Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen"— Sunum transkripti:

1 Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr

2 İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı İthalat Rejimi Kararı ( -31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı RG, ( -31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı RG, -23 Mart 1997 tarih ve 22947 Mükerrer Sayılı RG ile ilan edilen 95/7606 Sayılı İthalat Rejimi ) -23 Mart 1997 tarih ve 22947 Mükerrer Sayılı RG ile ilan edilen 95/7606 Sayılı İthalat Rejimi ) İthalat Yönetmelikleri/Tebliğleri İthalat Yönetmelikleri/Tebliğleri

3 İthalat Mevzuatı/ İthalat Rejimi Kararı: 95/7606 Sayılı Karar (2009 Yılı Değişiklikleri ile Birlikte) Genel Hükümler Genel Hükümler İthalata Ait Esaslar İthalata Ait Esaslar İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları/Toplu Konut Fonu Listeleri İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları/Toplu Konut Fonu Listeleri

4 İthalat Rejimi Kararı/Genel Hükümler Kararın Amacı Kararın Amacı Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Ticaret Politikası Önlemleri Ticaret Politikası Önlemleri İthal Malları Sınıflaması İthal Malları Sınıflaması

5 Genel Hükümler/Amaç İthalat Rejim Kararının Amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ve Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür. İthalat Rejim Kararının Amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ve Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

6 Genel Hükümler/Yetkili Kurum İthalatla ilgili Kararda yer alan konularda yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, İthalatla ilgili Kararda yer alan konularda yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde yer alan izin ve talimatları vermeye, Karar metninde yer alan izin ve talimatları vermeye, İthalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya, önlemler almaya, İthalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya, önlemler almaya, İthal mallarının fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya/yaptırmaya, İthal mallarının fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya/yaptırmaya, TC. BAŞBAKANLIK, TC. BAŞBAKANLIK, DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI yetkilidir. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI yetkilidir.

7 Genel Hükümler/Ticaret Politikası Önlemleri (2003/5567 ve 2004/7304 sayılı BKK ile değişiklik) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat, Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

8 Genel Hükümler/İthal Malları Sınıflaması İthalatı Serbest Mallar İthalatı Serbest Mallar İthali Ön İzne Bağlı Mallar İthali Ön İzne Bağlı Mallar İthali Yasak mallar İthali Yasak mallar

9 İthal Malları Sınıflaması Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. Bazı malların ithalatı ancak yetkili kurum ve kuruluşların ön izni ile gerçekleştirilebilir. Bazı malların ithalatı ancak yetkili kurum ve kuruluşların ön izni ile gerçekleştirilebilir. İthalat yönetmeliklerinde listelenen bazı malların ithalatı yasaktır. İthalat yönetmeliklerinde listelenen bazı malların ithalatı yasaktır.

10 İthalat Rejimi Kararı/İthalat Sınıflaması Libere İthalat Libere İthalat İzne Bağlı İthalat İzne Bağlı İthalat Özelliği Olan İthalat Özelliği Olan İthalat 1980 öncesi dönem; Liberasyon listeleri (I ve II Sayılı Listeler) Tahsisli ithal malları (kontenjan-kota) listeleri, Anlaşmalı Ülkeler Kontenjan Listeleri diğer 1980 sonrası dönem; İthali yasak mallar, diğer 1995 sonrası dönem; Kota listeleri, İthali izne bağlı mallar, İthali yasak mallar ve diğer

11 İthalat Sınıflaması/ Özelliği Olan İthalat Kamu Sektörü İthalatı Kamu Sektörü İthalatı Özel Anlaşmalara Dayalı İthalat Özel Anlaşmalara Dayalı İthalat Kitap ve Diğer Yayınların İthalatı Kitap ve Diğer Yayınların İthalatı Film ve Video Kaset İthalatı Film ve Video Kaset İthalatı Bedelsiz İthalat Bedelsiz İthalat Sınır Ticareti Sınır Ticareti Kıyı Ticareti Kıyı Ticareti

12 İthalat Rejim Kararı/İthalat Tanım ve Esasları Madde 8; İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıklar ithalat işlemlerini yürütebilir. Madde 8; İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıklar ithalat işlemlerini yürütebilir.

13 İthalat Rejimi Kararı/İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları 22/12/2008 Tarihli ve 2008/14476 Sayılı BKK) İthalat Rejimi Kararı/İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları 22/12/2008 Tarihli ve 2008/14476 Sayılı BKK) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Madde İsmi Madde İsmi Gümrük Vergisi Oranı Gümrük Vergisi Oranı * Advalorem * Advalorem * Spesifik * Spesifik * Ülke Bazında:AB, STA ve GTS * Ülke Bazında:AB, STA ve GTS

14 İthalat Mevzuatı/ İthalat Yönetmeliği ve Tebliğleri Tanımlar Tanımlar Tebliğler Tebliğler

15 İthalat Yönetmeliği/Tanımlar Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Beyannamesi; Gümrük Kanunu Hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belge Gümrük Beyannamesi; Gümrük Kanunu Hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belge Vergi Numarası; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı Vergi Numarası; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı Tacir; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir addedilen her gerçek ve tüzel kişiyi, Tacir; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir addedilen her gerçek ve tüzel kişiyi, Fiili İthalat; Gümrük Kanununda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi Fiili İthalat; Gümrük Kanununda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi Başlamış İthal işlemi; ithal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olması durumunu Başlamış İthal işlemi; ithal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olması durumunu ifade eder. ifade eder.

16 İthalat Yönetmeliği/Tebliğler 1 2009 Yılı İthalat Tebliğleri Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 1) Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 1) Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 2) Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 2) Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 3) Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 3) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/4) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/4) Haritalar ve Benzeri Dokümanin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 5) Haritalar ve Benzeri Dokümanin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 5) İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 6) İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 6) Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/ 7) Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/8) Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/8) Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat:2009/9 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat:2009/9 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/10) Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/10) Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 11) Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 11) Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/12) Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/12)

17 İthalat Yönetmeliği/Tebliğler 1 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/13) İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/13) İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/13) İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/13) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : ( 2009/14) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : ( 2009/14) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : ( 2009/14) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : ( 2009/14) Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15) Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15) Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15) Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/16) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/16) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/16) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/16) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasalların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/17) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasalların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/17) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasalların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/17) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasalların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/17) Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 18 ) Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 18 ) Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 18 ) Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2009/ 18 ) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19) Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat: (2009/20) Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat: (2009/20) Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat: (2009/20) Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, İthalat: (2009/20) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (RG 29/1/2009 - 27125) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (RG 29/1/2009 - 27125) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (RG 29/1/2009 - 27125) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (RG 29/1/2009 - 27125) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21) Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21) Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ


"Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları