Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
3.NCÜ YIL PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN İNŞAASI

3 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
3.ncü Yılda İnen Sureler: Kafirun Tebbet Fil Kureyş Karia Felak Nas İhlas Bu surelerde; Allah’ın Rasulü ve Müslümanlar’ın nasıl bir inşaa sürecine tabi olduklarını görmeye devam edelim.

4 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: İslam davetçilerinin özel olarak yetiştirilmeleri devam ederken, İslam’ın mesajları da, gitgide Mekke’de yayılmaya başladı. İslam’ın güçlü etkisini gören müşrik ele başıları, yalan, iftira, sözlü saldırı gibi yollarla bir neticeye varamayacaklarını anladıklarından bir de uzlaşma yolunu denemek istediler.

5 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Allah Rasulü kabeyi tavaf ediyordu. Esved b. Muttalib, Velid b. Muğire, Ümeyye b. Halef ve As b. Vail , Peygamberin önüne geçerek şu teklifi yaptılar.

6 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Ya Muhammed. Gel, bir sene biz senin kulluk ettiğine kulluk edelim, bir sene de sen bizim kulluk ettiğimize kulluk et. Bu sayede biz seninle bu işte ortak olalım.

7 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Eğer, seninki bizimkinden hayırlı ise, biz bu hayırdan payımızı almış oluruz. Yok eğer, bizim taptığımız seninkinden hayırlı ise, sen ondan mahrum kalmamış olursun. Bunun üzerine Allah, Kafirun süresini indirdi. Onlar da artık Muhammed’den ümitlerini tamamen kesmiş oldular.

8 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Suskunluk ve sözlü saldırılardan sonra, uzlaşma tekliflerinden de istedikleri neticeyi alamayan müşrikler, bunan sonra yavaş yavaş işkence ve zorbalık dönemini başlattılar. Dolayısıyla bu sure, ana kırılma noktalarından bir tanesidir. İkinci Kırılma noktası Necm Suresi ile başlayacaktır.

9 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Bu surede verilmek istenen mesaj nedir? İmanda pazarlık olmaz. Pazarlık olan yerde iman olmaz. İmanda kararlılık ve sebat şarttır. İman-Küfür, Hak-Batıl arasındaki sınır net olarak belirlenmeli, bu sınırdan kesinlikle taviz verilmemeli.

10 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Bu sınırın ayırdığı iki alan arasında asla sentez yapılmamalıdır. Müminler ile kâfirlerin, davet edenler ile davet edilenlerin, davete uyanlar ile uymayanların safları kesin bir ayırımla netleştirilmelidir.

11 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kafirun Suresi: Müminlerin inancına zarar verebilecek böyle bir etkileşmenin meydana gelmemesi için iki inanç ve iki gurup arasında bir saflaşma şarttır. Cahiliye sisteminin insanları ile Müslümanların birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılması zorunludur. İşte bu tevhit’tir.

12 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Tebbet Suresi: Bu yolların kesin olarak ayrılmasından sonra fiili işkence dönemi başladı demiş idik. Bunun ilk adımlarını Ebu Leheb ve Karısı başlatmıştır. Allah Rasulünün yolu üzere dikenler serperek, Allah Rasulünün ayaklarına batması ve kan revan içerisinde acı çekmesine neden olmuştur.

13 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Tebbet Suresi: Müslümanlara tüm imkanlarıyla eziyet etmek için her şeylerini harcayan böyle tiplere karşı Allah’ın bir uyarısı ve bu zulme uğrayanlara karşı da bir müjdesi vardır. Ey İman edenler. Siz üzülmeyin. Onlar kahrolacaktır. Ahirette, Malları da kendilerini kurtarmayacaktır. Alevli bir ateşe gireceklerdir.

14 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Fil Suresi: İslama ve Müslümanlara zarar vermek isteyenlere karşı bakın Allah ne yaptı. Fil Ashabını hatırlayın. Kabeyi yıkmaya gelmişti Ebrehe. Ancak kendisi ve ashabı yıkıldı, yok oldu. Üzülmeyiniz ve Allah’ın sizinle olduğundan asla şüphe etmeyiniz.

15 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Fil Suresi: Ahlaksız güç, bir gün mutlaka ibretlik bir akibete uğrayacaktır. Ahlaksız gücün mantığı; güçlüyüm o halde haklıyım mantığıdır.

16 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Fil Suresi: Haksız ama büyük görünen güçler, haklı ama küçük güçler karşısında mutlaka yok olmaya mahkumdurlar. Allah tek ve gerçek büyüktür. Güce tapınan her ahlaksız güç er yada geç gazaba uğrar.

17 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Fil Suresi: Ey Mekke Müşrikleri. Allah’a ve davasına karşı Ebrehe gibi güç gösterisine kalkmayın. Sinsi planlar yapmaya kalkmayın. Allah’ın da sizin için bir planı olduğunu unutmayın.

18 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kureyş Suresi: Ey Mekke Müşrikleri. Siz, bu çölde, nasıl geçindiğinizi bir düşünün bakalım. Bu Beyt burada olmasaydı, Mekke’nin ne önemi olabilirdi ki. Siz, bu Beyt’in nimetini yiyorsunuz.

19 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kureyş Suresi: Siz bu Beyt sayesinde her tülü tehdit ve tehlikeden korunduğunuzu ne zaman fark edeceksiniz. Fil Ashab’ına Allah ne yaptı görmediniz mi. O halde, Rabbinize başkaldırmak yerine kulluğunuzu da bu Beyt’in Rabbi’ne yapmanız gerekmez miydi.

20 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Kureyş Suresi: Ey İnsanlar; Size her türlü nimeti ikram eden Allah’a karşı teşekkür borcunuzu, sadece ona ibadet ederek yerine getirmeniz gerektiğini biliniz. Bu teşekkür başka türlü olmaz. Lafla olmaz.

21 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Karia Suresi: Bu hayat, sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi düşünüp sadece bu dünya için çalışıp çabalamayın. Bu hayatın, iki yüzü vardır. Çalışıp çabalanacak olan bu dünyadır. Elde edilen hasılatın hesabının verileceği Ahiret hayatıdır.

22 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Karia Suresi: Ansızın kapınız çalınacak ve haydi gidiyoruz denilecek. Nereye? Ahiret Mahkemesine. Hesap Vermeye.

23 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Karia Suresi: Elin ayağın birbirine dolaşacak. Yahu,bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Daha yapacak bir sürü işim vardı diyeceksiniz. Bakalım Beraat mi edeceksin yoksa cezaya mı çarptırılacaksın.

24 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Karia Suresi: Şunu bil ki zerre kadar iyilikte yapsan, zerre kadar kötülükte yapsan, kayıt altına alınmış şeceren, kitabın, amel defterin yüzüne okunacak. Bu nedenle kitabına güzel şeyler yazdır. Güzel bir iman ve güzel bir amelle mahkemenin huzuruna çıkmışsan, Mahkeme başkanı seni Cennet ile ödüllendirecek, yok eğer kötü bir iman ve kötü bir amelle çıkmışsan, cezan da buna göre Cehennem olacaktır.

25 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Felak Suresi: Mekke müşrikleri, Kafirun suresindeki mesajın neticesinde, Muhammed ile uzlaşamayacağını anlamış ve şiddet uygulamayı gündemlerine almışlardır. Şiddete maruz kalmak, bu davanda doğru olduğunun göstergesidir.

26 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Felak Suresi: Böyle bir durumda, ne yapacaksın?. Dayanılacak tek gücün Allah olduğunu, korkulacak tek gücün Allah olduğunu, sığınılacak tek gücün Allah olduğunu, Allah dışında hiçbir güçten korkulmaması gerektiğini asla unutmayacaksın.

27 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
Nas Suresi: Her daim, vesvese veren, şüphe tohumları ekmeye çalışan, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden de tek sığınılacak varlık Allah’tır.

28 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
İhlas Suresi: Kureyş müşrikleri, bir keresinde Muhammed’e gelerek bize Rabbini tanıt, O nasıl biridir? Dediler. Bunun üzerine İhlas Suresi nazil oldu. Burada Allah tasavvuru inşaa edilmek istenmektedir.

29 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
İhlas Suresi: Allah öyle bir Allah’tır ki; Eşsiz ve benzersizdir. (Her ne ki aklınıza geliyor, o Allah değildir)

30 PEYGAMBERLİĞİN 3.NCÜ YILI
İhlas Suresi: Her şey kendisine muhtaçtır, ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. (Yani deliksiz, gediksiz, eksiksiz, noksansız. Allah mutlak mükemmeldir) Biyolojik olarak ne annedir ne de babadır. Ona denk veya benzer bir şey yoktur.


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları