Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATETERLE İLİŞKİLİ KATETERLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATETERLE İLİŞKİLİ KATETERLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI."— Sunum transkripti:

1 KATETERLE İLİŞKİLİ KATETERLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI

2 Yatan hastaların %50-60’ına IV kateter ABD’nde yılda 300 milyon kateter 3 milyon SVK O'Grady NP, Cleve Clin J Med. 2011

3 YBÜ’de gelişen primer bakteriyemilerin %40 Hastane kaynaklı KDİ’lerin %85 NNIS verilerine göre bakteriyemi oranı; 2.1-11.4 / 1000 kateter günü yanık üniteleri 30.2 / 1000 kateter günü Epidemiyoloji (NNIS) System Report, Am J Infect Control. 2004

4 Mikroorganizma Kateter Konak

5 kateterin yapısı kateterin işlevi ve lokalizasyonu kateterin yerleşim yeri kateter yerleştirme şekli kateterin kalış süresi (> 72 saat) lümen sayısı uzunluğu kullanım amacı acil koşullarda takılması Gowardman JR, J Hospital Infect. 2010

6 uygulamayı yapan kişinin eğitimi aseptik tekniğin bozulması kateterin sık manipülasyonu sağlık çalışanlarının hijyeni eldiven kullanma pansuman biçimi

7 Klinik Nonspesifik KNS’ye bağlı KİKDİ’lerde ateş 38 o C’nin altında Ateş, titreme duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşük Kateter giriş yerinde inflamasyon veya pürülan akıntı özgüllüğü yüksek, duyarlılığı düşük %75-85 gereksiz kateter çıkarma

8 Lokal bulgular Isı artışı, kızarıklık, ödem, eksuda, ağrı

9 Ateş, üşüme, titreme Sepsis bulguları Başka bir infeksiyon odağının olmaması Antimikrobiyal tedaviye yanıt vermeme Kateterin çekilmesi ile semptomların kaybolması Sistemik bulgular

10 Mermel LA, et al, CID 2009 Tanımlar Kateter kolonizasyonu Çıkış yeri infeksiyonu Tünel infeksiyonu İnfüzyonla ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu Katetere bağlı sepsis

11 Kateter dışında herhangi bir kaynakla ilişkilendirilemeyen bakteriyemi veya fungemi Periferik venden  1 pozitif kan kültürü İnfeksiyonun klinik bulgularının olması (ateş, titreme ve/veya hipotansiyon) Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu

12 Kateter kültüründe; semikantitatif ≥15 kob veya kantitatif  10 3 kob periferik kan kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi kantitatif kan kültüründe SVK/periferik kan  5:1 kateter kan kültürü  102 kob/ml SVK’dan alınan kan kültürlerinde en az 2 saat erken üreme

13 Korunma

14 Kategori IA: İyi planlanmış deneysel, klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen ve uygulamaya konulması kuvvetle tavsiye edilen veriler Kategori IB: Bazı deneysel, klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen ve uygulamaya konulması kuvvetle tavsiye edilen veriler Kategori IC: Yasal düzenlemelerle belirlenen kurallar Kategori II: Bazı klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen ya da teorik bir açıklaması olan ve uygulamaya konulması tavsiye edilen veriler Çözümlenmemiş konu: Üzerinde görüş birliğine varılmamış olan veya yeterli bilimsel kanıt bulunmayan konular

15 Sağlık Çalışanlarının Eğitimi (IA)

16 El hijyeni (IB)

17 Aseptik teknik (IB)

18 Arteriyel, santral ve midline kateterler takılırken steril eldiven giyilmeli (IA) Kılavuz tel değişikliği yapılacağı zaman yeni steril eldiven giyilmeli (IA) PVK takarken nonsteril eldiven giyilmeli (IC) İntravasküler pansumanı değiştirirken steril ya da nonsteril eldiven giyilmeli (IC) Eldiven kullanımı

19 Maksimum steril bariyer (IB)

20 Periferik venöz kateter takılmasından önce cilt temizliği %70 alkol, tentürdiyot, iyodofor ya da klorheksidin glukonat ile yapılmalı (IB) Santral vasküler, periferik arteryel kateter takılması ya da pansuman değişimi sırasında alkollü %5 klorheksidin ile cilt temizliği yapılmalı. Klorheksidine kontrendikasyon olması durumunda, %70 alkol, tentürdiyot, iyodofor kullanılabilir (IA) Antiseptiklerin kuruması beklenilmeli (IB) Cilt antisepsisi

21 Kateter giriş yeri örtüleri Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril şeffaf, yarı geçirgen örtüler kullanılmalı (IA) Hasta fazla terliyorsa, kateter giriş yerinde kanama veya sızdırma varsa, gazlı bez örtüler tercih edilmeli (II) Kateter pansumanı nemlendiğinde, gevşediğinde veya gözle görülebilir kirlenme olduğunda değiştirilmeli (IB)

22 Kısa süreli SVK pansumanı için gazlı bez kullanılmış ise 2 günde bir değiştirilmeli (II) Kısa süreli SVK pansumanı için şeffaf örtü kullanılmış ise en az 7 günde bir değiştirilmeli (IB) Antibiyotikli topikal preparatların kullanılması önerilmemektedir.

23 Kateter takıldıktan sonra her diyaliz seansının sonunda hemodiyaliz kateterinin çıkış yerine povidon iyot, antiseptik merhem ya da basitrasin/gramisidin/polymyxin B merhemi kullanılmalı; ancak bu öneriyi yerine getirebilmek için üretici firma önerileri dikkate alınarak kateter materyalinin antiseptik krem ile etkileşim göstermediği belirlenmeli (IB) Antibiyotik / Antiseptik merhemler

24 İntravasküler kateter infeksiyon riskini azaltmak için dikişsiz sabitleme sistemleri kullanılmalı (II) Kateter sabitleme sistemleri

25 Erişkinlerde üst ekstremite tercih edilmeli (II) Kateter seçimi kullanım amacına, kullanım süresine, komplikasyon varlığına ve kateteri takan kişinin deneyimine göre yapılmalı (IB) Periferik ve midline kateterlerin seçimi ve takılma yeri

26 Erişkin hastalarda kısa PVK’lar 72-96 saatte bir değiştirilmeli (IB) Midline kateterler sadece özel endikasyon durumunda değiştirilmeli (II) Arteryel kateterler 6 gün, pulmoner arter kateterler 5 gün, total parenteral beslenme kataterleri ise 30 güne kadar yerinde kalabilir. Periferik ve midline kateterlerin değiştirilmesi

27 Santral venöz kateterlerin seçimi ve takılma yeri Santral venöz kateterlerin takılma yeri belirlenirken, hem infeksiyon hem de mekanik komplikasyon gelişme riskinin en düşük olduğu bölge ve teknik tercih edilmeli (IA) Subklavian vene takılmalı (IB), Femoral vene takılmamalı (IA)

28 Santral venöz kateterlerin seçimi ve takılma yeri En az sayıda port veya lümene sahip SVK’lar tercih edilmeli (IB) İhtiyaç ortadan kalkar kalkmaz SVK çekilmeli (IA) Aseptik kurallara uyularak takıldığı konusunda şüphe bulunan tüm SVK’lar, mümkün olan en kısa zamanda (ilk 48 saat) değiştirilmeli (IB)

29 SVK, periferik yolla yerleştirilen SVK, hemodiyaliz kateteri veya pulmoner arter kateterleri katetere bağlı infeksiyon gelişimini önlemek amacıyla rutin olarak değiştirilmemeli (IB) Tünelli olmayan kateterlerde infeksiyon gelişmesini önlemek için rutin olarak kılavuz kateter üzerinden kateter değiştirilmemeli (IB) Santral venöz kateterlerin değiştirilmesi

30 İnfüzyon setlerinin değiştirilmesi İnfüzyon setleri ve bunlarla ilgili her tür bağlantının 72-96 saatte bir değiştirilmeli (IA) Kan, kan ürünleri ve lipid emülsiyonlarının verilmesi için kullanılan infüzyon setleri infüzyonun başlamasını takiben 24 saat içinde değiştirilmeli (IB) Propofol infüzyonu için kullanılan setler, her 6-12 saatte bir değiştirilmeli (IA)

31 Care bundle Bakım paketi

32 El hijyeni Kateter takılması sırasında maksimum bariyer önlemleri Kateter takılacak alana klorheksidin glukonat ile cilt antisepsisi uygulanması ve kurumasının beklenmesi Optimum kateter takılma bölgesinin seçilmesi Günlük olarak SVK gereksiniminin değerlendirilmesi

33 Altı adım yöntemi 1.Konunun belirlenmesi 2.Durumun değerlendirilmesi ve hedeflerinin belirlenmesi 3. Neden analizi 4. Çözüm önerileri üretme ve uygulamaya koyma 5. Uygulama sonuçlarının kontrolü 6. Uygulamanın kurumsallaştırılması

34 PUKÖ Döngüsü Planla (ne yapılacak, nasıl yapılacak) Uygula (planladığını uygula) Kontrol et (gerçekleşenler planla uyumlu mu? Önlem al

35

36


"KATETERLE İLİŞKİLİ KATETERLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları