Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI"— Sunum transkripti:

1 MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI
Malzeme ihtiyaç planlama,nihai mamul için hazırlanan ana üretim programını Gerekli parça ve malzeme programına çevirerek satın alma ve imalat siparişlerini hazırlayan bir envanter yönetim uygulamasıdır. Günümüzde sık sık değişen faiz oranları,malzeme yokluğu gibi nedenlerden Ötürü sıkı denetim ihtiyacı doğmuştur.Bu noktada malzeme ihtiyaç planlaması Yatırımları minimize etmek üretimi ve etkinliği arttırmak ve alıcıya sunulan Hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim,çizgileme ve kontrol tekniğidir. MRP ise bilgisayar destekli envanter planlama ve kontrol sistemidir.Son yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla yönetim sistemleri Gelişmiş,hesaplama zorluğu olan sistemlerin çalışması hızlanmıştır.

2 ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI MİP2=kapalı çevrim mip den bir
Malzeme ihtiyaç planlaması yaklaşımı talebin değişken olduğunu varsayar. Sistemin işleyebilmesi için her ürüne ait gerçekçi talep tahminlerinin yapılması gerekir MİP ürünün bileşenlerinin hangilerine ne miktarda ve ne zaman ihtiyaç duyulacağını,siparişin ne zaman verilmesi gerektiğini belirler. MİP sistemleri için yapılan proje çalışmalarının başarılı olması ve uygulanmaya başlaması halinde işletmelerde,envanter düzeyinin Azalmasından,kalite maliyetinin düşmesine,işgücü verimliliğinin artmasından,satışlarda yükselmeye kadar birçok konuda gelişmeler sağlanacaktır. ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI MİP2=kapalı çevrim mip den bir Sonraki basamaktır.Birbirleriyle bağlantılı iş planlama,üretim planlama Ve mip ten meydana gelir ve işletmenin tüm üretim ve pazarlama faaliyetleri için kullanılır. DAĞITIM KAYNAKLARI PLANLAMASI=ürünlerin sevkiyat süresini kısaltır, Gereğinden fazla stok tutulmasını önler,depo,yükleme,işçilik gibi kaynakların Etkin ve verimli kullanılmasını sağlar.

3 MİP İN TEMEL OLARAK 3 FONKSİYONU VARDIR
1)Sipariş zamanlama ve kontrol 2)Öncelik planlama ve kontrol 3)Kapasite ve iş planlaması MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN GİRDİLERİ 1)ANA ÜRETİM PLANI=müşteri siparişleri ve talep tahminlerini Üretim değerleri cinsinden ifade ederek,pazarlama ve imalat Fonksiyonları arasındaki ilişkiyi belirler. 2)MALZEME LİSTESİ=Bir ürünü veya alt montajı oluşturan tüm Parça ve malzemelerin listesidir. 3)ENVANTER DURUM KAYITLARI=görevi işletmede mevcut Envanteri takip etmek ve gereken işlemleri yapmaktır.

4 MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN ÇALIŞMA AŞAMALARI
1)Ana üretim planı ile her üretim periyodu için üretilecek son Ürün sayısı belirlenir. 2)Ana üretim planında bulunmayan ancak gerekli olacağı Bilinen parçalar da son ürün olarak kaydedilir. 3)Ürün ağaçları aracılığıyla ana üretim planına göre brüt malzeme ihtiyacı bulunur. 4)Envanter durum kayıtlarındaki bilgiler,stok düzeyi dikkate Alınarak brüt malzeme ihtiyacı net hale getirilir. Net ihtiyaç=brüt ihtiyaç-eldeki stok miktarı+emniyet stokları+ Diğer kullanıcılara ayrılmış stok 5)Her aşama için ön zamanlar dikkate alınarak siparişlerin teslim tarihleri ortaya çıkarılır.

5 MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN ÇIKTILARI
SİPARİŞ ÇIKTILARI= 1)planlanmış sipariş programı,her Dönem için gerekli siparişin verilmesini sağlar. 2)Değişiklikler çıktısı önceden yapılmış sipariş Programlarının değişmesi konularını içerir. RAPOR ŞEKLİNDEKİ ÇIKTILAR= 1)İstisna raporları 2)Performans raporları 3)Planlama raporları

6 Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ)
Ekonomik sipariş miktarı politikası malzeme ihtiyaç planlaması sisteminde kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. Ancak kolaylıkla bu sistemde uygulanabilecek bir yapıya sahiptir. Sipariş vermenin ve elde stok bulundurmanın toplam maliyetini en düşük düzeyde gerçekleştiren sipariş miktarıdır.

7 İhtiyaç Kadar Sipariş Verme Yöntemi (Lot For Lot)
İhtiyaç kadar sipariş verme yöntemi her bir dönemin net ihtiyacı kadar sipariş verilmesini önerir. Bu yöntemde elde bulundurma durumu yoktur. Bu yöntemin kullanımı halinde elde bulundurma maliyetleri minimize edilmiş olur.

8

9 BERİL ÇELİK /DENİZCAN GÜLER
KAYNAKLAR Google,vikipedi,production and operations management consepts.


"MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları