Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organik Bileşikler Kimya bilimi temelde organik kimya ve anorganik kimya olarak ikiye ayrılır. Bu sunu süresince org a nik bileşiklerle ilgili genel özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organik Bileşikler Kimya bilimi temelde organik kimya ve anorganik kimya olarak ikiye ayrılır. Bu sunu süresince org a nik bileşiklerle ilgili genel özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Organik Bileşikler Kimya bilimi temelde organik kimya ve anorganik kimya olarak ikiye ayrılır. Bu sunu süresince org a nik bileşiklerle ilgili genel özellikleri anorganik bileşiklerden farklarını ve bazı yaygın organik bileşikleri öğreneceksiniz.

2 Organik kimya yapısında C H N ve O elementleri bulunduran maddeleri inceler.Kısaca karbon kimyası olarak adlandırılır.karbon kimyasına organik madde denmesinin en önemli nedenlerinden biride bu maddelerin genellikle canlı organizmaların yapısında bulunmasıdır.

3 Organik bileşiklerin bitki ve hayvanlardan elde edilmesi çok eskilere dayanır. El-Razi 900 yıllarda ilk defa bitkilerden saf alkol elde etmiştir. Aspirin söğüt yaprağından, penisilin ise ilk defa küflü peynirden elde edilmiştir. Günümüzde kullanılan bir çok organik madde yapay olarak elde edilmektedir.

4 Kimyasal maddeler, 19. yüzyıl başlarında organik ve anorganik maddeler olarak sınıflandırılmıştır. Organik maddeler, büyük ve karışık yapılarda maddeler oldukları ve genellikle canlı organizmalarda bulundukları için bu maddelere “hayatın gücü” denmiş ve uzun yıllar boyunca laboratuar şartlarında elde edilemeyecekleri düşünülmüştür.

5 1828 yılında alman kimyacı Friedrich Wöhler, laboratuarda anorganik bir madde olan KCN den organik bir madde olan üreyi elde etmiştir. Wöhler böylece organik maddelerin laboratuar şartlarında elde edilebileceğini ispatlamıştır.

6 Organik maddelerin bu şekilde elde edilişinden sonra hızla yeni maddeler elde edilmiş ve günümüzde milyonlarca çeşit organik bileşik kullanılmaktadır. Organik bileşiklerin bu şekilde çok olmasının nedeni C atomunun çok sayıda çeşitlilikte bağlanabilme kabiliyeti ile ilgilidir.

7 ORGANİK VE ANORGANİK BİLEŞİKLER Organik hemen hemen tamamında C ve H atomu vardır. Bu nedenle CO2, CO, CS’ gibi bileşikler ve karbonat içeren bileşikler organik bileşik sınıfına dahil edilmezler. Şimdi organik ve anorganik bileşikler arasındaki farkları inceleyelim:

8 Organik ve anorganik bileşikler arası farklar 1. Organik bileşikler genellikle yanıcıdır. İnorganik bileşikler yanıcı değildir. 2.Organik bileşiklerin erime noktaları genellikle düşüktür.(300 c nin altındadır.) İnorganik bileşiklerin ise genellikle yüksektir. 3.Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler,inorganiklerin çoğu suda çözünürler. 4.Organik bileşikler çoğunun yapısı iyonik değildir. inorganikler ise iyonik yapıdadır. 5.Organik bileşiklerin kendilerine özgü bir renk ve kokuları vardır.Anorganik bileşiklerde ise bu oran daha azdır. 6. Organik bileşiklerin oluşumunda katalizörlerin rolü büyüktür.farklı katalizörler kullanılarak aynı maddelerden farklı bileşikler oluşturulabilir. 7. Organik bileşiklerle yapılan reaksiyonlar fazla ısı ve zaman gerektirirler,inorganik bileşiklerin reaksiyonları daha hızlıdır. 8. Organik bileşiklerin yoğunlukları genellikle düşüktür.

9 Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması Ornagik bileşikler fonksiyonal (işlevsel) gruplara göre sınıflandırılırlar. Fonksiyonal Grup: Belirli kimyasal davranış gösteren atom grupları. Bazı fonksiyonal gruplar: R,R’: Hidrokarbon zinciri

10 Organik Bilesiklerin Islevsel Gruba Gore Siniflandirilmasi (I)

11 Organik Bilesiklerin Islevsel Gruba Gore Siniflandirilmasi (II) Soru: Asagidaki bilesiklerin yapisal formullerini cizelgeyi kullanarak yaziniz C 4 H 10 O (alkol)C 3 H 8 O (eter)C 3 H 6 O (aldehit)C 4 H 8 O (keton) C 3 H 6 O 2 (karboksilli asit)C 5 H 10 O 2 (ester)C 3 H 9 N (amin)

12 HİDROKARBONLAR ALİFATİK HK AROMATİK HK DOYMUŞ HKDOYMAMIŞ HK ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER TEK HALKALIBİTİŞİK HALKALI BENZEN VE TÜREVLERİ TOLUEN KSİLEN NAFTALİN ANTRESEN DÜZ ZİNC. YADA DALLANMIŞ

13 Hidrokarbonlar Aromatik Alifatik

14 Hidrokarbonlar Aromatik Alifatik Alkanlar Alkinler Alkenler Doymuş HK Doymamış HK

15 Hidrokarbonlar Alifatik Alkalar Alkanlar yapı içindeki bağların tamamının tekli bağlar olduğu hidrokarbonlardır. Alkanlar yapı içindeki bağların tamamının tekli bağlar olduğu hidrokarbonlardır. C C H H H HHH

16 Hidrokarbonlar Alifatik Alken Alkenler yapı içinde karbon-karbon çift bağı içeren hidrokarbonlardır. C C H H HH

17 Hidrokarbonlar Alifatik Alkinler Alkinler yapı içinde karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlardır.HCCH

18 Hidrokarbonlar Aromatik En çok karşılaşılan aromatik hidrokarbonlar benzen halkası içeren yapılardır. H H H HHH

19 FORMÜL VE FORMÜL ÇEŞİTLERİ Bileşiklerin kısaca gösterilmelerine FORMÜL denir. Organik Kimyada formüller Kapalı - Yarı Açık - Açık olmak üzere 3 grupta ifade edilirler. İsim Kapalı Yarı Açık Açık EtanC2H6C2H6 CH 3 -CH 3 H C H HH HH Propan C3H8C3H8 CH 3 -CH 2 -CH 3 C H H H HC C H H H H

20 C ve H den oluşmuş organik bileşiklere HİDROKARBONLAR denir. Hidrokarbonlar, ALİFATİK ve AROMATİK hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Aromatik olmayan hidrokarbonlara, Alifatik Hidrokarbonlar denir. Alifatik Hidrokarbonlar, düz, zincirli ve dallanmış yada halkalı biçimde olabilirler. HİDROKARBONLAR

21 Alifatik Hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış biçimde de sınıflandırılabilir. C-C tekli bağları, C=C ikili bağları, C≡C üçlü bağları görülmektedir. H C H HH HH H H H H C≡C H H

22 Doymuş hidrokarbonlara ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir. C 2 H 6 Etan ALKAN H C H HH HH C 2 H 6 Eten (Etilen) ALKEN H C H HH C 2 H 2 Etin (Asetilen) ALKİN C≡C H H

23 ALKAN 1.Genel formülü C n H 2n+2 dir. 2.C atomları arasındaki bütün bağlar tekli bağdır. 3.İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir. 4.Doymuştur. 5.En küçük üyesi 1 karbon atomludur C 2 H 6 Etan ALKAN H C H HH HH

24 ALKEN 1.Genel formülü C n H 2n dir. 2. C atomları arasında en az bir tane 2 li bağ vardır. 3. İsimlendirme yapılırken sonu na -en eki ya da -ilen eki getirilir. 4. Doymamıştır. 5. En küçük üyesi 2 karbonludur C 2 H 4 Eten (Etilen) ALKEN H C H HH

25 ALKİN 1. Genel formülü C n H 2n–2 dir. 2. C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır 3. İsimlendirme yapılırken sonu na -in eki getirilir. 4. Doymamıştır. 5. En küçük üyesi 2 karbonludur C 2 H 2 Etin (Asetilen) ALKİN C≡C H H

26 ALKANALKENALKİN CH 4 Metan C 2 H 6 Etan C 3 H 8 Propan C 4 H 10 Bütan C 5 H 12 Pentan C 6 H 14 Hegzan C 7 H 16 Heptan C 8 H 18 Oktan C 9 H 20 Nonan C 10 H 22 Dekan — C 2 H 4 Eten (Etilen ) C 3 H 6 Propen C 4 H 8 Büten C 5 H 10 Penten C 6 H 12 Hegzen C 7 H 14 Hepten C 8 H 16 Okten C 9 H 18 Nonen C 10 H 20 Deken — C 2 H 2 Etin (Asetilen) C 3 H 4 Propin C 4 H 6 Bütin C 5 H 8 Pentin C 6 H 10 Hegzin C 7 H 12 Heptin C 8 H 14 Oktin C 9 H 16 Nonin C 10 H 18 Dekin

27 AROMATİK HİDROKARBONLAR Aromatik Hidrokarbonlar denildiğinde; 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır ve Molekül tek düzlemlidir. 3. Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde, doymamış hidrokarbonların özellikleriniz göstermezler. 4. En önemlisi benzen bileşiğidir.

28 AROMATİK HİDROKARBONLAR Aromatik hidrokarbonların en basit örneği benzen dir. BENZEN (C 6 H 6 ) BENZEN; 1.Halkalı yapı gösterir 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır. 3.Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde, doymamış hidrokarbonların özellikleriniz göstermezler. CH HC

29 AROMATİK HİDROKARBONLAR Diğer bir üyesi naftalindir. (C 10 H 8 ) Diğer bir üyesi de antresendır. (C 14 H 10 ) BENZENNAFTALİN ANTRESEN

30 b. Fonksiyonel grupları farklıdır. Örnek: Alkoller-eter CH 3 -CH 2 -OH Etil alkol CH 3 -O-CH 3 Di etil eter c. Fonksiyonel grupların yerlerinde farklılık vardır. Örnek: C 5 H 10 da çift bağların yerleri farklıysa; CH 3 -CH═CH-CH 2 -CH 3 2-penten CH 2 ═CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 1-penten


"Organik Bileşikler Kimya bilimi temelde organik kimya ve anorganik kimya olarak ikiye ayrılır. Bu sunu süresince org a nik bileşiklerle ilgili genel özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları