Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona sokulursa; a)Hangi maddeden kaç mol artar? b) Kaç mol NH3 oluşur?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona sokulursa; a)Hangi maddeden kaç mol artar? b) Kaç mol NH3 oluşur?"— Sunum transkripti:

1 Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona sokulursa; a)Hangi maddeden kaç mol artar? b) Kaç mol NH3 oluşur?

2 24 gram C ile 32 gram O 2 alınarak, C + O 2  CO 2 tepkimesine göre reaksiyona sokulursa hangi maddeden kaç gram artar?(C:12, O:16)

3 Exm: N.Ş.A’da 4.48L H 2 gazı ile 8 gram O 2 ’den en fazla kaç gram H 2 O elde edilir?(H:1, O:16)

4 Exm: 60 L N 2 O ve 75 L O 2 alınarak NO 2 oluşturulurken aynı şartlarda kaç litre toplam hacim azalması olur?

5 Exm: Eşit ağırlıkta Mg ve S alınarak MgS oluşturulurken hangi elementin % kaçı artar? (Mg:24,S:32)

6 Exm: N.Ş.A’da 8.96 L H 2 ve O 2 karışımı reaksiyona sokulunca 3.6 gram H 2 O oluşuyor ve 3.2 gram gaz artıyor.Başlangıçtaki gazların mol sayıları nedir? (H:1, O:16)

7 Exm: 6 mol N 2 ve H 2 karışımı NH 3 oluşturmak üzere reaksiyona girince 4 mol gaz karışımı oluşuyor.Kaç gram NH 3 oluşmuştur? (N:14, H1)

8 Exm: Eşit hacimlerde SO 2 gazı ile O 2 gazı reaksiyona sokularak SO 3 oluşturmaktadır.Tepkime tamamlandığında aynı şartlarda 15 L hacim azalması olduğuna göre kaç L SO 3 oluşmuştur?

9 Exm: Eşit sayıda N 2 ve H 2 reaksiyona girdiğinde12.04x1022 tane NH 3 oluşmaktadır.Artan gazın tekrar reaksiyona girmesi için hangi gazdan kaç mol kullanılmalıdır?

10 Exm:X 4 Y 3 + 6H 2 O  3YH 4 + 2X 2 O 3 denklemine göre 72g X 4 Y 3 reaksiyona sokulunca, 24 g YH 4 ve 102 gram X 2 O 3 elde ediliyor.X ve Y’nin atom ağırlıkları kaçtır? (H:1, O:16)

11 Exm:KClO 3 ’ün ısıtılarak parçalanmasından O 2 gazı elde edilir.2.45 gram KClO 3 ’ün ısıtılmasından 0.8gram O 2 gazı elde edilmektedir.Buna göre tepkimenin verimi nedir? (K:39,Cl:35.5,O:16)

12 Exm: MnO 2 ’nin HCl ile reaksiyonu sonucunda MnCl 2 ve H 2 O oluşurken Cl 2 gazı çıkışı gözlenir.Reaksiyon verimi %80 olan bir sistemde N.Ş.A 5.6 L Cl 2 gazı elde etmek için gereken HCl miktarı kaç moldür?

13 Exm: 24.375 g Cu-Zn HCl çözeltisine atılıyor. Reaksiyonda N.Ş.A 2.688 litre H 2 gazı açığa çıkıyor. Alaşımdaki Zn’nın kütlece yüzdesi nedir? (Zn:65)

14 Exm: 0.52 mol C 2 H 2 ve C 2 H 4 gazları karışımı 0.7 mol H 2 gazı ile reaksiyona sokuluyor.Reaksiyondan sonra gazların tamamı C 2 H 6 ’ya dönüşüyor.Karışımdaki her bir gazın mol sayısı nedir?

15 Exm: NH 3,N 2 Ove SO 2 ’den oluşmuş 20 litrelik gaz karışımı önce bir baz çözeltisinden geçirildiğinde hacim 4 litre azalıyor.Daha sonra asit çözeltisinden geçirildiğinde,kapta 5 litre gaz kalıyor.NH 3 gazının hacimce %’si nedir?

16 Exm: N.Ş.A 11.2 L CS 2 ve H 2 S gazları karışımı Yeterince O 2 ile, CS 2 + 3O 2  CO 2 + 2SO 2 H 2 S + 3/2O 2  H 2 O + SO 2 Denklemine göre yakılıyor.Reaksiyondan sonra oluşan ürünler N.Ş.A 24.64 L hacim kaplamaktadır.Buna göre; (CO 2 :44, SO 2 :64, H 2 O:18)Karışımdaki gazlar kaçar moldür?

17 Exm:0.1 mol C-H-O’den oluşan organik bir bileşik 0.3 mol oksijen ile yakıldığında 0.2 mol CO 2 gazı ve 0.3 mol H 2 O oluşuyor. Bu organik bileşiğin kaba formülü nedir?

18 Exm: C 2 H x (OH) 2 organik bileşiği yakıldığında CO 2 ve H 2 O oluşmaktadır. 0.2 mol C 2 H x (OH) 2 ’nin tamamen yakılması için 0.5 mol O 2 harcandığına göre bileşiğin formülündeki x’in değeri nedir?

19

20


"Exm: 8 mol N2 ile 12 mol H2 alınarak reaksiyona sokulursa; a)Hangi maddeden kaç mol artar? b) Kaç mol NH3 oluşur?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları