Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİDROKARBONLAR ALİFATİK HK AROMATİK HK DOYMUŞ HKDOYMAMIŞ HK ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER TEK HALKALIBİTİŞİK HALKALI BENZEN VE TÜREVLERİ TOLUEN KSİLEN NAFTALİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİDROKARBONLAR ALİFATİK HK AROMATİK HK DOYMUŞ HKDOYMAMIŞ HK ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER TEK HALKALIBİTİŞİK HALKALI BENZEN VE TÜREVLERİ TOLUEN KSİLEN NAFTALİN."— Sunum transkripti:

1 HİDROKARBONLAR ALİFATİK HK AROMATİK HK DOYMUŞ HKDOYMAMIŞ HK ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER TEK HALKALIBİTİŞİK HALKALI BENZEN VE TÜREVLERİ TOLUEN KSİLEN NAFTALİN ANTRESEN DÜZ ZİNC. YADA DALLANMIŞ

2 C ve H den oluşmuş organik bileşiklere HİDROKARBONLAR denir. Hidrokarbonlar, ALİFATİK ve AROMATİK hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Aromatik olmayan hidrokarbonlara, Alifatik Hidrokarbonlar denir. Alifatik Hidrokarbonlar, düz, zincirli ve dallanmış yada halkalı biçimde olabilirler. HİDROKARBONLAR

3 Alifatik Hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış biçimde de sınıflandırılabilir. C-C tekli bağlarda her bir C’atomu SP 3 hibritleşmesi yapmış ve doymuş hidrokarbonlardır. C=C ikili bağlardaki C atomları SP 2, C≡C üçlü bağlardaki C atomları SP hibritleşmesi yapmışlardır. H C H HH HH SP 3 hibrtlrşmrsi H C H H H SP 2 hibrtlrşmrsi C≡C H H SP hibrtlrşmrsi

4 Doymuş hidrokarbonlara ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN...; üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir. C 2 H 6 Etan ALKAN H C H HH HH C 2 H 6 Eten (Etilen) ALKEN H C H HH C 2 H 2 Etin (Asetilen) ALKİN C≡C H H SP hibrtlrşmrsi

5 ALKAN 1.Genel formülü C n H 2n+2 dir. 2.C atomları sp 3 hibritleşmesi yapar. C atomları arasındaki bütün bağlar tekli bağ. Yani  (sigma) bağıdır. 3.İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir. 4.Doymuştur. 5.En küçük üyesi 1 karbon atomludur C 2 H 6 Etan ALKAN H C H HH HH

6 ALKEN 1.Genel formülü C n H 2n dir. 2. C atomları arasında en az bir tane 2 li bağ vardır. 3.İkili bağ yapan C atomları sp 2 hibritleşmesi yapar. 4. Molekülde en az bir tane pi bağı bulunur. 5. İsimlendirme yapılırken sonu na -en eki ya da -ilen eki getirilir. 6. Doymamıştır. 7. En küçük üyesi 2 karbonludur C 2 H 4 Eten (Etilen) ALKEN H C H HH

7 ALKİN 1. Genel formülü C n H 2n–2 dir. 2. C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır 3. Pi bağı yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yapar. 4. Molekülde en az 2 tane p bağı vardır. 5. İsimlendirme yapılırken sonu na -in eki getirilir. 6. Doymamıştır. 7. En küçük üyesi 2 karbonludur C 2 H 2 Etin (Asetilen) ALKİN C≡C H H SP hibrtlrşmrsi

8 ALKANALKENALKİN CH 4 Metan C 2 H 6 Etan C 3 H 8 Propan C 4 H 10 Bütan C 5 H 12 Pentan C 6 H 14 Hegzan C 7 H 16 Heptan C 8 H 18 Oktan C 9 H 20 Nonan C 10 H 22 Dekan — C 2 H 4 Eten (Etilen ) C 3 H 6 Propen C 4 H 8 Büten C 5 H 10 Penten C 6 H 12 Hegzen C 7 H 14 Hepten C 8 H 16 Okten C 9 H 18 Nonen C 10 H 20 Deken — C 2 H 2 Etin (Asetilen) C 3 H 4 Propin C 4 H 6 Bütin C 5 H 8 Pentin C 6 H 10 Hegzin C 7 H 12 Heptin C 8 H 14 Oktin C 9 H 16 Nonin C 10 H 18 Dekin

9 AROMATİK HİDROKARBONLAR Aromatik Hidrokarbonlar denildiğinde; 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır ve Molekül tek düzlemlidir. 3. Halkadaki ¶ elektron sayısı (4n+2 ) şeklindedir. (n:Halka sayısı) 4. Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde, doymamış hidrokarbonların özellikleriniz göstermezler. 5. Katılma tepkimeleri vermezler. 6. Yer değiştirme tepkimeleri verirler.

10 AROMATİK HİDROKARBONLAR Aromatik hidrokarbonların en basit örneği benzen dir. BENZEN (C 6 H 6 ) BENZEN; 1.Halkalı yapı gösterir 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır ve Molekül tek düzlemlidir. 3. Halkadaki ¶ elektron sayısı (4n+2 ) şeklindedir. (n:Halka sayısı) 4. Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde, doymamış hidrokarbonların özellikleriniz göstermezler. 5. Katılma tepkimeleri vermezler. 6. Yer değiştirme tepkimeleri verirler. CH HC

11 AROMATİK HİDROKARBONLAR Diğer bir üyesi naftalindir. (C 10 H 8 ) Diğer bir üyesi de antresendır. (C 14 H 10 ) BENZENNAFTALİN ANTRESEN

12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 n-pentan CH 3 - CH-CH 2 - CH 3 izo pentan CH 3 CH 3 -C- CH 3 neo pentan CH 3 İZO VE NEO DALLANMALARI Düz zincirli HK’ lara n-eki getirilerek düz zincirli oldukları ifade edilir. En uzun zincirdeki II.karbona bir metil grubu bağlıysa bu tür dallanmalara İZO dallanmaları denir. En uzun zincirdeki II.karbona iki metil grubu bağlıysa bu tür dallanmalara de NEO dallanmaları denir.

13 İZOMER Kısaca kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklere izomer denir. İzomer maddelerin birçok fiziksel ve kimyasal özellikleri bir birinden farklılık göstermektedir.

14 Hidro karbonlarda görülen izomerliği kısaca; 1.YAPI İZOMERİ: Molekül formülleri aynı, ancak yapıları farklı olan maddelere denir. Bu farklılıklar; a. Zincirdeki farklılık. Örnek: Kapalı formülü C 5 H 12 olan pentan; n-pentan, izo-pentan ve neo-pentan şeklinde bulunurlar. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 n-pentan CH 3 - CH-CH 2 - CH 3 izo pentan CH 3 CH 3 -C- CH 3 neo pentan CH 3

15 b. Fonksiyonel grupları farklıdır. Örnek: Alkoller-eter CH 3 -CH 2 -OH Etil alkol CH 3 -O-CH 3 Di etil eter c. Fonksiyonel grupların yerlerinde farklılık vardır. Örnek: C 5 H 10 da çift bağların yerleri farklıysa; CH 3 -CH═CH-CH 2 -CH 3 2-penten CH 2 ═CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 1-penten

16 2.YER İZOMERİ (Geometrik İzomeri) : Aynı yapıya ve molekül formüle sahip moleküllerde, atom yada atom gruplarının yerlerinde farklılık görülür, bu duruma yapı izomeri denir. Cl C=C H H Cl C=C Cl H CİS-1,2 DİKLOR ETEN TARANS-1,2 DİKLOR ETEN Cl CH 3 C=C CH 3 H H Cl C=C CH 3 TARANS- 2-KLOR-2- BUTEN CİS-2 KLOR-2- BUTEN

17 FORMÜL VE FORMÜL ÇEŞİTLERİ Bileşiklerin kısaca gösterilmelerine FORMÜL denir. Organik Kimyada formüller Kapalı - Yarı Açık - Açık olmak üzere 3 grupta ifade edilirler. İsim Kapalı Yarı Açık Açık EtanC2H6C2H6 CH 3 -CH 3 H C H HH HH Propan C3H8C3H8 CH 3 -CH 2 -CH 3 C H H H HC C H H H H

18 ALKİL Alkanlardan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkil denir. Alkiller R harfiyle gösterilirler. Genel formülleri C n H 2n+1 dir. Alkiller (R-) bir adet bağ yapa bilirler. Bu bağ yapma istekleri organik bileşiklerin temelini oluştururlar. Alkiller açık uçlarına bağlanan gruba göre isimlendirilirler. ALKİL GRUPGEN. FOR.İSİM R--HR-HALKAN R--X(Halojen)R-XALKİL HALOJENÜR R--OHR-OHALKOL R--CHOR-CHOALDEHİT R--CO-R-CO-KETON R--COOHRCOOHKARB.ASİT

19 SİSTEMATİK İSİMLENDİRME Açık yapılı hidrokarbonların isimlendirilmesinde ana iskelet şudur: Ön ek + kök adı + son ek 1.Moleküldeki en uzun C zinciri ve bu zincirdeki C sayısı esas alınır. Kök adı buna göre belirlenir. 2.Uzun zincirdeki C larına numara verilir. Molekülde üçlü bağ varsa, üçlü bağın yakın olduğu uçtan numaralandırmaya başlanır. Üçlü bağ yoksa, ikili bağa dikkat edilir. İkili bağ da yoksa, uzun zincire bağlı olan grupların yerleri mümkün olduğu kadar küçük sayılarla belirtilebilecek şekilde numara verilir. 3.Önce grubun bağlı olduğu C numarası yazılır. (–) işaretinden sonra da grubun adı yazılır.

20 4.Molekülde benzer gruplar varsa, grupların bağlandıkları karbonların numaraları ayrı ayrı yazılır. Aynı alkil grupları, aynı C u üzerinde iseler bu karbonunun numarası, grup sayısı kadar tekrarlanır. Ayrıca benzer grupların sayısını belirtmek üzere di, tri, tetra........ gibi ön ekler kullanılır. 5.Gruplar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. 6.Zincir üzerindeki C sayısı esas alınarak kök adı söylenir. (Prop, büt, pent, hegz, hept... hecelerinden biri)

21 7.İskelet üzerinde bir tane üçlü bağ varsa kökten sonra –in eki getirilir. Üçlü bağ uçta değilse hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa o rakam kökten önce yazılır. İskelette iki yerde üçlü bağ varsa hangi numaralı karbondan sonra geldikleri kökten önce yazılır. Kökten sonra ise –di in son eki getirilir. 8.Karbon iskeletinde üçlü bağ yok, fakat çift bağ varsa, eğer bir yerde ise –en veya –ilen eki getirilir. Çift bağ başta değil ise, hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa, o rakam kökten önce yazılır. İskelette birden fazla çift bağ varsa yerleri kökten önce belirtilir. Kök heceden sonra ise di en, tri en... gibi uygun son ek getirilir.

22 9.Karbon iskeletinde üçlü bağ veya çift bağ yoksa, yani molekül doymuş bir hidrokarbon İse kök heceden sonra sadece –an eki getirilir. NOT-1 : Bileşik halkalı ise "SİKLO" ön eki getirilir. NOT-2 : Alkan bileşiklerinde 2'inci C unda yalnızca bir –CH 3 dallanması varsa izo, 2 tane –CH 3 bağlı ise neo ön ekiyle isimlendirme yapılır.

23


"HİDROKARBONLAR ALİFATİK HK AROMATİK HK DOYMUŞ HKDOYMAMIŞ HK ALKANLAR ALKENLER ALKİNLER TEK HALKALIBİTİŞİK HALKALI BENZEN VE TÜREVLERİ TOLUEN KSİLEN NAFTALİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları