Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunu Planı Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Ameliyathane kaynaklı sorunlar Ameliyathane kaynaklı sorunlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunu Planı Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Ameliyathane kaynaklı sorunlar Ameliyathane kaynaklı sorunlar."— Sunum transkripti:

1

2 Sunu Planı Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Ameliyathane kaynaklı sorunlar Ameliyathane kaynaklı sorunlar CAE önlemede kanıta dayalı öneriler CAE önlemede kanıta dayalı öneriler Travmayı önlemede kanıta dayalı öneriler Travmayı önlemede kanıta dayalı öneriler Hipotermiyi önlemede kanıta dayalı öneriler Hipotermiyi önlemede kanıta dayalı öneriler

3

4 Cerrahi Süreç Ameliyat ÖncesiAmeliyat SırasıAmeliyat Sonrası

5 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. CAETravmaHipotermi

6 Ameliyathane kaynaklı sorunlar CAE Asepsi Travma Pozisyonlar Destek sistemleri Hipotermi Isıtma

7

8 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Cerrahi girişimden sonra 30 gün, implant varlığında bir yıl içerisinde ameliyat bölgesinde ortaya çıkan enfeksiyondur. CAE nedir?

9 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Ameliyat geçiren hastalarda oluşan enfeksiyonların %38’ i, Ameliyat geçiren hastalarda oluşan enfeksiyonların %38’ i, Tüm hastane enfeksiyonlarının % 14-16’ sı CAE’ dir. Tüm hastane enfeksiyonlarının % 14-16’ sı CAE’ dir. CAE’larının %65-70’i ameliyathane kaynaklıdır. CAE’larının %65-70’i ameliyathane kaynaklıdır. CAE Neden Önemli?

10 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. CAE Önleme-1- Havalandırma Ameliyathaneden koridorlara ve diğer alanlara doğru pozitif basınçlı hava akımı sağlanmalıdır. K D: IB Standart filtreler kullanılmalı, UV kullanılmamalıdır. K D: IB Saatte 3’ü taze temiz hava olmak üzere, en az 15 hava değişimi sağlanmalıdır. K D: IB Ameliyat odasında sadece gerekli personel bulunmalıdır. K D: IB Ameliyat odaları, malzeme–personel–hasta girişi dışında kapalı tutulmalıdır. K D: II Ortopedik implant ameliyatlarında ultra temiz hava sağlanmalıdır. K D: II

11 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. CAE Önleme-2- Çevre Temizliği Ameliyat odasında malzeme ve yüzeyde, gözle görülen kan veya vücut sıvıları ile kontaminasyon varsa, hastane dezenfektanı ile temizlenmelidir. KD: IB Kontamine veya kirli ameliyatlardan sonra özel temizlik veya ameliyat odasının kapatılmasına gerek yoktur. KD: IB Günün/gecenin son ameliyatından sonra yerler hastane dezenfektanı kullanılarak ıslak/nemli vakum ile temizlenir. KD:11 Ameliyathane bölümüne ya da ameliyat odasına girişte yapışkan paspas kullanılmamalıdır. KD: IB Gözle görünür kirlenme yoksa, salonların iki ameliyat arasında rutin dezenfeksiyonu halen çözümlenmemiş bir konudur. KD: Uİ

12 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Cerrahi aletler, kılavuzlara uygun olarak steril edilmelidir. KD: IB Sadece hemen kullanılacak cerrahi aletlere “anlık; flash sterilizasyon” yapılır. KD: IB CAE Önleme-3- Alet Sterilizasyonu

13 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Ameliyat odasına girerken baş ve yüz kıllarını örtecek şekilde kep takılmalıdır KD: IB Ayakkabı kılıfı/galoş kullanılmamalıdır KD: IB Ameliyat odasında ağzı ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takılmalıdır KD: IB Sıvı geçirmeyen eldiven ve önlükler kullanılmalıdır KD: IB Cerrahi ekip, önlüğü giydikten sonra, steril cerrahi eldiven giymelidir KD: IB Cerrahi giysiler kirlendiğinde değiştirilmelidir KD: IB CAE Önleme-4- Giysi ve Örtüler

14

15 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Fırçalar tek kullanımlık olmalıdır KD: II Günün ilk vakasından önce tırnak altındaki kirler akan suyun altında fırçalanarak temizlenmelidir. KD: II Cerrahi el hijyeninde işleme başlamadan önce yüzük, saat, bileklik gibi takılar çıkarılmalıdır. KD: II Cerrahi el antisepsisi, antimikrobiyal sabun/kalıcı etkili alkollü el antiseptiği ile ovarak sağlanmalıdı.r KD: IB Ellerin yıkandığı lavabo başka bir amaçla kullanılmamalıdır. KD: IB Parmak uçlarından başlanarak el ve tüm ön kol üretici firmanın önerdiği zamana uyularak yıkanmalıdır. KD: IB Yıkama sonrası eller durulanmalı ve steril havlu ile kurulanmalıdır. KD: IB CAE Önleme-5- El Antisepsisi

16

17 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London.

18 Etkili hemostaz Etkili hemostaz Yeterli kanlanma Yeterli kanlanma Hipotermiyi önleme Hipotermiyi önleme Dokuların dikkatle tutulması Dokuların dikkatle tutulması Boşluklara gereksiz girmeme Boşluklara gereksiz girmeme Ölü/yabancı cisim içeren dokuların çıkarılması Ölü/yabancı cisim içeren dokuların çıkarılması Dren kullanmama Dren kullanmama Dikiş yerlerine uygun davranma Dikiş yerlerine uygun davranma Ölü boşlukları ortadan kaldırma Ölü boşlukları ortadan kaldırma CAE Önleme Asepsi ve Cerrahi Teknik

19 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. İntravenöz ilaç verirken /epidural, spinal ya da intravenöz kateter İntravenöz ilaç verirken /epidural, spinal ya da intravenöz kateter yerleştirirken asepsi ilkelerine uyulmalıdır. KD: IA Steril objeler, kullanmadan hemen önce açılmalıdır. Steril objeler, kullanmadan hemen önce açılmalıdır. KD: II Cerrahi alanın kontamine olduğu düşünülüyorsa, cilt geç primer/ sekonder kapatmak üzere açık bırakılmalıdır. KD: IB Drenaj için kapalı–emici dren kullanılmalıdır Drenaj için kapalı–emici dren kullanılmalıdır Dren, insizyondan ayrı bir kesi ile yerleştirilmeli ve mümkün olan en Dren, insizyondan ayrı bir kesi ile yerleştirilmeli ve mümkün olan en kısa sürede çekilmelidir. KD: IB Cerrahi alanda dokuya nazik davranılmalı, kanama kontrol edilmeli, ölü dokular, yabancı cisimleri içeren dokular çıkarılmalı, ölü boşluklar önlenmelidir KD: IB KD: IB CAE Önleme-6- Asepsi ve Cerrahi Teknik

20 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Tüy dökücü krem/elektrikli makineleri ile yapılan cilt temizliği CAE oranını azaltır. KD: IA Eğer ameliyat bölgesi için bir engel oluşturmayacaksa, kıllar temizlenmemelidir. KD: IA İnsizyon bölgesi ve çevresindeki kirler antiseptik solüsyonla boyama öncesi yıkanmalı ve temizlenmelidir. KD: IB Deri hazırlığında uygun antiseptik solüsyon kullanılmalıdır. KD: IB Dren konulacaksa hazırlık dren bölgesini de kapsayacak genişlikte olmalıdır. KD: II CAE Önleme-7- Deri Hazırlığı

21 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London.

22 Sadece endikasyon bulunan hastalarda en yaygın CAE nedeni m.org. etkinli antibiyotikler seçilmelidir. KD: IA Proflaktik antibiyotiğin ilk dozu IV yolla (1 saat önce, Vankomisin uygulanacaksa 2 saat önce), verilmelidir. Serum ve doku ilaç düzeyi ameliyat boyunca ve insizyonun kapatılmasından birkaç saat sonrasına kadar devam ettirilmelidir. Antibiyotik profilaksi süresi ulusal rehberlere dayanmalıdır. KD: IA Vankomisin rutin profilaktik antibiyotik olarak kullanılmamalıdır. Vankomisin rutin profilaktik antibiyotik olarak kullanılmamalıdır. KD: IA CAE Önleme-8- Profilaksi

23 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London.

24 Travma Basınç yarası Maliyeti yüksek, etkisi fazla ve kanıtlara göre önlenebilir olan en önemli sağlık sorunlarından biridir. (Institute for Health Care, 2008)

25 Basınca maruz kalan canlı doku üzerindeki basınç şiddetini azaltmaya yönelik önlemler. Vanderwee & Grypdonck &, Defloor, 2005a; AHCPR, 1992; Reddy & Gill & Rochon, 2006; Cullum et al., 2004;. rNAO, 2005.

26 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Travmayı Önleme Pozisyon/Destek Materyalleri Basınç yarası gelişme riski yüksek olan hastalarda basıncı azaltıcı malzeme kullanılmalıdır. KD: IA Dinamik (havalı), statik polietilen ve poliüretan Dinamik (havalı), statik polietilen ve poliüretan visko-elastik veya köpük yataklar kullanılmalıdır. Köpük yüzey destekleyiciler, köpük yastıklar kullanılmalıdır. KD: IIB

27 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London.

28 Hipotermi santral ısının 36 derecenin altına düşmesidir. Hipotermi santral ısının 36 derecenin altına düşmesidir. Perioperatif hastalarda hipotermi %50-%90 oranında görülmektedir. Perioperatif hastalarda hipotermi %50-%90 oranında görülmektedir. Vücut ısısındaki değişiklikler; yaş, cinsiyet, vücut yüzey bölgesi, ameliyatın tipi ve süresi ile ilişkilidir. Vücut ısısındaki değişiklikler; yaş, cinsiyet, vücut yüzey bölgesi, ameliyatın tipi ve süresi ile ilişkilidir.Hipotermi

29 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Isıtılmamış intravenöz sıvı ve kanın hastaya verilmesi, Isıtılmamış intravenöz sıvı ve kanın hastaya verilmesi, Büyük ameliyatlarda vücut boşluklarının uzun süre açıkta kalması, Büyük ameliyatlarda vücut boşluklarının uzun süre açıkta kalması, Soğuk sıvılarla irrigasyon yapılması, Soğuk sıvılarla irrigasyon yapılması, Hareketsizlik, Hareketsizlik, Ameliyattan önce aç kalma, Ameliyattan önce aç kalma, Çocuk/yaşlı olmak Çocuk/yaşlı olmak hipotermi riskini arttırır. Hipotermi Cerrahi İlişkisi

30 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Nötrofil kemotaksisini azaltır, stafilokokları fagosite etme yeteneğini bozar. Nötrofil kemotaksisini azaltır, stafilokokları fagosite etme yeteneğini bozar. Kanama eğilimini arttırır. Kanama eğilimini arttırır.Hipotermi CAE KANAMA

31 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Isıtılmış hava-sıvı iletimli ısıtma battaniyeleri kullanmalıdır Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası battaniye örtme, çorap, başlık giydirme önerilir Isıtılmış intravenöz sıvı ve kan verilmeli, irigasyon sıvıları oda sıcaklığında olmalıdır KD:IV Hipotermi Önleme

32 Welsh A (2008) National Collaborating Centre For Women's and Children's Health, London. Bütün güzel ilkeler yol gösteren deniz fenerlerine benzerler ve ancak limanın yolunu bilenlerin işine yararlar…….. Sonuç olarak

33


"Sunu Planı Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Cerrahi sürecin ameliyat sırası etkileri Ameliyathane kaynaklı sorunlar Ameliyathane kaynaklı sorunlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları