Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RENAL FONKSİYON TESTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RENAL FONKSİYON TESTLERİ"— Sunum transkripti:

1 RENAL FONKSİYON TESTLERİ

2 Klinikte yapılan testler
Glomerüler filtrasyon hızı Kreatinin klerens Plazma kreatinin Plazma üre İdrar hacmi İdrarda protein İdrarda glukoz Hematüri

3 Renal plazma klerensi Tanım - Bir maddenin bir dakikada meydana gelen
idrarla çıkarılan miktarını taşıyan plazma hacmi. Ux . V CX = Px Ux = maddenin (x) idrardaki konsantrasyonu Px = maddenin plazmadaki konsantrasyonu V = idrar miktarı

4 Bir maddenin plazma yoğunluğu 10 mg/dL,
idrar yoğunluğu 100 mg/dL ve idrar akımı 2 mL/dk iken bu maddenin klerensi ne kadardır ? A mL/dk B mL/dk C mL/dk D mL/dk E mL/dk

5 Atılım yolları Filtrasyon Filtrasyon + Reabsorbsiyon
Filtrasyon + Sekresyon

6 İnülin klerensi Pin . RPF Filtrasyon yükü = GFR . Pin
Reabsorbsiyon YOK Sekresyon YOK Uin . V Filtre edilen miktar = Atılan miktar

7 İnulin klerensi GFR . Pin = Uin . V GFR = = Cin Pin Cin = 126 mL/dk
Uin = 35 mg/mL Pin = 0.25 mg/mL V = 0.9 mL/min Cin = 126 mL/dk

8 Klerensi GFR ölçülmesinde kullanılacak maddenin özellikleri
Glomerülden serbestçe filtre edilmeli. Nefronda reabsorbe ve sekrete edilmemeli. Böbrekte üretilmemeli, metabolize edilmemeli ve depolanmamalı. GFR’na etki etmemeli. Toksik olmamalı. İdrar ve plazmadaki miktarının ölçümü kolay olmalı.

9 Plazma kreatinin mg/dL GFR azalırsa konsantrasyonu artar.

10 Kreatinin klerensi UCr . V CCr = PCr CCr = 100 - 130 mL/dk
UCr = 42 mg/mL PCr = 0.4 mg/mL V = 0.9 mL/min CCr = mL/dk

11 Kreatinin klerensi Sağlıklı kişilerde GFR’den %10-30 yüksek.
Kronik renal hastalıklarda tubuler sekresyonu artar. Tubuler sekresyonu ilaçlarla (salisilat, simetidin gibi) inhibe edilir. Tam olmayan toplamalarda problemler var.

12 Plazma kreatinin 0.6-1.2 mg/dL Etli yemeklerden sonra hafifçe artar.
Kas kitlesi GFR azalırsa konsantrasyonu artar. Analitik interferans asetoasetat, biluribin, sefalosporin antibiyotikler

13 Cockcraft-Gault formülü
GFR = ((140-yaş) x Vücut ağırlığı) / (Serum kreatinin x 72) Kadınlarda (x0,85)

14 Glukoz klerensi Glukoz klerensi = 0 mL/dk PG = 1 mg/mL PG . RPF
700 mg/dk Filtrasyon yükü = GFR . PG 125 mg/dk Reabsorbsiyon 125 mg/dk PG . RPF 700 mg/dk UG .V= 0 Glukoz klerensi = 0 mL/dk

15 Maksimum tubuler transport
PG = 5 mg/mL Filtrasyon yükü = GFR . PG 625 mg/dk Reabsorbsiyon 375 mg/dk UG .V= 250 mg/dk Glukoz klerensi = 50 mL/dk

16 Glukoz tutulması filtre edilen ekskrete edilen TM reabsorbe edilen

17 Plazma eşiği 180 mg/dL

18 Glukoz reabsorpsiyonu
Na+ glukoz glukoz Na+ glukoz

19 PAH klerensi PPAH = 0.1 mg/mL PPAH . RPF 70 mg/dk
Filtrasyon yükü = GFR . PPAH 12.5 mg/dk Sekresyon 57.5 mg/dk PPAH . RPF 0 mg/dk Gelen miktar = Atılan miktar UPAH . V = 70 mg/dk PAH klerensi = 700 mL/dk

20 PAH klerensi PPAH . RPF = UPAH . V ise; UPAH . V RPF = = CPAH PPAH
UPAH = 300 mg/mL PPAH = 0.6 mg/mL V = 0.9 mL/min CPAH = 700 mL/dk

21 PAH klerensi PPAH = 0.2 mg/mL PPAH . RPF 140 mg/dk
Filtrasyon yükü = GFR . PPAH 25 mg/dk Sekresyon 80 mg/dk PPAH . RPF 35 mg/dk UPAH . V = 105 mg/dk PAH klerensi = 525 mL/dk

22 Bir maddenin Klerensi = inülin klerensi Filtre ediliyor
Reabsorbe ediliyor Klerensi > inülin klerensi Filtre ediliyor + Sekrete ediliyor

23 Glomerüllerden serbestce süzülen bir maddenin
klerensi inülin klerensinden daha az ise; A. Bu maddenin tubüllerde net geri emilimi vardır. B. Bu maddenin tubüllerde net salgılanması vardır. C. Bu madde tubüllerde ne geri emilmekte, ne de salgılanmaktadır. D. Bu madde tubülllerde proteine bağlı hale gelmektedir. E. Bu madde distal tubüle göre proksimal tubülde daha büyük miktarda salgılanmaktadır.

24 Plazma kreatinin düzeyi 4 mg/dL, idrar kreatinin konsantrasyonu 44 mg/dL ve 24 saatlik idrar miktarı 2880 mL ise kreatinin klerensi nedir? (Nisan 92) A. 44 B. 32 C. 34 D. 22 E. 38 Çözüm: Ccr= (idrar cr X idrar vol.) / (Plazma Cr X 1440)’ dır. (44 X 2880) / (4 X 1440) = 22 cc/dk 24 saat = 1440 dk’dır.

25 Plazma kreatinin düzeyi 5 mg/dL, idrar kreatinin konsantrasyonu 144 mg/dL ve 24 saatlik idrar miktarı 1000 mL ise kreatinin klerensi nedir? (Nisan 94) A. 20 B. 29 C. 100 D. 10 E. 5 Çözüm: Ccr= (idrar cr X idrar vol.) / (Plazma Cr X 1440)’ dır. (144 X 1000) / (5 X 1440) = 20 cc/dk 24 saat = 1440 dk’dır.

26 Kan kreatinini 1 mg/dL, 24 saatlik idrar miktarı 1440 mL, idrar kreatinin 120 mg/dL olan bir kişide kreatinin klerensi nedir? (Eylül 97) A. 54 B. 76 C. 100 D. 120 E. 150 Çözüm: Ccr= (idrar cr X idrar vol.) / (Plazma Cr X 1440)’ dır. ( 120 X 1440) / (1 X 1440) = 120 cc/dk 24 saat = 1440 dk’dır.

27 Kreatinin klerensi nedir? (Eylül 87 - Nisan 93)
A. Bir dakikada idrarla atılan kreatinin miktarı. B. Bir dakikada kreatininden temizlenen plazma hacmi. C. İdrardaki kreatinin konsantrasyonuyla plazmadaki kreatinin konsantrasyonu arasındaki fark. D. Bir günde idrarla çıkarılan kreatinin miktarı. E. Bir dakikada tubuluslardan reabsorbe edilen kreatinin miktarı.

28 Filtrasyon fraksiyonu
Cİn GFR FF = = RPF CPAH RPF - renal plazma akımı 125 mL/dk FF = = %20 700 mL/dk

29 Renal kan akımı RPF RBF = = = mL/dk 1 - Hct (0.45)

30 Sorular?


"RENAL FONKSİYON TESTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları