Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oslo Bakanlar Kararları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oslo Bakanlar Kararları"— Sunum transkripti:

1 Oslo Bakanlar Kararları
Serdar Yegül Orman Müh. 7 Haziran 2011

2 İçerik Oslo 1 Kararı Oslo 2 Kararı Değerlendirme

3 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”

4 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası)

5 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Daha önce kabul edilen küresel ve bölgesel taahhütlere atıflar: Daha önceki Konferans Bildirge ve İlke Kararları Binyıl Kalkınma Hedefleri Rio Sözleşmeleri – ormanlar ilgili diğer forum çalışmaları Yasal Bağlayıcılığı olmayan Küresel Orman Anlaşması Dört Küresel Orman Amacı Avrupa Ormanlarının Durumu 2011 yeni bulgular Dış Rapor ve diğer çıktılar

6 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) “Avrupa ormanlarının hayati önemde, üretken ve çok fonksiyonlu olduğu bir gelecek. ……………………………………………………………………………………………..”

7 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII)

8 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII) “Çok yönlü orman işlevleri, mal ve hizmetlerin sürekli temini”(I) “Avrupa ormanlarının yeşil ekonomiye katkısı” (II) “Orman yönetimi, iklimdeki değişikliklere adapte edilecektir”, “Ormanların üretici ve koruyucu işlevlerinin devamlılığı sağlanacaktır” (III) Özellikle geçim yolları, kırsal kalkınma ve Avrupa ormanlarından (sağlanan) istihdam olmak üzere, sosyo-ekonomik ve kültürel faydalar en iyi şekilde kullanılacaktır (VII).

9 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII) Avrupa 2020 Hedefleri (19. Paragraf, I – IX)

10 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII) Avrupa 2020 Hedefleri (19. Paragraf, I – IX) “ulusal orman programları geliştirilecek ve uygulayacaktır” (I) “sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan odun ve diğer orman ürünleri arzı önemli ölçüde arttırılacaktır” (III) “tüm Avrupa’da orman ekosistem hizmetlerinin tam değeri tahmin edilecektir” (IV) Avrupa ülkeleri, ormanlar ile iklim değişikliğini hafifletme ve uyum ile ilgili stratejilerini UOP’a (NFP) yansıtacaklardır.

11 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII) Avrupa 2020 Hedefleri (19. Paragraf, I – IX) Forest Europe’un Görevi ( Paragraflar arası) “FOREST EUROPE, bakanların önderliğinde Avrupa orman politikalarında işbirliğini geliştirecektir ve sürdürülebilir orman yönetimini emniyet altına alacak ve geliştirecektir” (20.) “Açık ve esnek bir politika diyaloğunu”, “ormanlar ve SFM konusundaki taahhütlerin uygulamasını izlemek, değerlendirmek ve kolaylaştırmak;

12 Oslo 1 Kararı “Oslo Bakanlar Kararı: Avrupa Ormanları 2020”
Giriş ( Paragraf arası) Vizyon (17. Paragraf) Avrupa Ormanlarının Amaçları (18. Paragraf, I - VIII) Avrupa 2020 Hedefleri (19. Paragraf, I – IX) Forest Europe’un Görevi ( Paragraflar arası) Avrupa ve Ulusal Eylemler Avrupa Ağaçlandırma Rehberini teyit ediyoruz; Avrupa Orman Tipleri belgesi ilerlemelerini dikkate alıyoruz; Öncelikli ortak Avrupa eylemlerinin bulunduğu bir FOREST EUROPE çalışma programı geliştireceğiz; SOY ve onun araçlarını daha fazla geliştireceğiz.

13 Oslo 2 Kararı “Avrupa’da Yasal Bağlayıcılığı olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi” Giriş (1. – 17. Paragrafları arası) ….. tüm-Avrupa bölgesi ormanlarında yasal bağlayıcı bir anlaşmanın muhtemel katma değerlerinin ve muhtemel seçeneklerinin araştırılması hak. Çalışma Grubu’nun çıktıları ve tüm-Avrupa bölgesi ormanları için muhtemel bir yasal bağlayıcı anlaşma ile ilgili karar seçeneklerinin hazırlanması hak. Çalışma Grubu’nun çıktıları (13. Paragraf)

14 Oslo 2 Kararı “Avrupa’da Yasal Bağlayıcılığı olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi” Giriş (1. – 17. Paragrafları arası) FOREST EUROPE İmzacı Ülkeleri Beyanları ( Paragraf) LBA oluşturmaya karar veriyoruz; bunun için … Hükümetlerarası bir Müzakere Komitesi’nin kuruyoruz; Komite; bir başkan (Finlandiya), Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna ve (daimi temsilci) İspanya’dan müteşekkildir. Komitenin işlerini kolaylaştırmak ve müzakerelerde destek olmak üzere bir sekretarya kuruyoruz; Müzakerelere “Non-Paper”dan başlanacaktır.

15 Oslo 2 Kararı “Avrupa’da Yasal Bağlayıcılığı olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi” Giriş (1. – 17. Paragrafları arası) FOREST EUROPE İmzacı Ülkeleri Beyanları ( Paragraf) Ek-1: Avrupa’da yasal bağlayıcılığı olan bir Avrupa orman anlaşmasını hazırlayacak Hükümetlerarası Müzakere Komitesinin Çalışma Kuralları Komite, Ek-1’deki Çalışma Kuralları’na (Rules of Procedure) göre çalışacaktır.

16 Oslo 2 Kararı “Avrupa’da Yasal Bağlayıcılığı olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi” Giriş (1. – 17. Paragrafları arası) FOREST EUROPE İmzacı Ülkeleri Beyanları ( Paragraf) Ek-1: Avrupa’da yasal bağlayıcılığı olan bir Avrupa orman anlaşmasını hazırlayacak Hükümetlerarası Müzakere Komitesinin Çalışma Kuralları Ek-2: FOREST EUROPE İmzacı Ülkelerinin Listesi Liste’de 46 ülke sıralanıyor. Ve bir not paragraf düşülüyor. “Eski Sovyetler Birliğinin takipçisi devletlere Komite’ye katılmaları için hak tanınmalıdır.”

17 Değerlendirme Oslo Konferansını bugüne kadar yapılan diğer Konferanslardan ayıran nedir? 1990, 1993, 1998, 2003 ve Resolution (İlke Kararı) (ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel içerikli)

18 Değerlendirme Oslo Konferansını bugüne kadar yapılan diğer Konferanslardan ayıran nedir? 1990, 1993, 1998, 2003 ve Resolution (İlke Kararı) (ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel içerikli) 2011 …………………………………… Decision (Karar) ( arası Süreç’in değerlendirilmesi ve yeni yön)

19 Değerlendirme Anlaşma Hakkında Türkiye'nin Pozisyonu? Pozisyon +

20 Serdar Yegül serdaryegul@ogm.gov.tr
Teşekkürler Serdar Yegül


"Oslo Bakanlar Kararları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları