Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 3 Düzenleyici Reform ve DEA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 3 Düzenleyici Reform ve DEA."— Sunum transkripti:

1 “Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 3 Düzenleyici Reform ve DEA

2 Düzenleyici Reform için genel argümanlar Ekonominin rekabet gücünü artırır Ekonomiye ve topluma maliyetleri azaltır Piyasa açıklığına katkıda bulunur Bilgi asimetrilerini en aza indirir Düzenleme tutulmasını engeller Kamu/sivil toplumun destek ve ilgisini kazandırır Şeffaflığı geliştirir

3 Düzenleyici reform ile belirtilmek istenilen nedir? OECD’nin söylediği: ’Düzenleyici reformun amacı, ulusal ekonomileri iyileştirerek, değişikliklere uyum sağlama yeteneklerini geliştirmektir.’ Düzenleyici reformun kapsamındaki hususlar: Yönetişim İyi tasarlanmış, hazırlanmış ve uygulanmış düzenlemeler sağlamak

4 Düzenleyici Reform’da Uluslararası Eğilimler Başlangıç: De-regülasyon&Re-regülasyon OECD, düzenlemelerin nasıl yapıldığına dikkat etmeye başladı; örn. Politikaların oluşturulması, tasarlama, uygulama ve gözden geçirme. Bir çok ülke düzenlemelerin ve yönetim kalitesini artırmaya yönelik politikalar uygulamayı kabul etti.

5 Institutions Flow Improve quality of new regulations Regulatory management system Stock Upgrade quality of existing regulation Düzenleyici reformun temel öğeleri

6 Düzenleyici reform konusunda OECD gündemi ilkeleri I. Düzenleyici yönetim sistemi kur Stratejik orta-vadeli düzenleyici reform politikası (5 yıl) Hükümetin merkezinde reform motorları II. İyi düzenleme yapılması için kurumları kur Denetim reformları Uygun süreç III. Yeni düzenlemelerin kalitesi artır (Akım) DEA Şeffaflık ve Paydaş danışması IV. Mevcut düzenlemelerin kalitesini artırmak (Stok) Hedeflenmiş düzenleme kaldırılması, basitleştirme, kodifikasyon İdari yükleri azaltmak (SMM)

7 AB İyi Düzenleme İlkeleri Gereklilik Bu ilkeye göre, kamu otoriteleri yeni bir politikayı yürürlüğe koymadan önce, bunu uygulamak için yeni düzenlemelerin gerekip gerekmediğini değerlendirir. Orantısallık Her düzenlemenin getireceği avantajlar ile yükler arasında bir denge olmalı. İstenilen amaca ulaşmak için uygun orantıda düzenleyici araçların seçilmesinden Üye devletler ile Komisyon sorumludur. Yetkilerin paylaşımı ve yerellik (subsidiarity) Hesap verebilirlik Ulaşılabilirlik Basitlik Şeffaflık

8 Orantısallık: Düzenleyiciler sadece gerektiğinde müdahale etmeliler. Risk ile orantılı çözümler olmalı ve maliyetler tanımlanarak en aza indirilmelidir. Örn.: Politika amaçlarına ulaşmak için tüm seçenekler düşünülmeli – sadece reçete gibi düzenleme değil. Alternatiflerin uygulaması daha ucuz ve daha etkin olmalı. Hesap verebilirlik: Düzenleyiciler kararlarını gerekçelendirmeli ve kamuoyunun denetlemesine açık olmalıdır. Örn.: Düzenleyiciler nihai kararlarına nasıl ve neden ulaştıklarını açıklamalı. Tutarlılık: Hükümet kuralları ve standartları uyumlu ve uygulamaları adil olmalı. Örn.: Düzenleyiciler birbirleriyle tutarlı olmalı ve ortaklaşa çalışmalı. Şeffaflık: Düzenleyiciler açık olmalı ve düzenlemeleri basit ve kullanımı kolay yapmalı. Örn.: Düzenleme gerekçesi dahil politika amaçları açıkça tanımlanmalı ve tüm ilgili taraflara etkin olarak iletilmeli. Hedef odaklı: Düzenleme probleme odaklı olup, yan etkileri asgariye indirilmeli. Örn.: Düzenlemeler probleme odaklı olmalı ve dağınık olmamalı. İngiltere – İyi Düzenlemenin 5 ilkesi

9 Regulatory impact assessment ConsultationSimplification Reducing administrative burdens Alternatives to regulation Düzenleyici reformda kullanılan bazı araçlar

10 DEA düzenlemede karar almak için kanıtlara dayanan bir süreçtir Kapsamı şöyledir: Bütüncül ve sistematize sorular sorulması Şeffaf politika tartışması Ampirik gerekçelendirme Potansiyel etkilerin sistematik incelenmesi Yasamada tutarlılık Karar verenler ve paydaşlar ile iletişim Problemleri çözmek için bir öğrenme süreci

11 DEA kullanmanın hedefleri Şeffaflık Daha iyi iletişim Etkinliği artırmak için alternatif düzenleme yöntemleri Karar verme sürecinin iyileştirilmesi Düzenleme kalitesinin iyileştirilmesi Olumlu makroekonomik etkiler

12 DEA Sürecinde adımlar Problem tanımı ve Risk profili oluşturma Problemi tanımla ve ayrıntılandır (en geniş kapsamlı potansiyel çözümlere ulaşmak için) Büyüklüğün, risk seviyelerinin ve dağılımının (gruplar, sektörler vs.) profilini çıkar Mevcut durumu açıkla Amaçları oluştur Seçenek seçimi ve Etki değerlendirmesi İlk danışma (önceki adımları doğrulamak amaçlı) Seçenek seç Analiz yöntemi, derinliği ve çerçevesini seç Maliyet ve faydalar konusunda veri topla Analizi hazırla, Danış ve Tasarıyı düzenle Analiz et, seçenekleri karşılaştır ve paydaşlara sun Danışmadan sonra DEA ve tasarıyı düzenle ve sonlandır

13 İngiltere Örneği: Düzenleyici Etki Analizinin Kapsamı Düzenleme tasarısının amaçlarını tanımlar Tasarının hedeflediği riskleri değerlendirir Her seçeneğin, “bir şey yapmama” dâhil, faydalarını tanımlar Dolaylı maliyetler dahil tüm maliyetleri inceler Harekete geçmek üzere opsiyonlar tanımlar – uygulamanın sıhhati ve etkinliği bakımından Küçük işletmeler üzerindeki etkiyi tespit eder Etkilenenlerin görüşlerini alır ve tartışılacak varsayım ve opsiyonlar konusunda netlik sağlanır İzleme ve değerlendirme kriterlerini ortaya koyar Kamuya açık danışmalarda açıklanmış görüşleri özetleyerek Bakanlara tavsiyelerde bulunur Source:Cabinet Office, August 2000,Good Policy Making: A Guide to Regulatory Impact Assessment. Executive

14 DEA nerede fark yarattı? Örnek: EU – REACH Avrupa Kimya Endüstrisi Düzenlemesi DEA farklı alternatifleri tartışmak için kullanıldı Uygulamanın daha kolay olması için revizyon yapıldı (geri-bildirimler dikkate alınarak) Revizyonlar faydalarda önemli değişiklik yapılmadan gerçekleştirildi SONUÇ: Maliyet 10 Milyar € ‘dan 2 Milyar €’a düşürüldü

15 Etkin ve etkili DEA – OECD ülkelerinden iyi uygulama ilkeleri DEA’ya politik destek en yüksek seviyede olsun. DEA program öğeleri için sorumlulukları dikkatli bir şekilde dağıtın. Düzenleyicileri eğitin. Tutarlı ama esnek bir analitik yöntem kullanın. Veri toplama stratejileri geliştirin ve uygulayın. DEA çalışmalarının hedefini belirleyin. DEA’yı politika oluşturma sürecine mümkün olan en erken aşamada entegre edin. Sonuçları iletin ve paylaşın. Kamuoyunu en geniş kapsamda sürece dahil edin. DEA’yı hem yeni hem de mevcut düzenlemelere uygulayın. Source: OECD (1997), Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, Paris.


"“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 3 Düzenleyici Reform ve DEA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları