Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Göstergeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Göstergeleri"— Sunum transkripti:

1 Performans Göstergeleri
Stratejik Planlamada Performans Göstergeleri Fatih BAYRAK Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

2 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
İçerik Performans göstergesi nedir? türleri nelerdir? nasıl olmalıdır? ne işe yarar? 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

3 Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi Nedir ? Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri Gerçekleşti mi? Ne kadar ulaşıldı? Ulaşıldı mı? Ölçme İzleme Değerlendirme Performans göstergeleri, kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır. Stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldı? Gibi soruları performans göstergelerine bakarak yanıtlayabiliriz. 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

4 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması Girdi Göstergeleri Çıktı Göstergeleri Sonuç Göstergeleri Verimlilik Göstergeleri Etkinlik Göstergeleri Kalite Göstergeleri 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

5 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Üretim Süreci Şeması Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

6 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Girdi Göstergeleri Girdi göstergeleri beşeri, mali ve fiziksel kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir Okullaşmanın artması için yapılan derslik sayısı Aşılama kampanyasında kullanılan enjeksiyon sayısı Bakım onarım için kullanılan asfalt miktarı Okuma-yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

7 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Çıktı Göstergeleri Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Proje sonucunda okuma ve yazma öğrenen yetişkin sayısı Mezun olan öğrenci sayısı Üretilen araç sayısı Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

8 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Sonuç Göstergeleri Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi İşsizlik oranında meydana gelen azalma Bakım onarımı yapılan karayollarında yaşanan kazalardaki azalma Aşıyla önlenebilir hastalıklarda meydana gelen azalma Kızamık vakalarındaki azalma oranı Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

9 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Verimlilik Göstergeleri Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji, su, toprak gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Aşılanan çocuk başına maliyet (maliyet/çıktı) Bir dersliğin maliyeti Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)Mezun olan öğrenci sayısı Tedavi edilen hastaların birim maliyeti Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

10 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Etkinlik Göstergeleri Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı Yeni yapılan kaldırımlardan üç yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

11 Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması
Kallite Göstergeleri Kalite, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ifade eder. Belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı Eğiticilerden memnun olan kursiyerlerin oranı Üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi Verimlilik Etkinlik Girdi Süreç Çıktı Sonuç Kalite Mal Beşeri Kaynaklar Üretim Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Hizmet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

12 Performans Göstergesi
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Performans Göstergesi Misyon Vizyon Amaçlar Hedefler Faaliyetler Stratejiler İlgili olmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

13 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? İdarece etkilenebilecek nitelikte olmalıdır Kaynak: 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

14 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Hedefin ve faaliyetin tüm yönlerini kapsamalıdır Maliyet Zaman Miktar PG. 1 PG. 4 PG. 2 PG. 3 PG: Performans Göstergesi 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

15 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Faydası maliyetinden fazla olmalıdır Fayda Maliyet 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

16 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Güvenilir verilere dayanmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

17 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Karşılaştırılabilir olmalıdır Okullaşma Okullaşma Çağ Nüfusu Çağ Nüfusu Okul Terki Okul Terki 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

18 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Performans Göstergeleri Ne İşe Yarar ? Amaç ve hedeflere ulaşılıyor mu? Amaç ve hedeflere ulaşmada önemli olan nedir? Kaynaklarının ne için harcanıyor? Kaynakların etkin ve verimli kullanılıyor mu? Bütçe planlandığı şekilde işliyor mu? 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

19 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Kaynaklar Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, (2006). Kalkınma Bakanlığı Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi, (2004). Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Rehberi, (2009) Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya

20 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya
Teşekkürler 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya


"Performans Göstergeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları