Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih BAYRAK Millî Eğitim Uzman Yardımcısı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya Stratejik Planlamada Performans Göstergeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih BAYRAK Millî Eğitim Uzman Yardımcısı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya Stratejik Planlamada Performans Göstergeleri."— Sunum transkripti:

1 Fatih BAYRAK Millî Eğitim Uzman Yardımcısı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya Stratejik Planlamada Performans Göstergeleri

2 Performans göstergesi nedir? türleri nelerdir? nasıl olmalıdır? ne işe yarar? 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya2 İçerik

3 Performans Göstergesi Nedir ? 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 3 Performans Göstergeleri Gerçekleşti mi? Ne kadar ulaşıldı? Ulaşıldı mı? Ölçme İzleme Değerlendirme

4 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 4 Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması Girdi Göstergeleri Çıktı Göstergeleri Sonuç Göstergeleri Verimlilik Göstergeleri Etkinlik Göstergeleri Kalite Göstergeleri

5 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 5 Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite Üretim Süreci Şeması

6 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 6 Girdi Göstergeleri Girdi göstergeleri beşeri, mali ve fiziksel kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir Okullaşmanın artması için yapılan derslik sayısı Aşılama kampanyasında kullanılan enjeksiyon sayısı Bakım onarım için kullanılan asfalt miktarı Okuma-yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

7 Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Proje sonucunda okuma ve yazma öğrenen yetişkin sayısı Mezun olan öğrenci sayısı Üretilen araç sayısı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 7 Çıktı Göstergeleri Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

8 Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi İşsizlik oranında meydana gelen azalma Bakım onarımı yapılan karayollarında yaşanan kazalardaki azalma Aşıyla önlenebilir hastalıklarda meydana gelen azalma Kızamık vakalarındaki azalma oranı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 8 Sonuç Göstergeleri Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

9 Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji, su, toprak gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Aşılanan çocuk başına maliyet (maliyet/çıktı) Bir dersliğin maliyeti Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)Mezun olan öğrenci sayısı Tedavi edilen hastaların birim maliyeti 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 9 Verimlilik Göstergeleri Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

10 Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı Yeni yapılan kaldırımlardan üç yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 10 Etkinlik Göstergeleri Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

11 Kalite, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ifade eder. Belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı Eğiticilerden memnun olan kursiyerlerin oranı Üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 11 Kallite Göstergeleri Üretim Beşeri Kaynaklar Mali Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Mal Hizmet Girdi Süreç Çıktı Yararlanıcı Üzerindeki Etkisi Sonuç Verimlilik Yararlanıcı İsteklerinin Karşılanması Etkinlik Kalite

12 İlgili olmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 12 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Performans Göstergesi MisyonVizyonAmaçlarHedeflerFaaliyetler Stratejiler

13 İdarece etkilenebilecek nitelikte olmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 13 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Kaynak: http://www.lafsozluk.com/2010/10/kaldrac.html

14 Hedefin ve faaliyetin tüm yönlerini kapsamalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 14 Maliyet Zaman Miktar PG. 1 PG. 2 PG. 3 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? PG: Performans Göstergesi PG. 4

15 Faydası maliyetinden fazla olmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 15 Fayda Maliyet Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ?

16 Güvenilir verilere dayanmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 16 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ?

17 Karşılaştırılabilir olmalıdır 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 17 2010-20142015-2019 Performans Göstergeleri Nasıl Olmalıdır ? Okullaşma Çağ Nüfusu Okul Terki

18 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 18 Performans Göstergeleri Ne İşe Yarar ? Amaç ve hedeflere ulaşmada önemli olan nedir? Kaynaklarının ne için harcanıyor? Kaynakların etkin ve verimli kullanılıyor mu? Bütçe planlandığı şekilde işliyor mu? Amaç ve hedeflere ulaşılıyor mu?

19 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya 19 Kaynaklar Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, (2006). Kalkınma Bakanlığı Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi, (2004). Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Rehberi, (2009) Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.sp.gov.tr/tr/

20 Teşekkürler 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya


"Fatih BAYRAK Millî Eğitim Uzman Yardımcısı 20-24 Ekim 2014 Stratejik Plan Uygulama Semineri Antalya Stratejik Planlamada Performans Göstergeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları