur? A) Çevremizdeki yoksul insanlara yardım etmeliyiz. B) Hiçbir gerçek, sonsuza kadar gizli kalamaz. C) Bakışlarıyla etrafı süzüyordu . D) Kendisinin birden değiştiğini söylüyordu.

14 Cevap :d

15 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Köyde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyordu. B) Eserlerinde eski ile yeniyi iç içe yaşatıyor*du. C) Arkadaşlarına için için dert yanıyordu. D) Düşüncelerimi size söyleyip söylemediğini bilmiyorum.

16 Cevap :b

17 9. I. Bütün hayalleri suya düştü. II
9. I. Bütün hayalleri suya düştü. II. Koşarken ayağı taşa takılınca yere düştü. III. Bu hafta domates fiyatları düştü. IV. Yıllardır aradığı kitabın peşine düştü. "Düşmek" kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A) I B) I C) III D) IV

18 Cevap :d

19 10. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır
10. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) Uzak-Yakın B) İnce-Kalın C) Yalan-Yanlış D) Alt-Üst

20 Cevap :c

21 11. "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanıl*mıştır? A) Kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm. B) Köy kahvesi sabaha kadar açıktı. C) Çevresindekilere açık sözler sarf ediyordu. D) Burada marketler gece açılmaz.

22 Cevap :c

23 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur? A) Balıkçı derya kuzusu bunlar diyordu. B) Çevremizi temiz tutmak insanlık görevidir. C) Sarı kanaryalar şampiyonluğa hazırlanıyor. D) Sihirli kutu daha çok çocuklara hitap ediyor.

24 Cevap :b

25 13. "Söylediği son sözlerle ortam bir anda buz kesti
13. "Söylediği son sözlerle ortam bir anda buz kesti." cümlesindeki hangi kelime mecaz an*lamda kullanılmıştır? A) Sözler B) Kesti C)An D)Ortam

26 Cevap :b

27 14. Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi yoktur
14. Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi yoktur? A)Sel B)Yüz C)Sağ D)Din

28 Cevap :a

29 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? A) Evin küçük çocuğu el üstünde tutuluyordu. B) Kimseye avuç açmayacağım diyordu. C) Sevgi umutsuzlukla birlikte yok oldu. D) Tepesi attığında kimse yanına yaklaşamıyordu.

30 Cevap :c

31 16 aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı sözcüklerden oluşmamıştır ?
A)kar - zarar B)bol – kıt C) çirin - kötü D) gece - gündüz

32 Cevap :c

33 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır ?
A) sene – yıl B)kent – şehir C) his – duygu D) araç – otobüs

34 Cevap : d

35 18 Aşağıdakilerden hangisinde kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır ?
A) İleri – geri B) gece – gündüz C)Eş – dost D) kolay – zor

36 Cevap :c

37 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim an
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim an*lamlı bir kelime kullanılmıştır? A) Deyimlerin anlamlarını bulmayı çok seviyorum. B) Taş duvarlarla çevrili bir bahçemiz vardı. C) Unutulmuş bir adamdı o. D) Gecenin soğuğu beni üşütüyordu.

38 Cevap :a

39 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Başarılı ve başarısız birçok insan tanıyorum. B) Güldürmedi bir kez beni gülüm. C) Arkadaşlarını iyi seçerdi her zaman D) Onunla sıcak bir günde tanıştık Cevap Anahtarı

40 Cevap :b

41 21. I. Ayağını yorganına göre uzat. II. Ne ekersen onu biçersin. III
21. I. Ayağını yorganına göre uzat. II. Ne ekersen onu biçersin. III. Tek taş duvar olmaz. IV. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı an*lamdadır? A) I ve III B) I ve IV C) III ve IV D) I ve II

42 Cevap :c

43 22. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır? A) Yorgun      B) Dargın      C) Küskün      D) Kırgın

44 Cevap :a

45 23 aşağıdaki ikilemelerden hangisi işitme duyumuzla ilgili değildir ?
A)fokur fokur B)Fısır fısır C)Pırıl pırıl D)Şırıl şırıl

46 Cevap :c

47 24. Müzik dinlemeyi seviyorum
Altı çizili kavramı hangi duyumuzla algılarız ? A) görme B) işitme C) dokunma D) koklama

48 Cevap :b

49 25 . ‘ gider – masraf ’ sözcükleri arasındaki ilişkinin benzeri ‘kuvvet ’ sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A) güç B) sağlam C) zor D) zahmetli

50 Cevap :a

51 26 aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur ?
A)Tasa B) şahıs C) Öğüt D) yara

52 Cevap : d

53 27 aşağıdaki cümlelerden anlamca en geniş kapsamalı olanı hangisidir ?
Hayvan B) tavşan Varlık D) canlı

54 Cevap :c

55 28 aşağıdakilerden hangisinin sesteşi yoktur ?
A)Kara B) uç C) Geç D) Bir

56 Cevap : d

57 29 aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur ?
Var B)Kaş C) El D) Yıl

58 Cevap :b

59 30 aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur ?
A) saz B)Yat C) kar D)Kış

60 Cevap : d


"A) şair , şiirde sevgiyi güzel tasvir etmiş ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları