Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER. İzolasyon İzolasyon İnfekte ve/veya kolonize hastalardan ◦ diğer hastalara, ◦ hastane ziyaretçilerine ◦ sağlık personeline.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER. İzolasyon İzolasyon İnfekte ve/veya kolonize hastalardan ◦ diğer hastalara, ◦ hastane ziyaretçilerine ◦ sağlık personeline."— Sunum transkripti:

1 Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER

2 İzolasyon İzolasyon İnfekte ve/veya kolonize hastalardan ◦ diğer hastalara, ◦ hastane ziyaretçilerine ◦ sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir

3 İnfeksiyon zinciri Kaynak* Çıkış kapısı Bulaş yolu** Giriş kapısı Duyarlı konak Etken

4 İzolasyon önlemleri  Standart önlemler  Bulaşma yoluna yönelik önlemler ◦ Temas önlemleri ◦ Damlacık önlemleri ◦ Hava yolu önlemleri

5 Standart Önlemler  Hastanın tanısına ve infeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir

6 Standart önlemler  Neleri gerektiriyor ? ◦ El hijyeni ◦ Eldiven kullanımı ◦ Önlük, maske, yüz ve göz koruyucusu kullanımı ◦ Güvenli enjeksiyon uygulamaları ◦ Kontamine ekipman veya araçların uygun şekilde yönetilmesi

7 Standart Önlemler Solunum hijyeni: ◦ Öksüren/hapşıran hastalara ağızlarını kağıt mendil/peçete ile kapatmaları konusunda eğitim verilmeli. ◦ Öksüren/hapşıran hastalara mümkünse cerrahi maske taktırılmalı ve diğer hastalarla aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yerleştirme yapılmalı

8 Standart Önlemler Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları:  Her tür parenteral enjeksiyon sırasında steril, tek kullanımlık enjektör ucu ve enjektör kullanılmalı, bir kez kullanılmış veya herhangi bir nedenle sterilitesi bozulmuş enjektör/enjektör uçları kesinlikle kullanılmamalıdır.  Kullanım sonrasında iğne uçları enjektörden ayrılmamalı, uçlarına kılıf takılmamalı, kıvrılıp bükülmemeli, enjektörler uçları ile birlikte özel kesici- delici alet kutularına atılmalıdır.

9 Standart Önlemler Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları  Kesici-delici aletler, kesici-delici uçları vücudun herhangi bir bölümüne dönük şekilde elden ele transfer edilmemelidir.  Multidoz flakonlara her giriş için yeni ve steril bir enjektör ve enjektör ucu kullanılmalı, giriş öncesinde flakonun diyaframı alkolle silinmelidir.

10 Standart Önlemler  Eldiven: ◦ Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir ◦ Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir ◦ Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

11 Standart Önlemler  Maske, yüz-göz koruyucu: ◦ İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır

12 Standart Önlemler  Önlük: ◦ İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrayabileceğinden deri ve giysilerin kirlenmesini önlemek için giyilir ◦ Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır

13 Standart Önlemler  Hasta bakım malzemeleri: ◦ Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden uzaklaştırılmalıdır ◦ Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalı, tekrar kullanılacak olanlar uygun yöntemlerle steril/dezenfekte edilmelidir

14 Standart Önlemler  Ağızdan ağıza resusitasyondan kaçınılmalı, ambu ve diğer ventilasyon cihazlarının kullanımı tercih edilmelidir.  Vücut sıvı ve salgıları ile kirlenme ihtimali olan yüzeyler yakınında yiyecek-içecek saklanmamalı ve bir şeyler yenilip içilmemelidir.

15 Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı  Giyme sırası ◦ Önlük ◦ Maske ◦ Gözlük-yüz koruyucu ◦ Eldiven

16 Önlük giyerken  Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli  Uygun tip ve boyut seçilmeli  Arkadan bağlanmalı  Eğer çok küçük ise iki tane önlük giyilmeli ◦ Biri önden ◦ Diğeri arkadan

17 Maske takılırken  Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır  Yüze uygunluk tam olmalı  N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı

18 Maske takıldıktan sonra  Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli  Tekrar kullanılmamalı  Ortak kullanılmamalı

19 Gözlük-yüz koruyucusu giyilmesi  Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı  Yüze uygunluk tam olmalı  Yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır

20 Eldiven giyilirken  Eldivenler en son giyilmeli  Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli  Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı  Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli

21 Eldiven giyildikten sonra;  Temizden kirliye doğru çalışılmalı  Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalı  Eldivenler tekrar kullanılmamalı  Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı  ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.

22  Çıkarma sırası ◦ Eldiven ◦ Gözlük-yüz koruyucu ◦ Önlük ◦ Maske

23 Eldiven çıkarılırken  Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir  Diğer eldivenli el ile tutulur  Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır  İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır

24 Gözlük-yüz koruyucusu çıkarılırken  Eldivensiz ellerle çıkarılır

25 Önlük çıkarılırken  Omuz kısımlarından tutulur  Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir  Yuvarlayarak katlanır  Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir

26 Maske çıkarılırken  Maske bağları (önce alttaki) çözülür  Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir  Bağlardan tutularak atılır

27 Bulaşma yoluna yönelik önlemler  Bilinen veya şüpheli infeksiyon etkeni ile infeksiyon veya kolonizasyon durumunda uygulanır ◦ Temas önlemleri, ◦ Damlacık önlemleri, ◦ Hava yolu önlemleri.

28 Temas Önlemleri  Mikroorganizmaların infekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (infekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır

29 Temas Önlemleri  Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi  Odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük giyilmesi  Eldiven ve önlüğün hasta başından ayrılırken çıkarılması  El hijyeni  Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi

30 Damlacık Önlemleri  Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.  Partiküller büyük olduğu için yere çöker  Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir

31 Damlacık Önlemleri  Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma olur: ◦ İnfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi, ◦ Aspirasyon, entubasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında.

32  Damlacık yoluyla yayılan viral infeksiyonlar: ◦ İnfluenza ◦ Adenovirus ◦ Kabakulak ◦ Parvovirüs B19 ◦ Kızamıkçık  Damlacık yoluyla yayılan bakteriyel infeksiyonlar: ◦ İnvaziv H. influenzae tip B infeksiyonu, ◦ İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonu, ◦ Difteri, ◦ Mycoplasma pneumonia ◦ Boğmaca ◦ Pnömonik veba ◦ Çocuklarda streptokokal (grup A) farenjit, pnömoni ve kızıl

33 Damlacık Önlemleri  Odaya girerken maske takılmalıdır  Özel havalandırma gerekmez  Oda kapısı açık olabilir  Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır.  Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır

34 Hava Yolu Önlemleri  Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde kullanılır.  Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır  Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler

35 Hava yolu önlemleri uygulanması gereken infeksiyonlar  Tüberküloz,  Kızamık,  Su çiçeği  SARS

36 Hava Yolu Önlemleri  Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir  Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı  Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)  Odadan çıkan hava sisteme tekrar dönüyorsa veya yakın boşluklara gidiyorsa HEPA filtre kullanılmalı  Oda kapısı kapalı tutulmalıdır

37 Hava Yolu Önlemleri  Pulmoner veya laringeal tüberküloz tanısı veya şüphesi olan hasta; ◦ Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır  Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta; ◦ Mümkünse odasına aşısız kişiler girmemelidir. ◦ Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler. ◦ Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur

38 El Hijyeni Hijyenik el yıkama El antisepsisi Cerrahi el hijyeni Antimikrobiyal sabun El antiseptiği Antimikrobiyal sabun El antiseptiği El yıkama Antiseptik sabun Normal sabun

39  İnsan cildi bakterilerle kolonizedir.  Florada yer alan bakterilerin sayısı cilt bölgesine göre değişkenlik gösterir.  GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur!  KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler.. Uzaklaştırılamaz. Hastane infeksiyonlarından sorumlu değil..

40  Organizmanın tipi  Hasta bakım aktivitesinin süresi  Kaynak ve ulaştığı yüzey  Nemlilik düzeyi  İnokulumun büyüklüğü

41 SONRA  Hasta ile temas  Hasta çevresindeki yüzeylerle temas  Her tür invaziv girişim  Eldivenlerin çıkartılması  Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas  Diğer vücut sekresyonları ile temas  Tuvalet ÖNCE  Hasta ile temas  Hasta çevresindeki yüzeylerle temas  Her tür invaziv girişim  Eldiven giyme  İlaçların hazırlanması  Yemek  İşten ayrılma

42 Eller suyla ıslatılır

43 Ellere 3-5 ml sıvı sabun alınır

44 Avuç içi avuç içine alınarak ovalama hareketi tekrarlanır

45 Sol avuç içine sağ el sırtı gelecek şekilde yerleştirilir, ovalanır Aynı hareket diğer el içinde tekrarlanır.

46 Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır. Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak araları birbirinin içine gelecek şekilde tekrarlanır.

47 Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama tekrarlanır.

48 Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak rotasyonel olarak ovalanır Aynı hareket sol el için de tekrarlanır

49 Sağ el parmak ucu iç kısımları sol el avuç içine gelecek şekilde konur, ovalanır Aynı hareketler sol el parmak uçları için de yapılır

50 Eller iyice durulanır

51 Kağıt havluyla eller iyice kurulanır.

52 Kağıt havlu kullanarak musluk kapatılır Etkili El Yıkama

53 Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır Etkili El Yıkama

54  Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı Dermatit riski!  Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek  Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli!  Çok kullanımlık havlular uygun değil! Etkili El Yıkama

55  Suni tırnak olmayacak  Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli

56 BASİT SABUN ANTİMİKROBİYAL SABUN ALKOL BAZLI SOLÜSYON İYİDAHA İYİÇOK İYİ

57  Mikroorganizmalara çok etkili  Daha hızlı etki !  Durulama esnasında su kaynaklı tekrar kontaminasyon riski yok

58

59 avuç içlerinin teması avuç içi ile diğer elin yüzeyi 112233 parmak araları

60 çapraz parmaklar baş parmak 445566 avuç içinde parmaklar

61 Zaman çok önemli! El yıkama 1-1.5 dak Alkol bazlı sol. ile ovma 10 - 20 sn

62  Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!  Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli  Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı

63 KAN YOLUYLA BULAŞAN İNFEKSİYON HASTALIKLARI  Hastanedeki günlük faaliyetleri sırasında hastaların kan ve çeşitli vücut sıvılarıyla temas etme ihtimali olan sağlık personeli, kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından yüksek risk altındadır.

64 Bulaşma riski olan hastalıklar ◦ HIV-1 (Human ImmunodeficiencyVirus-1), ◦ Hepatit B (HBV), ◦ Hepatit C (HCV), ◦ Hepatit D (delta, HDV) viruslarıdır.

65 Sağlık personeline bulaş oranları  Perkütan temas ile bulaş riski ◦ Hepatit B → % 30 (% 2-40) ◦ Hepatit C → % 3 (% 3-10) ◦ HIV → % 0.3 (% 0.3-0.4)  Mukozal temas ile bulaş riski daha azdır (HIV → % 0.09)

66  Kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından bulaştırma riski taşıyan vücut sıvıları; -Kan -Genital sekresyonlar, -Plevra, perikard, periton, serebrospinal, sinoviyal ve amnion sıvılarıdır.  Buna karşın -Dışkı, idrar, ter, tükrük, balgam, burun sekresyonları ve kusma materyali içinde gözle görülür miktarda kan içermedikleri takdirde bulaştırma riski taşımazlar.

67  Sağlık personeline bulaşma açısından günlük uygulamada en sık karşılaşılan yollar; ◦ hastalarda kullanılan iğnelerin ele batması, ◦ kanla kontamine kesici aletlerle yaralanma veya ◦ infekte kan ya da diğer vücut sıvılarının mukozalara sıçramasıdır.

68  Günlük hasta bakımı  El sıkışma,  Karşılıklı konuşma,  Aynı odada bulunma gibi günlük olağan faaliyetler sırasında bulaş söz konusu değildir.

69

70

71

72  Hepatit B  İnfluenza  Kızamık  Kabakulak  Kızamıkçık  Suçiçeği  Tetanoz ve Difteri

73  Tüberkuloz  Hepatit A  Meningokok  Polio  Kuduz  Tifo  Boğmaca  Pnömokok

74  0,1, ve 6. aylarda üç dozluk aşı  Aşı programı tamamlandıktan 1-3 ay sonra serolojik çalışma yapılmalıdır  Aşıya cevapsız personelde iş kısıtlamasına gerek yoktur.

75 SP’de atak hızı %60’a kadar çıkabilir Aşı programları Aşı programları İnfluenza açısından takip İnfluenza açısından takip İş kısıtlaması İş kısıtlaması Atak hızı <%2

76  İnfluenza aşısı sonbaharda yapılmalıdır (15 Eylül-15 Ekim)  Aşı koruyuculuğu:  Genç erişkinlerde %70-80  Yaşlılarda %30-40

77  Sağlık personeli genel topluma göre 13 kat daha risklidir  Kızamık için Klinik Tanımlama -38°C’den yüksek ateş ve -Makülopapüler döküntü ve -Öksürük veya burun akıntısı veya konjunktivit ile karakterize hastalık.  Şüpheli Vaka: Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık.  Olası Kızamık Vakası (Klinik Vaka): Klinik tanımlamayla uyumlu vaka.

78  Olası ve/veya kesin kızamık vakasıyla temas etmiş olan ve iki doz aşılandığını belgeleyemeyen ve/veya hastalığı geçirmemiş olan 9 ayın üzerindeki herkese KKK aşısı uygulanmalıdır.

79  Aşının uygulanamadığı durumlarda (6 ayın altındaki bebekler, gebeler, immünsuprese kişiler için ve aşının kontrendike olduğu diğer durumlar) önerilmektedir.  6 aydan küçük çocuklara kızamık vakası ile teması durumunda; immünglobulin (Ig) (im veya iv) verilmelidir. ◦ Bebek matür (36 hafta üstü), anne kızamık IgG pozitif ise Ig uygulamasına gerek yoktur. ◦ Bebek matür, anne IgG negatif ise Ig uygulanır, anne aşılanır ◦ Bebek prematüre ise Ig uygulanır.

80  Vakaların görüldüğü sağlık kuruluşlarında, mümkün olan en kısa süre içerisinde hastane personelinin aşılanması sağlanmalıdır.  Aşı uygulaması öncesinde serolojik değerlendirilme yapılmasına gerek yoktur. Aşılamada, ◦ Kızamık hastalığını geçirmeyen kişilere, ◦ Bir yaşından sonra en az iki doz kızamık aşısı ile aşılanmamış olanlara kızamık içeren aşı uygulanmalıdır. ◦ Hastane kayıtlarında daha önce kızamığa karşı bağışıklık gösterilmiş olan kişilere aşı uygulanmasına gerek yoktur.

81  Varisella aşısı bir ay arayla iki doz uygulanmalıdır  Aşı sonrası serolojik test çalışmasına gerek yoktur

82  Tüm personelin PPD testi olmalıdır  Yıllık veya 6 ayda bir takibi yapılmalıdır  İmmünkompromize kişilerin her 6 ayda bir takibi gereklidir

83  Fekal-oral yolla bulaşır  İnkübasyon periyodu 15-50 gündür  Bulaştırıcılık: sarılık gelişmeden önce en fazladır.  Hastalık gözle görülür hale geldiğinde bulaşması en aza iner

84  Bulaş riski Hasta bakım alanlarında yeme ve içme El hijyenine dikkat etmeme Hasta ve yakınları ile yiyecek, içecek veya sigara paylaşımı ile artmaktadır

85  Temas sonrası profilaksi:  İnfekte kişilerle korumasız olarak yakın teması olanlar Rifampisin (2x600mg/gün, 2 gün) Seftriakson (250 mg,im, tek doz) Siprofloksasin (500mg, tek doz)

86  Meningokok aşısı salgınların önlenmesinde etkili olmasına karşın temas sonrası profilakside etkinliği çok sınırlıdır  Sivillerin ve SP’nin rutin aşılanması önerilmemektedir

87  Asellüler boğmaca aşısı yetişkinlerde lisans almamıştır

88  On yılda bir düzenli olarak yapılmalıdır  Primer aşı (üç doz): ilk doz ile ikinci doz arası 4-6 hafta, üçüncü doz 6-12 ay sonra yapılmalıdır


"Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER. İzolasyon İzolasyon İnfekte ve/veya kolonize hastalardan ◦ diğer hastalara, ◦ hastane ziyaretçilerine ◦ sağlık personeline." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları