Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,"— Sunum transkripti:

1 GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara Hgokcebilgic _at_ hacettepe.edu.tr Dilek Doğan Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum Dilekdogan _at_ atauni.edu.tr Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara Sadi _at_ hacettepe.edu.tr

2 2 Sunu Planı Çalışmanın Amacı Çevrim-içi Öğretim Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim Yöntem Bulgular Öneriler

3 3 Çalışmanın Amacı Çalışma da yüksek öğretim kurumlarının çevrim-içi öğretim sundukları uzaktan eğitim programlarındaki durumu, öğretim üyelerinin sorunları, beklentileri ve ihtiyaçlarının ortaya konması amaçlanmıştır.

4 4 Çevrim-içi Öğretim Çevrim-içi öğretim, farklı öğretim teknolojilerinin öğrenme sürecine katılarak, farklı bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılandırılan, bireylere esnek olarak yapılandırılmış eğitsel materyallerin sunulduğu, zaman ve mekândan bağımsız 7/24 uygun olunan zamanda alınabilen eğitimler (Yamamoto, Demiray ve Kesim, 2010) şeklinde tanımlanabilir.

5 5 Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (1) Gelişen teknolojiler, artan ve değişen eğitim ihtiyaçları ve bu paralelde yaşam boyu öğrenme ilkesinin yaygınlaşmasıyla birlikte üniversiteler uzaktan eğitim (UE) programları başlatmaya ve var olanlarını da geliştirmeye başlamışlardır.

6 6 Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (2) Yıldırım (2010) uzaktan eğitimin günümüz dünyasında üniversite eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim yöntemi olarak karşımıza çıkmakta olduğunu ve uzaktan eğitim sisteminin, gelecekte geleneksel eğitim sisteminin yerini alacağı görüşünün yanında, geleneksel eğitim ile birlikte destek bir eğitim sistemi olarak sunulmasını savunanların da olduğuna dikkat çekmektedir.

7 7 Yükseköğretim Kurumları ve Uzaktan Eğitim (3)

8 8 Yöntem (1) Bu çalışmada üniversitelerin uzaktan eğitim merkezlerinde çalışan alan uzmanları, çevrim-içi eğitim alanında çalışmalar gerçekleştiren öğretim elemanları ve çevrim-içi eğitim ile ders sunan öğretim elemanlarına araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir anket elektronik ortamda uygulanarak veriler toplanmıştır.

9 9 Yöntem (2) Uygulanan anketle üniversitelerde kullanılan çevrim-içi eğitim teknolojileri, kullanılan sistemler, öğrenci sayıları, öğretim elemanlarının ihtiyaçları ve yaşanan sorunlar gibi konularda bilgiler toplanmıştır.

10 10 Katılımcılar (1)

11 11 Katılımcılar (2)

12 12 Veri Toplama Aracı (1) Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkiye’de Yüksek Öğretimde Çevrim-içi Öğretimin Durumu: Öğretim Elemanlarının Görüşleri” başlıklı anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket açık uçlu ve yarı yapılandırılmış 36 sorudan oluşmaktadır.

13 13 Veri Toplama Aracı (2) Anket soruları geliştirilirken ilgili alanyazından yararlanılmış, anket geliştirme sürecinde 4 alan uzmanından görüş ve önerileri alınmış, daha sonra gelen geri bildirimler doğrultusunda ankete son hali verilmiştir.

14 14 Veri Analizi Elektronik ortamda uygulanan anket aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesinde araştırmanın amacına uygun olarak frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Ayrıca açık uçlu soruların veri analizinde içerik analizi yapılmıştır.

15 15 Bulgular Bir Dersi Çevrim-içi Sunan Bir Öğretim Elemanının İçerikle İlgili İhtiyaçları Bir Dersin Çevrim-içi Sunulması Sürecinde Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar Çevrim-içi Eğitimde Başarıyı Etkileyen Unsurlar Çevrim-içi Eğitimde Eğitmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Uzaktan Eğitim Merkezinde Çalışan Görevliler Açısından Görev Dağılımları Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Materyaller ve Video Konferans Araçları Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt Sistemi

16 16 Bir Dersi Çevrim-içi Sunan Bir Öğretim Elemanının İçerikle İlgili İhtiyaçları İhtiyaç Alanlarıf% Uzaktan eğitime yönelik pedagoji desteği ve eğitimi823 Görsel materyal tasarımı720 İçeriğin hangi standartlara uygun hazırlanacağı514 Çevrim-içi ortamda içerik sunumu514 İçerik geliştirme411 ÖYS yönetim desteği39 Öğretim tasarımı26 Temel bilgisayar becerileri13 Toplam35100

17 17 Bir Dersin Çevrim-içi Sunulması Sürecinde Karşılaşılan Teknik İhtiyaçlar Öğretim Elemanlarının Teknik İhtiyaçlarıf% Kullanılan sistem (ÖYS ortamı) hakkında eğitim1250 Senkron bileşenler hakkında eğitim313 İçerik hazırlanması29 Temel bilgisayar bilgisi28 Yazılım desteği28 Donanım desteği14 Temel internet kullanımı14 Öğrencilere teknik destek için 7/24 çağrı merkezi desteği14 Toplam24100

18 18 Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar (1) Öğretim elemanlarının; Uzaktan eğitim konusundaki eksiklikleri, Teknoloji konusundaki yetersizlikleri ve Zaman sıkıntısının en öne çıkan aksaklıklar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Ders içeriklerinin istenen kalitede hazırlanamaması Uzaktan eğitim alanında personel eksikliği gibi aksaklıklar da görülmektedir.

19 19 Uzaktan Eğitimde En Çok Karşılaşılan Aksaklıklar (2) Teknik bağlamda belirtilen aksaklıklar içinde özellikle internet bağlantısından ve alt yapıdan kaynaklı yaşanan sorunlar vurgulanmıştır. Katılımcıların uzaktan eğitimde aksaklık olarak belirttikleri bir diğer sorun ise uzaktan eğitim konusundaki yönetmelik eksikliği ve ders içerikleri konusundaki akreditasyon çalışmalarının eksikliği olarak görülmektedir.

20 20 Çevrim-içi Eğitimde Başarıyı Etkileyen Unsurlar (* Katılımcılar birden fazla seçenek seçebildikleri için yanıtların toplam sayısı katılımcı sayısından fazladır.) Başarıyı Etkileyen Unsurlarf*% Eğitmenlerin pedagojik yeterlilik durumları1721 Eğitmenlerin teknik yeterlilik durumları1620 Çevrim-içi ortam teknolojilerindeki gelişmeler1518 Kurum Yönetiminin Desteği1417 Finansal Destek1012 Diğer67 Piyasanın durumu45 Toplam83100

21 21 Çevrim-içi Eğitimde Eğitmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (*Katılımcılar birden fazla seçenek seçebildikleri için yanıtların toplam sayısı katılımcı sayısından fazladır.) Karşılaşılan Sorunlarf*% Teknik sorunlar1231 İçerik hazırlama1128 Kullanılan çevrim-içi ortamla ilgili sorunlar820 Öğrenci değerlendirilmesi410 Geri dönüt için yeterli zamanın ayrılamaması38 Diğer13 Toplam39100

22 22 Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Materyaller ve Video Konferans Araçları Verilere göre Türkiye’de en yaygın kullanım alanı bulan eş zamanlı görüntülü konuşma programı: Adobe Connect Open Meetings BigBlueButton Perculus gibi programlar da kullanılmaktadır. Araştırmalar sonucunda en çok kullanılan materyaller Grafik Video E-kitap

23 23 Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) (1) Bu öğretim yönetim sisteminin tercih edilmesinin başlıca nedeni ücretsiz olarak sunulması ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik bilgilerin anında bulunabiliyor olması olabilir. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre bu ortamlar içerisinde en çok kullanılan %48 ile Moodle’dır.

24 Çevrim-içi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) (2) Moodle dışında katılımcılardan bazıları E-nokta, Meteksan gibi firmalar tarafından hazırlanan programları kullandıklarını belirtirken, Akademik LMS (SAUPORT) gibi kendi yazdıkları ÖYS sistemlerini kullananlar da bulunmaktadır.

25 25 Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt Sistemi (1) Bu çalışmada katılımcıların genellikle haftalık ve aylık dönüt verildiği belirtilirken, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda veya öğretim elemanları her istediğinde çeşitli zaman aralıklarında ayda ya da yılda bir kez geri dönüt verildiğini belirtilmiştir.

26 26 Uzaktan Eğitim Merkezlerindeki Geri Dönüt Sistemi (2) Uzaktan eğitim merkezlerinin aldığı geri dönüt sayısı bir sistemin düzenlenmesi için yetersiz kalmaktadır. Bununla beraber yine içerikle ilgili öğrencilerden alınan geri dönüt sayıları da yetersiz kalmaktadır. Katılımcılar genellikle sorun çıktığında içerikle ilgili güncellemeleri yapmayı tercih etmektedirler.

27 27 Öneriler (1) Uzaktan eğitim programlarında başarıyı etkileyen en önemli üç unsurun sırasıyla: Eğitmenlerin pedagojik yeterlilik durumları, Eğitmenlerin teknik yeterlik durumları ve Çevrim-içi ortam teknolojilerindeki gelişmeler olduğu görülmektedir.

28 28 Öneriler (2) Bu bağlamda üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında etkili olabilmeleri için sistemde ders verecek eğitmenlere yönelik hem pedagojik hem de teknik anlamda destek programları sunmalarının önemli olduğu anlaşılmaktadır.

29 29 Öneriler (3) Uzaktan eğitim merkezlerinde daha nitelikli eğitimlerin sunulabilmesi için eğitim verecek olan öğretim elemanlarına oryantasyon amaçlı eğitimlerin verilmesi sistemin etkili olmasında önemli katkılar sağlayabilecek bir unsur olacaktır. Bununla birlikte ayrıca öğretim elamanları ve öğrencilere istedikleri her an teknik destek verilip yaşadıkları sorunlar giderilmeye çalışılmalıdır. Bu da ancak eğitmenler ve öğrencilerden düzenli olarak alınacak geri dönütlerle gerçekleştirilebilir.

30 30 Öneriler (4) Çevrim içi derslerdeki verimliliği artırmak için sürece başlamadan önce; görev dağılımı, içeriklerin oluşturulması, kullanılacak araç gereçlerin belirlenmesi ve eğitmenlerin çevrim-içi derslere hazırlanması süreci çok iyi bir şekilde planlanmalıdır. Çünkü planlama başarılı olmanın en önemli ön koşuludur.

31 Teşekkür Ederiz! Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara hgokcebilgic@hacettepe.edu.tr Dilek Doğan Atatürk Üniversitesi, K.K Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl., 25240, Erzurum dilekdogan@atauni.edu.tr Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 06800, Ankara sadi@hacettepe.edu.tr


"GELİŞEN VE DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇEVRİM-İÇİ ÖĞRETİMİN DURUMU Hatice Gökçe Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları