Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Yönetim (ve) Sistemlerine Giriş Rock P.V. Klaar Rock P.V. Klaar Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı Sertifikalı Kamu Kontrolörü Sertifikalı Kamu Kontrolörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Yönetim (ve) Sistemlerine Giriş Rock P.V. Klaar Rock P.V. Klaar Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı Sertifikalı Kamu Kontrolörü Sertifikalı Kamu Kontrolörü."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Yönetim (ve) Sistemlerine Giriş Rock P.V. Klaar Rock P.V. Klaar Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı Sertifikalı Kamu Kontrolörü Sertifikalı Kamu Kontrolörü

2 Konular I.Hollanda Hükümetinde performans yönetimi II.Hangi bilginin gerekli olduğu nasıl belirleniyor III. Bilgi teknolojisinden nasıl yararlanılıyor

3 Hollanda Hükümetinde performans I. Hollanda Hükümetinde performans yönetimi yönetimi a.Politika ve uygulama organlarının ayrılması b.Ajanslardaki(uygulayıcı kurum) yönetişim modeli c.VBTB (Performans esaslı bütçeleme) – Politika bütçelemesinden politika hesap verilebilirliğine d.Tahakkuk esaslı muhasebe

4 I.a/d. Politika ve uygulama organlarının ayrılması 90’lardan buyana uygulamanın, politikaları belirleyici dairelerden ayrı yürütülmesi süreci söz konusudur. Bugün memurların %80’i uygulama birimlerinde çalışmaktadır. Hükümet politikalarının uygulanması uygulayıcı kurumlar ve Bağımsız İdari Organlar (BİO) gibi uygulama organlarında gerçekleştirilmektedir. Kurumlar YBS sürecinin (politikaların sonuçlarının ölçüldüğü yer) sonunda yer almaktadır

5 Bir işletme olarak hükümet? özel şirket kamu kurumları kurumları Yüklenici Yüklenici pazar ya da politikadan sorumlu diğer işletmeler genel müdür (ücretler) İşletme sahibi İşletme sahibi ortaklar müsteşar Denetçi Denetçi denetim kurulu Maliyeden sorumlu müdür I.b/d. Ajanslar ve BİO’larda yönetişim modeli Uygulayıcı Uygulayıcı işletme kurum/IAB

6 Bir işletme olarak hükümet? Bir işletme olarak hükümet? özel kamu işletmeler kurumları amaç yatırım getirisi topluma hizmet etmek belge yıllık hesap planlama yön veren piyasa siyasetçiler ve vatandaşlar Politika ve uygulama yönetimi ağırlıklarının düzenlenmesi ile birleştirilen maliyet farkındalığı Hollanda toplumu açısından ortaya çıkacak sonuçlar ve etkiler dikkate alınarak politika ve uygulama arasındaki ilişkinin profesyonelleştirilmesi. Paylaşılan değerler: I.b/d. Ajanslar ve BİO’larda yönetişim modeli

7 Bilgi piramidi Ajansın bölge ofisleri Ajans İşletme sahibi yükleniciler Detaylı bilgi düzeyi Muhasebe Yönlendirme 2. meclis Toplum: Müşteri/ Hedef gruplar Bakan Siyaset Medya

8 Halen birçok farklı biçimi vardır Bakan GS GM Md DdDd d4 kurul d1 d2 d3 d5 1) 2) 3) 4) 5) I.b/d. Ajanslarda yönetişim modeli 5) 2) 3)

9 II. Hangi bilginin gerekli olduğunun belirlenmesi a.Sonuçlar dikkate alınarak gerçekleştirilen performans yönetimi b.Amaçlar dikkate alınarak gerçekleştirilen performans yönetimi c.Farklı görevler için farklı bilgiler d.Farklı kullanıcılar için farklı bilgiler e.Dr. Kaplan Balanced Scorecard’a (bir yönetim sistemi) yansıtılan performans yönetimi f.Tabloların kullanımı g.Performans göstergelerine duyulan gereklilik

10 Uygulama Planlama Sonuç Topluma etkileri Çıktı Ürün, hizmet ve sonuçlar Araçlar Faaliyetler ve süreçler Girdi İnsan ve araç kullanımı Etkililik Kurum işleri doğru mu yapıyor? Etkinlik Kurum işleri doğru mu yapıyor? Etkinlik ve etkililik II.a/g Sonuçlar dikkate alınarak gerçekleştirilen performans yönetimi

11 II. b/g Amaçlar dikkate alınarak gerçekleştirilen performans yönetimi Sonuca giden yolda farklı aşamalar Sonuca yönelme aşaması Araçların profesyonelce kullanımı aşaması Süreç odaklı Sonuç odaklı Girdi odaklı Çıktı odaklı Etki odaklı Yönetim girdi kullanımına odaklanır (bütçe giderleri) Yönetim sonuç elde etmeye odaklanır (toplum üzerindeki etkileri) Yönetim çıktı elde etmeye odaklanır (ürün ya da hizmet) Yönetim süreci en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanır(uygulamalar) Yönetim toplumdaki değişimlera uyum sağlamaya odaklanır Aşamalar araçların incelenmesi ile belirlenir (unsurlar ve yaklaşım).

12 II.c/g Farklı görevler için farklı bilgiler 5 farklı görevin ayrımı 1. Menkul ve veri setlerinin idaresi 2. Yetki verilmesi 3. Teftiş ya da kontrolün devam ettirilmesi 4. Araştırma ile ilgili bilgi ya da eğtimin sağlanması 5. Ruhsat ya da izinlerin alınıp tescil edilmesi 6. Diğer

13 II.c/g Farklı görevler için farklı bilgilerGörev Performans Göstergesi Ajans 1. Menkul ve veri setlerinin idaresi Bina ve parsel sayısı Devlet Bina Hizmeti 2. Yetki verilmesi İşlenmiş vergi iadeleri sayısı, hata yüzdesi Vergi Departmanı 3. Teftiş ya da kontrolün devam ettirilmesi Teftiş maliyeti, teftiş sayısı Yiyecek ve Mallar ile İlgili İşlerle İlgilenen Kurum 4. Araştırma ile ilgili bilgi ya da eğtiminin sağlanması Yerinde ölçülen kalite, müşteri memnuniyeti Hollanda Adli Kurumu 5. Ruhsat ya da izinlerin alınıp tescil edilmesi Tescil sayısı,tescil başına düşen süre, teslimat süresi Hollanda Patent Bürosu 6. Diğer Kişi başına düşen maliyet, firar oranı Hapishane Hizmetleri

14 Hollanda BSC Emisyon Kurumu Ürün çeşidi Çevre Bakanlığı İşletme sahibi Maliyet- etkinlik Çevre Bakanlığı Yüklenici Politika- etkililik İşletmeler Hedef kitle İdari yükün ani değişimi Toplum/siyasetEtkililik Tescil Ele alınan saat / kg CO2 Sistem- Tescil edilen maliyet kg CO2 CO2 emisyon hakları ticaretinde yer alan işletmelerin yüzdesi Verinin kamu tescilinde uygulanma süresi Tescildeki eksiklik oranı Diğer ülkelerden alınan ya da diğer ülkelere satılan miktar arasındaki Borç/Alacak dengesi Teftiş Teftiş Değerlendiril en kg CO2 maliyeti Kanuni süre içinde değerlendiril en CO2 raporlarının %si Yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkan şikayetlerin yüzdesi Karşılama oranı İç teşkilat Personel-MemnuniyetiSüreçtekiyenilikler İlk girdilerden sonraki düzeltme oranı Şüphe duyulan işletmelerin yüzdesi

15 II d/g. Farklı kullanıcılar için farklı bilgi  Yönetim bilgi sistemi (YBS) YBS etkili bir karar alma süreci için yöneticilere bilgi sağlar ve günlük işlerle ilgili geri dönüt sunar. Çıktı ya da raporlar genellikle işlem süreci verilerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulur Her YBS kurum içindeki fonksiyon düzeylerinde benzer şekilde düzenlenmiş olan alt sistemlerin bütünleştirilerek bir araya getirilmiş şeklidir.

16 BİLGİ SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ ÇALIŞANLAR SİSTEM ÇEŞİDİ HİZMET GRUBU STRATEJİ DÜZEYİ ÜST YÖNETİCİLER STRATEJİ DÜZEYİ ÜST YÖNETİCİLER YÖNETİM DÜZEYİ ORTA DÜZEYDEKİ YÖNETİCİLER UYGULAMA UYGULAMA DÜZEYİ YÖNETİCİLERİ UYGULAMA UYGULAMA DÜZEYİ YÖNETİCİLERİ BİLGİ DÜZEYİ BİLGİ İŞLEMDE SATIŞ & ÜRETİM MALİYE MUHASEBE İNSAN KAYNAKLARIPAZARLAMA II d/g. Farklı kullanıcılar için farklı bilgi

17 II. d/g Farklı kullanıcılar için farklı bilgi Sonuca giden yolda farklı aşamalar Sonuca yönelme aşaması Araçların profesyonelce kullanımı aşaması Süreç odaklı Sonuç odaklı Girdi odaklı Çıktı odaklı Etki odaklı Yönetim girdinin kullanılmasına odaklanır (bütçe harcamaları) (mali işler dairesi adına) Yönetim sonuç elde etmeye odaklanır (toplum üzerindeki etkisi) (Politikadan sorumlu Genel Müdür adına) Yönetim çıktı elde etmeye odaklanır (ürün ve hizmet) (yönetim adına) Yönetim, süreci en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanır (araçlar) (uygulama yönetimi adına) Yönetim toplumdaki değişimlere uyum sağlamaya odaklanır (2. Meclis adına) Aşamalar araçların incelenmesi ile belirlenir (unsurlar ve yaklaşım).

18 ürün portföyü miktar ürün ve hizmet kalitesi maliyet bedeli Ajans ve Yüklenici arasındaki performans göstergeleri Yüklenici Ajans Vatandaşlar / işletmeler

19 sorumluluklar/ yetkiler yönetim kontrol sistemi maliyet bedeli modeli yatırım politikası finansman politikası risk politikası rapor verme gerekliliği tarifelerin onaylanması Yönetimin kapsamı Kurum İşletme sahibi Maliyeden Sorumlu Müdür, Sayıştay, Genel Denetim Kurulu

20 Balanced Scorecard II.e/g Balanced Scorecard’da (dr.Kaplan) yer alan performans yönetimi Yenilik perspektifi Kurumiçi teşkilatlanma Mali perspektif Müşteri perspektifi

21 : İşletme sahibi konumunda olan Genel Sekreterin sorumluluk alanı kurumun devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasını içerir. İşletme sahibinin alanı: İşletme sahibi konumunda olan Genel Sekreterin sorumluluk alanı kurumun devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasını içerir. Yüklenicinin alanı: Yüklenici rolündeki politikadan sorumlu Genel Müdür(ler) teslim edilen ürünlerin içerik ve kalitesi ve ödenmesi gereken maliyet bedelinden sorumludur. Yüklenicinin alanı: Yüklenici rolündeki politikadan sorumlu Genel Müdür(ler) teslim edilen ürünlerin içerik ve kalitesi ve ödenmesi gereken maliyet bedelinden sorumludur. Kurum içi Teşkilatlanma: Kişisel ihtiyaçlar, işlemler, altyapı ve kurum yapısı ile uygun kurum kültürü arasında pozitif bir dengenin sağlanması kurum içi teşkilatlanma alanına girer. Yenilik ve öğrenme: Geniş anlamda gelecekte yaşanacak gelişmelere hazır olma durumudur. II.e/g Balanced Scorecard’da yer alan performans yönetimi Bu perspektifler kamu sektöründe aşağıdaki gibi yer alır:

22 Balanced Scorecard Müşteri alanı Yenilik & Öğrenme alanı İşletme sahibinin alanı Kurum & İşletme alanı Her bir çalışanın eğitimde geçirdiği gün sayısı Tanımlanan marka kavramları Tamamlanmadan bırakılan AR&GE projeleri Şirketin imajı Kârlılık Eklenmiş değer Hareket Şirket maliyetleri Yatırım planındaki gelişme Fiyat pirimi Tercih edilen tedarikçi konumu Hizmet düzeyleri Marka farkındalığı Pazarlama zamanı Kullanıcıların (hedef kitlenin)memnuniyeti Şikayet sayısı Planların gerçekleştirilmesinde ilerleme İhtiyaç duyulan personel yüzdesi BT planındaki gelişme potansiyeller +ölçütler Personel memnuniyeti Hastalık nedeniyle işe gelmeme Balanced Scorecard

23 Misyondan tabloya Stratejik hedefler Kritik başarı etkenleri Performans Göstergeleri (PG) Performans Göstergeleri (PG) Teşkilat Misyo n İş alanı/ SWOT İş alanı/ SWOT Dönüştürülen KBF Dönüştürülen KBF II. f/g Tablo kullanımı

24 İzlenecek aşamalar 1.Misyon 2.İş alanı/SWOT 3.Stratejik hedefler 4.KBF(Kritik Başarı Faktörleri) 5.Dönüştürülen KBF 6. PG’nin tanımı (Eylem ve sonuç odaklı) 7.GM Tablosu için PG seçimi 8. PG’lerinin değerlendirilmesi

25 Tablonun hazırlanmasından sonra yapılması gereken nedir ? Tablonun tasarlanması Belgenin tanımlanması Formatların oluşturulması Sistemlere yerleştirilmesi Tabloların kontrol edilmesi Tabloların kullanımı

26 II. g/g Performans göstergelerinin gereklilikleri Mali ve mali olmayan İletilen KBF ile ilgili İç ve dış Her tablo düzeyi için ayrı ayrı Bazen geçici ÖÖBGZ - Ö = Özel - Ö = Ölçülebilir - B = Başarılabilir - G = Güvenilir - Z = Zamanında - Ö = Ölçülebilir - B = Başarılabilir - G = Güvenilir - Z = Zamanında PG’lerin her şeyi kapsaması gerekmez; sadece önceliklerin belirlenmesine odaklanır.

27 III.Bilgi Teknolojisinden nasıl yararlanılır? a.Bilgi sistemlerinin çeşitleri b.Uygulama alanındaki bilgilere karşı mali bilgi c.İşletme Kaynak Planlama sistemleri

28 Bilgi Sistemleri: Kavramlar ve Tanımlar Veri. Olayların, faaliyetlerin ve kaydedilen, sınıflandırılan herhangi bir alan içinde düzenlenmeyen fakat saklanan ve işlemlerin basitçe tanımlanması. Bilgi. Alıcı için bir değeri olması ve bir anlam ifade etmesi için verilerin düzenlenmiş hali. Birikim. Anlaşılması için düzenlenen ve işlenen veri ve/veya bilgi, öğrenimlerden elde edilen deneyimler ve mevcut sorun ya da faaliyetlerde uygulanan uzmanlık bilgileri..

29 İŞLEVSEL AÇIDAN SİSTEMLER 1.SATIŞ & PAZARLAMA SİSTEMLERİ 2.İMALAT & ÜRETİM SİSTEMLERİ 3.MALİYE & MUHASEBE SİSTEMLERİ 4.İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ 5.DİĞERLERİ 6.YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

30 1.Satış & Pazarlama Sistemleri (SPS) SİSTEMLERİN TEMEL İŞLEVLERİ: Satış yönetimi, Pazar araştırması, tanıtım, fiyatlandırma, yeni ürünler TEMEL UYGULAMA SİSTEMLERİ : Satış emri bilgi sistemi, Pazar araştırması sistemi, fiyatlandırma sistemi III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

31 2. İmalat & Üretim Sistemi (İÜS) SİSTEMLERİN TEMEL İŞLEVLERİ: Çizelge oluşturma, satın alma, nakliyat, teslimat, teknik kurulum, işlemler Çizelge oluşturma, satın alma, nakliyat, teslimat, teknik kurulum, işlemler TEMEL UYGULAMA SİSTEMLERİ: Materyal kaynak planlama sistemleri, satış emri kontrol sistemleri, mühendislik sistemleri, kalite kontrol sistemleri III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

32 3. Maliye & Muhasebe Sistemleri (MMS) SİSTEMLERİN TEMEL İŞLEVLERİ: Bütçeleme, büyük defter, faturalama, maliyet hesabı TEMEL UYGULAMA SİSTEMLERİ: Büyük defter, alacak hesabı, borç hesabı, bütçeleme, fon yönetim sistemleri Büyük defter, alacak hesabı, borç hesabı, bütçeleme, fon yönetim sistemleri III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

33 4. İnsan Kaynakları Sistemi (İKS) SİSTEMLERİN TEMEL İŞLEVLERİ: Personel kayıtları, yan ödemeler, tazminat, iş ilişkileri, eğitim Personel kayıtları, yan ödemeler, tazminat, iş ilişkileri, eğitim TEMEL UYGULAMA SİSTEMLERİ: Bordro, çalışan kayıtları, yan ödeme sistemleri, kariyer basamakları sistemleri, personel eğitimi sistemleri * III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

34 5. Diğerleri (örn; Üniversite) SİSTEMLERİN TEMEL İŞLEVLERİ: Giriş, not kayıtları, ders kayıtları, mezuniyet TEMEL UYGULAMA SİSTEMLERİ: Kayıt sistemi, öğrenci transkripti sistemi, müfredat-ders kontrol sistemi, mezuniyetten yararlanma sistemi III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri

35 YÖNETİM DÜZEYİ GİRDİLER: YÜKSEK HACİMDE VERİ İŞLEM: BASİT MODELLER ÇIKTILAR: ÖZET RAPORLAR KULLANICILAR: ORTA DÜZEY YÖNETİCİLER ÖRNEK: YILLIK BÜTÇELEME 6. Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İşlev: Genellikle bir işlev alanında işlem verilerini özetleyerek rapor oluşturma. Örnek: Her müşteriye yapılan toplan satışa dair rapor hazırlama. Kullanıcılar: Orta ve alt düzey yöneticilere yardımcı olur.

36 YAPILANDIRILMIŞ & YARI YAPILANDIRILMIŞ KARARLAR RAPOR KONTROLÜNE YÖNELİK GEÇMİŞ VE MEVCUT VERİ KURUM İÇİ ORYANTASYON UZUN TARASIM SÜRECİ Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri Özellikler

37 SİSTEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER MMS SPS İÜS İKSYBS III a/c Bilgi sistemleri çeşitleri Maliye ve Muhasebe İnsan Kaynakları Yönetim bilgisi İmalat ve Üretim Satış ve Pazarlama

38 Bir kurumun YBS’si Maliye YBS’si Pazarlama YBS’si İnsan Kaynakları YBS’si Vs. Muhasebe YBS’si Detaylı raporlar İstisnai raporlar Talebe bağlı raporlar Kilit-gösterge raporlar Programlı raporlar Dış verilerin veri tabanları Geçerli işlemlerin veri tabanları İşlem işleme sistemleri İşletme işlemleri Dış ağ İnternet Vs.

39 –İşlev: Kurumun tüm işlev alanlarını bütünleştirmek. –Örnek: Oracle, SAP İşletme Kaynak Planlama(İKP) Sistemleri Planlama, yönetim ve kurumun tüm kaynaklarının kullanımının bütünleştirilmesi. İKP’nin temel hedefi kurumun işlev alanlarını bütünleştirmek ve işlev alanlarında kesintisiz bilgi akışını sağlamaktır.

40 İş süreci belirli bir sonuca ulaşmak için tasarlanan ilgili aşamalar veya prosedürler bütünüdür. İKP modülü destekli iş süreçleri Maliye ve Muhasebe süreçlerini, Satış ve Pazarlama Süreçlerini, İmalat ve Üretim süreçlerini ve İnsan Kaynakları süreçlerini içerir. İşletme Kaynak Planlama(İKP) Sistemleri

41 En iyi uygulamalar işe yönelik hedefi gerçekleştirmek için en başarılı çözümler ya da en iyi problem çözme yöntemleridir. İKP sistemlerinin dezavantajları çok karmaşık, pahalı olması ve uygulanmasının zaman almasıdır. SAP (SAP R/3), Oracle ve PeopleSoft İKP yazılımını satan başlıca şirketler arasındadır. İşletme Kaynak Planlama(İKP) Sistemleri

42 İŞLETME SİSTEMİNİN YARARLARI SIKI YAPI & KURUM: Bir kurum YÖNETİM: Kapsamlı bilgi esaslı yönetim süreci TEKNOLOJİ: Birleştirilmiş Platform İŞ: Daha etkin uygulamalar ve müşteriye yönelik iş süreçleri *

43 İŞLETME SİSTEMLERİNİN ZORLUKLARI Zorlu uygulama Yüksek ön maliyetler ve gelecekteki yararları Esnek olmama Stratejik değerin fark edilmesindeki zorluk

44

45 Kurum içi verilerin şirket veritabanları Dış verilerin veri tabanları Geçerli işlem verileri Uygulama Veri tabanları İşlem işleme sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Karar destek sistemleri İdari destek sistemleri Uzman sistemleri İşle ilgili işlemler Girdi ve hata listesi Detaylı raporlar İstisna raporları Talebe bağlı raporlar Kilit-gösterge raporlar Programlı raporlar Çalışanlar Şirket içi ağ Uygulama veri tabanları

46 Yönetim Bilgi Sistemleri Çıktıları Programlı raporlar Belirli aralıklarla ya da programlı olarak (günlük, haftalık, aylık) hazırlanır Kilit-gösterge raporlar Bir önceki günün kritik faaliyetlerini özetler Her gün erken saatte hazır olur Talebe bağlı raporları Yöneticinin isteği üzerine belirli bilgileri sağlar İstisnai raporlar Normal olmayan ya da yönetimin müdahalesini gerektiren bir durum yaşandığında otomatik olarak hazırlanır

47 Yönetim Bilgi Sisteminin Özellikleri Sabit ve standart formatlı raporlar hazırlar –Kağıt üzerinde ve elektronik ortamdaki raporlar Bilgisayar sisteminde saklanan kurum içi verileri kullanır Son kullanıcılar müşteri raporları hazırlayabilirler Kullanıcıların resmi talebi gereklidir

48 İşletme Sistemlerinin Özellikleri 7/24 kullanım Çok sayıda kullanıcı Durağan ve güvenli Birincil işlemi destekler İşle ilgili önemli verileri içerir Diğer sistem ve teknolojilerle bağlantısı vardır İş için çok önemlidir


"Bilgi Yönetim (ve) Sistemlerine Giriş Rock P.V. Klaar Rock P.V. Klaar Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı Sertifikalı Kamu Kontrolörü Sertifikalı Kamu Kontrolörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları