Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRİNER KATETERLER VE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRİNER KATETERLER VE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR"— Sunum transkripti:

1 ÜRİNER KATETERLER VE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR
Doç. Dr. Emel YILMAZ

2 = Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonları
Katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonları =

3 %10-15 %1-5 %80 diğer sebepler (bakteremi )
kateterle ilişkili %80 Üriner siteme yapılan girişim %10-15 diğer sebepler (bakteremi ) %1-5 NÜE

4 Kateter bir kez takıldığında
bakteriüri prevalansı % 3-10 Kateter 2-4 gün kalırsa bakteriüri prevalansı % 10-30 Kateter çıkarılırsa 24 saat bakteriüri devam eder

5 En sık hastanın kendi intestinal florası
Uzun süre hastanede kalan, öncesinde antibiyotik kullanan hastalarda endojen floranın yerini hastane florası alır Sağlık personelinin işlem ya da bakım sırasında elleri ile çapraz kontaminasyon Steril olmayan malzeme kullanımı ile olur Hematojen yol ile sekonder NÜE gelişebilmektedir ( Örn: S aureus, Candida spp)

6 Kateterizasyon Kısa süreli Orta süreli Uzun süreli

7 Kateterizasyona alternatif yöntemler (1):
Kondom kullanımı Cilt laserasyonu, Fimozise neden olabilir Sonuçta üretra ve cilt üropatojenle kolonize olur, bakteriüri gelişir 24 saat süreli kondom kullanımından kaçınılmalı, gece alt bezi veya emici örtülerle dönüşümlü kullanılmalıdır

8 Kateterizasyona alternatif yöntemler (2):
Suprapubik kateter Üretral striktür, ağrı gibi komplikasyonlar daha azdır Bakteriüri riski düşüktür Ancak NÜE gelişmesini önleyememektedir

9 Kateterizasyona alternatif yöntemler (3):
Steril intermittant kateterizasyon Temiz aralıklı intermittant kateterizasyon Hasta ve yakınları tarafından da uygulanabilir Kontamine olma riski vardır

10

11 Ellerin Yıkanması Kateter takılırken ve tüm manüplasyonlardan önce ve sonra eller yıkanmalı

12 Kateter Yerleştirme Aseptik teknik ve steril malzeme kullanılmalı
Eldiven, yeşil örtü, gazlı bezler steril olmalı, periüretral temizlik uygun antiseptiklerle yapılmalı Kayganlaştırıcı jeller tek kullanımlık olmalı Minimal travmatize eden uygun boyuttaki kateter kullanılmalı İşlem bittikten sonra kateter sabitleştirilmeli

13

14 Kapalı Drenaj Sistemi:
Mümkünse kapalı drenaj sistemi kullanılmalı İrrigasyon gerekmedikçe sistemin bağlantı yerleri ayrılmamalı Uygunsuz takılmışsa ya da sızıntı varsa yenisi ile değiştirilmeli

15 İrrigasyon Obstrüksiyon olmadıkça irrigasyondan kaçınılmalı
Kateterin bağlantı yerlerini ayırmadan önce dezenfeksiyon işlemi yapılmalı İrrigasyonda büyük, steril enjektörler ve aseptik şartlar kullanılmalı Sık irrigasyon gerekiyorsa kateter değiştirilmeli

16 İdrar Örneği Alma: Örnek alınacaksa kateterin distal ucu, varsa örnek alma yerinden dezenfektan ve steril enjektör kullanılarak alınmalı Özel tetkikler için büyük miktarda idrar gerekiyorsa, drenaj torbasından, aseptik şartlarda alınmalıdır

17

18 İdrar Akımı Sürekli akım sağlanmalı
Kateter ve toplama tüpünün kıvrılması önlenmeli Torbalar düzenli olarak her hasta için ayrı olan toplama kabına boşaltılmalı (3/4 doluluk) Torba daima yatak hizasının altında olmalı

19

20 Meatal Bakım Meatal bakım önerilmemektedir
Yapılan çalışmalarda günde 2 kez antiseptik solüsyonlarla yapılan meatal bakımın enfeksiyonu önlemediği gösterilmiştir Günlük duş almak yeterli Meatal kültürü pozitif olan, meatal akıntısı olanlarda su ve sabunla yıkama yararlı olabilir

21 Kateter Değiştirme Rutin uygulamada keyfi olarak belirli aralıklarla kateter değiştirilmemelidir

22 Bakteriyolojik Takip:
Düzenli idrar kültürü gerekli değildir İdrar örneği oda ısısında bekletilmemelidir Örnek kesinlikle torbadan alınmamalı Kateter ucu kültüre gönderilmez

23 Mutlaka tedavi öncesi idrar ve kan kültürü alınmalıdır

24 Özet Üriner kateterizasyon endikasyonu iyi belirlenmeli,
Kateter uygun olan en kısa zamanda çekilmelidir


"ÜRİNER KATETERLER VE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları