Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona"— Sunum transkripti:

1 Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona
sokulursa; a)Hangi maddeden kaç mol artar? b) Kaç mol NH3 oluşur?

2 24 gram C ile 32 gram O2 alınarak,
C + O2  CO2 tepkimesine göre reaksiyona sokulursa hangi maddeden kaç gram artar?(C:12, O:16)

3 Exm: N.Ş.A’da 4.48L H2 gazı ile 8 gram O2’den en fazla kaç gram H2O elde edilir?(H:1, O:16)

4 Exm: 60 L N2O ve 75 L O2 alınarak NO2 oluşturulurken aynı şartlarda kaç litre toplam hacim azalması olur?

5 Exm: Eşit ağırlıkta Mg ve S alınarak MgS oluşturulurken hangi elementin % kaçı artar? (Mg:24,S:32)

6 Exm: N. Ş. A’da 8. 96 L H2 ve O2 karışımı reaksiyona sokulunca 3
Exm: N.Ş.A’da 8.96 L H2 ve O2 karışımı reaksiyona sokulunca 3.6 gram H2O oluşuyor ve 3.2 gram gaz artıyor.Başlangıçtaki gazların mol sayıları nedir? (H:1, O:16)

7 Exm: 6 mol N2 ve H2 karışımı NH3 oluşturmak üzere reaksiyona girince 4 mol gaz karışımı oluşuyor.Kaç gram NH3 oluşmuştur? (N:14, H1)

8 Exm: Eşit hacimlerde SO2 gazı ile O2 gazı reaksiyona sokularak SO3 oluşturmaktadır.Tepkime tamamlandığında aynı şartlarda 15 L hacim azalması olduğuna göre kaç L SO3 oluşmuştur?

9 Exm: Eşit sayıda N2 ve H2 reaksiyona girdiğinde12
Exm: Eşit sayıda N2 ve H2 reaksiyona girdiğinde12.04x1022 tane NH3 oluşmaktadır.Artan gazın tekrar reaksiyona girmesi için hangi gazdan kaç mol kullanılmalıdır?

10 Exm:X4Y3 + 6H2O  3YH4 + 2X2O3 denklemine göre 72g X4Y3 reaksiyona sokulunca, 24 g YH4 ve 102 gram X2O3 elde ediliyor.X ve Y’nin atom ağırlıkları kaçtır? (H:1, O:16)

11 Exm:KClO3’ün ısıtılarak parçalanmasından O2 gazı elde edilir. 2
Exm:KClO3’ün ısıtılarak parçalanmasından O2 gazı elde edilir.2.45 gram KClO3’ün ısıtılmasından 0.8gram O2 gazı elde edilmektedir.Buna göre tepkimenin verimi nedir? (K:39,Cl:35.5,O:16)

12 Exm:MnO2’nin HCl ile reaksiyonu sonucunda MnCl2 ve H2O oluşurken Cl2 gazı çıkışı gözlenir.Reaksiyon verimi %80 olan bir sistemde N.Ş.A 5.6 L Cl2 gazı elde etmek için gereken HCl miktarı kaç moldür?

13 Exm: 24. 375 g Cu-Zn HCl çözeltisine atılıyor. Reaksiyonda N. Ş. A 2
Exm: g Cu-Zn HCl çözeltisine atılıyor. Reaksiyonda N.Ş.A litre H2 gazı açığa çıkıyor. Alaşımdaki Zn’nın kütlece yüzdesi nedir? (Zn:65)

14 Exm: 0. 52 mol C2H2 ve C2H4 gazları karışımı 0
Exm: 0.52 mol C2H2 ve C2H4 gazları karışımı 0.7 mol H2 gazı ile reaksiyona sokuluyor.Reaksiyondan sonra gazların tamamı C2H6’ya dönüşüyor.Karışımdaki her bir gazın mol sayısı nedir?

15 Exm: NH3,N2Ove SO2’den oluşmuş 20 litrelik gaz karışımı önce bir baz çözeltisinden geçirildiğinde hacim 4 litre azalıyor.Daha sonra asit çözeltisinden geçirildiğinde,kapta 5 litre gaz kalıyor.NH3 gazının hacimce %’si nedir?

16 Exm: N.Ş.A 11.2 L CS2 ve H2S gazları karışımı
Yeterince O2 ile, CS2 + 3O2  CO2 + 2SO2 H2S + 3/2O2  H2O + SO2 Denklemine göre yakılıyor.Reaksiyondan sonra oluşan ürünler N.Ş.A L hacim kaplamaktadır.Buna göre; (CO2:44 , SO2:64, H2O:18)Karışımdaki gazlar kaçar moldür?

17 Exm:0. 1 mol C-H-O’den oluşan organik bir bileşik 0
Exm:0.1 mol C-H-O’den oluşan organik bir bileşik 0.3 mol oksijen ile yakıldığında 0.2 mol CO2 gazı ve 0.3 mol H2O oluşuyor. Bu organik bileşiğin kaba formülü nedir?

18 Exm: C2Hx(OH)2 organik bileşiği yakıldığında CO2 ve H2O oluşmaktadır
Exm: C2Hx(OH)2 organik bileşiği yakıldığında CO2 ve H2O oluşmaktadır. 0.2 mol C2Hx(OH)2’nin tamamen yakılması için 0.5 mol O2 harcandığına göre bileşiğin formülündeki x’in değeri nedir?

19

20


"Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları