Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. KONU: ALKİNLER 1. ALKİNLERE GİRİŞ Genel formülleri C n H 2n–2 ’dir. Alkinler doymamış hidrokarbonlardır. Karbon zincirinde 1 tane üçlü bağ taşıyan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. KONU: ALKİNLER 1. ALKİNLERE GİRİŞ Genel formülleri C n H 2n–2 ’dir. Alkinler doymamış hidrokarbonlardır. Karbon zincirinde 1 tane üçlü bağ taşıyan."— Sunum transkripti:

1 3. KONU: ALKİNLER 1

2 ALKİNLERE GİRİŞ Genel formülleri C n H 2n–2 ’dir. Alkinler doymamış hidrokarbonlardır. Karbon zincirinde 1 tane üçlü bağ taşıyan alkinler mono alkin veya alkin olarak isimlendirilir ve C n H 2n–2 genel formülüne uyarlar. Üçlü bağın olduğu karbonlar sp hibritleşmesi yapmışlardır. Üçlü bağdan bir tanesi sigma diğerleri pi bağlarıdır. 2

3 ALKİNLERİN ADLANDIRILMALARI Aynı sayıda C taşıyan alkanların sonundaki –an eki kaldırılarak yerine –in eki getirilir. Alkinlerde karbonlar numaralanırken üçlü bağın yakın olduğu uçtan itibaren numaralamaya başlanır. C 2 H 2 Etin (Asetilen) C 3 H 4 Propin C 4 H 6 Bütin 3

4 C 5 H 8 Pentin C 6 H 10 Hekzin C 7 H 12 Heptin C 8 H 14 Oktin C 9 H 16 Nonin C 10 H 18 Dekin 4

5 ALKİNLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ 1) Birbirine bağlı karbon atomlarına ya da aynı karbon atomuna bağlı 2 halojen taşıyan alkanların, derişik KOH çözeltisi ile tepkimesinden alkin elde edilir. 2) Alkinlerin metal tuzlarının alkil halojenür ile tepkimesinden alkin elde edilir. 3) Tetra halojenürlerin Zn ile tepkimesinden alkin elde edilir. 4) Asetilen özel yolla da elde edilir. 5

6 ALKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1) Homolog sıra oluştururlar. 2) Yanma reaksiyonu verirler. Yanma ürünleri CO 2 ve H 2 O’dur. 3) Erime ve kaynama noktaları aynı sayıda karbon taşıyan alkan ve alkenlere göre genelde yüksektir. 4) Katılma tepkimesi verirler. Br 2 katılması: Bromlu suyun rengini giderirler. 6

7 H 2 katılması Su (H 2 O) katılması HBr katılması 5) Üçlü bağ taşıyan karbonlardan biri veya ikisi de H atomu bulunduruyorsa alkin, NH 3 ’lı ortamda AgNO 3 ve Cu 2 Cl 2 çözeltileri ile çökelek verir. (Bu tepkimeler alkinlerin ayıracıdır.) Alkinlerde üçlü bağ taşıyan C’lara bağlı hidrojenler asidik karakter gösterir. Asetilenürler patlayıcı maddelerdir. 7

8 6) Derişik KMnO 4 çözeltisi, asetileni CO 2 gazına kadar yükseltger. 7) Polimerleşme tepkimesi verirler. 8


"3. KONU: ALKİNLER 1. ALKİNLERE GİRİŞ Genel formülleri C n H 2n–2 ’dir. Alkinler doymamış hidrokarbonlardır. Karbon zincirinde 1 tane üçlü bağ taşıyan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları