Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Kadir HALTAŞ Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Kadir HALTAŞ Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Kadir HALTAŞ haltaskadir@nevsehir.edu.trhaltaskadir@nevsehir.edu.tr Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ ekremesrefkilinc@nevsehir.edu.trekremesrefkilinc@nevsehir.edu.tr Doç. Dr. Harun Reşit YAZAR yazar@nevsehir.edu.tryazar@nevsehir.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER hasanyavuzer@nevsehir.edu.trhasanyavuzer@nevsehir.edu.tr Okt. İ. Akın ÖZEN akin@nevsehir.edu.trakin@nevsehir.edu.tr Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması

2  Niye Uzaktan Eğitim  Nasıl Başlanmalı?  Uzaktan Eğitimle İlgili Ne Yaptık?  Değerlendirme Anketi Sonuçları

3  Çağa ayak uydurmak  Bilgiye mekandan ve zamandan bağımsız doğru ve hızlı erişmek  Eğitim kaynaklarını tasarruflu ve etkin kullanmak  Eğitim materyallerini zaman sınırlaması olmadan kullanmak  Öğrenci ile öğretim elemanı arasında 7 gün 24 saat etkileşim sağlamak  Örgün eğitimde, eğitim açısından önemi olan ve kolaylıkla elde edilemeyen verileri elde etmek.

4  İhtiyaçların Belirlenmesi  Altyapının Oluşturulması  Öğretim Elemanlarının Bilgilendirilmesi

5 a.Örnek kurumlar incelendi b.Uzman görüşleri alındı c.İncelemeleri değerlendirmek için toplantılar yapıldı Bu yapılan çalışmalar sonucunda üniversitemizin ihtiyaçları belirlendi.

6  Uygulamanın hayata geçebilmesi için gerekli olan ekipman ve personel ihtiyacı giderildi.  Bunun için üniversite bilgi işlem dairesinden destek alındı ve üniversitede uzaktan eğitim koordinatörlüğü kuruldu.  Profesyonel bir yazılım firmasından LMS(Öğretim Yönetim Sistemi) alındı.  LMS ‘ye ek olarak yine profesyonel bir firmadan sanal sınıf yazılımı alındı.(Adobe Connect)  Faaliyetlerin geliştirilmesi için gönüllü bir ekip tarafından üniversite bünyesinde BAP önerisi verildi.

7  İhtiyaçların belirlenmesi ve altyapının hazırlanması sistemin faaliyete geçmesi için tek başına yeterli olmayacaktır.  Öğretim elemanlarının da bu faaliyetlerden haberdar edilmesi gerekir. Bu amaçla üniversitemizde öğretim elemanlarına yönelik seminer ve konferanslar düzenlendi.  Ayrıca öğretim elemanlarımızın yeterliliklerini artırmak için kalkınma projeleri kapsamında eğitim faaliyetleri düzenlendi

8  Belirlediğimiz yol haritasına göre uzaktan eğitimde tecrübe kazanmamız gerekliliği ortaya çıktı.  Bunun için öncelikle uzaktan eğitimi örgün eğitim programlarında faaliyete soktuk.  Burada dikkat edilen husus sisteme dahil edilecek derslerin yönetiminin kolay olmasıydı.  Bu nedenle servis dersleri olarak adlandırdığımız derslerde uzaktan eğitimi kullanmaya karar verdik.  Sonuç olarak 7 birimde 3 farklı derste 1840 dan fazla öğrenciye toplam 9 öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile ders vermeye başladık.

9  Bu sistemde önem verdiğimiz nokta senkron ve asenkron dersler oldu.  Sınavları yüz yüze test yöntemi ile yaptık.  Sistemin verimliliğini ölçmek için tüm öğrencilere 52 sorudan oluşan ve isteğe bağlı bir anket uyguladık.  Toplamda 700’e yakın öğrenci bu ankete katıldı.  Sonuçta öğrencilerin genel olarak sistem ile ilgili olumlu düşündüğü ortaya çıktı..

10 Soru: “Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi” Genel olarak değerlendirildiğinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin yarısından fazlası (% 54,4) hazırlanan dersin içeriklerinin amaçlarının belirtilmesinin çok iyi ve iyi seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Dersin içerik ve amaçlarının yetersiz olduğunu belirten ve bunu kötü ve çok kötü olarak niteleyenlerin oranı ise %15.98 olarak belirlenmiştir.

11 Soru: “ Dersin güncel konularla desteklenmesi ” Uzaktan eğitim alan öğrencilerin büyük bir kısmı (% 50,92) dersin güncel konularla desteklenmesinin çok iyi ve iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kötü ve çok kötü olduğunu ve yetersiz bulduğunu beyan edenler ise %16,61 olarak tespit edilmiştir.

12 Soru: “Dersin bilgi ve becerilerini geliştirmesi”” Verilerden de anlaşılacağı üzere dersin bilgi ve becerilerinizi geliştirmesi ile ilgili soruya uzaktan eğitim alan öğrencilerin % 45,06 ’sı uzaktan eğitim ile aldıkları derslerin bilgi ve beceri düzeylerini çok iyi ve iyi bir seviyede arttırdığını belirtmişlerdir. Toplam içerisinde öğrencilerin % 24,15’i dersin bilgi ve becerilerini geliştirmesini yetersiz bulmuş, kötü ve çok kötü olarak değerlendirmişlerdir.

13 Soru: “ Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi “ Öğretim elemanlarının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile kendilerini derse katılıma özendirmesi ile ilgili soruya verilen cevaplara göre uzaktan eğitim alan öğrencilerin (%79,30)’u öğretim elemanlarının derste farklı düşünce ve yorumlara yer verdiğini ve kendilerinin derse katılımının özendirildiğini belirtmişlerdir.

14 Soru: “Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi“ Öğretim elemanın öğrencilerle iletişimi ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin büyük bir kısmı (% 64,03) öğretim elemanının öğrencilerle iletişiminden iyi ve çok iyi derecede memnun olduğunu belirttikleri görülmektedir. Orta seviyede olumlu görüş bildirenler ile beraber bu oran %82,30 olmaktadır.

15 Soru: “Uzaktan eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat vermektedir.” Uzaktan eğitim alan öğrencilerin yarısına yakını nerede ise her iki öğrenciden biri (% 49,73) uzaktan eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat vermektedir cümlesine katıldıkları görülmektedir.

16 Soru: “Uzaktan eğitimle bilgiyi istediğim zaman ve yerde öğrenebilmek benim için avantajdır.” Dikkat çeken husus ankete katılan öğrencilerin (%61,37) gibi büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle bilgiyi istediği zaman ve yerde öğrenebilmeyi kendileri için önemli bir avantaj olarak değerlendirmeleridir.

17 Soru: “Uzaktan eğitim yolu ile ders alarak bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldum.” Öğrencilerin yarıdan fazlası % 58,58’i uzaktan eğitim yolu ile ders alarak bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenmiş olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 2,29’u ise uzaktan eğitim yoluyla ders alarak bilgi teknolojilerinin nasıl kullanılacağını öğrenmelerine herhangi bir katkısının olmadığını belirtmişlerdir.

18 Soru: “Uzaktan eğitimle ders almakla diğer derslerime daha fazla vakit ayırabilme şansım oldu.” Öğrencilerin % 58,79’u uzaktan eğitimle ders almakla diğer derslere daha fazla vakit ayırabilme şansı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 21,32’si ise böyle bir avantajlarının olmadığını düşünmektedir.

19 Soru: “Uzaktan eğitimle aldığım dersin içeriğinin her zaman ulaşılabilir olması öğrenme sürecimi kısalttı.” Öğrencilerin % 54,81’i uzaktan eğitimle aldığı dersin içeriğinin her zaman ulaşılabilir olmasının öğrenme sürecini kısalttığını, % 22,45’i ise öğrenme sürecini kısaltmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (% 54,81) uzaktan eğitimdeki ders bilgilerine ulaşım kolaylığının öğrenme süreçlerini kısaltarak bu süreci olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.

20 Soru ve Önerileriniz ? Teşekkürler… haltaskadir@nevsehir.edu.tr


"Öğr. Gör. Kadir HALTAŞ Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları